Þjóðviljinn - 27.08.1958, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 27.08.1958, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 27. ágúst 1958 — ÞJÓÐVILJINN — (3 Gerir íhaldið sauðskepnuna að heilögu dýri í Reykjavílc? Vísar íiá að ranrtsaka hve mikið tjón sauðíé vinni á garðlöndum bæjarbúa íhaldiö og Magnús ellefti vísuöu frá tillögu Alfreðs Gíslasonar á síðasta bæjarstjórnarfundi um aö rann- sakað yrði hve miklu tjóni sauöfé ylli á garölöndum bæj- arbúa. Þessi samþykkt íhaldsins og Magnúsar ellefta, ætti, ef vel væri á haldið, að geta orðið upphafssporið á þeirri braut að gera sauðskepnuna að jafn heilögu dýri hér í bæ og kýrin er á Indlandi. Allmargt Reykvíkinga er að basla við fjárbúskap hér í bæn- um og sýnir ótrúlegustu hug- kvæmni í þeim efnum og geta vegfarendur átt von á þvli að frá ótrúlegustu húsum í bæn- um heyrist rollujarmur út úr skúrgarmi eða kassa. Lán í óláni Rollueigendur munu flestir komast fyrr eða síðar að því að Reykjaneshraunið jafnast ekki að beitargæðum á við Þingeyjarsýslur eða Borgar- fjarðardali. En lán er það í óláni að allmargir aðrir Reyk- víkingar hafa komið sér upp matjurtagörðum og skrúðgörð- uni, og þar getur blessuð sauð- skepnan oft fengið væna tuggu fyrir lítið og breytt henni í gómsætan bita fyrir eiganda sinn. Garðaeigendurnir una þessum heimsóknum hinsvegar illa, og telja tjón sitt mikið. Hafa þeir gefið margar lýs- ingar af því, sem ekki skulu raktaí1 hér. Rauðhólar — RoUukofaþorp Alfreð Gíslason gerði mál þetta að umræðuefni á síðasta bæjarstjórnarfundi, en þannig er mál með vexti að til kvað yera nokkuð hér ' bæ sem heit- ir Fjáreigendafélag Reykjavík- ur. Hefur félag þetta sótt um og ámálgað mjög að fá sér- réttindasvæði í bæjarlandinu undir fjárhús. Ihaldið mun lengi verða frægt lí sögu Reykjavíkurbæj- ar fyrir. meðferðina á Rauð- hólum. Nú kvað hafa hvarflað að því að bætá fyrir gamlar syndif og þá hafa hugsazt að slíkt yrði bezt gert með því , að úthluta Rauðhólum undir fjárhúskofaþorp rollueigenda í i bænum. annarri skoðun en íhaldið, og kvaðst telja að sl'lkt gæti ekki komið til mála. Ræddi hann mál þetta mjög hógværlega og flutti síðan svohljóðandi til- lögu: „Bæjarstjórnin felur bæjar- ráði að láta athuga hve mikil brögð. séu að skemmdum á garðlóndum bæjarbiía vegna ágengni sauðf jár, og hvort ekki sé ástæða til að banna með öllu sauðf járhald í landi bæjar- ins." Rann btóðitf'tif skyldunnar Naumast verður því haldið fram með rökum að þessi til- laga Alfreðs um að rannsaka tjónið, sé ósanngjörn, en íhald- inu og Magnúsi ellefta rann blóðið til skyldunnar þegar sauðskepnan var nefnd, og sameinuðust um að vísa tillög- unni frá — til bæjarráðs. Fulltrúar Alþýðubandalags- ins greiddu tillögunni atkvæði, — en fulltrúi Framsóknar var milli tveggja elda: sanngirn- innar annarsvegar og þeirra atkvæða hinsvegar, sem vera kann að Framsókn fái frá reykvískum rollueigendum og sat hann því hjá. Kaupf élag Rauðasands minnist 50 ára starf s Sunnudaginn 24. ágúst minntist Kaupfélag Rauða- sands 50 ára afmælis samvinnusamtaka í Rauðasands- hreppi og jafnframt 25 ára afmælis félagsins sjálfs. Peter Hallberg Framhald af 12. síðu. einurð. En þegar stórveldi ræð- ir um að beita fallbyssum og sprengjum gegn Islendingum, vopnlausum, er þá ekki tími til kominn fyrir okkur að kveðja okkur hljóðs? Auglýsið í ianum úsmæðrakennaraskóli Islands samastað í Háál 9 Var óstarfandi vegna húsnæðisskorts Menntamálaráðuneytið hefur ákveðið, að Húsmæðra- kennaraskóli íslands taki á ný til starfa í haust. Hefur skólanum verið fengið