Þjóðviljinn - 12.12.1958, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 12.12.1958, Blaðsíða 1
þlÓÐVIUINN Föstudagur 12. deserober 1958 — 23. árgangur — 284. tbl. Bandaríkjastjórn enn sögð ætla að svíkja landhelginaaf Islendingum Hefur ekki gefiS upp alla von um að hœgf verð/ aS knýja íslendinga fil að falla frá 12 milunum Þing SÞ ákvað alþjóðaráðstefnii, en hún verðw ekki haldiii fyrr en vorið 1960 Afgreiösla sú sem landhelgismálið hlaut í laganefnd allsherjarþings SÞ mun hafa sannfært Breta og stuðningsmenn þeirra um að vonlaust myndi vera að fá tilskil- inn meirihluta á alþjóðaráðstefnu gegn 12 mílna landhelgi. Af þeim sökum féllust Bretar og Bandaríkjamenn á aö þeirri ráðstefnu yröi frestað til ársins 1960. En nú berast þær fréttir frá aðalstöðvum Sameinuöu þjóðanna að Bandaríkjastjórn ætli, að sjálfsögðu í samráði við brezku stjórnina, að nota tímann fram aö í'áðstefnunni til að reyna 'að neyða íslendinga til undanhalds. Allsherjarþingið afgreiddi landhelgismálið á fundi sínum í fyrradag. Laganefnd þess hafði sem kunnugt er fellt með naumum meirihluta til- lögu þá sem ísland studdi, að málinu skyldi vísað til næsta allsherjarþings, en samþykkti i þesa stað að haldin skyldi ný alþjóðaráðstefna í júlí eða ágúst næsta ár. Áður en málið kom fyrir allsherjarþingið sjálft höfðu farið fram viðræður milli þeirra ríkja sem borið höfðu þessar tvær tillögur fram. Þau sjö ríki sem stoðið höfðu að til- lögunni sem felld var, eu þar voru fremst Mexíkó og Indland, lögðu til að alþjóðaráðstefnan yrði ekki haldin fyrr en í mai-z eða apríl árið 1960, eða eftir að næsta þingi SÞ verður lokið. Reyndist vera víðtækt sam- komulag um þá tillögu og studdu hana m.a. Bandaríkin, Bretland og Sovétríkin. Bretar höfðu annars áður sótt það fast að ráðstefnan yrði haldin þegar á næsta ári, og er enginn vafi á að skýring- in á hinni breyttu afstöðu þeirra er sú fetð eftir afgreiðslu málsins í laganefndinni eru þeir orðnir með öllu vonlausir um að þeim takist að fá fylgi tveggja þriðju hluta væntan- legnar ráðstefnu við sinn mál- stað og gegn 12 mílna fisk- veiðilögsögu Isléndinga. Þeir vilja því fá lengri frest ef það kynni að verða til þess að bæta stöðu þeirra á ráðstefnunni. Fréttaritari danska útvarps- ins í aðalstöðvum SÞ símaði í gær eftirfarandi frétt sem gefur til kynna hvernig Bretar og stuðningsmenn þeirra ætla sér að nota þennan frest. Sam- kvæmt frásögn íslenzka út- varpsins var hún á þessa leið: ,.Fréttari*arinn telur seimi- legt að Bandaríkjastjórn muni inuan skamms gera nýja til- raun innaiJ Atlanzhaí'sband^- lagsins til þess að Ieysa deil- una um fiskveiðilögsöguna. Segir hann að hún líti svo á að auðvektara sé að ná sam- komulagi fyrir allt Norður- Atlanzhafssvæðið heldur en um fiskveiðilögsögu einstakra þjóða og imaií leitast eftir því að einjng náist í þessu máli þannig að Norður-Atlanzhjafs- rlkin geti komið til hinmnr nýju ráðstefnu árið 1960 með sameiginlegan sáttmála uin fiskveiðilögsögu." Við þessa frétt danska út- varpsins má bæta þeim um- mælum sem Þór