Þjóðviljinn - 10.05.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 10.05.1958, Blaðsíða 1
Laugarðagur 10. maí 1958 —23. árgangur — 105. tölublað litni í blcoðinu Nótt yfir Napólí, leikdómur, 7. síða. Gengið á staðmmi, á brúu. kengiflugsins, 6. síða Fyrirrarittn um brottför hersins. 6. síða. Aindum efnahagsmálanef jérnar Alþyðusambandsi Fundum efnahagsmálanefndar og miðstjórnar Alþýðu- sambands íslands lauk í fyrrakvöld. í ályktun fundar- áns segir m.a. að í fyrirhuguðum efnahagsráðstöfunum ríkisstjórnarinnar sé „í veigamiklum atriðum vikið frá verðstöðvunarstefnu þeirri sem farin hefur verið" í tíð núverandi ríkisstjórnar, en vegna ýmissa „mikilvægra mála fyrir afkomu og lífskjör íslenzkrar alþýðu í fram- tíðinni, sem úrlausnar krefjast nú, leggur nefndin og stjórn A.S.Í. til að verkalýðshreyfingin vinni ekki á móti eða torveldi framgang tillagnanna". Þá lét fundurinn einnig í ljós þá von að vinsamlegt samstarf yerkalýðshreyfingarinnar og ríkisstjórnarinnar um hagsmunamál alþýðunnar geti haldið áfram. Þjóðviljinn fékk í gær frá Al- þýðusambandinu eftirfarandi um íundinn: »;Fundir efnahagsmálanefndar og miðstjórnar Alþýðusambands íslands hófust 29; f. m.-og-hafa umræður um fyrirhugaðar ráð- stafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálunum staðið síðan, unz þeim lauk í fyrrakvöld. Málin voru ítarlega rædd — ráðherrar mættu á sumum fund- anna. Auk þeirra mætti Jónas Haralz hagfræðingur á tyeim fundum, og veitti upplýsingar um ýmsa þætti málsins og svar- aði fyrirspurnum. Eftirfarandi ályktun var gerð á fundinum í fyrrakvöld: „Efnahagsmálanefnd og mið- stjóm Alþýðusambands íslands hafa á fundum sínum að undan- fömu kynnt sér og rætt tillögur þær i efnahagsmálum, sem- rik- isstjórnin nú hyggst leggja fyr- ir Alþingi. Áður hafði sérstak- lega verið rætt við stjórn Al- þýðusambandsins um það at- riði tillagnanna, er varðar 5% grunnkaupshækkunina. Að lokn- um þessum athugunum álykta efnahagsmálanefndin og mið- stjómin eftirfarandi: Með ráðstöfunum þessum er í veigamiklum atriðum vikið frá þeirri .verðstöðvunarstefnu, sem farin hefur verið, síðan núver- andi ríkisstjórn tók við völdum, og; sem verkalýðs.samtökin hafa . stutt, og-vildu styðja áfram. Ljóst er, að afleiðingar þess- ara ráðstafana verða mciri verð- hækkanir, en átt hafa sér stað síðustu þrjú misseri. Fundurinn álítur, að þar sem ákveðið er að lögfesta nokkra launahækkun, megi.telja tryggt, að ekki geti orðið um rýrnun kaupmáttar verkalauna að ræða, að minnsta kosti næstu mánuði. Ennfremur telur fundurinn mikils virði, að ákveðið er að setja löggjöf urn lífeyrissjóð togarasjómanna og gerðar nokkr- ar breytingar - á skattalögunum láglaunafólki í hag. Að þessu athuguðu, og jafn- framt vegna annarra mikilvægra mála fyrir afkomu og lifskjör ís- lenzkrar- alþýðu í framtíðinni, sem úrlausnar krefjast nú, legg- ur nefndin og stjórn ASÍ til, að verkalýðshreyf ingin vinni ekki á móti éða torveldi framgang tillagnanna." hækku'n á kaupi fiskimanna, lækkun tekjuskatts á láglauna- fólki, þingsályktun um hækkun elli- og örorkulífeyris, og aukið fé til íbúðahúsabygginga á s.l. ári. Fundurinn lætur í ljös þá von, að framhald megi verða á vin- samlegu samstarfi verkalýðs- hreyfingarinnar og núverandi ríkisstjórnar um framgang hags- -munamála alþýðunnar, og þeirra mikilvægu málefna, sem nú bíða úrlausnar." Flutningsmenn þessarar tillögu voru Eðvarð Sigurðsson, Eggert Framhald á 11. síðu. Lögregluþjónn é bifhfóli sfórsbsazt í árekstrí Var að eltast viá réttindalausan ökuíant er hafði tekið biíreið traustataki Laust. fyrir klukkan 2 e.h. í gær varð alvarlegt um- ferðarslys á Skúlagötu, er lögreglumaöur á bifhjóli lenti aftan á vörubifreið og stórslasaðist. Ríkisstjórnin á fundi um land- helgismálið Fundur ríkisstjórnarinnar Um landhelgismánð hefst ár- deg^s í dag og er búizt vijS stöðugum fuudum í dag og á laorgun óg er álitíð að þá verðí teknar lokaákvarðanir um framkvæmdir í málimi. m Idra I fyrradag var clyra'nitSn'e'!