Þjóðviljinn - 17.05.1957, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 17.05.1957, Blaðsíða 12
Von ursn breyti Ikvæði hlytaíé á úreltu Frurnvarp Geirs Gunnarssonar og B'jörns Jónssonar samþykkt 1 efri deild Við 2. umræðu frumvarps Geirs Gunnarssonar og Björns Jóns- ÉKJáar um breytingu á hlutafélagalögunum gerðist sá óvenju- legi atburður á fundi efri deildar í gær, að tillaga meiri- Muta nefnar um afgreiðslu málsins var kolfelld. ' (Hafði meirihluti allsherjarnefndar lagt til að frumvarpinu yrði yisað frá með rökstuddri dagskrá, en minnihluti lagði til að ifrumvarpið yrði samþykkt. Fór þingdeildin að tillögu minni- Ihlutans og samþykkti greinar frumvarpsins og vísaði málinu áíram til 3. umræðu. Bfni frumvarpsins hefur áð- vísu óviðfelldnum, þannig að ur verið lýst, en með því er einstaklingar einir séu taldir gerð undantekning frá þvi á- stofnendur en þeir selji síðan kvæði núverandi hlutafélags- þessum aðilum sína hluti að 'lága að enginn hluthafi geti meira eða minna leyti. En fram farið með meira en % hluta hjá takmörkunarákvæðunum samanlagðra atkvæða í félag- hefði verið erfiðara að komast inu. í frumvarpi Geirs og fyrir þessa ópersónulégu aðila Björns er bætt við þetta ákvæði heldur en einstaklinga. »nema eigendur hlutabréfannaj Það er næsta auðvelfc fyrir Bén ríkið eða ríkisstofnanir, | einstaklinga að láta venzla. sveitarfélög, stofnanir þeirra; menn eða einkavini sína leppa stofnanir feða samvinnufélög". ' Nefndarmeirihlutann áði Páll Évéimur nægilegan hluta hlutafjár til mynd- j þess að tryggja raunveruleg Zóphóníasson ásamt( yfirráð í hlutafélagi en fyrir íhaldsþingmönnum, samvinnufélögin, bæjarfélög eða ekki nema Vs hluti atkvæða í félaginu. Og við það heí'ur set- ið til þessa. I fjölmörgum bæjum og þorpum landsins er líkt ásatt um það að stærstu atvinmifyr- irtækin, sem oft halda uppi at- vinnulífinu að miklu leyti eru byggð upp sem hlutafélög þar sem bærinn er aðalhluthafinn, Framhald á 10. síðu. ðÐVUJIN Föistudagur 17, maí 1957 — 22. 'árgangur — 110. tölublað Það er „ÍÞRÓTTAREVÍA" en ekki aðeins knattspynta, sem til steitdui hjá leikurum og blaöamönnum „Keppnin" niilli leikara og blaðamanna, sem frá Var sagt nýlega er miklu víðtækari en virtist í fyrstu. Það er komið á daginn að fyrstu fréttirnar um knattspyrnu- einvígi eru mjög villandi, því hér mun vera um mikla „íþróttarevíu" að ræða. „Hólmgöngunefndir" blaða- manna og le.ikara eru að vísu Friðjóni Þórðarsyni og Jónr ríkið er slíkt bæði óviðeigandi Kjartenssyni. í minnihluta voru 0g óeðlilegt og í mörgum til- fulltrúar Alþýðubandalagsins fellum líka óframkvæmanlegt. og Alþýðuflokksins, Alfreð Gíslason og Friðjón Skarphéð- insson. i Friðjón Þórðarson, Páll Zóph- Sníasson og Jón Kjartansson ifcöluðu gegn málinu en með Al- íreð Gíslason, Sigurvin Einars- Son og Björn Jónsson. Megin- atriði þess sem um er deilt Ikoma skýrt fram í ræðu Björns LTónssonar, annars flutnings- imanns frumvarpsins, en hann BHgði m.a.: ' „Efnislega hefur frumvarpið ;Verið svo rækilega skýrt og éinnig ástæðan fyrir flutningi jþess að ég tel enga ástæðu til :að fjölyrða þar um. Kjarni amálsins er sá að verndaður verði réttur hinna fjölmörgu 'emáu hluthafa, sem lagt hafa fram fé í atvinnurekstur eða verzlun gegnum fjöldasamtök eins og samvinnufélögin eða. i igegnum bæjarfélög og ríkis- i'Btofnanir — að verndaður verði ¦aréttur þeirra sem þannig eiga íaðild að ýmsum fyrirtækjum ga.gnva.rt fésterkum einstak- lingtmi og hugsanlegin ágengni ^þeirra.. sem vc-gna ár.