Vilhjálmsson, fréttaritari íslenzka útvarpsins, hafði í gær eftir bandaríska fulltrúanum Phleger á alls- herjarþinginu „að Bandarikin vildu beita sér fyrir því að fausn fengist á deiliim varð- andi þessi mál á þeim tíma sem líða mun áður en ráðstefnan kemur saman". •fc Það er þannig ekki ver- ¦Ar ið að fara í launkofa it með hvað í bígerð sé. ¦jt Bretar og bandamenn ^r þeirra sjá fram á sigur ií hins íslenzka málstaðar, + hafa þrautreynt að eng- •jr in von er til þess að þeir ir komi sínu máli fram á ic alþjóðavettvangi og því it er ætlunin að reyna enn ic einu sinni að nota Atl- . ir anzhafsbandalagið til að ic flækja Islendinga inn í •fr einhvers konar málamiðl- if un, „sameigirilegan sátt- -fc mála", sem myndi fela ¦^r í sér afsal þeirra rétt- i*r inda sem þeir hafa þegar ^r unnið sér og fengið við- ic urkennd. Og ætlunin er -^r sjálfsagt að nota tæki- ic færið sem gefst þegar it ráðherrar Atlanzhafs- ic bandalagsins koma sam- ic an í París í næstu viku. rlfgreiðsla málsins Sem áður segir var víðtækt samkomulag um þá breytingar- Framhald á 3. siðu.- Sniókyngta I Reykjcinesi Þung íærð var á Hellisheiði i gærmorgun og komust ekki nema stórir bilar yfir hana fram eftir degi, en vegurinn var ruddur^ Vegagerðin sendi einnig snjó- plóg á Krísuvíkurleiðina. Aðal- lega hefur snjóað á Reykjanes- skagann og vesturhluta Suður- landsláglendisins. í Hvalfirði var mjög lítill snjór og einnig á Rangárvöllum og autt austur í Mýrdal. Norðurleiðin er fær, en vestur í Gilsfirði lokaðist veg- urinn af snjó. Eru f lúnir íir herkvínni I gær var landhelgisgæzlunni ekki kunnugt um neinar ólög- legar veiðar brezkra togara hér við land. Brezku togararnir halda sig nú djúpt út frá Austurlandi og langt utan 12 sjómílna mark- anna. Frétzt hefur að afli sé tregur hjá þeim. Brezku her- skipin halda sig útaf Aust- fjörðum. Ölafur Thors fekur að sér stjornarmyndun Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu forseta íslands gekk formaður Sjálfstæðisflokksins, Ólafur Thors, á fund forseta íslands í gær. Tjáði hann foxseta, að hann væri reiðubúinn aö gera þá tilraun til myndunar meiri hluta stjórnar, sem forsetinn fór fram á við hann hinn 9. þ.m. Jafnframt því að taka að sér að reyna stjórnarmyndun afhenti Ólafur Thórs forsetanum eftir- farandi yfirlýsingu Sjálfstæðis- flokksins; Framsókn og Alþýðuflokk- urinn kusu verðbólguna í vor en heimta nú að verkamenn beri byrðar hennar án bóta Fráhvarf Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins frá stöðvunarstefnunni sem ríkisstjórnin fylgdi, er orsök þess. verðbólguvanda sem þjóöin á nú viö 'að glíma. Hitt er fjarstæöa, sem Tíminn er látinn halda fram, að neitun alþýðusamtakanna aö þola dýrtíðaröldurnar án þess að hækka kaup eins og lög standa til, sé orsök dýrtíð- arinnar. Þegar svo bætast við hrein skemmdarverk Framsókn- arflokksins eins og það að hækka nú þegar verð land- búnaðarvara, enda þótt það komi einungis milliliðunum til góða, er Ijóst að Framsókn er ráðin að gera vand- ann sem mestan og torleystastan. Og sá hluti