- hetttun stolið úr Iæstri g'eymsíu fyrir norðan Arrarhraun. ÞeSSar hvellhettnr eru mjög hættulegar, einkum ef l>ær verða fyrir höggi eðía lenda í eldi, cg g:eta vald- ið stórslysum. Þar sem líkur benda til, að börn eða unglingar hafi verið hér að verki era í'or- eldrar alvarLega áminntir ad gefa þvi gætur, hvort börn þeirra hafa hvellhettur undir höndiun, og gera lögregliumi besar að- i'art, ei' svo reynist. Hvellhett- umar e.ru mjó, sívöl mábnhyiki lun. 3 sm á lengd. Minnkað bilið milli kaups karla og kvenna Auk þessarar ályktunar vorii eftirfarandi tiíJögur samþykktar: „Fundurinn lýsir ánægju sinni yfir því, að sérsköttun hjóna verður nú lögfest og kaup kvenna og annarra ¦ þeirra, sem lægst eru launaðir, hækkar sam- kvæmt frumvarpi ríkisstjórn- arinnar um allt að 7%. Er þannig stuðlað að því að minnka bilið milli karla- og kvennakaups, og væntir verka- lýðshreyfingin góðrar samvinnu við ríkisvaldið um aðgerðir tii fulls launajafnaðar kar!a. og kvenna." • Flutningsmern þessárár U'.iögu vpru: Sigríður Hannesdótt^r, Jó- nft"p*g F.-ilsdóítir. Guðrún Fi"ns- dóit'r pn Si'H'.rrós Sveinsdóttir. VamtT vinsamlest Bamstótfs , Fur.'dur efnahagsmálaneí'iKÍar o% miðstjórnar A. S. í , haldinn 8 mai 1958, lýsir ánægju siririi yfii a3 lögféstuj; hefur verið réttur tíma- og vikukaupsmai'na tií ósk-rtra launa í állt að 14 daga í veikinda- og slysaforföll- um 05 til eins mánaðar uppsagn- arfrests írá störfum. Fundurinn fagnar einnig, að tryggður er á Alþingi iramgangur frumvarps iim Hfeyrissjóð togarasjómanna. Framkvæmd, þessara- mála er á- vöxtur af samstarfi verkalýðs- hreyfingarinnar við núverandi ríkisstjórn og svo er einnig um ýms önnur hagsmunamál alþýðu- stéttanna, svo sem ^verulega Botvinnik vann á ný heimsmeisfara- t ifilinn í skák Sovézki síómie-istialríihn Bo't- vinnik hefur unnið aftur heims- meistaratitilinn í skák. 23.. um- ferðin í skákeinvígi hans og Smisloffs lauk í Moskvu í gær með jafnte'fli. Þar með hefur Botvinnik hlotið 12% vinning, eða meira en helming af 24 mögulegum. Smisloff hlaut 10% vinning. Þar sem úrslit eru þeg- ar ljós, verður 24. umferðin ekki téfld. Hannsókn málsins var ekki að fullu lo'kið i gærkvöldi, en samkvæmt upplýsingum lög- reglunnar vildi slysið til með þessum hætti: • Laust fyrir kl. 2 e.h. í gær var að venju mikil urriiferð á Skúlagötunni. Vár þá fólks- bifreiðinni R-6720 ekið á feikna hraða austur götuna og fór hún fram úr öllum bifreiðum, er yoru að fara þá leið. Bera sjónarvottar að bifreiðinni hafi verið ekið á 70 til 90 km hraða. A móts við Skúlaskála, vöru- geymslu Eimskipafélags Is- lands, ók fólksbifreiðin fram úr vörubifreið og sendiferða- bifreið. I þeim svifum bar þar að lögreglumann á-^ bifhjóli, er kom vestan götuna. Mun hann hafa séð, hve fólksbifreiðinni yar ekið ofsalega, ög ætlað að veita henni eftirför, því að aft- an við vörubifreiðina sneri hann við á götunni og ók til baka. Hafði hann sýrenuna í gangi. Heyrði bifi'eiðarstjórinn á vörubifreiðinni til hans og vék úr vegi. Þegar lögi-eglu- maðurinn var i þann veginn að aka fram úr sendiferðabif- reiðinni, béygði hún skyndilega til hægri upp Vitastig. Kveðst ökumaður hennar ekki hafa heyrt í sýrenunni. Lögreglu- þjóninn sveigði þá lika til hægri, en missti um leið vald- ið á bifhjólinu og lenti aftan- undir vörubifreið, er stóð við Skúlagötuna sunnanmegin um það bil 7 metrum frá horni Vitastígs. Lögreglumaðurinn stórslas- aðist við áreksturinn.' Var hann þegar í stað fluttur á Slysavarðstofuna og síðan á Landakotsspí tala. Af ökumanninum á R-6720 er það að segja, að í gærkvöldi var hann ófundinn, hafði falið sig fyrir lögreglunni. Mun það hafa verið piltur um tvitugt, er búið var "að, syipta ökuleyfi og hafði tékið bifreiðina í heimildarley si. Verkf öll vofa enn yfír í Bretlandi Verkamálaráðherra Bretlands CeCloud átti fund með fulltrúum járnbrautarstarfsmanna í gær og formanni samgöngumála- nefndarinnar. Lítill árangur mun hafa orðið af viðræðunum, en , þeim verður haldið áf ram í næstu viku. Járnbrautarverka- menn krefjast 4 prósent kaup- hækkunar. Pflimlin reynir stjórnarmyndun Coty forseti Frakklands hefur falið Pflimfin úr MRP flokkn- um að reyná að mynda stjórn. í gær tilkynnti Pflimfin, að hann myndi ekki geta sagt um það fyrr en í dag, hvort hon- um myndi takast stjórnarmynd- unin. Mollet, leiðtogi sósialdemó- krata hefur heitið Pflimfin stuðningi á þingi, enda þótt hann vilji ekki eiga aðild að stjórn hans. Pinau, leiðtogi hægri manna hefur gert slikt hið sama. [Smislöff pg Botzdnnik berjast héf um heimsmeistaratitilinn. 1

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.