Þjóðviljinn - 04.06.1958, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 04.06.1958, Blaðsíða 6
B), — ÞJÓÐVILJINN — Miðvikudagur A. júní 1958 pIÓÐVHJINM t tseiandl: aamemmgarflokkur a1Þ?»,_ wnwmnwsuum mitjorar Magnús KJartansson (áb.), SiKurö'ur OaiRnunðsdan. — .Frettantstjón: Jón Bjarnason. — BlaBamenn: Ásinundur BlgurjomMin rjrWJmundur Vlgfússon, ívar H. Jónsson, Magnús Torfl Ólftlason. StirBríOEi Jinannsson. • Auglýs- fngastjóri: Quðgelr MagnúRSOD - ZXbA,iiu, i.íBTeWíla. augl?slntrar, prent- emlðja: Skólavörðustóg 1" - t»ua: IV-600 «6 Oaafi. - AalmrtarverS kr. 25 6 mán. ' >leykjavik os uágftnnl; kr. !H! annaress. tanNWOluverS kr. 1.50. rrentsnrUSJa tJóBrtíJem- Hrœsni íhaldsíns 17erklýðshreyfingin hefur " ekki farið neitt dult með andstöðu sí.na við hinar nýju efnahagsráðstafanir og varað mjög alvarlega við því að horfið hefur verið frá stöðv- unarstefnunni og lagt á ný inn á braut verðbólguþróun- ar. Andstaðan við hinar nýju ráðstafanir hefur ekki heldur farið neitt dult í þessu blaði. ,en það er mikill misskilningur hjá íhaldinu ef það gerir sér í hugarlund að því hafi bætzt eínhver nýr liðsauki með þessum viðbrögðum. Engum vinstri manni blandast hugur um það að ráðstafanirnar hefðu orðið miklum mun stór- felldari, óréttlátari og hættu- legri ef íhaldið hefði farið þar h"ndum um. Það er t. d. athvglisvert að andstaða í- haldsins á þingi gegn hinum nýju ráðstöfunum beindist einna helzt að þvi ákvæði lag- anna sem tryggir verkafólki grunnkaupshækkun nú þegar. Ef ihaldið hefði ráðið hefðu álögurnar orðið margfalt meiri og auk þess hefði kaup- ið verið bundið og kjarabætur bannaðar með lögum. Það er athyglisverð staðrevnd að á sama tíma og verklýðshreyf- ingin samþvkkti gagnrýni sína á hinar nýju ráðetafanir og greindi á um það eitt hversu alvarlega gagnrýnin skyldi orðuð, gerði hún einróma sam- þvkkt þar sem lýst var vfir fvllsta vilja til að hafa hina nánustu samvinnu við núver- andi rí,ki=sRtiórn um hapsmuna- mál verklýðssamtakanna. Engum dylst heldur hversu innantómt glamur það er þegar leiðtogar íhaldsins þykj- ast vera að gagnrýna hinar nýju álögur með þeim rökum hVersu þungbærar bær séu alþýðu manna; holhljóðið levndi sér ekki í útvarpsum- ræðunum í grær og fyrradag. Auðmannaklíkan sem stjórnar Sjálfstæðisflokknum hefur sannariega ekki áhvggjur af því bó lífskiör almennings skerðist. þvert á móti hefur það verið æðsta boðorð íhalds- ins alla tíð að meinsemdir þióðfé'agsins stafi af þvi einu ?ð alþvða manna beri of mik- ið úr bvtum. I hverri einustu kiaradeilu verkafólks hefur í- haldið beitt sér fvrir bví að andstaða atvinnurekenda væri hörðust og árangurinn yrði eins lítill fvrir alþýðusam- t"kin og frekast var hægt að komast af með. Eftir hverja kiaradeilu hefur i.haldið skipu- la°t aðgerðir til þess að ræna því sem á vannst á sem allra skemmstum tíma og síðan meiru en það. Þá revnslu hafa vprklýðssamtökin nú haft í árotuei. og hún máist ekki -þótt Thorsarar og heildsalar reyni að lýsa sér sem for- Emil Jór* «6ú Minningaror? ustumönnum í