til afnota húsið nr. 9 viö Háu- hlíð í Reykjavík. Tjónið sé rannsakað Alfreð Gíslason er þarna á ] agaReppíiiniii renna Nú eru aðeins 3 vikur þar til fresturinn til að fcoma nótnahandritum í Danslaga- keppni S.K.T. rennur út, en þáð ér 15. þessa mánaðar. Danslagahöfundar eru hvatt- ir til að kynna sér ýtarlega reglur keppninnar og þá ó- venju miklu verðlaunamögu- leika sem nú ér um að ræða óg þar er getið um. Reglurnar fást •: í. Bokabúð Æskunnar í Reykjavík. — Pósthólf keppn- innar er nr. 88, Reykjavík. Húsið er eign ríkisins og stendur á góðum stað í bænum. Skólinn hefur ekki sökum húsnæðisskorts starfað s.l. 2 ár, það er eitt kennslutímabil. Bier nú þegar á, að húsmæðra- kennara vanti við húsmæðra- skóla landsins, en jafnframt vex þörf fyrir húsmæðrakenn- ara við skóla gagnfræðastigs- ins, eftir því sem kennslueld- hús koma upp við framhalds- skóla í bæjum og kauptúnum. Húsmæðrakennaraskólinn tók til starfa haustið 1942 og fékk þá húsnæði í Háskóla Islands. Þar starfaði skólinn til vors- ins 1956, en þá var húsnæðið tekið til afnota fyrir háskól- ann. Frk. Helga Sigurðardótt- ir hefur verið skólastjóri frá upphafi. Námstími í skólanum er þrjú missiri samfleytt, tveir vetur og eitt sumar. Sumannánuð- ina er dvalizt í Húsmæðraskóla Suðurlands að Laugarvatni, og er þá m.a. kennd garðyrkja. Nýir nemendur eru teknir í skólann annaðhvort haust. Skólastjóri og forráðamenn skólans telja, að húsið nr. 9 við Háuhlíð verði mjög hent- ugt starfsemi skólans, þegar nauðsynlegar breytingar hafa verið gerðar á því. Má benda á, að kennsla getur að mestu farið fram á einni hæð. Stúlkur, sem hug hafa á að ÚfhreiBíS Pföövsljann hefja nám í skólanum í haust, eru hvattar til að senda sem allra fyrst skriflegar umsókn- ir með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf, til Helgu Sigurðardóttur, Drápu- hlíð 42, Reykjavík. Nánari upplýsingar um skólann eru gefnar í síma 33442. Fjölmennt samkvæmi hófst um miðjan dag í félagsheimil- inu Fagrahvammi í Örlygshöfn. Sótti þá samkomu ungir og gamlir víðsvegar úr hreppnum auk nokkurra aðkominna boðs- gesta. Reynir Ivarsson, for- maður kaupfélagsins, setti sam. komuna og minntist m.a. lát- inna félaga. Ivar ívarsson, Kirkjuhvammi, flutti minni samvinnufélaganna, er hér koma við sögu, rakti ítarlega feril þeirra og gat þeirra manna, sem mest hafa mótað félagsstörfin frá upphafi. Að- alfrumkvöðull að samtökunum var séra Þorvaldur Jakobsson T. Sauðlauksdal, en fyrsti fram- kvæmdastjóri Ólafur Thorla- cíus í Saurbæ. Aðrir ræðumenn á samkom- unni voru Össur Guðbjartsson, formaður Sláturfélagsins Ör- lygur, er flutti kveðju félagsins — Halldór Júlíusson, fyrrver- andi formaður Kaupfélagsins um margra ára skeið — Þórð- ur Jónsson, Hvallátrum — Sig- urvin Einarsson, alþingismaðvir — og Baldvin Þ. Kristjánsson, framkvæmdastj'óri, sem var fulltrúi Sambands íslenzkra samvinnufélaga við þessi há- tíðahöld, og flutti kveðjur sambandsins og árnaðaróskir. þessó — Almennur söngur var milli ræðuhaldanna, og ann- aðist prestfrú Guðrún Jóns- dóttir, Sauðlauksdal, undir- leik. Er staðið var upp frá borðum, voru sýndar kvik- myndir, en dans stiginn um kvöldið, og samkoman þá opin almenningi. Mannfagnaður þessi þótti takast hið bezta. Eini núlifandi félagsmaður samvinnufélaganna frá upphafi, búsettur í hreppnum, er frú Kristín Magnúsdóttir, Vestur- botni. Voru henni sendar sér- stakar þakkir og kveðjur, en sjálf gat hún ekki mætt vegna ellilasleika. Stjórn Kaupfélags Rauða- sands skipa nú: Reynir Ivars- son, bóndi Móbergi, formaður, Frú Valborg Pétursdóttir, Hvalskeri, og Þórir Stefáns- son, bóndi, sama stað. Kaupfélagsstjóri frá 1944 hefur verið Ivar Ivarsson, bóndi, Kirkjuhvammi, og voru honum færðar þakkir fyrir samvizkusamlega og vel unnin störf L þágu samtakanna. Nýtt frímerki september ÍHfJ' 27. 