Þjóðviljinn - 20.06.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 20.06.1958, Blaðsíða 1
Föstudagar 20. júni 1958 — 23. árgangur — 135. fcölublað Hvergi örlar á viðleifni til sparrtaðar eða hagsýni í bæjarreksfrinum ufsvör hœkkuB eftir þörfum fil þess að sfanda undir sivaxandi kosfnaSi og skuldum safnaS jgfnfcog þéff Soli biðst lausnar á ítalíu Soli forsætisráðherra ítalítí hefur afhent Gronci lausnar- beiðni sína. í stjómarskrá ítalíil er ákvæði sem mæljr svo fyrir að ríkisstjórnin biðjist lausnau eftir hverjar almennar kosning-* ar i landinu. Eins og menn rek- ur minni til fóru þingkosningaii fram á ítalíu í fyrra mánuði. Núverandi stjórnarflokkur, Kristilegir demókratar unnui nokkuð á í þeim kosningum era sú aukning nægir ekki til þessl að sá flokkur geti staðið einríl að stjórninni. Soli verður því að léita stuðnings annarra flokka til að mynda stjórn. Frá aigreiðslu bæjarreikninganna fyrir árið 195? Sá reikningur, sem hér liggur fyrir til umræðu, er staðfesting á stefnu Sjálfstæðisflokksins í fjármálastjórn bæjarins. Megineinkenni þeirrar stefnu, nú eins og á undanförnum árum, eru þau að útsvör hafa verið hækk- uð eftir þörfum til þess að standa undir sívaxandi kostn- affi við stjórn og rekstur bæjarins, hvergi örlar á við- leitni til hagsýni eða sparnaðar í bæjarrekstrinum, forð- azt hefur verið að leggja í stórvirki, en skuldum safnað jafnt og þétt. Eitthvað á þessa leið hóf Ingi R. Helgason mál sitt á bæjarstjórnarfundi í gær, er reikningur Reykjavíkurkaup- staðar fyrir árið 1957 var til síðari umræðu. Ilæsti reikningur í sögu bæjarins Ingi vék í fyrsta kafla ræðu sinnar að reikningnum í heild og minnti þá á, að reikningur þessi væri sá hæsti í sögu Rvík- ur með niðurstöðutölur á rekstrarreikningi upp á' 223,5 millj. króna eða fimmtungi hærri en á árinu áður. Tekjumegin á reikningnum er mesta bréytíngin á útsvör- unum, sem nú eru 196 milli. kr. ojr mun hærri en 1956 og 1955. Aðrir Hðir tekjumegin á rekstrarreikningi eru afgjöld eða skattar bæjarfyrirtækja. Á sl. 3 árum hafa þrjú fyrirtæki bæjarins, Vatnsveita, Hitaveita pg Rafmagnsveita, greitt á 11 millj. kr. i slíka skatta eða af- gjöld: Vatnsveitan um eina millj., Rafmagnsveitan (tekju- hæsta fyrirtæki bæjarins) rúm- lega 6 millj. kr. og Hitaveitan um 3,5 millj. kr. Ingi kvað nauðsynlegt að fara varlega í þessar sakir; ekki mætti íþyngja þessum fyrirtækj- um um of með skattabyrðum, þegar þau anna ekki þeim verkefnum sem fyrir þeim liggl'a. Tek.iurnar fóru 18 millj. fra-m úr ásetlun Ef reikningurinn er borinn Rithöíundafélagið mótniælir aftökunum í Ungverjalandi Stjórn Rithöfundafélags íslands hefur mótmælt af- tökunum í Ungverjalandi í skeyti sem sent hefur verið forsætisráðherra Ungverjalands, Ferenc Múnnich. Skeyti rithöfundanna er svo- hljóðandi; „Herra forsætisráðherra Ferenc Miinnich, Ungverjalandi Vér íslenzlur rithöfundar er- um aldir upp við bann hr/ísun- arhátt að virða skyldi géfin heit. Fornbókmenníir vorar hafa glætt með oss ])á hugsun, að drengskaparorð skyldi í heiðri haft. Imre Nagv a.m.lt. var irin- haflega heitið griðum. V^<~- verska stjórnin rauf þá e'ða. Nú hafa hann og félagar hans verið af lífj teknir, og rhá þá segja að framan hafi verið við þá tvöföld svik. 1 nafni íslenzkra rithöfunda mótmælum vér þessum vígum og teljum, að hér hafi verið settur s'íkur blettur á skjöld sósíalismans og verkalýðs- hreyfingarinnar, að seint verði af fægður. Vér álítum enn fremur, að dómsmeðferð og aftaka þess- ara manna, hvort sem sekt þeirra þykir sÖnnuð eða ekM, hafi verið með þeirn hætti, að eklq sé sæmandi þjóðfélagi, sem kennir sig við sósíalisma o,<r alþýðulýðræði. Stjórn Rithöfundafélags íslands." saman við sjálfa fjárhagsáætl- unina sést, að tekjurnar hafa farið um 18 millj. kr. fram úr áætlun. Rekstrarútgjöldin hafa hinsvegar fylgt áætluninni, raunar orðið ofurlítið minni en áætlað var. Þetta fé sem um- fram er hefur farið á eigna- breytingalið reikningsins og því að nokkru gengið til fram- kvæmda, sem bærinn hefur staðið fyrir. Skrifstofukostnaður bæjarins Ingi R. Helgason vék þessu næst að nokkrum einstökum lið- um rekstrarútgjaldanna og benti þá fyrst á, að kostnaður við húsnæði Reykjavíkurbæjar Framhald