Þjóðviljinn - 16.01.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 16.01.1958, Blaðsíða 1
FímmtudagUT 16. janúar 1958 — 23. árgangur — 12. tölublað. Neð hernáminu er mikil hætta leidd yíir Islendinga Sovétstjórnin skorar á ríkisstjórn Islands að styðja tillöguna ura fund þjóðarleiðtoga til þcss að efla friðsamlega þrónn í gær birti forsætisráðuneytið bréí Búlganíns, forsætisráðherra Sovétríkj- anna/ til Hermanns Jónassonar, forsætisráðherra íslands. Þar ílytur sovét- stjórnin tillögu sína um að kveðja saman íorastumenn hinna ýmsu ríkja inn- an tveggja eða þriggja mánaða til að ræða alþjóðamál og vinna að íriðsam- legri þróun í heiminum. 1 bréfinu er vikið sérstaklega að aðstæðum fslands og bent á þé ógnarlega hættii sem Islendingar kalla yfir sig með því að hafa herstöð í landi sínu. Einuig er bent á að íslenzka ríkis- stjórnin hafi ekki enn lýst yfir því opinberlega að ísland muni bafna staðsetningu erlendra kjarnvopna og eldflauga. Bréf Búlganíns forsætisráð- herra er þannig í heild (millifyr- irsagnir og leturbreytingar eru settar af Þjóðviljanum): „Kæri herra forsætisráðherra. í bréfi núnu til yðar 12. des- ember 1957 lýsti ég afstöðu Sov- étstjórnarinnar til þeirra knýj- andi ráðstafana, sem að voru á- liti ber að ge'ra til að koma í veg fyrir að ástandið í alþjóða- málum fari enn versnandi og til þess að stuðla að þáttaskilum í samskiptum þjóða í milli. Sá mikli áhugi,. sem tillögur Sovétstjórnarinnar hafa vakið víða um heim gefur oss ástæðu til að ætla að nú séu góð skil- yrði fyrjr oss til þess að bjarga mannkyninu úr ástandi hins „kalda stríðs", er nú setur mark sitt á öll . alþjóðamálefni. Sá aukni hernaðarundirbúningur, sem nú er gerður af hálfu ríkja þeirra, er félagsríki eru í NATÓ, hefur ekki fyrr verið ákafari en nú, þegar eyðileggingarmáttur nýjustu vopnategunda hefur komizt á áður óþekkt stig. Eg hygg, að þér séuð mér samdóma um, að nú séu mjög afdrifaríkir tímar í alþjóðamálum. Afleiðingar- vígbúnaðar- kapphlaupsins Sumir vestrænir stjómmála- menn halda því fram, að svo sem málum er háttað', sé engin önnur leið til þess að tryggja sem bezt öryggi þjóða, heldur en sívaxandí hemaðarmáttur. En það. eru ekki aðrir en erkifor- mælendur „kalda striðsins" sem neita þvi, að þetta vígbúnaðar- kapphlaup, einkum samkeppni stórveldanna . og framleiðsla hirana skæðustu og háskalegustu tegunda vopna, gleypir sívaxandi hluta þjóðarauðs landanna og beinir í vaxandi mæli vinnuafla þeirra tii þess að safna míklum bírgðum morðvopna. Þjóðunum verður það æ Ijós- ara, hver nauðsyn ber til þess að gera þegar í stað ráðstafanir til að breyta viðhorfum þeim í al- þjóðamálum, sem einkum komu fram á árunum eftir ófriðinn og leiða nú ;til þejrrar spennu, er ríkir þjóða í milli. Ólíkustu flokkar og félagasamtök, kunn- ir stjóramálamenn og athafna- menn, fulltrúar hinna ólíkustu skoðana, ríkisstjórhir sósíalskra og nokkurra kapitalskra landa, þar með talin nokkur þátttöku- ríki NATÓ, gerast nú formælend- Nikolai Búlganín ur fyrir þvi að setja niður deilur milli austurs og vesturs