éjtrar )ög- gjafai: hafa þac ósa.niigjarnlega imikið váld. ., Eins og við flutningsmenn , Ibendum á í greinargerð er eng- ,' ínn vafi á því að sú hugstin Ihefur legið að baki takmörkun- ar atkvæðisréttarins við L/r, jþegar' lögin. vorti upphaflega 1 samin — að sporna við óeðli- 3 Segu og óæskiie.gu valdi ein- etakra fésterkra manna og auka áhrif hinna mörgu fé- Kiinni hluthafa, Og takmörk- wnin var við þær aðstæður, sem |>á. vo.ru eðlileg aðferð til þess eð tryggja eðlileg áhrif hinna fömærii. En þá var alls ekki reiknað með því að samvinnu- félög, bicJMrfélög eða ríkisstofn- anir vseru þátttakeudur í hluta- félögum, og enn em lögin í því Ihorfi að þessir aðilar geta ek)ci Verið stofnendur a.ð slikum fé- Sögum. Prara hjá þeim agnúvtm íaganna hefur þó verið hægt að fiuxeiöa með krókaleiðum, að Bæjarfélög hafa reynt þá leið að láta einstakar bæjarstofnan- ir eiga sinn hlutann hverja, en sú aðferð hefur með hæstarétt- ardómi sem dæmdur var í máli Þátttakendur í skákför Taflfé- lags sf. Hreyfils. Sitjandi t.h. I»órð- ur Pórðarson teflir á 1. borði, standandi t.h. GuðlauKUr Guð- mundsson á 2. borði, standandi t.v. Zóphanías Márusson -á 3. borði, sitjandi t.v. Jónas Jónsson á 4. borði. Skákmenn Hreyfils fara til Finniands I dag, 17. maí, leggur af staö fjögurra manna skáksveit einstaklinga í útgerðarfélagi frá Taflfélagi s.f. Hreyfils áleiðis til Helsingfors, til að Akureyrar hf. fyrir nokkrum taka þátt í keppni um norræna sporvagnameistaratitil- árum verið dæmd ólögleg, en mn { ^^ Keppni þessi fer fi-am dagana 23.-25. maí málsatvik i þvi máli voru þau n ^ j Helsin°fors. að hafnarsjóður bæjarins var skráður eigan.di \[v hlutafjárins Forsaga þess, að bílstjórar frá en unnu i Kaupmannahöfn með en bæjarsjóður eigandi %• A. þennan hátt var ætlað að bæj- arfélagið gæti neytt atkvæðis- réttar í samræmi við hlutafjár- eign sína. En dómur Hæstarétt- ar varð á þá leið að hafnar- sjóður og bæiarsjóður væru einn og sami aðili og bæri því s.t'. Hreyííi sækja þessa skák- keppni, er sú. að á sl. sumri fór tíu manna skáksveit frá fé- lagimt til Osló og Kaupmanna- hafnar og tefld.i þá við skák- klúbba sporvagnastjóra í þess- 6V2 : 3]/2. Forráðámenn klúbb- anna er Hreyfilsbílstjórarnir tefldu við hvöttu eindregið til að taflfélagið sækti um upp- töku í Nordisk Spoivagnssch- ackimion, sem er samband nor- um borgum, með þeim árangri rænna sporvagnsstjóra, og buð- að þeir náðu jafntefli í Osló Framhairi á 10 síðu SöEufurnasamþykkt íhaldsins úffiokar öryrkja frá rekstrí þeirra Eiga að reisa biSskýli fyrir hœinn! Söluturnamálið, sem veriö hefur á döíirmi á annan. tug ára,'Var loks afgreitt á bæjarstjórnarfundi í gær. Sósíalistar lögöu til aööryrkjar skyldu hafa forgangs- létt til að starfrækja söluturna þá er samþykkt var aö leyfa, en íhaldið fékkst ekki til þess, heldur samþykkti ákvæöi er útiloka öryrkja frá því að koma söluturnum upp. [Jnirseður ttt-ðti töluverðar um málið á fundinum. Alfreð Gísla- son Og Giiðmiindur Vigfússon fluttu ýtarlegar breytingartillög- ur við frumvnrij íhakisins. Veigamt'Kta bre.vringin var sú að öryrkjar skyidu hafa gangsrétt að ' söluturnunurn, og hefur Alfieð Gíslason nokkrum sinnttm áðuf í bsejarstjólrn l'lutt tillögu tim þaff. Ihaldið notaði meiríilutavald s'itt til þess áð samþykk.ia að þeir sem téyfi fá fyrir sölulurn- um, skuli ,auk söluturnanna sjáifra, reisa