Þjóðviljinn - 18.09.1958, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 18.09.1958, Blaðsíða 6
«) — KNLIJniAGQM — 8S6T Jaqura^das Sl anSBpniraan.i pJÓÐVIUIN Útgefandl: OamolninEftrtloktnr alÞíSo - Bðsiallstaflokkurlnn. — Ritatjórari Magnús KJartansson (áb.), SlgurSur Guðmundsson. — Fréttaritstjórk J6n BJarnason. — SlaBamenn: Ásmundur Slgurjónsson, OuSmundur Vlgíússen. ívar H Jónsson. Magnús Torfl Olafsson, Sigurjón Jóhannsson, SlgurSur V. Pr'SbJðfsson. — Auglýslngastjóri: Ouðgelr Magnússon. — Ritstjórn, af- ¦TekSsla, BUKUrslngar, prentsmlSJa: Skóla.örSustig 19. — Biml: 17-500 (5 linur). — ÁskrlímrverS kr. 30 á mán. i Reykjavík og násrenni; kr. 27 ann- arsstaSai. — LausasöluverS kr. 2.00. — Prent&miSJa ÞJóSvUJan*. Verða að sýna afstöðu sína í verki Atökin ipi Kvemojeyju Herstjórnin í Washington undirbýr kjarnorkuárás á Kína. segir fréttaritari brezks blaðs forgunblaðið byrjar í gær á ¦ þeirri iðju að afflytja kröf- ur Dagsbrúnar, en fer að vísu varlegar í sakirnar en áður hefur tíðkazt. Blaðið segir í forustugrein: „Dagsbrún gerir verkfail til að knýja fram 12% grunnkaupshækkun ásamt öðr- nra samningsbreytingum, þ. á. m. 1 % framlagi frá atvinnurek- endum til félagssjóðs, er eink- um á að verja til húsbyggingar félagsins. Nú er því a. m. k. ¦um að ræða 13% grunnkaups- hækkun til viðbótar þeim 5%, sem lögboðin voru með bjarg- ráðunum á sj. vori. Samtals eru það 18%" ¥ Tm þennan útreikning er í *-' fyrsta lagi það að segja að 1% framlag í félagssjóð til húsbyggingar og menningar- starfsemi er auðvitað ekki gTiuuikaupshækkun verka- manna. Þetta er mjög mikilvæg og óhjákvæmileg réttlætis- krafa, sem ýms önnur verka- lýðsfélög hafa þegar fengið uppfyllta, en að telja að ka-up verkamanna hækki sem þessu erna prósenti svarar er að sjálf- sögðu fráleit rökvilla. Sama máli gegnir um þau 5% sem Morgunblaðið bætir við kjarakröfur Dagsbrúnar. Með efnahagslögunum í vor var ákveðin 5% hækkun á grunnkaupi, en jafnframt var ákveðið að næstu níu stigin, sem vísitalan hækkaði um, skyldu ekki bætt upp; en níu vísiölustig jafngilda 5% kaup- hækkun. f rauninni gerðist það eitt síðastliðið vor að laun- þegar, fengu fyrirfram bætt upp níu vísitölustig, en sú upp- bót er fyrir löngu uppétin. Að lelja breytingu þá sem gerð var í vor — hækkun á fasta- kaupi gegn niðurfellingu á jafnhárri vísitöluuppbót — ein- hverja varanlega kjarabót er blekking, sem án efa er borin fram vísvitandi til þess að reyna að gera kröfur Dagsbrún- armanna tortryggilegri. 17'n Morgunblaðið leikur tveim " skjöldum, eins og það hef- ur gert alla tíð síðan íhaldið hrökklaðist úr valdastólum. Sá kafli forustugreinarinnar sem nú hefur verið vitnað til er skrifaður samkvæmt póntun Vinnuveitendasambands ts- lands., En aðstandendur1 blaðsins vita einnig fullvel að afstaða Vinnuveitendasambandsins á sér engan hljómgrunn með TT'yrir níu árum yfirgaf Sjang r Kaisék meginland Kína og settist að á eynni Taivan með 600.000 manna leifar milljóna- hers