kjarabaráttu almennings. ¥*að kemur einnig spaugilega * fram hversu illa leiðtogar íhaldsins kunna , hin nýju hlutverk sín. Sigurður Bjarna- son reiknaði það t. d. út af mikilli hagspeki að hver fimm manna f jölskylda yrði að end- urgreiða 35.0Q0 kr- af -, árs- tekjum eínum vegna ráðstaf- ana rikisstjórnarinnar. Fjöí- skylda með 50.000 kr. árs- tekjur ætti þannig 15.000 kr. eftir til allra þarfa sinna •— rúmlega 200 kr. á mann á mánuði — þegar ríkisstjórnin væri búin að taka sitt!! Þótt hinar nýju álögur séu vissu- lega miklar eru útreikningar Sigurðar .Bjarhasonar þvílík endileysa að óskiljanlegt er að máður með réttu ráði skuli fara nieð elí.kt fleipúr; hver fjölskylda á landinu veit það af sinni reynslu og þarf enga útreikninga til, að-mál aðstoð arritstjórans er. óráðshjal. En þannig fer þegar málsvarar braskaranna þykjast ætla að fara að leika það hlutverk serií' ér fjarlægast þeim og segjast Véra' málsVarar al- þýðuheimiiánna; þéir \ita ekk- ert um hyað þeir eru að tala. Aþáð hefur réttilega verið bént í Umræðúnum undan- farna daga að Sjálfstæðis- flokkurinn hefur forðazt það gersamlega að bera fram nokkrar tillögur sjálfur um lausn: efhahagsyandamálanna. Er það þó að sjálfs:ögðu ó- tvíræð lýðræðisskylda hans og afsakanir flokksins um þekk- ingarleysi og tímaleysi eru haldlausar. Því aðeins á þessi stjórnmálaflokkur rétt á sér að hann hafi einhverja stefnu, boði þjóðinni einhver úrræði. Að öðrum kosti getur flokk- urinn eins vel leyst sig upp; það er til einskis gagns fyr- ir hina mörgú kjósendur hans að hafa umboðsmenn á þingi sem hvorki segjast hafa bekk- ingu, vitsmuni né afstöðu til þess að marka nokkra stefnu í þeim málum sem varða lífs- afkomu almennings. Sjálf- stæðisflokkurinn hefur lenqfst af' verið stjórnarandstöðu- flokkur, en hann leit jafnan á það sem skyldu sína að bera fr^am sandurliðaðar til- lögur um stefnu sina í efna- hagsmálum ., þióðarinnar og leggja bær undir dóm almenn- ings:. Þannig starfa ábyrgir flokkar, sem hafa einhverja stefnu'og telja eig Hafa ein-4 hverium skyldum að gegna Við ;kjósendur sína. En þögn Sjálfstæðisflokksins stafar hvorki af þekking- arskorti né getuleysi; flokkur- inn þorir ekhi að birta tillög- ur sinar opinberlega. Þær til- lögur yrðu- í fyllstu andstöðu Carl Emil Óli Möller Jónsson hét hann fullu nafni. Andaðist 13. maí. Var jarob>euur frá Dómkirkjunni 20. maí. Þegar mér barst andlátsfregn hans, setti mig hljóðan þvi að þar átti ég á bak að sjá góðum og skemmtilegum gömlum Vini. Hann fæddist í Stykkishólmi 11. marz 1912, sónur hjónanna Dórothe Möller og Jóns Björns- sonar. Hann fluttist til Reykja- víkur með foreldrum og systr- um um 1920. Sá sem þetta rit^ ar var svo lánsamur að kynn- iast Emil á unglingsárum og tókst með okkur vinátta og síð- ar tengdir. Á þeim árum vann, Emil sem séndisveinn hjá Mat- aídeild ' Slátúrfélags Suður- larids. Voru þá allar heimsend- ingar fluttár á reiðhjólum og var oft lágt mikið á hjólið hans. En hann leysti þetta starf af hendi með mikilli prýði eins og allt starf, sem hann