Þjóðviljinn - 28.05.1958, Blaðsíða 11

Þjóðviljinn - 28.05.1958, Blaðsíða 11
¦gngnorEgs bMðjfticMÉl^i^&sSltó DOUGLAS RUTHERFORD: Tekjuöflmiarfriimvarpið 19. dagur. speglinum og skoðaði andlitsmynd sína. Hann -gekk fram og aftur um tómt herbergið í tíu míriútutí.;' Svo opnaði hann skúffu og tók úr henni fullkomið Híkan af Dayton kappakstui-sbílnum. Hann setti bað;:á fKafíi-í boröið og laut ýfir hann, virti hahn 'fyrir sér frá öi'lum hliðum. U;j Fiona gekk um göturnar í Mondano, reyndi allti sem hún gat til að sigrast á geðshræringu sinni. Húnihafði farið af hótelinu klukkustund áður en Wilfred' kom heim, fannst hún verða að vera á hreyfineu, vissi að eina von hennar um björgun var fólgin í líkamlegri á- reynslu. Göturnar voru dimmar og gljáandi eftir regnskúr. Hún var blaut og henni var kalt, en það var eins og það gerði ekkert til. Hún gekk áfram, beygði fyrir horn í blindni, lét bílana ráða því hvort þeir forðuðust hana. Og hún talaði upphátt, stundum við sjálfa sig, stundum við Richard, meira að segja stundum við guð. Hún var að ganga um Piazza, ú,el Puomo í annað skiptið þegar maður kom á móti henni og' nam staðar um leið og hann gekk framhjá^ henni. Hún tók ekki eftir honum. Hann sneri sér við'og gekk á eftir henni. „Fiona!" Hún nam staðar og sneri sér við. Tucker Burr horfði á hana með undrunar og áhyggjusvip. Um leið fann hún til þess að kinnar hennar voru liárvotar. „Fiona, hvað gengur að þér? Ertú eitthvaö veik?" Framhald af 1. síðu. langa og ítarlega ræðu, þar sem hann gerði grein fyrir afstöðu sinni til málsins og rökstuddi nefndarálit sitt, en í því lagði hann til, eins og áður hefur verið greint frá hér í blaðinu, að frumvarpinu yrði vísað frá með. svohljóðandi rökstuddri .dagskrá: „í trausti þess að rikisstjórn- in leggi hið bráðasta fyrir þing- ið frumvarp til laga lun heild- arstjóm á þióðarbúskapnum, er tryggi eflinigu atvinnulifsins, samkvæmt fyrirframgerðum á- ætlunum og leg'gi fram tekjuiifl- unartillögur er geri ráð fyrir að halda vei-ðstöðvunarstefnunni eftír því sem unnt er og valdi sem minnstri almennri verð- hækktin, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá". tímá eru ekki g'erðar neinar á- ætlanir um aðra hluta þjóðar- búskaparins, sem eiga að standa undir greiðslunum. Raforkuá- ætluninni er flýtt en fram- kvæmd togaraáætlunarinnar er seinkað. Svona er ekki hægt að vinna, sagði Binar, að hlaða upp yfirbygginguna og veik.ia undirbygginguna um leið eða ¦a.m.k. að gleyma að styrkja hana. Ég er síður en svo á móti raforku til dreii'býHsins. Það fóik þarf að fá sitt rafmagn. En þeir menn sem ákveða að það skuli gert þuría um leið að hugsa um að við ver'ðum að standa undir þessu, lofa ekki einungis neyzlunni, seldur sjá samtímis um framleiðsluna. Seðalbankinn og þarfir sjávarútvegsins Er.Einar Olgeirsson hafði rætt Brynjólfur sextugur Framhald af 1, síðu. rækast vitni, því að þær eru nú að raða sér sem gimstein- um í þá kórónu mannlegrar hugsunar, sem mestu hugsuðir veraldar hafa saman sett og - margir munu enn um langan . aldur halda áfram að full- komna. Enginn maður. sem hefur náð slíkum tökum á hinni vís- indalegu efnishyggju, getur haft hana að leikfangi handa sjálfum, sér að rísla sér við, einangraður frá mannlífinu. Sú innsýn í tilveruna, er slíkt tæki veitir þeim, sem hafa þ^sð á valdi sínu, hrópar á þá afS beita því i þágu alls mana- kyns og vekur hjá þeim hvoS til þess, svo sterka, að þetta starf verður fyrsta boðorð lífs Kópavogsbuar BLOMASAIAN, Meltröð 8 — SSini 1-69-02 CBýður yður afskorin blóm og pottaMóm. Garðplöntur væntanlegar. Vinsamlegast hringið eða komið. — SENDUM HEBl. Landhelgin 12 mílur Framhald af 1. síðu. mæti og nauðsyn stœkkun- arinnar. Réttur til breytinga á grunnlínum er áskilinn. 