Þjóðviljinn - 06.03.1960, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 06.03.1960, Blaðsíða 6
rC) — ÞJÓÖVILJINN — Sunnudagur 6. marz tru itríxz^n mwrrn o t rn: u J^iyjjli ¦iiinii~<liJ«imnH;l'J 1960 íse tí»: 2íi K.-4I • ••* | m íBr. rr. ml Jí.'l cna Cíi XX • r Útgeíandl: Sameinlngarflokkur alþýðu — Sóslalistaflokkuiinn. — Ritstjórai": Masrnús Kjartansson (áb.), Ma&nús Torfi Ólafsson, Big- uröur Guðmundsson. — Fréttaritstjórar: ívar H. Jónsson. Jón Bjarnar.on. — Auglýsingastjóri: GuSeelr Magnússon. — Ritstiórn, afgreiösla auglýsingar, prentsmiðja: Skólavöröustíg 19. — Sími 17-500 (5 línu"). — Áskriftarverð kr. 35 á mán. — Lausasöluv. kr. 2. Prentsmiðja ÞJóðviljans. ^iskverðiö til sjómanna |g íorgunblaðið og Alþýðublaðið fjasa nú um ðf? það daglega að vondir kommúnistar æsi Hfi til verkfalla og vilji með því gera að engu það 55 „gagn" sem annars yrði af gengislœkkunarlögum gH og kjaraskerðingarráðstöfunum ríkisstjórnarinn- £3 ar. Hvað eftir annað við meðferð gengislækkun- ££» arfrumvarpsins á Albingi var ríkisstjórninni an bent á að enginn maður í landinu nema ef til *2| vill ráðherrar og hagfræðingar beirra létu sér s^ti koma til hugar að verkalýðshreyfingin gæti orð- ^r, ið fyrir slíkri árás án þess að reyna með ein- fS hverjum hætti að verjast kjaraskerðingunni. Og 33 meira að segja þeir menn vissu hvað þeir voru *t2j að fara. Þeir ætlast til að tækifærið verði notað ~n til að berja niður verkalýðshreyfinguna, og menn J51 eins og Jóhannes Nordal virðast halda að ekkert §} þurfi til þess nema ofbeldið. jíí* Aðal-forgöngumaður um stofnun Lúðrasveitar verka- iýðsins var Haraldur Guð- mundsson prentari og var hann einnig íyrsti stjórnandi henn- ar og allt þar til hann fluttist úr bænum — en nú stjórnar hann lúðrasveit í Neskaupstað. Jón S. Jónsson tók við stjórn- inni af Haraldi í þrjú ár eða þar til Jón Ásgeirsson tók að sér stjórn lúðrasveitarinnar. Lúðrasveitin var stofnuð í er crfiðast viðfatígs hjá ykk- ur? — Mesta vandamál lúðra- sveitarinnár eru húsnæðisskort- ur og fjárhagsörðugleikar. Allt frá stofnun lúðrasveitarinnar hefur hún átt mjög erfitt upp- dráttar sökum húsnæðisskorts. Ekki lengi í Paradís — Hafa verkalýðsíélögirí ekki getað greitt neitt úr húsnæðis- vandræðum ykkar? annað farið frarn "á hæÍTi.siírk. en alltaí fengið .riéituh. • '•' Eitt bassahorn — 28 þús. kr. — Er. ekki fjárh.igiir'nn: skrambi erfiður hjá ykkur? — Jú, það er vitanlega sömu. sögu af honum að segja o", hjs- næðinu. Við i'áum þennarí styrk frá bænum sem ég gat' um áðan og 10 þús. kr. írá. ríkinu og auk þess hafa nokk- "iVleðal þeirra sem bentu ríkisstjórninni alvar- g£ lega á til hvers hún væri að stofna var Karl "gpi Guðjónsson alþingismaður. Hann tók sem dæmi §3; ákvæði gengislækkunarfrumvarpsins um fisk- sn: verðið til siómanna og sagði m.a.: „Sagt hefur (^ verið að allir þeir sem vinna við útveg, fengju iíS bættan tag af þessum ráðstöfunum, því allt væri mt þetta gert fyrir útveginn. Það verður bó varla £•: dregið í efa að sjómenn á fiskibátum vinni í aa þiónustu sjávarútvegsins. Þeir h'afa samninga við |T{j atvinnurekendur sína um það hvernig þeir taka ;j£i kaup sitt og þeir taka kaupið í ákveðnum afla- iH