Þjóðviljinn - 18.05.1962, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 18.05.1962, Blaðsíða 8
IÖÐVIUINN •smatnnði: BamslslnnrnoklnT alMBa - a*í!all»t»not*urln!i. - Mltatjðraii *»«oú« Kjartanason (áb.), Uagnta Tortl Ólaísson, BleurBur QuOmondísoc. - ftétt*rttstlórar: ívar H. Jðnason, Jón BJamason. — Auslýsingastjórl: QuSeaii Kwnorteson. Bltstjðra, afgrelBsla, auglýsingar. prentsmlBJa: SkólavðrSust. 1«. Wmi 2.7-SOC (5 linar). AskrlItarverB kr. 65.00 a m&n. - LausasðluverB kr. 3.00. ^^^^ írantgisiBJa WóBvUJaní feX . Máttlausaf íhaldsliótanir fjað 'hefur tíðkazt, að stjórnarvöld sem eiga í stríði við alþýðu manna, gerðu hlé «á því stríði nokkrar vikur fyrir kosningar og drægju þá heldur úr hótunum og misbeitingu valds síns. Sjálfsagt er þetta enn at- riði í hernaðaraðferð niúverandi stjórnarflokka, Sjálf- stæðisflokksins og Alþýðuflokksins. Þó mun það vekja almenna athygli að fclöð Sjálfstæðisflokksins eru nú þegar, rétt fyrir kosningarnar, tekin að 'hóta alþýðu- samtökunum þvinigunarlögum um kaup og kjör. Hót- anir þessar sýna að ósvífni og hrokagikksháttur íhalds- ins fer vaxandi, vegna þess að það treystir ríkisstjórn Olafs Thórs og kumpána til að framkvæma hverjar þær árásir á lífskjör fólksins og réttindi verkalýðs- samtakanna sem auðburgeisarnir og milljónaskulda- þrjótarnir krefjast. Hefðu þó áhaldsklíkur Vinrxuveit- endasambandsins og Sjálfstæðisflokksins átt að skilja af viðtökunum sem árásin á vökulögin fékk, að ekki er hægt að koma fram svo svívirðilegum fyrirætlunum, enda þótt ríkisstjóm sé öll af vilja gerð að þóknast burgeisunum. þess mun enn minnzt að ríkisstjórn Ólafs Thórs lof- aði því hátíðlega að hún myndi engin afskipti hafa af samningum verkalýðshreyfingarinnar og at- vinnurekenda. Efndirnar hafa engar orðið og svikin algjör. Líklega hefur engin ríkisstjórn blandað sér freklegar í viðskipti atvinnurekenda og launþega. Hún hefur bannað lögmæt verkföll með bnáðabirgðalögum. Löglegum samningum hefur verið riftað með lagasetn- ingu. Það samningsatriði sem verkalýðsfélögin höfðu knúið fram til vercndar kaupmætti launanna, að laun skyldu breytast í átt til aukinnar dýrtíðar, lét nú- verandi ríkisstjórn afnema rrteð lögum úr samningum og banna með lögum að no'kkur hliðstæð ákvæði yrðu sett. Hún hefur látið ákveða kaupgjald með lögum. „Efndir" loforðsins um algjört afskiptaleysi stjórnar- 'valda af samningum ,um kaup og kjör hafa orðið þær að ríkisvaldið hefur í sívaxandi mæli hrifsað til sín valdið yfir sjálfum launakjörunum, og sízt af öllu not- að það vald til að flytja alþýðufólki kjarabætur, held- ur gert hverfa stórárásma af annarri á lífskjör vinn- andi maima, á samninga- og samtakafrélsið. |>íkisstjórnin hefur ekki látið sér nægja að misbeita Alþingi til ánásanna á lífskjörin og samniniga verkalýðsfélaganna. Með bráðabirgðalögum sem voru opinskátt stjórnarskrárbrot var gengiskráningarvald- ið tekið úr höndum Alþingis í fyrrasumar og fengið Seðlabankanum með þeim yfirlýsta tilgangi, að mis- ibeita því til að eyðileggja kjarabætur sem verkalýðs- félögin semdu um í frjálsum og löglegum samningum við atvinnurekendur. Að fengnum samningum í fyrrasumar var þannig ráðizt með fádæma ósvífni gegn verikalýðshreyfingunni og lífskjörum fólksins, og mun öllum auðskilið að verkalýðshreyfingin gat ekki unað slíkri kjaraskerðingu bótalaust. Það er nú líka orðið staðreynd