Þjóðviljinn - 18.05.1962, Blaðsíða 11

Þjóðviljinn - 18.05.1962, Blaðsíða 11
ólitískum en Sir Derek-Walker Smith (fhaldsflokknum: Eg vík að áhrifunum til langframá á full- veldið . . . . ef til vill leyfist mér að koma með fjórar stutt- ar tilvitnanir í innganginn að þriðju allsher'arskýrslunni um starfsemi Efnahagsbandalagsins. Á blaðsíðu 16 segir: „Efnahagsbandalagið er ekki einvörðungu viðskiptaleg sam- tök eða efnahagsleg samtök, heldur einn liðurinn í víðtækri stjórnamálalegri uppbyggingu." Og á blaðsíðu 17: „ . . framkvæmdastjórnin ósk- ar að leggja áhcrzlu á stjórn- málalegt mikilvægi þess, að hennar dómi, að flýta þessari þróun. Eflingu (stofnana sam- takanna), sem hún leggur til .....er æilað að efla þá hreyfingu í átt til sameiningar (union), sem sexveldin hófu með undirritun Rómarsamningsins". Að lokum, á blaðsíðu 25, er sagt, að framkvæmdastjórnin, voni, að sexveldin muni: „draga saman liðstyrk sinn til að efnahagsleg (eining) Evrópu verði að veruleika, um leið og þau leggja traustan grundvöll að (stjórnmálalegri) einingu Evrópu". (Ef) háttvirtir þingmenn líta yfir tvær næstu blaðsíður munu þeir sjá, að orðið „stjórn- málalegur" - kemur fyrir ekki sjaldnar en fimm sinnum. Er það þeim ekki heimild fyrir bví, að Efnahagsbandalaginuer efna- hagsleg eining undanfari stjórn- málalegrar einingar? A. Woodburn (Verkamanna- flokknum): Við erum að ræða endalok Bretlands sem lykil- einingar í heiminum. Við erum að stíga yfir þröskuldinn og ganga inn í eina stærstu efna- hagslegu samsteypu í heimin- um. Ef við göngum inn í sam- Beint semband mills Kennedys og Krústjoffs? WASHINGTON — Blaðið U.S. News and World Report hef- ur sagt frá því að ráðagerðir séu nú uppi urri að bæta við einum hnappi á græna sím- ann á skrifborði Kennedys. Með því að ýta a þann hnapp á hann að fá beint samfoand við Krústjoff. Blaðið bendir á að á síman- um séu þegar hnappar sem veiti heint samband við Mac- millan, de Gaulle og Aden- auer og að alltaf séu menn við höndina til að túlka samtöl við þá tvo síðarnéfndu, Tillögu þessari muri hafa verið kómlð á .framfæri af fólki sem teiur að slíkur út- búnaður geti verið gagnlegur til að hindra að kjarnorku- 'stríð brjótiát út 'ef arinarhvor aðilv.m sendir eldflaug af stað vegria mistaká. Þingsetning í Bretlandi. Elísabet drottning flytur hásætisræðuna. Þingmenn sitja í upphækkandi bekkjum til beggja hliða í salnum. eiginlega markaðinn verður Evrópa stærstu efnahagslegu samtökin í veröldinni, stærri bæði Bandaríkjunum og Rúss- landi .... Forsætisráðherra hefur ekki látið uppi allar á- stæðurnar að baki ákvörðunar ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Eg þykist vita, að eitthvað miklu meira er. það, sem frá hefur verið rl.ýrt, hafi leitt til þessarar ikvörðunar ríkisstjórn- arinnar. Ihaldsmenn vilja ekki breyíingar breytinganna vegna .....Hvað hefur knúið rík- isstjórnina til að taka þessa ákvörðun? Við teljum, að ann- að hvort valdi ágangur vegna ótta við styrjöld, sem vissulega knýr á breytingar, vegna evr- ópskra landvarna eða eitthvert öiTvílunárkennt ¦ ásíand í efna- hagsmálum þröngvi (ríkisstj'órn- inni).; a§ ..lata til ska.rar..skriða . . .'."":••'Það er'?ógerriingur iýrir land iþetta rié í npkkurt annað Vestúrlanda .