síns. Hluta af liðinu skildi til Amoj. Hernaðurinn bitnaði að verulegu leyti á brezkum skipum, pg kunnu Bretar bandamönnum sínum í Wash- ington litlar þakkir fyrir að þjóðinni, að hvarvetna eru kröfur Dagsbrúnar taldar sjálf- sagðar og mjög hófsamar. Og blaðið þarf einnig að túlka þá skoðun! )>að segir: „Vísitalan hefur síðan (efnahagslögin voru sett í vor) hækkað opinberlega um 12 stig, og verðhækkanirn- ar nú að undanförnu nema a. m. k. svo miklu, að allsherjar- hækkun vísitölunnar á þessum mánuðum nemur ekki minna en 20 stigum. Þetta væri þó sök sér, ef allir vissu ekki, að vísitalan gefur allsendis ófull- nægjandi mynd af hinum raun- verulega verðlagsástandi. Það er miklu verra en hún segir til um." Þannig viðurkennir Morg- unblaðið einnig að kröfur Dags- brúnar séu aðeins nauðvörn, svo réttmætar að ekki verði um deilt. Tlfforgunblaðið ætlar sem sé f" bæði að vera á móti Dags- brúnarmönnum og með þeim, telja kröfur þejrra bæði rang- látar og réttlátar! Þetta er sem kunnugt er engin ný aðferð; þannig hefur Morgunblaðið hagað sér í öllum málum und- anfarin tvö ár. Það hefur túlk- að hin andstæðustu sjónarmið af fullu'kappi, eina stefnu á for- síðunni, aðra á baksíðunni, þriðju inni í blaðinu — og einatt hafa allar hugsanlegar stefnur verið túlkaðar í sömu greininni, eins og í forustu- greininni í gær. Með þessu móti hefur Morgunblaðið ætlað sér að verða „málgagn allra stétta"! Og þessi iðja hefur verið stunduð í skjóli þess, að Sjálfstæðisflokkurinn þyrfti ekki að láta verkin tala meðan hann værí í stjórnarandstöðu. l^n þetta skjól á Sjálfstæðis- ¦*-' flokkurinn ekki í viður- eigninni við Dagsbrún. Öll þjóðin veit að það eru sömu mennirnir sem ráða Morgun- blaðinu og Vinnuveitendasam- bandi fslands, og þessir herrar verða einmitt að láta verkin tala fyrir næsta þriðjudag. Þeir hafa nú mánuðum saman dreg- ið á langinn að semja við Dagsbrún um kröfur, sem eng- inn treystir sér til. að gagn- rýna; þeir hafa aðeins fáa daga til stefnu. Þá daga verður for- usta Sjálfstæðisflokksins að nota til þess að gera upp við sig, hvort hún ætlar að fylgja þeirri kenningu sem boðuð er í upphafi forustugreinarinnar í gær eða hinni sem túlkuð er í seinni hlutanum. van og Fiskimannaeyjum (Pescadores) sem liggja á Tai- vansundi sunnanverðu, helm- ingi nær Taivan en meginland- inu, en Bandarikjaforseta var í sjálfs vald sett, hvort hann beitti bandarískum herafla til að sjálpa Sjang að halda Kvemoj og Matsú. '.'. u tan Bandaríkjanna og inn- Maó Tsetúng forseti Kína (t. h.) ræðir við bændur á baðm- ullarræktarbúi í fylkinu Hopei. hann eftir á þrem klösum smá- eyja skammt frá strönd megin- landsins, Tatséneyjum nokkuð fyrir sunnan mynni Jangste- fljóts, Matsúeyjum úti fyrir hafnarborginni Fútsjá og Kvemojeyjum við innsigling- una til hafnarborgarinnar Amoj. Frá þessum eyjum leit- uðust menn Sjangs við iað halda uppi hafnbanni á suðaustur- I strönd Kína, settu njósnara og skemmdarverkamenn á land og gerðu stjómarvöldum