Alþýðu- flokksins sem fær enn að ráða innsíðum Alþýðublaðsins, klessir sér eins fast og hann getur upp að Framsókn, beint gegn vilja og málstaö alþýðusamtakanna. Ritstjórar Alþýðublaðsins eiga þó sýnilega í mikium vanda með þetta verkefni. Þeim er skipað að berjast fyrir 8% kauplækkun alls launafólks. Og til að breiða yfir slæman mál- stað spinna þeir upp slúður- sögur um afstöðu annarra flokka og annarra manna. ^- Slúðursaga Alþýðu- blaðsins númer eitt Þannig er búin til slúðursag- an um það að Lúðvík Jóseps- son hafi talið að útgerðin þyrfti ekki nema 37 milljónir króna í auknar bætur, þegar Jónas Haralz hafi haldið því fram að útgerðin þyrfti 105 milljónir. Slúðursögumaður Alþýðu- blaðsins reynir að gera sögu sína líklega með því að segja að tillögur sínar hafi Lúðvík gert á fundi með verkalýðsfull- trúum í skrifstofu Alþýðusam- bandsins. Allir þeir sem á fundi þess- um voru, vita vel, að slúður- sögumaður Alþýðublaðsins fer hér með rangt mál. Á fundi þessum tók Lúðvik einmitt greinilega fram og margítrek- aði það, í þeirri skýrslu sem hann gaf um efnahagsmálin, að hann gæti ekki sagt um hvað mikið þyrfti að ætla út- gerðinni af þeim ástæðum að nefnd sú sem starfaði að athug- un þessara mála hefði enn ekki lokið störfum. Á þessum fundi skýrði Lúðvík einnig frá því að umræddar 105 milljónir króna væru ekki tillögur Jón- asar Haralz um auknar bætur, heldur heinn útreikningur hans um það hvað 6—9.5% grunn- kaupshækkunin mundi nema miklu fyrir allar greinar fram- leiðslunnar. Sögumaður Alþýðublaðsins veit full vel, að Jónas Haralz hefur ekki lagt til að bæturnar þyritu að vera 105 milljómr, en hvers vegna endurtekur hann þá í sífcllu þessi ósannindi? Framhald á 9. síðu. „Sjálfstæðisflokknum bárust álitsgerðir ráðunauta ríkisstjórn- arinnar í efnahagsmálum og margvísleg önnur plögg, sem varða lausn aðsteðjandi vanda, ekki í hendur fyrr en síðla dags hinn 8. þ.m., og skortir Þó enn á nauðsynlegar upplýsingar. í veigamiklum atriðum. Af þessu leiðir, að þingmenn flokksins og sérfræðingar haí'a ena haft allsendis ónógan tíma til að gera sér fulla grein fyrir einstökum atriðum málsins á grundvelli þessara margvíslegu upplýsinga og tillagna. Sjálfstæðisflokkurinn telur, að ekki megi dragast að stöðva verðbólguna né tryggja það, að Alþingi verði skipað í slíku sam- ræmi við þjóðarviljann, að festa í þjóðmáluhum geti náðst. Eins og nú stendur virðast að vísu hverfandi líkur fyrir því, að myndun ríkisstjórnar á grund- velli þessara lágmarksskilyrða flokksins takist. En vegna þess, hve mikið er í húfi, er flokkur- inn þó samþykkur þvi, að for- maður flokksins verði við þeirri ósk forseta íslands að sannprófa hvort mögulegt sé að mynda meirihlutastjórn á þeim grund- velli, sem að framan greinir". Góð síldveiði Síldarafli er enn góður. 27 bát- ar komu til Grindavíkur í gær með 3284 tunnur, 16 til Sand- gerðis með 2056 tunnur. og til Akraness bárust 2000 tunnur í gær og npkkru meira í fyrra- dag. Höfrungur fékk í fyrradag 314 tunnur.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.