að kauplækkunarpólitík ríkisstjórnarinnar er bókstaflega að hrynja í rúst, hver launastéttin af ann- arri hefur neytt kauplækkunarstjórnina til undan- halds, meira að segja þeir sem engan verkfallsrétt hafa. Gegn því algera hruni á kauplækkunarpólitík- inni sem nú blasir við, verða hótanir Sjálfstæöis- jlókksins um ný og meiri pvingunarlög máttlausar hótanir. Verkalýðshreyfingin hefur gert og er að gera sínar ráðstafanir gegn kjaraskerðingunni. Og pað ér hægt að sýna hótunarflökki auðburgeis'anna í tvo heim- ana nú í bæjar- og borgarstjórnarkosningunum, og þess er skammt að bíða að fólkið sem hann hefur náðizt á af svívirðdlegu ofstæki, gefizt kostur é að gera að engu illa fenginn meirihluta hans og íhaldshækjunnar, Alþýðuflokksins, sem hefur léð þeim Alþingi til skemmdarverkarma nú í fjögur ár. — s. I I i 1 I I P ' W'::$ MIL.ES FRQM SURFACE f Í;foo^8Mibfeizoðp imör ,-¦; "oBEARTH . NEW YORK TIMES birti í marz 1959 fregn þess efnis að Bandaríkjamenn hefðu sumar- ið áður sprengt kjarnaútbúnað úti í geimnum. Embættismenn landvarnaráðuneytisins stað- festu síðan þessa frásögn um Tilraunina Argus. Eins til tveggja kílótonna (kílótonn = 1.000 lestir af TNT) sprengjur voru sprengdar í 500 km (300 mílna) hæð yfir Suður-Atlanzhafi. Frá því var skýrt opinberlega að „hernað- arlegur árangur hefði verið heldur neikvæður" og að >í vissum skilningi hefðu niður- stöðurnar aðallega verið vís- indalegar". Sannast sagna voru hinar vísindalegu verkanir í hæsta máta óvæntar og iþað hlýtur að vekja skelfingu að Bandaríkjamenn hafa enn í hyggju að gera tilraunir úti í geimnum, að þessu sinni með sprengju sem er að minnsta kosti þúsund sinnum öflugri en þær sem notaðar voru í Argus- tilrauninni. Sá ótti á ekkert skylt við hættuna af geislavirku úrfelli. Sennilega verður lítið um slíkt úrfelli á jörðina, en sprengihg- in mun að líkindum hafa mjög alvarleg áhrif á öreinda- og geislunarbeltin sem _ umlykja jörðina. Um 100 km (60 mílur) fyrir ofan yfirborð jarðar saman- stendur hið útþynnta gufuhvolf úr elektrónum og súrefnis- og köfnunarefnisatómum með við- lægrj hleðslu. Úr þessum efnis- pörtum er jónasviðið myndað). sem nær milli 100 og 400 km (60 og 250 mílna) frá jörðu og merkt er A á skýríngarmynd- inni. Jónasviðið hefur hagnýta þýðingu því að ^það endurvarp- ar útvarpsbylgjum sem notað- ar eru. til fjarskipta yfir langar vegalengdir. Þar verða norður- Ijósin ' einnig til og þar mynd- ast stjörnuhröpin þegar loft- steinar eyðast á leið sinni til jarðar. l" • „Festast'" 1 segulsviðinu Fram til ársihs 1955 héldum við, að efri hluti jónasviðsins væri um leið yzti hluti þess efnishjúps sem umlykur jörð- ina., En þá sýndU gerfitungla- tilrauhir Bandaríkjamanna og Rússa að úti í rnörg þúsund mílna fjarlægð væri jörðin um- lukin geislunarbeltum. Þekking okkar á þessum geislunarbeltr um er enn í molum, en örugg vitneskja er um eftirfarandi at- riði. öreindirnar í geislunarbelt- unum eru ýmist prótónur eða elektrónur, cg þær „sitja fast- ar" í segulsviði jarðar. Kraftlín- ur segulsviðs jarðar ganga í boga út í geiminn frá einni hálf kúlu til annarrar (XY á skýr- ingarmyndinni). Prótóna eða elektróna sem skýzt inn í þetta svið geimsins kann að „fest- ast" og endursendist hún þá eftir kraftlínunum á milli hálf- kúlnanna tveggja (S á skýring- armyndinni). Þegar hún kemur í hina svo- nefndu „spegil-depla" (M), snýr