á megin- landinu allar þær skráveifur sem þeir máttu. Jafnskjótt og Kóreustríðið hófst lýsti Tru- man Bandaríkjaforseti yfir að hann hefði falið sjöunda flota Bandaríkjanna að hindra Kina- stjórn í að ráðast á Taivan og Sjang að herja á meginlandið. í kosningabaráttunni í Bandja- ríkjunum 1952 deildu repúblik- anar á fráfarandi stjórn fyrir að hafa með þessu skotið skildi fyrir kínverska kommúnista. Eisenhower og Dulles hétu því að kæmust þeir til valda skyldi Sjang „leystur úr tjóðri", og var helzt að skilja á þeim að þá yrði ekki langt að bíða hruns stjórnarinnar í Peking. Skömmu eftir að Eisenhower tók við völdum birti hann skipun til sjöunda flotans, um að hann skyldi halda áfram að verja Taivan, en ekki tálma á neinn hátt hernaðaraðgerðum Sjangs og manna hans gegn meginlandi Kína. Nú var Sjang laus úr tjóðrinu, en veldi kín- verskra kommúnista hrundi ekki að heldur. Stjórnin á Tai- van reyndst þess eins megnug, að láta flota sinn og flugher trufla siglingar meðfram strandlengjunni frá Sjanghai vopna Sjang Kaisék til sjó- rána. Kínastjórn gerði harða hríð að stöðvum Sjangsmanna á Tatséneyjum árið 1955. Þeir fehgu ekki rönd við reist og leituðu á náðir Bandaríkja- Erlená tíðiiidi stjórnar. Varð það úr að setu- liðið á eyjunum var flutt til Taivan undir vemd sjöunda flotans. Jafnframt fékk Dulles Bandaríkjaþing til að sam- þykkja svonefnda Eisenhower- yfirlýsingu, þar sem Bandarík- in skuldbinda sig til að verja aðstöðu Sjang Kaiséks á Tai- vildu leggja út á bezta veg fyrir Eisenhower og Dulles yf- irlýsinguna svo, að fyrir þeim vekti að fá Sjang Kasék til að flytja lið sitt af smáeyjun- um svo að lítið bæri á, þannig. að ekki yrði hægt að segja að hann hefði beðið ósigur í bar- daga. Þeir sem trúðu yfirlýs- ingum Bandaríkjast.iórnar um að fyrir henni vekti það eitt að stilla til friðar á Taivansundi, gátu ekki gert sér í hugar- lund að hún myndi stappa stál- inu í Sjang að reyna að halda smáeyjum uppi í landsteinum meginlands Kina. Kvemoj er- fimm til átta kílómetra undan landi þar sem skemmst er, og Matsú er 15 km. frá strönd- inni. Nú er komið í ljós, til hvers Sjang og Bandaríkja- menn hafa notað þau þrjú ár, sem liðin eru frá því átökunum um Tatséneyjar lauk. Þegar skothríð af meginlandinu á Kvemoj hófst í síðasta mánuði, kom í ljós að þar og á Matsú hefur Sjang komið fyrir um þriðjungi liðs síns, 130.000 mönnum, og notið til þess dyggilegrar aðstoðar Banda- ríkjastjórnar. Síðan 23. ágúst hefur Kvemoj mátt heita einangruð vegna stórskotahríðar af meginland- inu. Hvað eftir annað hefur verið reynt að komá þangað skipalestum frá Taivan, en þær tilraunir hafa flestar far- ið út um þúfur. Fréttamenn fullyrða að, Kínaher sé búinn að sýna að hann geti gert mönnum Sjangs ólíft á Kvem- oj og Matsú, án þess að reyna landgöngu á eyjunum. Sjang- hefur beðið Bandarikjastjóm Framhald á 10. siðu. YIKIANGSHAH ? TACHCN \ ISLANDS. Kort af Taivajisuiidi.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.