27. Hinn september n.k. gefur Póst- og simamála- stjórnin út ný frímerki með mynd af hesti. Verðgildi frí- merkjanna yerður kr. 2,25 og 10 aurar í óákveðnu upplagi. Teikn- ari er Halldór Pétursson og prentun gerð hjá fyrirtækinu Thomas de la Rue & Co., Ltd., London. Monbrigði Alþfðuílokksins Aðalfrétt á forsíðu Alþýðu- blaðsins s.I. sunnudag var um setningu nýrrar reglugerðar um Húsnæðismálastofnun rík- isins. Eins og vænta mátti, var Alþýðublaðið með skæting út í ráðherra þann, sem setja átti reglugerðina, Hannibal Valdi- marsson. Er sá skæthigur ekki svaraverður nú frekar en endranær. Hins vegar er þörf að leiðrétta ýmsar missagnir Alþýðublaðsins um málið: Nokkru eftir setningu nýju laganna urn Húsnæðismála- stofnun ríkisins, sem gera ráð fyrir reglugerð á grundvelli þeirra laga, fór félagsmála- ráðuneytið fram á það við hina nýkjörnu húsnæðismálastjórn, að hún gerði drög að reglugerð um Húsnæðismálastofnunina eða léti a. m. k. ráðuneytinu í té tillögur sínar um efni þeirr- a'r reglugerðar. Fór svo, að húsnæð'ismálastjórn varð ekki sammála um tillögur sínar til ráðuneytisins, og voru raunar tvehn drög að reglugerð send ráðuneytinu. Ráðherra reyndi lengi að koma á einingu um 'málið, en samkomulag fékkst ekki, og af þeim ástæðum starf- aði húnæðismálastjórn reglu- gerðarlaust. Þegar þrautreynt var, að ekki næðist samkomu- lag um reglugerðina, skar ráð- herra sjálfur úr ágreiningsat- riðunum- og setti reglugerðina, en Húsnæðismálastofnunin heyrir undir félagsmálaráðu- neytið. Hver voru ágreiningsafriðin? Engin önnur en þau, hverj- um bæri að ráða starfsfólk til stofnunarinnar. I lögunum segir. aðeins, að ráðherra eigi að ráða framkvæmdastjóra, en ekkert orð um það, hver eigi að ráða annað starfsfólk. Einn hluti húsnæðismálastjórnarinn- ar vildi láta framkvæmda- stjórann ráða anhað starfsfólk, enda bæri hann ábyrgð á dag- •legum framkvæmdastörfum innan stofnunarinnar, og væri það í samræmi við hliðstæður annars staðar úr opinberu lífi. Hinn hluti húsnæðismálastjórn- arinnar vildi, að húsnæðis- málastjórn, sjálf réði annað starfsfólk í þágu stofnunarinn- ar. . • Hvernig skar svo ráðherra úr þessum ágreiningi? Þár sem engin ákvæði voru i lögunum sjálfum um það hver ráða skyldi starfsfólk annað en framkvæmdastjórann, varð ráð- herra einfaldlega að fara eftir ákvæðum almennra laga um réttindi og skyldur starfs- manna ríkisins nr. 38 frá 1954, en þar segir svo í 2. gr. (Um veitingu starfa): „Það fer eítir ákvæðum laga um hvertja starfsigrein(, hver veita skuli, setja í eða ráða í stóííur. Nú er eigi um það maaft í lögum, og skal þá svo meta sem sá ráðherra, er s'iarf- inBi lýtur, geri þá ráðs tifun, en geti þó veitt forstjóra viðkom- andi starfsgreinar heimild til að gera það, ef ráðstafa skal hinum vandaminni og ábyrgð- arminni stoðum í gi-ein hans." Á grundvelli þessa almenna ákvæðis setti ráðherra reglu- gerðina með þeim ákvæðum, að hann sjálfur ákvæði jtölu starfsfólksins en framkvæmda- sljórinn réði það. Ráðherra hefur því farið hér alveg rétt að og lögum sam- kvæmt, en Alþýðuflokkurinn hefur fengið verk í bitlinga- hjartað sitt, þvi að kannski hefur hann misst af tækifæri til að ráða í nokkrar stöður, enda er allt fullsetið í Trygg- ingarstofnun ríkisins.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.