-'að yerjast 'eitt síns liðs, ,.og lándvarri^fíria, vengna . höfúm. við' látlð' ýfi'ri- herstjórn okkar af h'endi við Atlanzhafshandalagið '. .... I síðustu viku heyrði ég franska landvarnaráðherrann ihalda því -fram, að ekkert sm'ærra en Evrópa öll kæmi til álita sem varnareining.....Hérafli má sín einskis án efnahagslegs grundvallar undir starfsemi sína og hann krefst ákvörðunar um myndun evrópskrar ríkis- stjórnar fyrr eða síðar . . . önnur rriál, sem minna varða, þurfa að lúta evrópskum lög- . um, en ekki lögum hvers rík- is um sig .... Eitt þeirra er stjörn fiskimiðanna og riiörk . -. , . Með áhtiga munum við^ fylgjast með framvindu (samn-| ingaviðfæðnahna) í þeirri von/ að skynsemi og góðviljl megii færa okkur nær einingu alls, Tnánnkýnsins. " •» Sir Lionel Heald, (Ihalds—' flbkknum): Eins-og Beaverbook| lávarður- hef uri :áváíll!,< BpsnsRátt? -"'• -.'.-<¦. . ' ;• ; -¦'¦ ¦ ¦ Umræður í brezka þinginu um inn- göngu í Efnahags- -bandalag Evrópu ANNAR HLUTI og einarðlega sagt, — það hef- ur hvað eftir annað staðið í blöðum hans, — þá er það að greiða atkvæði gegn ályktun þessari í reynd eitt og hið sama og að láta í Ijós þá skoðun, að við ættum að taka afstöðu, að Bretland eigi að búa í var- anlegri einangrun frá Evrópu<$>- : '....'. Ég tíeíd,' að það væri skakkt. . .- . j '¦ . . William Blyton (Verkamanna- flokknum): Mér er í fersku minni, þegar í hlut minn féll sá heiður að halda á málstað stjórnar Verkamannaflokksins í umræðunum um Schuman- áætlunina i Strassborg. Nú- ¦ verandi forsætisráðherra, nú- verandi samveldisráðherra og núverandi menntamálaráðherra voru allir hlyrmtir þeim, sem vildu koma á, fót (evrópsku) samfoandsríki og mótfallnir málstað Verkamannaflokksins. Þegár ég hlýddi á ræðu hátt- . virts vinar mins, (A^podburns) sem átti þá sæti í ráðuneytinu, I för- ég'isð farða- mig á, Ihvort' ; ég ihéf ði fengið- rangar leiðbein- ingar frá J^ttlabje' -';-" ; •'/; .'.Frá ' þeim árurh, <þegar ég var full- i trúi (á Evrópai-þingi^" í ! StraSsbörg) ög " skfiðúV" var: ' kóminn á*'.' SéttMndsríkfelœeStf^ !': ingun'á,- mlrinist )iég,-6t>lpai«5a Bandaríkjanna til að þröngva (Bretlandi) til að verða aðili að Schuman-áætluninni." Sem þetur fór stóð Attlee lávarður þær af sér. Það er ósk mín, að. núverandi ríkisstjórn hefði varizt ágangi Bandaríkjanna, sem hún hefur sætt og leitt hefur til þes-s, að þetta mél Efnahagsbandalagsins hefur nú verið lagt fyrir okkur . . . öll tilhögun Efnahagsbandal. er rniðuð við það að koma okkur til að gangast undir það inn- gönguskilyrði að fallast á hug- myndina að sambandsríki . . . Hvað um verð matvæla? Það er ekki ætlan mín að lesa upp langan lista yfir tolla sexveld- anna gagnvart umheiminum, en á nautakjöti, nýju, kældu eða ftystu, er tollurinn 20°/'c»" 6 söltuðunautakjöti er hann .24%, á ærkjöti er hann 24%, .