Þjóðviljinn - 05.03.1958, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 05.03.1958, Blaðsíða 7
3s>»- -MiðMkudagury femate ÍISÖSÍ— ÞJÖWI'QINN —. (7; Grein írá Siglufirði: i viSrœSum urn vinsfra samsfarf á SiglufirSi afhjúpuS Mitrúai þeirxa gengn nndir prófr&an — og féllu Alþýðublaðið segir frá því með gleiðgosahætti sunnud. 23. ¦ febrúar að Sigurjón Sæ- mundsson bafi verið kosinn bæjarstjóri á Siglufirði. Þar sem frásögn blaðsins, sem sennilega byggist á frásögn fréttaritara þess á Siglufirði, Sigurjóns Sæmundssonar, er mjög villandi bvað gang mála á bæjarstjórnarfundinum snertir (og er það Isízt að undra því S.S. var þar ekki, en mun sennilega hafa fengið upplýsingar hjá Jóhanni G. Möller) þykir rétt að fólk fái að vita hið sanna. En það undrar margan að þeir Al- þýðuflokksmenn skuli heldur kjósa að seg.ia villandi frá því, sem gerðist þarna, en sannleikann. Er samvizkan, þrátt f yrir allt, eitthvað slæm? Líkaði þeim ekki sem bezt að vera staðnir að makki við ihaldið og þar með að ó- heilindum í viðræðum vinstri flokkanna um myndun meiri- hluta? O Á liðnu hausti beitti Al- þýðubandalagið á Siglufirði sér fyrir að viðræður voru upp teknar milli þess, Al- þýðuflokksins og Framsókn- arflokksins um samstarf og samvinnu í væntanlegum bæj- arstjórnarkosningum. Kusu allir flokkar fulltrúa í við- ræðunefnd og hélt hún nokkra fundi. Virtist fyrst sem full- trúar allir væru þess fýsandi að um náið samstarf, .iafnvel sameiginlega upnstillingu gæti orðið að ræða. En þegar til 'arvrrunnar kom og ákveða skyldi hvort bað yrði gert eða ekki, sambykkti Alþýðu- flokkurinn að hafna allri sam- vinnu við báða hina flokkana oa: ganga einn til kosninga. Eftir þotta héldu viðræður áfram milli Albýðubandalags- ins og Framsóknar og lauk þeim svo að Framsókn Hafn- aði einnig samvinnu við Al- þýðubandalagið og stillti upp sínum lista. Úrslit kosninjjanna sýndu, að kjósendur töldu stefnu Al- þýðubandalagsins rétta, sem sé að fylkja saman framfara- sinnuðum mönnum. Það hlaut mest fylgi allra flokkanna og það eitt jók fylgi sitt, hinir töpuðu. D Þriðji maður G-listans, Ár- mann Jakobsson, lögfræðing- ur, hafði fyrir kosningar sótt um starf bæjarstjóra, sem þá þegar hafði verið auglýst laust til umsóknar. Svar við bréfi Alþýðubanda- lagsins barst fljótlega frá Framsóknarflokknum og lýsti hann sig reiðubúinh"'til við- ræðna. En svar Alþýðu- flobksihs drógst á langinn. Það fréttist hinsvegar á skotspönum að legið væri í Sigurjöni Sæmundssyni til að fá hann til að sækja um bæj- arstjórastöðuna. Og skömmu síðar barst svarbréf frá Alþýðuflokknum, þar sem hann tilkynnir sig reiðubúinn til viðræðna. Jafnframt til- kynnir hann, að hann og Framsóknarflokkúrinn hafi á- kveðið að styðia Sigurjón Sæmundsson, sem bæjarstjóra. Viðræður fóru síðan fram, og var þar staðfest að Alþýðu- flokkurinn væri ekki til við- ræðu um annað bæjarstjóra- efni en Sigurjón. Alþýðubandalagið hélt fund um málið og var hann mjög f j^hnennur. Samþykkti hann ályktun, þar sem lýst var yf- ir því, að Alfcýðubandalagið gæti ekki fallizt á Sigurjón sem bæjarstjóra, þar sem í boði væri annar hæfari