hún við aftur. Ferðin milli hálfkúlnanna tekur aðeins sek- úndu og allt öreindakerfið fer eina umferð á einum degi eða iþar um bil og myndar hjúpa umhverfis jörðina. Við vitum að gífurlegur fjöldi prótóna og elektróna hefur „festst" á þennan hátt umhverfis jörðina og sterk rök hníga að því að um sé að ræða tvö meginsvið sem merkt eru á skýringarmyndinni með <B og C. B^beltið, sem næst er jörð- inni( virðist vera fremur stöð- ugt og samanstanda aðallega úr prótónum,. Ytra beltið (C) er ef til vill aðallega gert úr elek- trónum og það tekur mikl- um breytingum bæði varðandi staðsetningu og geislunarstyrk- leika. Nýleg vitneskja gefur til kynna að beltin í B og C séu aðeins sérstakir hlutar af sam- felldum öreindahjúp sem nái frá nokkur hundruð mílum út í um 20.000 mílur frá jörðinni. • Fíngerð víxláhrif Hvaðan koma þessar öreind- ir? Það veit enginn. Prótón- urnar í B stafa líklega frá nev- trónum sem myndast þegar geimgeislar dynja á gufuhvolf- inu. Nevtrónurnar breytast í prótónuí og elektrónur sem festast í beltunum. Elektrón- ur í ytra beltiriu, C, eru mjög viðkvæmar fyrir því sem gerist á sólinni. Meiri háttar sólgcs getur eytt þessu geislunarbelti og það er marga daga að kom- ast í samt lag aftur. Augljóst er að hér er um að ræða mjög fíngerð yíxláhrif rnilli umhverfis jarðar og geun- rúmsins. Nú hafa Bandaríkja- menn í hyggju að sprengja eina af stærstu sprengjum sínum á svæðinu á milli A og B, Hvað mun gerast? Argus-sprengingin setti jóna- sviðið úr skorðum um stundar- sakir í „spegil-deplinum" (M). Það mynduðust norðurljós af manna völdum, segulstormar og s'.uttbylgjufjarskipti trufluðust. E^ektrónur sem urðu til við sprenginguna þutu út í geim og festust í sviðinu sem er merkt D. Þær mynduðu tilbúið geislun- arbelti að sambærilegum styrk- leika við B og C sem hélzt í meira en mánuð. (Þá voru raf- hlöður gervitunglsins sem það rannsökuðu tæmdar). Vart varð við leifar þessn beltis að minnsta kosti þremur mánuð- um síðar. Ögurlegt glæfraspil Sprengjan sem notuð var í Argustilrauninni vár eitt eða tvö kílótonn, sprengd í 500 km hæð. Hver verða áhrif mega- tonnsprengingar {megatonn = 1.000.000 lestir a.f TNT). Ringul- reiðin sem hún mún valda í jónasviðinu mun verða um stundarsakir og aðeins valda nokkrum óþægindum ef að lík- um lætur. Betaeindirnar frá sprengingunni munu festast í sviðunum frá B til C. Enginn veit hvernig þær munu dreifast né hve lengi þær munu hald- ast þarna við. Prótónur sem verða til við hrörnun nevtróna munu „festast" og auka á 6- vissuna. Það versta sem gæti gerzt væri að segulsvið jarðar truflaðist svo mjög að prótón- urnar í B-beltinu myndu hverfa • inn í gufhvolfið. Það gæti vel tekið áratug þar íil hvert sæti yröi aftur skipað / þessu belti eítir eðlilegum leiðum. Bandaríkjamenn kunna að búa yfir vitneskju sem eytt gæti þessum efasemdum og sanníært vísindamenn um allan heim um að áhrifin verði ekki varanleg. Ef svo er, ættu þeir aö láta öðrum í té þá vitneskju) áður en þeir láta þetta kylfu- högg dynja á geisla-umhverfi jarðar,. Þessar fyrirætlanir u.m kjarna- sprengingar úti í geimnum eiga rætur sínar að rekja til örfárra hervísindamánna, sem heimur- inn v'eit engin deili á, en talið hafa yfirboðara sína á leggja út í þetta ógurlega glæfraspil undir yfirskini þess að um nauðsynlega landvarnaráðstöf- un sé að ræða. Miðað. við stærð geimsins er hér