Þjóðviljinn - 14.01.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 14.01.1958, Blaðsíða 1
Þriðjudagur 14. Janúar 1958 — 23. árgangur — 10. tólublað. íhaldið tæmir sjóði bæjarins Skuld bæjarsjóðs við aðra sjóði bæj- arins hækkar uiti 220% á þremur órum Á hinum íjölmenna íundi Alþýðubandalagsins í Austurbæjarbíói s.l. fimmtudag gerði Ingi R. Helga- son bæjaríulltrúi sérstaklega að umræðuefni fjár- málaóreiðu íhaldsins, og vöktu mikla athygli upp- iýsingar hans um hina óhugnanlegu meðferð íhalds- ins á sjóðum bæjarins. •k Tæming allra sjóða bæjar- ins • í eyðsluhit óreiðumanna ihaldsins 'er enn hættulegri fyrir þásök,- að útsvörin hafa hækk- að geysilega á sama tíma, að arðvænleg fyrirtæki bæjarins með sjálfstæðar tekjur eru látin leggja mílljónir króna í eyðslu- hítiná á samá tím'á, og síðast en ekki sízt áð bæjarsjóður safn- ar skúldum á báðar hendur við' aðila eins og Ti-yggingar- stofnun ríkisins, Atvinnuleysis- tryggingasjóð, Byggingarsjóð verkamanna o. fl. •k í upphafí kjörtímabilsins skuldaði bæjarsjóður öðrum sjóðum bæjarins 8 millj. kr. (pr. 31. des. 1953). En samkvæmt síðasta bæjarreikningi sem fyrir liggur endurskoðaður var skuld þessi komin upp í 25,8 millj. kr. hinn 31. des. 1956 og hafði því hækkað um rúmlega IV mlllj. kr. eða 220%! •*¦ Á þessum þremur fyrstu ár- um kjörtímabilsins hækkuðu út- svörin úr 94,3 millj. kr. í 161,5 millj^ kr. eða um rúmlega 70%. ¦*¦ Sjóðir bæjarins sem íhaldið hefur tæmt eru þessir og er þá enn stuðzt við síðasta endur- skoðaða reikning Reykjavíkur- bæjar fyrir árið 1956: 1. Skipulagssjóður Sá sjóður er talinn eiga 1.593- 229.74 kr., en af þessari sjóðs- eign hafa óreiðumennirnir tekið í bæjarsjóð 1.483.385,44 kr. eða skilið eftir aðeíns 109.844.30 kr. 2. Ráðhússjóður Hann hafa óreiðumennirnir al- veg tæmt. Sjóðseignin er 3.857.- Bréf Búlganins 928.63 kr., og málverk hafa verið keypt fyrir- 91.199,40 kr. en hi'tt er allt komið í eyðsluhítinaj óg skuldar því bæjarsjóður iúm- lega 3.7 rnillj. kr. þarna. 3. Lífeyrissjóður starfsmarvna Reykja- víkurbæjar Tekjur þessa sjóðs árið 1956 námu 5.6 millj. kr. 'Allar þesaar tekjur fóru í eyðsluhítina, og skuldar bæjarsjóður þe»um sjóði 6.7 milij. kr. 4. Framkvæmdasjóð- ur Reykjavíkurbæjar Hreinar tekjur þessa sjóðs árið 1956 námu 3,6 millj, kr. Allar þessar tekjur og meira til fóru í eyðsluhítina og skuldar bæjar- sjóður framkvæmdasjóði 4 jnillj kr. 5. Húsatryggingar- sjóður Reykjavíkur- bæjar í árslok 1956 átti að vera í sjóði þessum 7,2 millj. kr., en allt það fé — hver einasti pen- ingur — vax komjnn. i eyðslu- hítina^ og hafa tekjur ársinj; 1957, og 3 millj. kr. farið sömu leið. Skuldar því bæjarsjóður þessum mikilvæga sjóði um 10 millj, kr., með þeim afleiðingum, að hann getur ekki gegnt sínu mikilvæga hlutverki, og stendur Reykjavíkurbær sem vanskila- maður gagnvart þeim sem nú eiga tjónsbætur á hendur Húsa- tryggingarsjóði, auk þess sem gersamlega hefur verið vanrækt að nota fé. sjóðsíns til eflingar brunavörnum í bænum og til lækkunar iðgjalda. -k Rétt er að benda á, að leggja verður útsvar á gjaldend- ur bæjarins fyrir greiðslum úr bæjarsjóði til þessara sjóða, og jafngjldir því tæming þeirra því enn hækkun útsvaranna. Sjö lestir í róðri tíl jafnaðar í>að sem af er mánuðinum hafa gæftir verið góðar á Hornafirði. Sex bátar hafa byrjað róðra og afli þeirra hefur verið fremur góður. Sam- tals hafa verið farnar 33 sjó- ferðir og hefur aflinn til jafn- aðar verið um sjö lestir í róðri af slægðum fiski með haus. Mestan afla hefur Akurey fengið 60 lestir í 8 róðrum, eða 7,5 lest í róðri. Aflinn er ým- ist frystur, saltaður eða hertur. •k Af þessu er ljóst, að. í þgssum kosningum verða Reyk- víkingar að reka óreiðumenn í- haldsins af höndum sér. Mjög f jölsóttur ] f uedur H-Iistans í Kópavogi f H-listinn, listi óháðra kjosend» í Kópavogj, ei'juli til almeiuis kjósendafundar í barnaskólanuns við Digranesveg í fyi-radag. Þratt fyrir óhagstætt veður var hú*> fylli á fundinum, fundarmenn & þriðja hundrað talsins. Ræðumenn voru fjórir efstUB menn H-listans við bæjarstjórn- arkosningarnar: Eyjólfur KrislV jánsson, Ólafur Jónsson, Þor- móður Pálsson og Finnbogi R» Valdimarsson. Auk