maður til þessa starfs. Var þessi sam ^ þykkt tilkynnt og óskað fund- ar með fulltrúum hinna flokk- anna. Ekki bar sá fundur ár- angur. Síðar fréttist, að Framsóknarmenn væru a^ íeita að bæjarstjóraefni. Þan^ 20. febrúar berst bréf fr' þeim og óska þeir eftir við- ræðufundi og skýra frá þv' að þeir hafi nú mann á hend inni í stöðu bæjarstjóra. Nokkrum dögum áður hafð' Jón Kjartansson, bæjarstióri i farið þess á leit við flokkan? að haldinn yrði bæjarstjóm arfundur. Féllust allir á það Samdægurs óskar Jón efti- því að fá fundi þessum fres+ að. Á það vildu bæjarfulltrú ar Alþýðubandalagsins ekk' fallast. Var þvi fundur avtv lýstur föstudaginn 21. febrr ar. Það kvöld hafði Alþýðu bandalagið auglýst fund til a' ræða bréf Framsóknar fr' deginum áður. D þeir gætu ekki fallizt á að undanskilja bæjarráð, þar sem nauðsyn krefði, að það gæti tekið til starfa strax, að sögn bæjarstjóra. Urðu stuttar um- ræður um þetta, en till"gu- menn óskuðu eftir fundai'hléi og fóru á ráðstefnu, tveir Al- þ.fl. fuíltrúar og framsóknar- "fulltr. eini. El'tir andartak eru fulltrúar Sjálfstaeðisflokksinsi kállaðir á ráðstefnuna og stendur húh örskamma stund. Þegar þeir koma í salinn aft- ur óskar Baidur Eiríksson fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, eftir því" að"'frestunártillaga verði borin upp í tvennu lagi, fyrst 1. og 2. liður og síðar 3. liður, þ. e. kosning nefnda. Fór síðan fram atkvæða- greiðsla að viðhöfðu nafna- kalli, og var fyrrihluti till. felldur með sex atkvæðum Alþýðubandalagsins og íhalds- ins en síðari hlutinn sam- þykktur með sex atkvæðum íhalds, krata og Framsókn- ar. Eftir þessi úrslit var aft- úr óskað fiindarhlés og enn fóru á ráðstefnu, kratar, Framsókn og íhahi. Er fundur hófst aftur lagði Jóhann G. Möller fram tillögu um að bæjarstjóri yrði fyrst kosinn, 'síðan forsetar bæjarstjórnar, og samþykkti hinn nýi meiri- hluti það. Áður en til at- kýæðagreioslu Ttom íogSu bæj- arfulltrúar. Alþyðubandalags- ins fram svohljóðandi tillögu: „Fundpr í bæjarstjórn Siglvi- fjarðar haldinn 21. febrúar 1&58 samþykkir að kjósa bæj- arstjóra til bráðabirgða, eða þar til tekizt hefur að.mynda meirihluta í bæ jar'st jórn". Þessi tillaga var felki með j,"fnum atkv. því fulltrúar Framsóknar og Alþýðuflokks- ins sátu hjá. Þarna hefði ekki þurft nema eitt atkvæði til að tillagan næði samþ. Fór síðan fram kosning bæjar- stjóra og hlaiit: Sigurjón Sæ- mundsson sex atkvæði, Ar- mann Jakobsson þrjú atkvæði en þriðji umsækjandinn, Hal1- dór Guðmundsson, kaupmað- ur fékk ekkert atkvæði.; Reynt var að láta líta svo út sem hér væri um „tilyilj- un" að ræða, íhaldið hefði allt í einu á þessum augnablikum ákveðið að kjósa Sigurjón, þar sem það hafði engan fram- bjóðanda til að kjósa nema - Halldór Guðmundsson, aidrað- an athafnamann, sem alla ævina hefur verið íhaldinu hinn trúasti og traustasti maður. (Þess má geta,, að tveir af helztu máttarstólpum íhaldsins hér, Einar Ingi- mundarson og. Asgeir Bj^rna- son, sáu ástæðu til; að rita bæjarstjórn bréf og mótmæla harðlega að nöfn þeirrá yæru bendluð við umsóknHalldórs.) Og einkennilegt má það kall- ast