Þjóðviljinn - 05.03.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 05.03.1958, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 5. marz 1958 — 23. árgangur — 54. tölublað Spariíjármyndunin heíur aukizt a verulega i tið núverandi stjórnar VarB 375% meiri fyrsfu 1 1 mánuBi síBasfa árs en á súma fimabili 1956 þegar ihaldiB skildiviB Frcikkar ey8« byggS Serkja Franski herinn í Aísír vinn- ur nú kappsamlega að því að hrekja allt fólk af breiðu landssvæði meðfram endilöng- um Iandamærum Túnis og Alsír, sagði sendiherra Túnis í Kairó í gær. Franska ríkis- stjórnin hefur lýst yfir að á- kveðið hafi verið að eyða allri byggð á belti meðfram landa- mærunum. Sendiherrann sagði að Frakkar hefðu hótað hverj- mn þeim manni bráðum bana, er reyndi að komast hjá brott- flutningi frá heimkynnnm sín- um á svæðinu sem á að eyða. Fyrstu 11 mánuöi síðasta árs var innstæðuaukning í býðuflokks, svo að ekki sé bönkum og sparisjóðum 213,7 milljónir króna, en á sama tíma árið áður (þegar íhaldið lauk ferli sínum) varð aukningin 45.0 millj. kr. Sparifjármyndun hefur þannig aukizt stórlega í tíð núverandi stjórnar, og er það eitt dæmi þess hver áhrif stöðvunarstefnan., hefur haft og aukið trú almennings á verðgildi krónunnar. Eins og menn muna sýndi j mill jónum. króna í 213,7 mili j- ónir — eða um 375%. Þrátt íyrir gengislækk- uriaráróður Þessi árangur af stöðvunar- stefnu ríkisstjórnarinnar í verð- lagsmálum er þeim mun at- hyglisverðari sem sífellt hefur verið alið á því þennan tíma að gengislækkun væri yfirvof- andi, einnig af ýmsum ráða- mönnum Framsóknar og Ál- Hannibal Valdimarsson fram á það í útvarpsumræðum á s.l. ári' að sparifjármyndun ykist að.' miklum mun. Ihaldið ætl- aði þá vitlaust að vera, og hélt fram hinu gagnstæða, en reýnslan hefur nú sannað svo að "ekki verður um villzt hvað rétt er. 375% aukning Skýrslur banka og sparisjóða sýna að fyrstu ellefu mán- uði 'árs.ins 1956 jukust spari- innlög i bönkum og sparisjóð- um um 80,6 milljónir króna. Fyrstu 11 mánuði síðasta árs varð aukningin á spariinnJög- um hins végar 122,4 milljónir — eða 41,8 milljónum hærri. Innstæður á hlaupareikningi minnkuðu fyrstu ellefu mánuði ársins 1956 um 35.6 milljónir í | bönkum og sparisjóðum, en fyrstu 11 mánuði síðasta árs jukust þærum 91,3 milljónir. Þar nemur aukningin þannig 126,9 milljónum króna. Rcedcfibist vii Forustumenn samtakanna Sig- ur sósíalismans komu í gær fyr- ir miðst.iórn Verkamannaflokks- ins. Ph llips, framkvæmdasíjóri flokksins, sagði að viðræðurnar hefðu verið vinsamlegar. Frétta- menn segja, að miSstjórnin hafi Allslráð.ð forustumönnum hreyfing- hefur sparifjármyndunin á arinnar frá að stofna deiklir í þessu tímabili þyí aukist úr 45 kjördæmum, því að af gæti hlot- izt k'ofningur í flokknum. Ekki hafi verið um að ræða ne.nar Eigast við í þriðja HÍmM I gær hófst í Moskva þriðja einvígi þeirra Sm.'sloffs og Botvmniks um heimsmeist- aratignina í skák. Nú er það Botvinnik sem skorar á Smisloff, sem yann af hon- um tignina í fyrra. Eftir ein- vígið 1954 skildu þe'r jafnir og helt því' Botvinnik tign- inni. í þetta skipi verða tefld- ar 24 skák.'r. Smisloff hafði hvítt í þeirri fyrstu. hótanir um brottrekstur. ppreisiiariöffiH- tiHi er hótað höris Djuanda, forsætisráðherra Indónesíu, sagði í gær að nú væri svo komið að ekki þýddi lengur að semj'a við uppre.'snar- menn á Súmötru. Beitt yrði hörku til að leysa vandann sem af uppreisninni stafaði. Ef rik- isstjórnin sýndi ekkf einbeittni gæti svo farið að ríkið klofnaðj. Alþýðubandalagsfélag stof nað í Haf narf irði í fvrrakvöld var Alþýðubanda- lagið í Hafnarfirði skipulagt sem formlegt; félag. Nefnd sú sem undirbjó bæjarstjórnar- kosningarnar skilaði þá af sér störfum oglagði til að stofnað yrði Alþýðubandalagsfélag, samþykkt yoxii.lqg fyrir félag- ið .og, ákyeðið að það skyldi opið öllum Hafnfirðingum sem vÐdu vinna að framkvæmd stefnuskrár Alþýðubandalags- ins í landsmálum og bæjar- málastefnu þess í Hafnarfirði. Stjórn Alþýðubandalagsins í Hafnarfirði er þannig skipuð: Alexander Guðjónsson formað- ur, Hjörleifur Gunnarsson yara- formaður, Pétur Kristbergsson ritari, Sigurður T. Sigurðsson gjaldkeri og méðstjórnendur: Erna "Guðmundsdóttir, Jón Ragnar Jórisson og Geir Gunn- ársson. minnzt á íhaldið, en slíkt tal hefur sem