aðeins um flug- eldasýningu að ræða. En jörðin er svo örsmá á sama mæli- kvarða og umhverfi hennar er háð nákvæmu jafnvægi svo ó- skaplegra náttúruafla að maður hlýtur að vera óttasleginn gagn- vart hugsanlegri truflun á þess- um fyrirbærum, áður en um þau hefur verið fjallað næmum tækjum hins sanna vísinda- manns. • Alvarlegar siðferði- legar afleiðingar Bæði Sovétríkin og Bandarík- in samþykktu nýlegar ályktan- ir Alþjóðlega stjarnfræðisam- bandsins þar sem lýst var yfir að enginn einstakur hópur hefði rétt til að gera umtals- verðar breytingar á umhverfi jarðar nema að loknum alþjóð- legum rannsóknum og að fengnu leyfi alþjóðlegra aðila og stranglega varað við þeim al- varlegu siðferðilegu afleiðing- um og öðrum áþreifanlegri sem gætu hlotizt af 'því, að þróun st.iarnfræðirannsókna í fram- tíðinni yrði virt að vettugi. Tilefni iþessarar ályktunar var sú fyrirætlun Bandaríkja- manna að gera hring um jörðu úr milljónum málmagna sem átti að nota til endui-varps fyr- ir fjarskiptasendingar hersins (Nála-tilraunin). Fyrirætlunin riú um að sprengja sprengjuna úti i geimnum gerir þetta mál aftur tímabært og það er mikið^, í húfi, að tekið verði í taumana til að kcme í veg fyriraðnokk- ur þjóð r?efjist handa um til- raunir eins og Nála-tilraunina eða sprenginguna úti í geimn- um, áður en „algerlega hefur verið gengið úr skugga um að stjarnfræðirannsóknir verði ekki fyrir neinu tjóni", eins og segir í ályktun Alþjóðlega stjarnfræðisambandsins. Að lokum mætti spyrja hvern- ig á því stendur að hugmynd eins og þessi og Nála-hugmynd- in geta skotið upp kollinum í jafnháþróuðu og mikilsmetnu Vís:ndamen» víða um lönd hafa mótmælt fyrir- fram fyrirætlun Banda- rikjastjórnar um að sprengja vetnissprengju i um 800 km hæð svo kröft- ugléga að horfur eru á að milið verði tekið til end- urskoðunar í Washington. Eiiin þeirra sem skel- eggast mótmæltu er hinn heimskunni vísindamaður sir Bernard Lovell, for- stöðumaður Jodrell Bank radíóathuganastöðvarmn- ar í Bretlandi. Hér birt- ist grein sem prófessor Lovell hefur ritað um þetta efni. vísindasamfélagi. Varðandi Arg- ustilraunina er til skjalfestur vitnisburður forstöðumanns rannsókna- og tæknideildar bandaríska landvarnaráðuneyt- isi.ns, á þessa leið: „Haustið 1957 skutu Rússar fyrsta Spútn- ik sínum á loft, eins og okkur öl'l rekur illilega minni til. Þetta fékk mjög á herra Christofilos eins og á marga aðra, og hrnum var mjög ó- rótt vegna þess að Rússarhöfðu unnið töluvert afrek og hann fór að hugsa, reyna að hugsa hvað hann gæti gert við þessu ----- Eins og ég sagði) þá leið honum illa út af Spútnik og hann ákvað að hann mætti ekki láta þarvið sitja og þá kom hann með þessa uppfinn- ingu". (Þingtíðindi Fulltrúa- deildar Bandaríkjaþings, 10. apríl 1959). RAGNAR ARNALDS: Eins og heimsstyrjöldin síðari olli þáttaskilum í sögu Islend- inga og raunar allri mannkyns- sögunni, þarínig veldur nú svo- nefnt Efnahagsbandalag Evr- ópu straumhvörfum í stjórn- málum Islendinga. Á einu ári hefur það gerzt, sem engan hefði áður órað fyrir, að ríkis- stjórn íhaldsins hefur tekið á- kvörðun um að draga Islend- inga inn í hið nýstofnaða ríkja- samband afturhaldsins í Evr- ópu. Að vísu vill enginn játa neitt enn og yfirlýsingar ráð- heiTa eru allar heldur loðnar^ en engum sem fylgist með at- höfnum stjórnarinnar dylst þó, að hverju er stefnt Hver eih- asta ráðstöfun