á 5. síðu. Heimsraeistara- keppnin í knatt- spyrnu Heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu var haldið áfram í frær og var nú viðhöfð út- sláttarkeppni. Leikar fóru þannig: að Sviar unnu Rússa 2:0, Vestur-Þjóðverjar unnu Júgóslava 1:0, Frakkar unnu Norður-írland með 4:0 og Brasílía vann Wales 1:0. í undanúrslit keppninnar komast því Svíar, Þjóðverjar, Frakkar og Brasilíuinenn. Akranes vann 3:1 í gær fór fram keppni í I. deild íslandsmeistaramótsins — milli Akraness og Hafnarfjarð- ar. Sigraði Akranes með þrem mörkum gegn einu. Margt var áhorfenda. Dagsbran lysir andstöðu við ef nahagslögin Dagsbrúnarfundinn í gærkvöld var f jölsóttur og verð- ur nánar sagt frá honum í blaðinu á morgun. Eftirfar- andi tillögur voru samþykktar með öllum greiddum at- kvæðum gegn tveimur: „Fundurinn lýsir yfir samþykki sínu við afstöðu full- trúa félagsins í efnahagsmálanefnd og miðstjórn A.S.Í., er tillögur rílrisstjórnarinnar um ráðstafanir í efnahags- málum voru þar til umræðu í sl. mánuði. Fundurinn telur að lögin um útflutningssjóð o.fl. sem Alþingi hefur nýlega samþykkt, feli í sér ráðstafanir sem á ýmsan hátt hafi hliðstæð áhrif og gengislækkun, og muni leíða til aukinnar verðþenslu og mikilla verð- hækkana og brjóti því í bág við þá stefnu, verðstöðvun- arstefnuna, er verkalýðshreyfingin hefur margsinnis lýst fy^gi sínu við. Af þessum ástæðum lýsir fundurinn yfir andstöðu sinni við fyrrgreinda lagasetningu og telur að verka- lýðshreyfingin verði að vera vel á verði til að fyrir- byggja kjaraskerðingu." Samiiingaiiiir verði uppsegj- anlegir með mánaðar f yrirvara „Fundurinn samþykkir að gera þá höfuðkröfu til breytinga á uppsögðum samningum félagsins við at- vinnurekendur, að þeir verði uppsegjanlegir hvenær sem er með eins mánaðar fyrirvara, og felur stjórn og trúnaðarmarmaráði umboð til að framlengja samningana með þeirri breytingu." Tillaga Inga R. Helgasonar 7 hœjarsfjórn ^ Við síðari umræðu um reikninga Reykjavíkurkaup- staðr.r fyrir árið 1957 á fundi' bæjarstjórnar í gær ræddi Ingi R. Helgason nokkuð um framlög bæjarins til húsnæð- ismála og flutti þá svofellda ti'lögu: „Bæjarstjórnin samþykkir að leita um það hófanna hjá húsnæðismálastjórn, að hækk- uð verði lán eftir fjórða kafla húsnæðismálalaganna út á í- búðir í Gnoðavogshúsunum úr 50 þús. kr. í 60 þús. kr. fyrir tveggja herbergja íbóð- ir og úr 50 þús. kr. í 70 þús. kr. fyrir þriggja herbergja í- búðir, gegn jafnstóru láni fr'á Beykjavíkurb»." . Ingi minntj á að kaupendur íbúða i raðhúsum bæjarins hefðu fengið samtals 140 þús. kr. ]án út á hverja íbúð eftir 4. kafla húsnæðismálalaganna, 7'0 þús. frá ríki og 70 þús. frá bæ. Kaupverð jafnstcrra í- búða (3ja herbergja) í Gnoða. vogshúsunum væri 241 þús. kr., þar af fengist 100 þús. kr. lán skv. 4.. kafla fyrr- greindra laga, 50 þús. frá ríki og 50 þús. frá bæ. Eftir væru þá 141 þús. kr. en af þeirri upphæð hefur Reykjavíkur- bær heitið 51 þús. kr. láni til bráðabirgða út á væntanlegt A-B framlag frá húsnæðis- inálastjórn og yrði því kaup- endur að borga út 90 þús. kr. ef fyrirheitið um. A-B lánið stenzt, og auk þess standa undir kostnaði við að fullgera íbuðirnar. Kvaðst Ingi telja þá sem lagt gætu út þessa f járhæð ekki á • flæðiskeri stadda, þetta gætu ekki efna- litlar fjölskyldur þó þörf þeirra fyrir húsnæði væri mikil, og því væri tillaga sín um aukin lán til kaupenda Gnoðavogsíbúðanna fram bor- in. Allir viðstaddir bæjarfull- trúar íhaldsins, 9 að tölu, greiddu atkvæði gegn þessari tillögu Inga og visuðu henni til bæjarráðs gegn atkvæðum 4 fulltrúa minnihlutans og Magnúsar ÁstmargsoBar, tak fyrir Kana í síðasta tölublaði af The White Falcon, málgagni her- stjórnarinnar á Keflavíkurflug- velli, er auglýst erindi sem Vil- hjálmur Þór bankastjóri átti að| halda á Keflavíkurflugvelli uml „Framtíð íslenzks iðnaðar" s.L- miðvikudag. Bankastjórinn áttS að flytja erindi sitt í offíséra- klúbbnum á vegum félags hern- aðarverkfræðinga, en þeim vari heimilað að taka með sér kon« ur sínar og gesti. i ^ Augljóst er af þessu fyrir* lestrahaldi að . Vilhjálmur Þóxi tengir hugmyndir sinar. umfl stóriðju á Islandi við hemáxaiQ»

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.