kunnugt er æfinlega þau áhrif að fólk hyllist til að festa fé sitt í einhverjum verð- mætum en geymir það ekkj í lánastofnunum. Er augljóst að breytingin hefði orðið enn stór- tækari ef stjórnarflokkarnir allir hefðu eins og Alþýðu- bandalagið lýst yfir því að rík- isstjórnin ætlaði sér að tryggja gengi krónunnar og festa.verð- gildi hennar til frambfiðar. Tillaga um bann við tilraunum með kjarnorkuvopn á höf um úti Gerð grein fyrir afstöðu Dana til land- helginnar á hafráðstefnunni Á hafráðstefnunni í Genf var lagt til í gær að1 til- raunir með kjarnorkuvopn á höfum úti verði bannaöar. Á aS vera sérstakur verndari sparifjár — prédikar geiigis- lækkun! Fulltrúi Soyétríkjanna á ráð- stefnunni bar þessa tillögu fram. ?íg Kvað hann samþykkt hennar 1 , myndi verða verulegt framlag til eflingar friðar í he'minum. Tilraunir með kjarnorkuvopn í rúmsjó væru ósamrýmanlegar reglunni um frjálsar siglingar á hölunum, auk þess sem sigl.ng- um og fiskveiðum væri stefnt í voða. Prófessor Sörensen, fulltrúi Danmerkur á ráðstefnunni, kvað sýnt að ekki gæti orðið sam- komulag um þr.'ggja mílna land- helgi á ráðstefnunni. Fulltrúar Bretlands og Bandaríkjanna hafa krafizt þess að haldið vei'ði fast við þriggja mílna landhelgi. til svo unnt yrði að ná sam- komulagi. Prófessor Sörensen sagði, að ef ekkert samkomulag yrði myndu Danir taka afstöðu sína í landhelgismálum til endurskoð- mt'm Framhald á 5. síðu ichs @g feiagar alda Siáml@gðis Dr. FUchs og félagar hans, sem á laugardaginn luku hinni frækilegu ferð yfir Suðurheim- skautslandið, leggja í dag af stað heimleiðis frá Scott-stöð- inni með nýsjálenzka leiðang- DaniSft skorað; á þá að slaka'ursskipinu „Endeavour". &- r Þér nsissiotar aðstöSu sína Hvar annarsfaBar myndi þaB líúasf að seBlabankasfjóri flyffi áróBursrœBu __ fyrir gengislœkkun?! Vilhjálmur Þór hélt í gær' mjög furðulega ræðu, þar sem hann réðst harkalega gegn efnahagskerfi því sem íslendingar búa nú viö, mælti á næsta ódulinn hátt með stórfelidri gengislækkun og taldi nauðsynlegt að skerða lífskjör landsmanna. Vilhjálmur flutti þessa - ræðu sína í hádegisverðarboði, þar sem viðstaddir voru ýmsir helztu ráðamenn þjóðar'nnar í fjármálum, bankastjórnarmenn og ráðheírar, en síðan endurtók hann ræðuna að mestu í -frétta- auka ríkisútvarpsins í gær. Vil- hjálmur flutti ræðu sína sem seðlabankastjóri, enda þótt hún hafi alls ekki verið flutt fyrir hönd seðlabankastjórnarinnar, og með því m;snotar hann að- stöðu sina tíl þess að reyna að gefa orðum sínum aukinn þunga. I»að mim s!vera algert rins- dæmi að aðalbankastjóri þjóðar haldi árdðursræða fyr- ir Rengislækkiin. Slikir menn eiga einmitt að lítaá bað sem eitt aðalverkefni sitt að Jtryggrjsi verðgildi krónunnar og gæta hagsmuna þess fólks sem trúir bönkunum fyrir sparifé sínu. Engir menn eiga hcWur að vita það betur en æðstu embættismenn bank- anna að endalaus áróður um gengislækkun grefur undan trausti fólks á verðgildi krón- uittTiar og þar með undan þeírri stöðvunarstefnu sem ein megnar að tryggja óskert gengi. Ræða eins og sú sem Vilhjálmur Þór flutti í gær er því beint tílræði við yfir- lýsta stefnu núverandi stjórn- ar. Ef hliðstæður embættis- maður í nágrannalandi hag- aði sér á svipaðan hátt myndi haim umsvifalaust verða að víkja úr starfi sínu; er þess 1 d. skenunst að minnast hvað gerðist í Svíþjoð á s.I. ári þegar þjóðbankinh leyfði sér að taka upp stefnu aad- stæða riMsstjðrninmi. Það má vel vera að Vilhjálm- ur Þór sé sannfærður um gagn- semi gengislækkunar (og hún yrði gagnleg fyrir Samband ís- lenzkra samv.innufélaga sem fyr. irtæki og fyrir Kókakólaverk- smiðjuna). Hitt veit hann full-< vel að gengislækkun verður aldrei framkvæmd af núvérandí stjórn; þvert á móti beitti Ab þýðubandalagið sér fyrir myiul- un núverandi stjórnar til þess að koma í veg fyrir gengislækk-^ un. Ræða Vilhjálms er enn ein' tilraun:n til þess að rifta nú- verandi samstarfi vinstri flokk-i anna og leiða yfir þjóðina í-t haldsstiórn á nýjan Ieik. Sama máli gegnir um þær dylgiun hans að skerða verði almenn) lífskjör; það var eitt af fyrir-* heitum núverandi stjómar aðl tryggja óskert lífskjör verka* fólks og bæta þau. ' Nánar verður vikið að kenn-» ingum Vilhjálms hér í blaðinij , síðar, g ....•

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.