með samningaumleítunum. Ekki í samræmi við hagsmuni íslands I þessu sambandi þykír mér rétt að taka það fram, að vér erum algerfega á þeirri skoðun. sem þér settúð fram á Parisar- fundi NATÓ-ráðsins um nanðsyn þess að „gera aiiar nugsanlegar ráðstafanir i þá átt aö ná sanin- ingum mlili austurs og vesturs og trj'ggja með því friðinn". Það var í þessu skyni að ég setti fram tillögur mínar nýlega í bréfum til forsætisráðherra nokkurra ríkja og í erindum Sovétstjórnarinnar tíl féJagsríkja Sameinuðu þjóðanna. í þessa átt gengur eínnig ályktun sú, sem nýlega var samþykkt í Æðsta ráði Sovétríkjanna um atriði í utanríkisstefnu Sovétríkjanna, og hefur texti hennar verið afhent- ur ríkisstjórn og Alþingi íslend- i.nga. Það er einlæg sanni'æring vor, herra forsætisráðherra, að hið rikjandi ástand í albjtóðamálum er fevorki í samræmi við hags- muni íslaads né annarra Norð- urlanda. Smáríkin hafa áhuga á því að frjður og ró skapist í al- þjóðasamskiptum, eins og þér hafið oft og tíðum með réttu tekið fram. Þær hafa áhuga á friðsamlégu samstarfi við BIl ríki og á því að skapa skilyrði, þar sem þær geta notið öryggís um framtíð sína. Af þessum ástæðum höfum vér fagnað yfirlýsingum þeim, er forystumenn norsku og dönsku ríkisstjórnanna hafa gefið, þess efnis, að Noregur og Danmörk vilji ekki leyfa staðsetningu kjamorkuvopna eða stöðva til sendingar eldflauga af meðal- stærð á landi sínu.-Þessi afstaða Noregs og Danmerkur, samfara þvi, að kjarnorkuvopn fyrir- finnast ekki í Svíþjóð né Finn- landi, hefur orðið þess valdandi, að hægt er að mynda um alla norðanverða Evrópu svæðj, þar sem engin kjarnorkuvopn yrðu fyrir hendi, en slíkt myndi aftur auka stórlega horfur á friði og ró í norðurhluta Evrópu. ísland* í hættu Vér hÖfum einnig athugað þá yfhiýsingu, sem þér hafið nýlega gert, þess efnis, að stefna ís- lenzku ríkisstjómarinnar sé „andstæð því að leyfa nokkra hersettt á íslandi á friðartímum". Það leikur tæplega nokkur vafi á því, að framkvæmd slíkrar stjórnarstefnu er í samræmi við áhugamál hinna frelsisunnandi fslendinga, kjark þeirra og dugn- að, sem vakið hefur djúpa virð- ingu Sovétríkjanna. Að þessu athuguðu teldi ég það enga hreinskilni, herra for- saetisraðherra, að henda yður ekki á þá staðreynd, að á land- svæði svo friðelskandi Iands, sem ísland er, lands, sem hefur engan her, er staðsett mikil er- lend herstöð. Sá möguleiki að staðsetja kjarnorkuvopn í þess- ari beirstöð er e. t. v. alls ekki útilokaður, en sú staö'. reynd setur íslenzku þjóA- ina í hættu, sem engam veginií er smávægileg. Enda þótti ís>- lenzka ríkisstjómin hafí ekk8 gefið neina skýra yfirlýsingu S þessu efni, þá eiJ þess að gæta, að yftrlýsingar hafa heldur ekki verið gefnar um það, að fslanð muni hafna staðsetningu er- lendra kjarnvopna og eldflauga. Eg nefnj þetta hér sakir þess, að á Parísarfundi NATÓ-ráðsina var gerð sérstök ákvörðun ura að fá yfirforingja herafla NATÓ- bandalagsins fjarstýrð vopn i hendur og að efna til bírgðasöfn- unar kjarnvopna og afla her- stöðva til þess að skjóta eld- flaugavopnum á