strætisvagnabið- skýli fyrir bæinn, í sambandi við tumana, en það þýðir í tramkvæmd'inhi- að ' . öryrkjar. geta ekki eignast sölut.uniana. Það má vel vera að þeir fái leyfi fyrir söluturni, — en þá yrðu þeir að fá lán hjá fjárs'terkum manni til þess að reísa hann, Og yrðu i framkvæmdinni. að- l'ot'- j eins leppar þeirra eigénda. Alfreð mótma'lti þt'ssti harð- lega og kvað bæinn eiga að reisa stra>tisvngnaskýlin sjáifan óg liói á borgarstjóra að*sýna nú i veirki að hann liefÖi tneint eittiivað méð þvi er hann hei'uv ságzt vera' blynjitur því að ör- yvkjar íengju söluturnana. En allt kom fyrir ekki. Vilji borg- arsljórans kom að vísu fram í verki.-hann ætjfltat ekki til að öryrkjar. gangi fyrir. ;. 8 turnar o« biðskýli Ba.'jarst,ióni samþykkti að lcyfa skyldi að reisa söluturna á 8 eítírtöldum stöðum. og skal ¦ teyfishafi þá jafnframt reisa biðskýli: ! "1. Við Suðtirgötu, nálægt Fálka- götu. ; -. Við gatnamót Langholtsvegar i og Skeiðarvogar. 1 3. Við gatnamót Laugarásvegar j • og Brúnavegar. 4. Við gatnamót Dalbratttar og Kleppsvegar. 5; Við Sogaveg, andspænis Ak- urgerði. 6i Við gatnamót Lönguhlíðar og Miklubrautar. 7. ViA gatnamót Langholtsvegar og I .augarásvegar. B. Við gatnamót Miklt.ibrautar og Eskihlíðar. Skiiyr&i fyrir leyfuni „Bæjarráð setur eítirtalin skil- yrði fyrir leyfum: Framhald á 8. síðu. . enn jafndularfullar sem fyrr, en eftir því sem undirbúningur þeirra vex verður erfiðara að leyna honum. Auk þeirra sem getið var. um daginn hefur sézt til Guðmund- ar Jónssonar — sem er gamall KR-ingur, með eitthvert dular- fullt áhald úti á velli, og ásamt hónum sáust þar Ævar Kvaran og Þor^teinn Ö. Stephensen. I>á hafa ýmsar leikkonur sézt iðka hlaup og Karl ísfeld — sem á yngri árum var glímu- kóngur Þingeyinga — hefur riú brugðið á leik og er farinn að æfa aflraunir. Brynjólfur Jóhaunesson hefur verið staðinn að þvi að iðka fettur og brettur og ennfremur heyrzt æfa brag einn mikinn, en hvað hann syngur og hvað hann segir er enn hans leyndar- mál — og verður sennilega fram til 26. þ.m. ~Þá hefur einnig heyrzt að þeir Bjarni Guðmundsson blaðafull- trúi og Lárus Salómonsson lög- regluþjónn handleiki kaðal einn mikinn með fagmannssvip. Eins og af þessu sézt þá stend- vtr mikið til, og er knattspyrn- Framhald á 3. síðu. Vetnissprengja Framhald af 1. síðu. manna, stjórnmálaleiðtoga, rit- höfunda, vísindamanna o.s.frv., gaf í gær út skjal þar sem mót- mælt er vetnissprengingu Breta og þess krafizt að nú verði lát- ið staðar numið. •k Nehru, forsætisráðherra Ind- lands, ræddi í indverska þingiríu í gær um vetnissprengingu Breta og sagði að ef haldið yrði áfram á þessari braut myndi það enda með skelfingu fyrjr alla heims- byggðina. * Frá Oslo barst sú frótt að 50.000 Norðmenn hefðu nú ritað undtr skjal þar sem tekið er undir áskorun dr. Alberts Sshwéitzers um að hætt verði við kjarnorku- og vetnisspreng- ingar. Puk ursmenn J' Framhald af ]. síðu. brögð að borgarstjóri færi með slíkt mál, er alla bæjarbúa varðaði miklu, sem eitt einka- mál. Fluttu þeir Óskar Hallgríma- son og Guðmundur Vigfússon tillögu um að bæjarstjórn kysi nefnd til að fara. með þéssar viðræður við fulltrúa bæjar- stjórnar Hafnarfjarðar. íhaldið lét vísa tillögunni til bæjarráðs með 8 atkv. gegn 6. — En málið er jafnóleyst eftir sem áður, því pukursmenn borgai'stjóra eru ekki samn- inganefnd sem fer með umboð R eyk ja víkurbæ jar.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.