ríkisstjórnarinn- ar í efnahagsmálum undanfar- ið ár, ber þessu glöggt vitni. Og hvað táknar þá aðild Is- lands að. Efnahagsbandalaginu? Fyrst og fremst táknar slík að- ild, að verið er að lögbinda hægristefnu í landinu. Hvað því fylg.'r veit enginn með vissu; menn vita það eitt, að þjóðin getur átt á hættu glötun þjóð- ernis og menningar, kúgun auð- hringa, kreppuástand og jafnvel grímulausan fasisma. Eftir það verða íslendingar að lifa á náð afturhaldsins í Þýzkalandi, Frakklandi og Englandi. Með slík endalok í huga, kann að vera, að ýmsir íslend- ingar séu vantrúaðir á, að nckkur íslenzk ríkisstjórn muni leggja út í slíkt ævintýr. En raunverulega er engin ástæða til að draga slíkt í efa. Her- námsflokkarnir hafa leyft sér margfalt það, sem nokkurri er- lendri ríkisstjóm dytti í hug að bjóða löndum sínum. Við þurfum ekki annað en minnast þess, hvernig bandaríska hern- um var laumað inn í landið, minnast hinna mörgu svika- samninga undanfarin 15 ár eða leiða hugann að þeirri stað- reynd, að útfarinn svikahrapp- ur gegnir æðsta embætti banka- mála á Islandi til þess að vita, að þeir sem með völdin fara í landinu eru ábyrgðarlausir spekulantar og munu einskis- svífast. í ár, 1962, eru tímamót á fs- landi. Þá verða straumhvörf í íslenzkum stjórnmálum. Tíma- biliðfrá stríðslokum er á enda. Eins og Efnahagsbandalags- málið mun brennimerkja það skeið, sem nú er að hefjast, á sama hátt hafa ákveðin stórmál framar öðrum sett svip sinn á eftirstríðsárin. Þar er fyrst og fremst um sjálfstæðismálin að Ragnar Arnalds ræða, spurninguna um banda- ríska herstöð eða hlutleysi. Segja má, að það hafi verið lykilmálið í íslenzkum stjórn- málum frá stríðslokum. Og reynslan sýnir að vinstri stefn- an hefur staðið og fallið með þessu máli. En þegar ég legg á það áherzlu, að öll viðhorf hafi breytzt á einu ári, á ég við, að jafnvel hernámsmálin hafa breytt um eðli, eftir að Efnahagsbandalagið komst ' á dagskrá. Það er fráleitt að eyða eingöngu kröftum í að breyta ástandi, sem skapaðist fyrir áratug, meðan miklu ægilegri áföll eru framundan,. — atburð- ir, sem kalla á endurskoðun allra fyrri viðhorfa. GUÐMUNDUR VIGFUSSON: TILHÆFULAUS OG RAKALAUS ÖSANNINDI FRÚ AUÐAR AUÐUNS í frásögn Morgunblaðsins í gær (17. maí) af fundi Sjálf- stæðiskvennafélagsins Hvatar í fyrrakvöld, eru eftirfarandi ummæli höfð eftlr frú Auði Auðuns, forseta borgarstjórn- ar: „Síðust tók til máls frú Auð- ur Auðuns, forseti borgar- stjómar. Hún hóf mál sitt á því að ræða um það, að sá maður sem skipaði efsta sæti á lista kommúnista hefði í haust setið á flokksþingi aust- -$> BORGARMALASTEFNUSKRÁALÞÝÐUBANDALAGSINS YATNSVEITUMÁL Alþýðubandalagið leggur áherzlu á eftirfarandi ráðstafanir í vatnveitumálum. Vatnsveitunnt fé jafnan séð fyrir nægum sérmenntuð- ¦• um - starfskröftum, til viðhalds, undirbúnings fram- kvajmda og úrbóta á vatnsveitukerfinu. CJf .Hraðað sé virkjun vatnslindanna við Grafarholt og • aukið vatnsmagn með því ílutt til borgarinnar. 3. 