24. mai 1958" . Undirskriftir. Einfaldar brevtinaar iEans og sjá má af þessu samkomulagi er breytingin á núgildandi regktgerð mjög ein- föld. Fiskveiðalandhelgin er að- eins stækkuð úr 4 mílum í 12 — með öðrum orðum þre- fðlduð, og ákveðið er að ís- lenzkir togarar fái að veiða í ihimi nýja belti eftir reglum sem sjávarútvegsmálaráðherra setur á sínum tíma. Engar aðrar efnisbreytmgar hafa ver- ið gerðar og engar aðrar efnis- breytingar er heimllt að gera; samkomulagið er endanlegt. Imiklar bre>i;íngar á ýmsum stöðum. Upphaflega flutti sjávarútvegsmálaráðherra til- lögu um það innan ríkisstjórn- arinnar og í landhelgisnefnd- inni að grunnlínur skyldu lengdar éftir þvi sem kostur væri og-landhelgin síðar stækk- uð upp í 12 mílur. Það kom ihins vegar í ljós að ekki var samkomulag um þá tillögu; töldu ýmsir að óvarlegt værí að ráðast í hvortbveggja í senn og myndi það magna andstöðu erléndra ríkja. Hinsvegar á- skilur ríkisstjórnin sér rétt til breytinga á grunnlínum síðar, og staðfestir ¦ þannig ekki grunnlihurnar frá 1952 sem endanlega lausn Islendinga. Encrar undanbáaur Með samkomulaginu er bund- inn endir á aílar fyrirætlanir Öllum Islendingum mun koma "^ ** ^ða landhelgina með eaman um að hér sé um að samningum við Breta og önn- ræða það lágmark sem Islend- ur ríki' sem a^ ! ingar gátu tekið sér að þessu hagsmunum sinni, og engin erlend riki geta ásakað okkur f yrir að aðgerðir okkar séu að nokkru leyti Soæpnar. Grannlínurnar Grunnlínurnar eru að þessu sinni¦„.^^óhreyttar, . eins og frá $«im var ; gengið 1952, enda Jþýtt /ísiendlngar. tel ji . að þar niegi og þurfi að ^gera veiga eru okkar. Eins og kunnugt er voru þær ráða- gerðir þó komnar nokkuð á- leiðis, m.a. Voru uppi tillögur um það að erlendir togarar skyldu ík að veiða í íslenzkri iandhelgi i 3—S ár. Öllum e!ík- um tillðgum hefur nú endan- iega verið hafnað, Islendingar fá 12 mihia fiskveiðalandhelgi óskerta og Betja; einir regiur um það h.vernig þeir hagnýta landhelgi #ia sjálfir. Framleiðslutækin s«u aukin Einar gerði fyrrihluta dag- skrártillögu sinnar að umtals- efni og kvað það óhugsandi að ætla að leysa vandamálin sem fyrir liggja í efnahagsmálum ís- lendinga án þess að taka fyrst og fremst fyrir fjárfestingar- pólitikina. Til þess að hægt sé að full- nægja eðlilegum neyzluþörfum almennings, sagði Einar, þarf að sjá fyrir þvi, að sjálf fram- leiðslutæki þjóðarinnar séu auk- in, og það ér hlutverk þeirra manna sem kosnir eru af þjóð- inni til þess að stjóma henni >að sjá um að þessari hlið sé sýnd- ur fullur sómi og gera þjóðinni skiljanlegt að ' þetta er undir- staða þess að hún geti veitt sér föt og fæði og ýmiskonar mun- að. Forráðameinin þjóðarinnar eiga að g«ra almenningi ljóst, að ei'uaJiiiR'svandamát hemuir eru fyrst og1 fremst bundin við hað að hún eigi nógu mikið af framleiðslutækjum og menn fáist til að vinna við þau. Fjárfesting í landbúnaði og sjávarútvegi Einar ræddi síðan um hina blindu fjárfestingu undanfarinna ára og minntj í því sambandi á samanburðartölur fjárfesting- ar í landbúnaði og sjávarútvegi sem áður hafa verið birtar hér í blaðinu. Til viðbótar tók hann einstakt dæmi: Fjárfestingin í útihústmi einum í landbúnaðin- irm var árið 1955 85 millj. kr. og 1956 83 millj. Hins vegar var f jár- festingin í öllum vinnsluverum s.iávarútvegíUns 1955 57 millj. kr og 1956 75 millj. Þetta er þróun sem ekki getur gengið, sagði Einar, þetta er hlutfall sem sligar þjóðarbúskapinn og sporð- reisir hann. Einar drap þessu næst á raf- væðingu dreifbýlisins samkvæmt svonefndri 10 ára áætlun og benti á að hún myndi kosta nær 500 millj. kr. Ætlunin væri að reyna að framkvæma þessa 10 ára áætlun á 7 árum, en á sama um fjárfestinguna í landbi^nacfi( , sjeiríva^'sem.jafnval-.genguBvfjíi'. Korsíka • Framhald af 5. síðu hafnanna Bone, Philippeville og Arzew í grennd við Oran, Skip þessi, en meðal þeirra er flug- véiaskipið Lafayette, eru