hlut. Þeir eru þannig eigendur að ákveðnum B£ hluta aflans sem báturinn er þeir vinna við J*3 fiskar. A undanförnum árum hafa þeir selt út- jgj gerðarmanni báts s'ns aflahlutinn á ákveðnu -^ verði sem þeir hafa samið um hverju sinni. ~a Þetta verð sem nefnt er skiptaverð nemur nú Sí 1.68 kr. fyrir hvert kg. af slægðum þorski með i^ haus. Nú mun hins vegar sýnt að eðlilegt er að ;m borga eftir þessa gengislækkun fyrir ferskan ^ fisk aðgerðan með þessum hætti um þrjár krón- ur eða rúmar þrjár krónur. ~«| ¥ frumvarpinu er hins vegar sagt að bátasjó- ^Jjj marz 1953 heima hjá Sigur- sveini D. Kristinssyni. Fyrsti formaður Lúðrasveit- ar verkalýðsins"var Bárður Jó- hannesson, þá tók við Páll G. Bjarnason og siðan núverandi formaður hennar Ólafur L. Kristjánsson. Á s.l. hausti fór ég að for- vitnast um starfsemi Lúðra- verkalýðsins og hér svo frásögn íormanns og stjórnanda sveitar- sveitar kemur hennar innar. Hvert er markmiðið? — — í hvaða tilgangi er Lúðra- sveit verkalýðsins .stofnuð? — Eíns og flestum mun vera kunnugt var Lúðrasveit verkalýðsins stofnuð með því aðalmarkmiði að efla tón- mennt verkalýðsins, og leika fyrir kröfugöngum og á öllum þeim fundum og samkomum alþýðunnar sem þörf er á og unnt er að koma því við, svar- ar Ólafur, formaður lúðrasveit- arinnar. — Hvers konar lög æfið þið og leikið? menn skuli hafa óbreytt verð frá síðustu samningum, óbreytt skiptaverð fyrir sinn fisk. ffé Svo framarlega sem bátasjómenn knýja ekki" fram nýja samninga, þá verða þeir á þessari vertíð neyddir til þess með lagasetningu að selja fisk sinn á um það bil hálfvirði. Ríkisstjómin getur að sjálfsögðu beðið bá að sýna skilning en ég er hræddur um að þeim finnist ríkisstjórnin hafa sýnt heldur lítinn skilning á sínum högum. jjlj Auðvitað efnir hér ríkisstjórnin beinlínis til þess S t||í að sjómenn uni þessu ekki og að átök verði um -j;í> skiptaverð sjómanna, og við getum gert okkur 5H í hugarlund hver áhrif það hefði á þjóðarbú- aa skapinn ef bátaflotinn stöðvaðist nú á vertíð. Ef On hann ekki gerir það þá er það vissulega ekki ^? ÍT.2 F'n ríkisstjórnin tók engum sönsum, heldur rak §J kjaraskerðingarlögin í gegn án nokkurs til- gg lits til aðvarana, svo sem þessara orða Karls Viíl Guðjónssonar. Hún á því við engan að sakast Sr nema sjálfa sig ef sjómenn telja sig tilneydda að fg§ grípa þegar til Varnarráðstafana. Sjómenn og vél- 5£ stjórar í Vestmannaeyjum hafa ákveðið að leita I^ rikisstjórninni að þakka, því að hún hefur vís- vitandi efnt til þess að svo geti orðið" Ölaf.ir L. Ki'i-i.jánsson, 1íor- mtóar Lúðrasveitar verka- lýðsins. —¦ Við höfum æft allskonar tónlist. Að sálfsögðu baráttu- söngva alþýðunnar og íslenzk ættarðarlög, svo og margs kon- ar íslenzk lög. Og auðvitað höfum við æft töluvert af klass- iskri tónlist, og raunar dans- músik einnig jafnvel rokk! nýrra samninga. Hvaða aðferð sem þeir kunna að SS5 txw beita til að rétta hlut sinn mun ekki um það to+ deilt, að sanngirniskröfu eiga sjómenn á því að ^ fiskverðið hækki. — Mesta vandamálið — Hve fjölmenn er sveit- in? — Á sl. hausti voru stsrf- andi 20 menn, fléstir munu hafa verið 22. — Er ekki dálítið erfitt að halda sveitinni starfandi? Hvað —¦ Nei, verkalýðsfélögin hafa ekki verið þess megnug að geta látið sveitinni í té húsnæði til æfinga nema að mjög litlu leyti. — Hvar hafið þið fengið inni? — Eitt sinn lánaði Reykja- víkurhær okkur húsnæði sem heyrði undir borgarlækni, að Vegamófastíg 4. Þar var ágæt- ur salur til æfinga; bærinn notaði húsnæði þetta á dag- inn sem kaffistofu fyrir verkamenn í bæjarvinnu. Við vorum farnir að vona að öll húsnæðisvandræði væru úr sögunni, a.m.k. í bili eða næstu 2—4 árin, og sambúðin við verkamennina var með ágæt- um. En Adam var ekki lengi í Paradís: eftir ár var okkur sagt að við yrðum að fara út! — Og hver var ástæðan? — Þegar við spurðum um ástæðuna hjá þeim háu herr- um varð frekar fátt um svör, en þó var því helzt borið við að þetta myndi skapa fordæmi, og.. aðrir koma á eftir til að fá þetta húsnæði. Lúðrasveit í bílskúr Hvernig fór. svo með húsnæði þegar ykkur hafði verið vísað út þarna? — f heilt ár var lúðrasveitin eiginlega óstarfhæf sökum hús- næðisleysis, en eftir margvís- legar tilraunir til að komast einhverstaðar undir þak feng- j um við loks húsnæði hjá Sósí- j aiistafélagi Reykjavíkur í : Tjarnargötu 20, og þar erum ! við nú. | Hvernig húsnæði er það? ¦ • — Það hefur á sínum tíma • verið bílskúr; og er um 16 fer- j metrar að flatarmáli. Þótt gott j sé raunar og óhjákvæmilegt að j fá að vera einhverstaðar und- j ir þaki "stendur þetta lítla hús- • næði lúðrasveitinni algerlega j fyrir þrifum. Menningarlega • séð er mjög alvarlegt hve það • opinbera gerir lítið að því að • efia músiklíf. ! — Þið fáið eitthvert framlag . frá bænum? : — Já, við fáum 10 þúsund [ kr. styrk frá bænum, én leik- : um aftur á móti endurgjalds- \ laust fyrir bæinn þegar á því : þarf að halda. Að vísu höfum : við ekki talið okkur fært enn \ sem komið er að leika opin- : berlega, t.d. úti, en ástæðan : fyrir því er eingöngu slæm : starfsskilyrði eins og ég sagði ; áðan. Við höfum hvað eftir : ur verkalýðsfélög styrkt okkur dálítið, — en mikið má ef duga skal. .. — Já, er ekki dýrt .að starf- rækja lúðrasveit? — Jú, það er dýrt að stofna lúðrasveit og kostnaðarsamt að 1 m Lúðrasveit verkalýðsins leikur andinn, Jón Ásgeirsson, er fn halda henni starfandi. Eitt bassahorn kostar t.d. frá 10 þús. kr til 28 þús. kr., á gamla genginu — og önnur hJjoðfæri eftir því. .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII I s f O ss í < Hefði sá vísi maður Jónas Haralz, hagfræðingur og ráðu- neytisstjóri, með meiru, verið efnahagslegur ráðunautur Jesú Krists, myndi hann áreiðan- lega hafa ráðið meistaranum frá því, m.iög eindregið, að setja bænina um hið daglega brauð inn í Faðiryorið. Hagfræðingurinn myndi hafa sýnt meistaranum fram á það með vísindalegum útreikning- um, að þessi voðalega bæn, myndi, ef hún yrði framborin og heyrð, setja allt efnahags- kerfið úr skorðum. Neyzlan myndi aukast *eðlilega mikið og mennirnir myndu leggja í óþarfar fjárfestirigar, verzlun- arjöfnuðurinn myndi verða óhagstæður,. óðaverðbólga myndi yfir dynja-, og atvinnu- rekendurnir myndu ekki geta safnað sér nægum sjóðum ' at- vinnuvegunum >. til þrifiraðar. Afleiðingarnar : myndu ; svo

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.