tók sér fyrir hendur, og þótti mér hann okkar fyrirmynd í leikni og hirðingu á reiðhjóli. Enda var það ekki svo lítið atriði að eiga gott reiðhjól í þá daga, því Emil notaði sína frítíma á sumrum til að ferðast uiii landið á hjóli, þá var ekki ver- ið að setja fyrir sig vegar: lengdir og vegi, oft skroppið í lengri og skemmri ferðir á reið- hjóli. Og eru mér minnisstæð- ar ferðir austur að Stokkseyri og Eyrarbakka, til Þingvalla ,og síðar upp í Borgarf jörð en þar átti hann systur er bjó á Borg á Mýrum, Það kom fyrir að allir voru ekki sammála um hvert halda skyldi, er verið var að ræða um ferðir, þá kom Emil með þá lausn sem oft var við höfð, að kasta upp teningi og láta þar með málið vera útkljáð. Er hann náði þeim aldri að geta ekið mótorhjóli, keypti hann sér það og ferðaðist á því um landið eftir því sem vegir þá gáfu tilefni til. Endurminningar frá unglings- árunum eru margar, því dag- lega hittumst við til leiks og samfunda. í>á var meira svig- rúm fyrir unglinga að ýmsum útileikjum, og var þá lagt undir sig tún og götur til leikja, og var Emil þar fremst- ur að snarleik, dugnaði og drengskap. Emil kvæntist 1935-Valentínu Valgeirsdóttur, og eignuðust þau 2 syni. En sambúð þeirra varð ekki löng, hún andaðist snemma á árinu 1939, og var það mikið áfall fyrir Emil. Þau áttu yndislegt heimili sem hann lét sér annt um, því hann vár mikill heimilisfaðir, sérstakt snyrtimenni í allri umgengni, glaður og ljúfur heim að sækja og kom það ekki sízt fram er hann kvæntist öðru sinni, Hrefnu Ólafsdóttur, mestu myndar- og dugnaðarkonu, sem tók að mestu að sér uppeldi litlu drengjanna. Þau eignuðust 4 börn, 2 drengi og 2 stúlkur, og eru 3 þeirna innan við • allt eru þetta mynd- ar börn. , Þeir sem sj-a Því láni að fagna að eí^nast góðan vin, skilja hvað mikið er misst þeg- ar slíkur vinur f ellur f rá skyndilega á bezta aldri, og allt virðist vera í blóma lífsins. En við sem eftir lifum getum huggað okkúr Við minningarn- ar um góðan dreng. En sárastur er söknuðarinn hjá eftirlifandi' konu'og bprn- um sem honum voru svo kær. Emil var mikill starfsmaður, hreinskilinn Og ákveðinn í skoðunum, blíður og elskulegur í v.-ómóti, enda ávann bann sér traust allra er hann umgekkst. Hann starfaði lengst af hjá Sláturfélagi Suðurlands, aðal- lega við skrifstofustörf; þrátt fyrir Utla skóiagöngu aflaði hann sér góðrar menntunar og reyndist vel fær -í sínu starfi. Um leið og ég kveð minn á- gæta vin Emit Jónsson vil ég votta konu hans og börnum og öðrum ástvinum samúð mína. Vinur. KRISTJÁN BENDER: ". ítú QENQT Herrar mírtir. t ddg á ferð minni um veginn sá ég manrt í bifreið. Matsnerð: 200 púsund. Ég tók ofan húfu, módel: 1952. Metin hrein fyrir sex árum síðan: 20 kr&nur. Maðurinn brosti í gegnum gljáfœgða rúðuna á bilnum, og andlit mítt .Ijómaði upplyft að skítugri. hýfunni. Herrar mínir,-'-: , v ; Fyrir augliti Quðs erum við jafnir á peim tíma, pegar ég liefi farið leiðina á enda, sem pér akið. , Herrar mínir. Þér fellið gengið, og gróði yðar á bílnum óx úm éitt hundrað prósent; ennfHmurtéggyS pér á oss pungar byrðar, svo að pér getið ekið veginn á enda. Áhyggja mín er svo sem ekki sú greiðsla aðeins: Hverter verð nýrrar húfu með lœkkuðu gengir pg hvert .nerfSw* yðar gengi án minnar húfu? Herrar mínir::,:, Hvi akið pérsvo hratt til dómsins? MiMingarathöf n um sérd Þorvald Böðvarsson, !.