að enginn annar íhalfis- maður skyldi sækja um þessa stöðu, því nóg., virðist vera af lögfræðingiim og hagfræð- ingum á þess snærum. Við forsetakjör varð „til- viljunin" íhaldinu hliðholl, því Baldur Eiríksson hlaut fimm atkvæði íhalds og krata, og „tilviljunin" réði þyí finnig að Kristján Sigurðsson var kosinn af sameiginlegum lista íhalds og krata 1. yaraíorseti. Þetta skýrðist þó.alltsam- an síðar á fundinum, iÞávoru lagðar i'ram vélritaðar tillög- ur dagsettar nokkrum cíögum áður og undirritaðar af Krist- jáni og Baldri. Tihiljuniii ^rar engin tilviljun. Alþýðublaðið skýrði frá þessu á allt annan veg og reyndi undir hræsninnar 5'fir- skyni að skella skuldinni á Alþýðubandalagið, það hefði komið í veg fyrir samstarf vinstri flokkanna. AUir skyni- gæddir menn sjá í gegn um svikavef Framsóknar og krata í þesstim málum þ.egar þair x'ita nm gang málanna. Óheil- indin eru slík, að þeif eru bún- - v"*r'l — **• ' '- "-fuða.triðum .-.i5s—>n •--;•»¦" í me'rihluta með fi>'íM»ti-j ó p-.jyia tÚT'a o.°: }wir T>"' i^ t'uUtriinm Albýðubanda- lagsins á viðræðufunflnm. Þeir eru sem sagt að leita eftir ástæðum til að geta lát- ið það koma skýrt fram, að það hafi straudað á Alþýðu? baudaíaginu. Það verður. að koma skýrt fram að bið hafn- íð ,"llU, 81^30131^.11^^,,^^ Jó- hanni Möller á einum fundin- Nú vilja kratar halda því fram, að þetta hafi verið „til- viljun" með kosningu bæjar- stjórans, að Alþýðubandalagið hafi neytt þá, „þxdngað" þá til að kjósa sinn frambjóð- anda. Það er meiri „þvingun- in" það. En fólki verður á að spyrja: Var það tilviljun eða eitthvert ógát, að Alþýðu- flokksfulltrúarnir kölluðu á fulltrúa íhaldsins til skrafs og ráðagerða áður en atkvæða- greiðsla um f restunartillöguna hófst? Hví kölluðu þeir ekki á fulítrúa Alþýðubandatagsins . svo allir vinstri fulltrúarnir gætu samræmt afstöðu sína (il málsins? Og hversvegna gekk svo f 1 jótt að ná samningum, um kjör bæjarstjóra og for- seta bæjarstjórnar? Og hvers- vegna gátu ekki Alþýðuflokks meiui faílizt á kjör briiða- Framhald á 10. síðu Strax að kosningum lokn- um samþykkti stjórn Alþýðu- bandalagsins að skrifa Al- þýðuflokknum og Framsókn Bæjarstjórnarf undurinn hófst kl. 5. I upphafi fundar var lögð fram tillaga frá full- trúa Framsóknar og fulltrúa Alþýðuflokksins um að frest-j i%l OnpriiiSillll S JCHIGIl I l CKIÍlg er varaforsœtisráðherra, utanríkis- og landvárnaráðherra, ferða&ist fyrir skömmu um ýms lönd Austurevrópii og dvaldist :u> vi'.vi i ~2^"og 3. "líð"dag- síðan l Kína- Hvarvetna gerði hann samninga um nánari samvinnu Jemens og sós- arflokknum og óska eftir við-. skrár, það 'er kosningu forseta íató^fc" ríkjanna. í Kína fékk hann lán. Sem nam 70 milljónum svissneskra franka ræðum við - þá um samstarf bæjarstjórnar, bæjarstjóra og °9 gerði samning um tæknilega aðstoð við Jemen. Auk þess gerði hann fimm ára við- og myndun meirihluta í bæj- nefnda. Þóroddur Guðmunds- skiptasamning og vináttusáttmála. Á myndinni sést Al-Badr krónpríns ásamt Maó arstjórn, son- spurði •tillögumenn hvort' , Tsetung og Sjú Enlœ, *sS***

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.