Þjóðviljinn - 18.02.1958, Blaðsíða 10

Þjóðviljinn - 18.02.1958, Blaðsíða 10
10) — ÞJÖÐVfiiJÍÍSrN — Þriðjudagur 18. febrýar: 1958 ¦maM DulMnir nazistar Framhald af 7. síðu siuiu>-jr> við una. að fá hann sem fulltrúa fyrir sig f Ktöejar- stjóm Reykjavíkur!' Um hiiui fulltrúanri, senr^'Þjóð- ernissinnar eiga, dr. Raildor Hánsen, er það að segja, áð enda þótt eigi sé jafn al- kunnugt um stjórnmálaskoð- anir hans, vissu kunnugsr, að allt frá byrjun hefur hann verið einn af stuðn- . ingsmönnum Þjóðernishreyf- ingarinnar. Fái Þjóðernis- sinnar báða þessa menn inn i bæjarstjórnina verða þeir þar1 sá miðdepinn, sem allt snýst um. . .," og áfram í sama dúr. „Og enda þótt að- eins annar þeirra komizt inn nú, verður hann samt sem áður oddamaður og þar af leiðandi áhrifamesti maður- inn í bæjarmálum Reykja- víkur næstu fjögur ár. Þjóð- ernissáqnar méga vel við uria þeim málalokum sem fengin eru." ' * ,-,Fulltrúaefni Þ.H.Í." „víða í kjöri á sam- eiginlegum lista og skipa þar örugg sæti" Aðalblað nazista, íslenzk endurreisn, birtir sama dag 6. jan. 1934 stórar myndir af þe;.m Jóhanni Ólaf ssyni og Hall- dóri Hansen og miklar lof- greinar um þá. í sama blaði segir um bæjarstjórnarkosning- arnar: „Fulltrúaefni Þ. H. í. eru víða i kjöri á sameiginleg- um lista og skipa þar örugg sæti, svo að það er fyllilega Tíllögur Pólverja Framhald af 6. síðu inga, sem aðilar hafa tekizt á . herðar. Ríkisstjórn pólska alþýðulýðveldisins hefur á- stæðu til að ætla að samþykkt tillögunnar um myndun kjarn- orkuvopnalauss svæðis í Mið- Evrópu muni auðvelda sam- komulag um, að dregið verði úr venjulegum vígbúnaði og f jölda eriendra hermanna, sem hafa setu í löndum þeirra ríkja, sem svæðið nær yfir. tryggt, að margir þeirra muni á næstu f.jórtun ármu fara með mál^ ýmissa kaup- staða^ pg bæjaá Iandinu." "Ö'g'það'var ret't~ fiýrjað'vár nð- fvamkværna' kauþsámriirig- inn, að tróori^n'azistufn í trúri'- aðarstoðúr á 'vegum Sjálfstæð- isflokksirís. í annarri grein mun nánar skýxt frá sarnvinnu og sam- runa Sjálfstæðisflokksins og ís- lenzku nazistahreyfingarinnar. Framhald af 9. síðu 4 20 : 14 21 : 14 5 22 : 14 8 22 : 15 23 : 15 9 23 : 16 10 23 17 11 24 17 12 24 • 18 14 24 19 15 24 : 20 25 : 20 16 25 : 21 17 26, : 21 18 27 i 21 20 27 : 22 24 27 : 23 25 28 : 23 29 : 23 26 30 : 23 31 : 23 27 32 : 23 2ö ' 33 : 23 29 33 : 24 Forhoðið hörundsflúr Árum saman hafa hirðin og flotastjórnin í London brotið heilann um, hvernig stemma megi stigu við því að ungir sjómenn og sjóliðar láti hör- undsflúra andlitsmynd ÍElísa- betar drottningar á bringu sína eða handleggi. Yfirvöldun- um finnst þetta mesti ósiður. Nú er loks fundin lausn á vandanum. Enginn kærði sig um að taka ábyrgð á opinberu banni, en stjórn félags hör- undsflúrara hefur látið það boð út ganga til félaganna, að hér* eftir sé þeim óheimilt að flúra andlitsdrætti hennar há- tignar á nokkurn líkamshluta manna. Aðalf iuichir Dagsbrunar í gærkvöldi # « # • Byggingarf élög eða byggingarmeistarar Útvegum frá Sovétríkjunum rúðugler í öllum þykktum og stærðum. Verðið sérlega hagstætt, Stuttur afgreiðslutími. Mars Trading Company, Klapparstíg 20. —• Sími 1- 73-73. » # • # Éramhald af 1. síðu verkalýðsfélaganna fengið fyrir- heit um frámgang ýmissa hags- munamála stéttarinnar og skal hér minnzt á nokkrar þeirra. Áherzla hef ur verið lögð á að aukið -fjármagn fengizt til íbúðabygginga og árangurinn orðið sá að framlag til bygginga verkamannabústaða var aukið um 10 millj. kr. á s.l. ári. í