¦; ; 10] ¦ sálmaskáld ,, Hinn ?1. maí síðastHðinn voru 200 ar liðin frá fæðingu séra Þorvalds ' Böðvarssonar, sálriiaskalds. er síðast var prestur í Holti undir Evia- f jHHúm. Þánn dag fóru nokkr- ir niðiar hans austur að Holti til bess að votta minn- ingu ættföður síns virðingu og afhenda staðnum og hér- aðinu minnisvarða, er beir höfðú íátið reisa séra Þor- prests og kennara, eftir því sem frá er skýrt í minningar- grein um séra Þórvald í Fjölni 1837 eftir Tónias Sæmunds- son. Jafnframt vottaði hann liðnum E^ellinsrum bakkir fyrir trvgga vináttu við eéra Þorvald osr hinum yngri kyn- slóðum í Holtsprestakalli. þakkir fvrir að hafa varð- veitt os: halrlíð í'heiðri minn- ing;u hans. Núverándí sóknar- valdi. MirthisVarðinn er serð- prestur í Holti, séra Sigurður ur úr íslenzkri stuðlabergs- súlu. en við fót hennar lig-piir p-raníthe^la, Rróouð í grástein. Á stuðlabergssúluna. er grafið nafn séra Þorvalds en á p-^níthpllnna npfn Kristínar Biömsdóttur, síðustu konu hans. ?vn ne; nafn séra Biörns sonpr þéiria. sem ei""ÍEr var rirestur í ;;Hoíti. Sólveierar lmnn han's ' og Gísla sonar þe.ír^a.- ' Mi^nísvairða^ srerði ÁrsæH HTa pmnsson, í steinsmiður, í Re^^-ipvík. Fmmkvæði og fornstu um skáíd Einarsson. veitti minn- isvarðanum móttöku fyrir hönd staðarins iriéð' ræðu um séra Þorvald ófr" eálmakveð- skan han^; gerði hánn grein fvrir trúarstefnu haris og þeim áhrifnm, sem- hann hafðí á samtíð sína og kristriilíf 19. aldar. Auk aðkominna niðia séra Þorvalris Böðyarssonar voru v'ðstaddir be«sa minningarat- höfn evfell^kir níðiar hans vog "okkrir héráðsmenn a.ðrir. Að minninp-arathofninni lok- inni s^+u allir viðstaddir boð gerð m'""'svarða, séra, Þo^- nreottshiónanri!! í Holti, sem við gaspur íhaldsleiðtoganna um umhyggju fyrir lífskjör- um alþýðufólks. Tillögur hans yrðú þvílíkar, að jafnvel þær ráðstafahir sem nú hafa verið gerðar, myndu virðast létt- bæraf' við hlið þeirra. voids höfðu beir Fi^nbosri Rijtuf Þorvnlds'íon, prófessor, Haraldur Böðvarsson, úte-prð- ar-moði"* á Akranesi. oir .Tón G. Marí.asRon. bankastíóri. en haiH'ð vr af mikilH rausn. Séra Þorvaldur BöíSvars^on. var fæddur 21. maí 1758. ems op* fvrr sesrir. ng andaðist 21. nóvember 1836. F^ðír hans beír eru a.fkomendnr séra Þor- var séra B"ðvar Högnason, va'ds i 3. oc 4. lið. s'ðast i Hoitabnisfum. sonnr Finnbosri Rútur. prófessor, séra Hösrna Sip-nrðssönar. síð- •afhenti minnisvarðann fvrir a«t á Breiðobólstað "í Fl.ióte- bönd . ættingianna með ræðu, hlíð, prestaföður sem kallaður þar.eem þann rakti æviferil Var. Er í frásöerúr fært. að géra Þprvalds pg lýsti at- séra Högni ogr 8 svnir hans, gefvi haris og störfum sem Framhald á 11. siðu

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.