þeírra töluðu Karl Guðmundsson, Gunnan Eggertsson og Ingjaldur ísaks>» son. Fundarstjóri var Haukuí Jóhannesson. u Hernámsandstæðingar á Okinawa vinna signr • tírslit í borgarstjórakosningum í höíuð- borginni talin mikið áfall fyrir Bandaríkjamenn í fryrradag fóru fram kosningar í embætti "borgarstjóra í höfuffborg eyjarinnar Okinawa, sem er hernumin af Bahdaríkjamönnum. Úrslitin eru talin vera mikill álits- hnekkir fyrir Bandaríkin í Asíu. í embætti borgarstjóra vartverið Bandaríkjamönnum óþæg- kjörinn frambjóðandi þjóð- flokks Okinawa, vinstri manna og hernáms'andstæðinga, Saichi Kaneshi, sem hefur krafizt taf- arlauss brottflutnings banda- riska hernámsliðsins og beitt sér fyrir mótmælum gegn fyr- irætlunum þess að koma upp kjarnorkuskeytastöðvum á eynni. í framboði auk Kaneshis var Tatsuo Taira, sem studdur var af hægfara flokki, sem þó kall- ar sig sósíalistísk-marxistískan, og er einnig andvigur langvar- andi setu Bandaríkjamanna á Okinawa, þótt hann vilji fara hægt í sakirnar. Einn mikihægasti hlekkurinn Ibúar Okinawa hafa lengi ir. Eyjan sem er japönsk var tekin af þeim eftir harða bar- daga í lok heimsstyrjaldarinn- ar og samkvæmt friðarsamn- ingi þeirra við Japan hafa þeir rétt til áframhaldandi hersetu þar. Eyjan er nú einn mikil- vægasti Wekkurinn i her- stöðvakeðju þeirra. Borgarstjóri settur af Nú munu þeir hafa um 40.000 manna lið þar, en eyjarskeggj- ar eru eitthvað um hálf milljón. Ej'jan er ekki nema rúmir 1200 ferkílómetrar, landrýmið því lítið og herstcðvar Bandarikja- manna þekja nú um fimmtung' ræktanlegs lands á eynni. Bandaríkjamenn hafa átt í Framhald á 5. síðu. Danskir áhuga tilSögur rnenn bera fram nýjar snar handritamálinu 19 þjóSkunnir forusfumenn skora á rikhsVfornina og flokkana oð faka upp saninga sem fyrsf komið Ambassador Sovétrikjanna, hr. Pavél K. Ermoshin, hefur í dag afhent Hermanni Jónassyni for- sætisráðherra orðsendiugu frá hr. N. Búlganín, forsætisráðherra Sovétríkjanna. Unnið er að því að þýða orð- sendinguna á íslenzku, og verður hún birt svo fljótt sem auðið er. (Frá forsætisráðuneytinu) Nefnd danskra áhrifamanna afhenti í gær ríkisstjórn Danmerkur og formönnum dönsku þingflokkanna tillög- ur til lausnar á riandritamálinu. Jafnframt hafa 19 kunnir danskir forustumenn skoraff á stjórnarvöldin aö taka upp samninga um handritamáliö, t.d. á þeim for- sendum sem felast í tillögum nefndarinnar. Tillögur nefndarinnar hafa ekld enn verið birtar í einstök- um atriðum, en í þeini er lagt til að íslenzk handrit í söí'n- irm danska rikisins verði af- hent Islendingum seiu gjöf, og að skipulagsskrá Árnasaf ns verði breytt með konBiiglegri tilskipun þahnig að Islendlingar fái úrslitaáhrif á stjóm stofn- unarinnar til þess að geyœa Iiandritín þar sem telja verð- ur a# bezt séu uppfyllt orð skipula.gsskrárinnar um geymd þeirra og notkun. Vísað er til greinar dr. Alfs Ross próféssors sem birtist s.l. ár í „Ugeskrift for Ketsvæsen", og í samræmi við hana leggur nefndin til að litið verði á Árnasafn sem sjálfseignarstofn- un, og að það verði þessi sjálfs- eignarstofnun sem flytur hand- ritin tíl íslands. Nefndin hugs- ar sér að flutt verði tíl fs- lands á þennan hátt þau hand- rit Árnasafns sem skrifuð eru af Islendinguui, handa íslend- ingum og á Islandi, en þó legg- ur hún til að þeir Mutar safns- ins, sem verið er að nota við samningu ísletízk-dönsku orða- bókarinnar mildu, verði áfram í Danmörku, þar til orðabókar- verkinu er lokið, þó ekM leng- ur en 20 ár. Nefnd áhugamanna Nef nd sú sem ber f ram þess- ar tillögur var mynduð að frumkvæði áhugamanna 16. september 1957 til þess að reyna að stuðla að jákvæðri lausn á handíitamálinu. Por- maður hennar er Bent A. Koch ritstjóri í Kaupmannahöfn en aðrir nefndarmenn H. Dona Christensen biskup í Ribe, S. Haugstrup Jensen lýðháskóla- stjóri í Hilleröd, Edv. Hendrik- sen bókaútgefandi í Kaup- mannahöfn, G. Spairing-Peter- sen prófastul í Kaupmanna- höfn og A. Richard Möller lög- fræðingur í Kaupmannahöfn. Eökstuðningur nef ndarinnar Eins og áður er sagt leggur nefndiri til að handritin í dönsk- um rikissöfnum verði afhent Framhald á 3. síðu,

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.