fyrravor var því heitið að 44 millj. kr. skyldu veittar til íbúðarhúsalána á vegum hins almenna veðlánakerfis, og í lok októbermánaðar var því enn- fremur heitið að á næstu þrem- ur mánuðum skyldu veittar til viðbótar 22 millj. sem ekki voru komnar til útlána af þeirri upp- hæð sem heitið var s.l. vor. Þessi fyrirheit hafa nú verið efnd að fullu, og þar með hef- ur meira fé verið varið til í- búðalána á þessu ári en áður hefur þekkzt. Þá drap Hannes á lækkun skatta af lágum tekjum o.fl. Verður ekki með samþykki verkalýðsins Eins og högum er háttað í þjóðfélagi okkar, sagði formaður Dagsbrúnar, hljóta átökin um ráðstafanir í efnahagsmálum fyrst og fremst að snúast um það hverjir eigi að bera kostn- aðinn. Það er sannfæring okk- ar, að stefna núverandi stjórnar hafi til þessa forðað okkur frá nýrri gengislækkun, sem haft hefði í för með sér stórfellda rýrnun lífskjaranna. Enn eru sterk öfl að verki, sem einblina á gengislækkun sem eina bjarg- ráð sitt, enda einfaldasta ráðjð til að velta byrgðunum yfir á alþýðuna, að láta hana bera kostnaðinn. Slíkar leiðir verða ekki farn- ar með samþykki verkalýðssam- takanna. Þótt við teljum að margt hafi áunnizt, sagði formaður Dags- brúnar, með stefnu 'ríkisstjórn- arinnar, er ekki þar með sagt að við séum ánægðir með allt sem hún hefur gert — og látið ógert. Við teljum að margt hefðj betur mátt fara, og hefði gert það, hefðu verkalýðssamtökjn ein markað stefnuna. Allir vita að enn stendur fyr- ir dyrum að afla verður ríkis- sjóði viðbótartekná. Engu skal hér um það spáð á hvem hátt það verður gert,, en það er skoð- un okkar, að það megi ekkí gera með nýjum neyzlusköttum. — Þessi mál verða til umræðu hjá okkur á næstu félagsfundum í beinu sambandi við kjaramál verkamanna og samninga félags- Verið viðbúnir, Dagsbrúnarmenn í lok ræðu sinnar þakkaði Hannes Dagsbrúnarmönnum samstarfið á árinu og lauk máli sínu með þessum orðum: Ef hvet ykkur til árvekni um velferð félas'sins og bið ykk~ ur a.ð vera viðbúna hverri þeirri baráttu sem við teljum nauðsynlega á þessu starfsári. liátið skrá ykkur Eðvarð Sigurðsson, ritari Dags- brúnar, tók næstur til máls og ræddi nánar um atvinnuleysis- tryggingarsjóðlnn. Eftir 2V2 ár frá samningunum eftir verkfall- ið mikla 1955, en þá var samið um sjóðinn, er áætlað að hann hafi verið orðinn um áramótin um 95 millj. kr., þótt ekki væru dllar þær greiðslur komnar í sjóðinn. Hann kvað það hafa komið í ljós að menn hefðu ekki kynnt sér hvað þeir þyrftu að gera t;l að öðlast greiðsluréttindi úr sjóðnum. Grundvallaratriðið værj að láta skrá sig, þegar menn væru atvinnulausir. Þá ræddi hann um að stytta þyrfti biðtíma verkamanna og hækka greiðslur vegna atv.innuleysis. Getum byggt Dagsbrúnarhús Þá ræddi hann um byggingu Dagsbrúnarhússins, til þess þyrfti milljónir og væri félags- stjórnin nú að athuga hvaða leiðir myndu beztar til fjár- öflunar, og myndi hún 'leggja fram ákveðnar tillögur í málinu áður mjög langt liði, og hvatti Dagsbrúnarmenn til að hugsa þetta mál og athuga leiðir. Ef við erum samtaka og ein- huga um þetta mál aettum við að koma því í frainkvæmd, sagði Eðvarð. Langar umræður Næstur eftir Eðvarð talaði verkfallsbrjóturínn úr Glersteyp- unni, og tuggði upp nokkrar Morgunblaðsgreinar sem hann kryddaði með fáránlegustu full- yrðíngum út í bláinn frá eígin brjósti. Kvað hann stóreigna- skattinn hafa verið lagðan á alþýðuna og harmaði að tillögur kóka-kólabjörns í skattamálum væru ekki framkvæmdar! |T Flteiri