landsvæðum fé» lagsríkja í NATÓ. Ef úr þessum ráðstöfunum verður, teljum vér, að har með komist uniræddl lönd í mjög háskalega aðstöðu, vegna þess, að þau hljóta að sæta. áhættu af gagnárás, ef sv« færi, að herstjórn NATÓ-ríkJ- anna. grípi til kjarnvopna; gagnvart Sovétríkjunum eða öðr- um friðelskandi ríkjum. Vér teljum að ekkert sé fávíslegra en að loka augun- um fyrir aðvörunum, sem byggðar eru á staðreyndum vísiftda um kjamvopn, vetnissprengjur og eldflaugar. Svo sem kunnugt er, ge'ta vís- indamenn ög tæknifræðinga-H smiðað vetnissprengjur, sem svara tíl sprengimagns 5—10 milljóna smálesta af trotyl eða þaðan af meira. Það er jafnvel erfitt að gera sér í hugarlund á hve óendanlega stóru svæði hægt er að út- rýma gersamlega öllu lífi með því að sprengja eina siíka Framhald á 5. síðu. !agstaantieníi,svar ;¥0 Dagsbrúnarmenn! Einu sinni enn gerir íhal&ið og at- vinnurekendvr í Reykjavik atlögu að Dagsbrún. Enn einu sinni eru Dagsbrúnarmenn kvaddir til að verja Dags- brún, heill hennar og heiður, fyrir höfuðfjendum ís- lenzkra verkamanna. Kosningafundurinn er í kvöld í Iðnó. Fjölmenmð og mœtið stundvíslega. Árás atvinnurekenda á DagB-i Ihaldið hefur mánuðum brún átti að þessu sinni að dul- saman haft tugi manna á laun- búa bak við meinleysislegt and- lit hægri krata, en atvinnurek- endur gátu þó ekki stillt -sig um að birta B-listann í blaði sínu, stóra Mogganum, sem sinn lista, samtímis því sem hægri kratarnir birtu hann í litla Mogganum, Alþýðublaðinu, sem sinn lista. Þarf því engum blöðum um að fletta hvernig listaskoffín þetta er undir kom- ið. Árás íhaldsins gegn Dags- brún nú er sótt af örvæntíngar- fyllri heift en nokkm sinni, því íhaldið hefur nú á annað ár verið utangarðs, og í tíð nú- verandi stjórnar ekki haft sitt gamla alræðisvald til að fé- fletta verkamenn að vild sinni með takmarkalausri álagningu og okurgróSa og nýrri gengis- lækkun. um til að undirbúa árás sína á Dagshrún — og hafa. verka- menn komizt í kynni við sendla þessa undanfarið. Nú hefur það sett úpp fjölmargar kosninga- skrifstofur víðsvegar um bæinn —¦ Afætuhyskið vill nú enga fjármuni spara, ef það mætti verða til þess að hægt væri að splundra núverandi stjórnar- samstarfi, svo ihaldið gæti Framhald á 12. síðu. K osst ingas j óður inn Alþýðubandalagsíólk; leggjum ölí eitthvað aí mörk- um í kosningasjóðinn it Baráttan gegn íhaldinu í Beykjavík mæðir að langmestn leyti á Alþýðubandalaginu. Það eitt er þess megmugt að hrekja íhaldið á flótta og sigra það. •^- Það er þess vegna Ijóst að ekki verður komizt hjá allveru- legum kostnaði, þegar fengizt er við andstæðing eíns og íhaldið, sem hefur takmarkalaust fjármagn — því aldrei eru auðmenn Reykjavíkur eins örlátír og þegar íhaldið þarf að verja völd sín og aðstöðu. •k Alþýðubandalagið heitir á allt stuðningsfólk sitt að leggja eitthvað af mörlnun, hver eftír sinni getu. ÖU framlög, jafnt smá sem stór, eru okkur ómefcanlegur stuðnimgur. Herðum sóknina fyrir sigri Alþýðubandalagsins. Fjáröflunamefnd.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.