1 Byggðir sóu nauðsynlegir vatnsgeymar og dæluv stöðvar. Bætt sé við dreifikerfi Vatrisveitunnar efir (þörfum og kerfi gamla. bæjarhlutans athugað og endurnýjað, þar seni naudsyn ber til. ur í Moskvu og klappað þar fyrir atómsprengjum Rússa". Eftir venjulegri málvenju í Morgunblaðinu er ljóst að fræðslustarfsemi frúarinnar varðar framboðslista Alþýðu- bandalagsins í Reykjavík og undirritaðan, sem skipar efsta sæti hans. Af því tilefni vll ég taka þetta fram: Það eru tilhæfulaus ósann- indi og líka rakalaus að und- irritaður haf: nokkru sinni fagnað atómsprengjum eða klappað fyrir þe:m, hvojki i Mpskvu eða annarsstaðar. Við sósíalistar oa Alþýðubandalags- menn erum algjörle^a andvígir atómvopnatjlraunum stórveld- anna og höfum fordæmt þær. Við teljum allar slíkar tilraun- ir hættulegar heilsu, hamingju og tilveru mannkynsins. Alþýðubandalagsmenn á Al- þingj reyndu í haust að". fá Framhald á 14. síðu. Það var fyrst og fremst í ljósi þessara staðreynda að és . tók sætj á lista Alþýðubandalagsins nú í kosningunum. Það var til að leggja áherzlu á knýjandi þörf þess, að vinstri menn stæðu saman Öskiptir í þeim átökum, sem framundan eru. Það var um leið til áð mótmæla þeirri ffáleitu kenningu, að suma vinstri menn, þ.e. sósíalista og kommúnista, eigi að útiloka frá samstarfi vegna skcðana þeirra á málefnum Austurev- rópulanda. Þvert á móti vil ég leggja á það áherzlu, að bar- áttan um Island í klóm Efna- hagsbandalagsins verður ekki síður málefnalegur slagur um kapítalismann, kosti hans og galla. Og þá vil ég mega benda á, að í slíkum umræðum verð- ur engum skynsamlegum kenn- ingum teflt fram á móti nema sósíalisma. Um allan heim eykst vinstri- mönnum styrkur. Það þarf ekki ýkja mikinn spásagnaranda til þess að sjá, hvert þróun sam-- félagsins í heiminum stefnir. Kapitalisminn er á förum. Flest bendir til, að aukið frjáls- ræði einstaklinga muni senn færast yfir byggðir sósíalísku I landanna, og sósíalismi mun; áreiðanlega sigra í einhverri i mynd um allan heim. Með stofnun Efnahagsbanda- I lagsins er auðvaldið að knýja | smáríkin i Evrópu til að taka | afstöðu. Þetta eru úrslitakost- ; ir. Og sökum þess, að ihalds- ; menn eru yfirleitt enn í meiri- hluta í flestum ríkjum Vestur- '• evrópu — er álitið, að þetta ; bragð muni heppnast víðast ; hvar. Með því hafa smáríkin ' verið kyrfilega læst inni í íoka- ; vígi kapítalismans. Undirstaða þessa einstæða pólitíska herbragðs er auðvit- i að hið magnaða kommúnista- ; hatur, sem gengið hefur yfir j Vesturlönd frá stríðslokum eins'; og svartadauða-faraldur eða stórabóla. Og sannarlega hefur engin plága fyrri alda verið mannskæðari hér á landi eða þjóðhættulegri: Við höfum reynt drepsóttir og eldgos, haf- ís og hungursneyð, en ekkert eitur hefur bitið á okkur jafn- vel, enginn sjúkdómur géngið okkur jafnnærri og hinn brjál- æðiskenndi ótti við kommún- ismann. I dag eru þúsundir ungra Islendinga tilbúnir að fórna öllu, sjálfstæði okkar, tungu, menningu og landi, ef slíkt má verða kommúnisman- um til bölvunar. Útsendurum Bandaríkjamanna, þeim sem eitr.'ð byrla, virðist ætla að takast á 20 árum, það sem ella hefði ekki verið nokkrum kleift á 2000 árum; að semja af oss bæði þjóð, tungu og land með gögnum og gæðum 03 láta landsmenn sjálfa skrifa' undir afsal:'ð. Ég vil minna á, að um leið og gengið er nú til kosninga um borgarstjórnarmál, fer um leið fram fyrsta prófkjörið um Efnahagsbandalag.ð. Það ætti hverjum manni að vera Ijóst, að því aðeiris mun vinnast vaxnarsigur í þeirrj sjáilstæð- isbaráttu, sem: nú fer í hönd, að vinstrj menn beri gæfu til að stajflda saman — fordóína- laust. g) — ÞJÓÐVILJINN —• Ftotydngurinn 18. inaí 1962. Föstudagurinn 18, maí 1982 — ÞJÓÐVIWINN ~ (Q

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.