atvinnurekendasendlar frá síðustu Dagsbrúnarkosning- um fóru upp í pontuna og jafn- vel Kristínus Árndal hélt sig umkominn að tala um húsbygg- ingamál verkalýðsfélaganna! Umræður stóðu fram yfir mið- nætti og komu fram nokkrar tillögur sem fundurinn vísaði til stjórnarinnar, en afgreiðslu einnar tillögukveðju var frestað til næsta fundar. Latneskt letur með þriátíu og sex bókstöfum í Kína Háskólamálaráðherra Kína Vú Júsjang hefur hvatt kínverska þingið til að samþykkja frum- varpið um 26-stafa stafróf. „Það myndi létta tugum milljóna barna og ólæss fólks að læra að lesa", sagði hann. Vú, sem er formaður nefnd- ar þeirrar er fjallar um ný- skipan málsins, sagði mögu- Prestum Uitz við Sttgan Tveir prestar í fæðingarbæ frönsku skáldkonunnar Franc- oise Sagan, Cajarc í Suðvestur- Frakklandi, hafa neitað að gifta hana. Sá fyrri sagði, að hann gæti ekki hugsað sér að gifta neinn, sera ritað hefði jafn ósiðlegar bækur og Sagan. Hinn kvaðst geta gift stúlkuna, ef hún viidi „iðrast af einlægni" og sýna að hún hefði látið af öllum spjátrungshætti og hneykslan- Jegu framferði. leika vera á þvi að allir stúd- entar og flest ungt og mið- aldra fólk geti notfært sér hið nýja stafróf eftir sex mánuði. Þetta nýja stafróf, sem valið var úr 1200 tillögum er byggt á Peking-málýzkunni, sem köll- u* hefur verið Mandarin, en þá málýzku eða afbrigði af henni tala 70 prósent Kínverja. Ráðherrann sagði að stafróf- ið myndi auðvelda mjög alla kennslu og það væri auk þess grundvöllur fyrir ritmál handa þjóðernisminnihlutum. Það myndi einnig auðvelda þýðingu á eriendum sérnöfnum og vísindaorðum jafnframt því sem það væri mikii bjálp fyr- ir útlendinga og myndi efla mjög menningarsamstarf kín- verja við aðrar þjóðir. Á þjóðþinginu kínverska eiga sæti 970 fulltrúar frá ölium hlutum landsins. Þingið hóf í byrjun þessa mánaðar umræður um fjárlagaf rumvarpið f yrir 1958. Rauði Krossinn Framhald af 12. síðu og stúdentar úr læknadeild Há- skólans, sem undanfarin ár hafa veitt mikla og góða aðstoð við afhendingu merkja, ætla nú einnig að rétta Rauða krossin- iiin hjálparhönd. Þá vill stjórn Reykjavíkur- deildarinnar þakka forstjórum kvikmyndahúsanna, sem góð- fúslega hafa lofað að hafa kvikmyndasýningar fyrir sölu- börn, sunnudaginn hinn 23. febrúar kl. 1.30, og laugardag. Stjórnin þakkar' ennfremur þeim, sem lánað hafa húsnæði tíl afhendingar merkjanna víðs- vegar um bæinn. Merkjaafhending hefst kl. 9.30 á eftirtökium stöðum: Bvalarheimiii aldraðra. sjó- manna, Laugarási, Efnalaug Vesturbæjar, Vesturgötu 53, Fatabúðinni, Skólavörðustíg 21, Garðsapóteki, Hólmgarði 34, KFUM v/Reykjaveg, Kjötbúð Vesturbæjar v/Ásvallagötu, Síld og fisk, Hjarðarhaga, Silli og Valdi, Háteigsveg 2, Slcóbúð Reykjavíkur, Aðalstræti 8, Skrifstofu Rauða Krossins, Thorvaldsenstræti 6, Sunnu- búðinni, Sörlaskjóli 42, Sveins- búð, Borgargerði 12, TJ.M.F.Í. við Holtaveg, Verziun Axels Sigurgeirssonar, Barma- hlíð 8, Verzlun Elíasar Jóns- sonar, Kirkjuteig 5, Verzlunin Skúlaskeið, Skúlagötu 54, 1- þróttahúsið v/Hálogaland. MúÉumál 1 London standa yfir réttar- höld yfir Charles Ridge, fyrr- verandi lögreglustjóra í b,org- inni Brighton, tveim af aðstoð- anforingjum hans og tveim ná- ungum úr glæpafélögum þessa fjÖIsótta skemmtistaðar. Lög- regluforingjarnip eru sakaðir um að hafa þegið mútur af ' glæpamönnunum. Hundruð manna stóðu klukkutímum sam- an í biðröð til að reyna að 1 komast inn í réttarsalinn.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.