und- ir stjórn Auboyneau flotafor- ingja sem lýst hefur stuðningl við uppreisnarmenn i Alsír. og sjávarútvegi gerði hann að umræðuefni afstöðu seðlabanka- stjómar, sem mætti á fundi fjárhagsnefndar er hún ræddi efnahagsmálaframvarpið, til rekstrarlána sjávarútvegsins og kvað ástæðu til að ganga frá því svo öruggt væri að sjávarút- vegurinn yrði ekki stöðvaður lieldur þvert á móti aukinn. Hann minnti einnig á tillögur sínar í bankamálum frá því í fyrra, þess efnis að stjórnin á seðlabankanum væri í samræmi við stjórn á ríkinu á hverjum tíma. Óhjákvæmilegt væri að sjá svo um að stjórn Seðlabank- ans yrðu í samræmi við þarfir þjóðfélagsins og þá fyrst og fremst þarfir sjávarútvegsins. Þjoðnýting innflutulngs- verzlunar Einar vék síðan að nauðsyn þess að þjóðnýta eða taka upp ríkisrekstur á allmiklum hluta af heildverzluninni til landsins, innflutningsverzluninni. Kvaðst hann álíta að taka æ.tti upp ríkíseinkasölu á olíu, bilum og til athugunar kæmi að taka upp ríkiseinkasölu á vélum, jafnvel raftækjum. Sagðist hann hugsa sér þetta hvort tveggja i senn sem skipula^njingaratriði í þjóð- arbúskapnum og sem tekjuöflun fyrir' ríkissjoð. Minnti Einar í þessu sambandi á að olían væri fimmti til sjötti hluti af öllum innflutningi landsins, ríkið keypti hana álla til landsins en afhenli síðan til einstakra manna, sem önnuðust sölu henn- ar innanlands. Verkalýðshreyfingin og verðstöðvunarstefuau í lokakafla ræðu sinnar vék Einar að nauðsyn þess að dreg- ið yrði úr hinni stöðugu út- þenslu ríkiskeírfisins og minntist síðan á minnkandi verðgildi krónunnar. Verkalýðurnn hefði fagnað verðstöðvunarstefnu rík- isstjórnarinnar vegna þess áð hann vissi að þegar til lengdar léti færu þjóðarhagsmunir qg hagsmunir hans saman og þess vegna hefði hann barizt fyrir því að atvinnutækjum yrði f jölg- að sem mest, einkum þeim sem gæfu raestan. arðinn. Með frum- varpinu sem fyrir; lægi væri horíið frá þessari verðstöðvunar- stefnu og þvi yæri ^igum efa bundið að vetkalýðurinn liti með ugg á samþykkt þess, ir öflun matar og drykkjar. Þess vegna varð Brynjólfur stjómmálamaður, þrátt fyrir megna persónulega andúð á því þrasi, sem slíku starfi fylgir ævinlega. Og fyrst bann á ann- að borð varð stjómmálamaður hlaut hann að verða það í þeim flokki, sem einn allra flokka vinnur í samræmi við þróun mannlegs samfélags frá lægra stigi til hærra stigs. Aldrei má pólitískur flokkur undir- stéttanna missa sjónar á því marki. Sifellt verður hann að haga starfsemi sinni þánnig, að hún hjálpi þróuninni .framá- viði Til þess að þetta megi tafc« ast, verður flokkurirm að þekkja lögmál þróimarinnar, taka þau í sína þjónustu og umfram allt kunna skil á aukaatriðum og aðalatriðum. Hvert frávik frá þessu, stórt að þvi verði náð. Þess vegna eru menn eins eða litið, veldur truflunum og bakföllum, torveldar leiðma að settu marki og tefur fyrir því, og Brynjólfur Bjarnason.menn, sem þekkja og skilja lögmál söguþróunarinnar, ómetanleg- ir. Þannig menn verður flokk- urinn að ala upp án afláts og eignast heilan hóp þeirra. Hann á að virða þá og meta rnikils, en þó aldrei gera þá né aðra að átrúnaðargoðum. Ég þakka Brynjólfi unnin störf í þágu íslenzkrar verka- lýðshreyfingar og þann skerf, sem hann einnig hefur lagt og er að leggja hinni alþjóð- legu hreyfingu. Jafnframt óska ég þess, að enn njóti starfs- krafta hans lengi við. Loks þakka _ég honum per- sónuleg kynni og einlæga vin- áttu i 44 ár. Ársæll Sigurðsson SKlPAUItitRB RIMSINS HEKLA vestuur um land til Akureyrar hinn 31. þ.m.,.Tekið á móti flutningi til; ,^tretef|pí?^r, •Báldudals, JWnge^'rar, Platejr- ar,..Súgandafjarðar, Is^ifjai^ir, Siglufjaxðar, ¦ Parvillsur, Sval- ibairðseyrar og Akur^yrjar I dag og ardegis & jaorgun; FarBeðl- ar seldir á xnorgtm. JVj

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.