á 'hveiti ¦ 20%" á fleski 25%, smjöri 24%, osti 23%., tei 23%, — allt tollar út ávið' gagnvart samveldinu. Hvað verður urni efnahags samveldislandanna? Hinchingbrooke lávarður (Ihaldsflokknum): Ríkisstjórnin virðist síður leggja hlustirnae við þörfum þróunar samveldis- ins en skipulagningar Vestur- Evrópu, og ég get ekki annað en ályktað að það verði rakið til stefnu Bandaríkjanna, senl .iafnt og þétt hefur beint at-' hygli okkar að hinni geigvæn- legu stöðu. eins og hún kemuB þeim fyrir sjónir, þe.ssara van- skipulögöu ríkja Vestur-Evr-' ópu andspænis Ráðstjórnarríkj- unum .... Mér leikur huguiJ á, að upp verði komið greiðslu- bandalagi samveldisins og einníg samveldishanka . . . . Að segja' það, (sem ég nú kem að,) efl viðurstyggilegt, en ég get ekki! orða bundizt. Mér finnst métl beri að segja það. Hérna meg- in málstofunnar sitja þing- menn, sem fremur kysu, að landi' þessu væri stjórnað aí evróoskum skriffinnum ea' brezkum sósíalistum. Öttinn við þióðr.Ý1iri!?u, missi framtaks í viðskáptum og ofsköttun er svo,- sterku.r í hugum margra hátt- virtra vina minna, að þeir teljai sig nú siá undankomuleið und- an þeim til meginlands Evr- ópu. Lennie Lce, (Vcrkamanna-i flokknum): Um míria dagal hefur ekkert mál verið á dag- skrá málstofunnar, sem en þessu mikilvægara.....Það,- sem ég óttast öðru fremur ec skipting heimsins í eitt stórt svæði valda og áhrifa undip yfirráðum kommúnista og ann- að stórt svœði undi.r íhalds- kabólskri stjórn. Nógar hafa trúarbragðastyrjaldirnar verið f foriíðinni og við verðum að reyna að haga svo til, að ekki komi til einnar enn, þar sera við kynnum að lifa hana ekki af.....Eg er mjð^ bakkMt siðasta ræðumanni fyrir að pera unpskátt það, sem sumir (ib;n gmanna) beggja veana mál- stofunnar eru of kurteisir tit að jhúfa orð á. Hann sagði her- um orðum, að ein ástæða þess,- að sumum samverkamönnumi hans væri umhugað að gansá í Efnaha.esbandalagið væri sú,- að ibeir teldu sig ekki einungis vera að reisa varnarveag gegn" kommú.nismamim, heídur jafn- framt gegn lýðrff>(1i.ssjnnuðum' snsi'alisma. Ea bið h-íttvirtaí ibingmenn að íhuaa, hvað gerð- ist. ef við yrðum aðilar að Efnahagshanrialagi Evvnnu og stinrn Verkaman'níifiokksins værj. v'ð vöW. Hverpia verður iHví hf!i^;ð fram, flð genai ibe'riv^r stiórnar Verkfmanna- fiAVksins væri óháð slíkri að- iM9 '¦ DtJSSELDORF — Dómstóll einn í Diisseldorf hefur kveðið upp þann úrsliurð að útgáfa á hinni nýju stefnuskrá Kommúnista- flokks Sovétríkjanna í Vestur- Þýzkalandi stríði gegn lands- lögum og beri að gera hana upp- tæka. ' Eftir 22. þing Kommúnista- ílokks Sovétríkjanna 'gaf forlag eitt í Dússeldorf, Brúckefi -Vfer- jag, át hina ^nýju stefnuskrá flokksins, sem samþykkt .. var 'á -þinginu og segir fyrir.um upp- þyggingu . hins. . texí^uijisjjs'ka, þjóöféIaks",*V-rf>g,;„ ^irTj'^Sgu^Jög; JlOkksins sem einriigs^Csá^u, s^fer þykktá þinginu. I ¦ f'- "iÁ.jki-i'.í i ÍÍ0Í.Í Lögreglan gerði bókina upp- tæka og nú hefur dómstóll í Diisseldorf kveðið upp þann úr- skurð að hún hafi þar farið að lögum þar eð bókin ,.sé greini- lega til þess fallin að boða bylt- ingu í Þýzka sambandslýðveld- inu". ,; ---» TJanska blaðið iriformatioa: sém scgir frá þessu kaflar^ íþetta „hr'yllitógan . dórhsurslcurð" ¦ " l' þversíðufyrirsögn og segir, að Stjórnarvöldum Véstur^ýzka- lands hefði verið nær að verja þeim tím'a' sérii fór í að leita að eiritökum áf hókinfíi hjá 'kaiiiH eridum henriar 'héldúr¦• tíí "þe^ss að hafa u.pp „á nazistískum:r^'tríð»< glæþamönnum: - • ' ¦ . .'x.-jT.'í' - ¦ -..' i' mtadaSu'rlnn., lfc. maí 1962 —'" ÞJÓBVIISinN'N- — {\ \\

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.