Þjóðviljinn - 03.02.1963, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 03.02.1963, Blaðsíða 2
2 SlÐA ÞJOÐVILJINN Sunnudagur 3. febrúar 1963 rkamann • * Þau eru orðin mörg húsin sem reykvískir verkamenn og jðnaðarmenn hafa byggt það sem af er tuttugustu öldinnj, furðu mörg hús og vönduð mið- að víð fámenni þjóðarinnar og getu. Þó hafa þeir byggt alltof fá hús handa sjálfum sér og fé- lögum sánum. verkalýðsfélögun- irm. Húsimál fátækra verkalýðs- félaga hafa orðið þeim býsna örðug, akki síður en húsnæðis- mál fátækra fjölskyldna. En verkalýðshreyfingin er nú orðin svo öflug að það er skyldugt að einnig á þessu sviði bregði hún stórum svip yfir starf verkalýðsfélaganna og framtíð. Starfsheimkynni og félagsheim- iilá verkalýðsfélaganna þarf að einkenna reisn og myndarskap- ur. Til þess að svo megi varða eetur verið naiuðsynlegt að fé- lög hafi samtök um húsbygg- ingar, líka stóru félögin í Reykjavík, en séu ekki að bogr- ast við sditt hvert í sínu horni. Líkt og þar sem bezt er séð fyrír þessum þörfum í granin- löndunum þurfa að risa í Reykjavík. í öllum kaupstöðun- um og víðar, falleg og aðlað- andi alþýðuhús, sem geta verið hvort tvegg.ia í senn, starfsmið- stöðvar verkalýðsfélaganna og heimkynni fræðslustarfsemi og skemmtana féiagsmanna og al- þýðuæskunnar. Hér er mikið verk óunnið enda þótt óþrotlegi erfiði hafi löngum verið lagt í húsnæðismál verkalýðsfélag- anna, aMt frá því Bárufélögin reistu Báruhúsið af miklum stór- hug i lítiMi Reykjavík og af eneum efnum. anna Það má því með sanni segja að ekki hafi lengi heyrzt á- nægjulegri fregn af starfi verka- lýðsfélaga í Reykjavík en þegar fréttist að Verkamannafélagáð Dagsbrún og Sjómannafélag Reykjaváikur hefðu keypt stór- hýsi Sanitas við Lindareötu 9, og hyggðust breyta húsinu í starfsmiðstöð féiaganna og fé- lagsheimáfli reykviskra verka- manma og sjómanna. Frá Lindargrötu 9 hefur und- anifarna mánuði heyrzt mikil höggaraust og annar óheyrileg- ur hávaði, niðurrifsmenn frá Reykjavíkurhöfn og víðar að hafa verið stórvírkir að velta í rústir hinu gamla og úrelta, tug- ir bíHhlassa af braki og brotum hafa verið keyrð burt, og nú er farið að byggja á ný. Og þetta er óvenju forvitni- legt þegar um er að ræða fé- lagsheimdli verkamanna og sjó- manna, enda stikuðum við Ari Kárason þangað í sólskinsdýrð- inni á fimmtudaginn, og hittuim fyrir Kristján Jóhannsson, fjár- málaritara Dagsbrúnar sem ráð- inn hefur verið framkvæmda- stjóri við umbyMinearnar á Lindangötu. Fylgdi hann okkur um húsið aMt. aMar hæðir þess, kjaMara ^g ris, og brátt hættum við að sjá steypuþrakið qg.járna-' ruslið og götin í gólfunum og veergjunum eftir niðurrifsstarf- semi undanfairinna mánaða, nýtt hús reis og varð til fyrir aug- um okkar, félagshús verka- manna og siómanna í Reykia- viíik. Lindargata 9 er ekkert smá- ræðishús eins og hægt er að fá Hér eru þeir komnir verkamennirnir og trésmiðirnir sem þessar vikurnar eru að vinna í stórhýsinu að Lindargötu 9, svo það gcti sem fyrst opnað dyrnar upp á gátt fyrir eigendum sínum, reykvískum verkamönnum og sjómönnum, til margháttaðra félagsstarfa, skemmtunar og tómstundadvalar. Þeir eru (frá vinstri) Jóhann Alexandersson, Óskar Guðmundsson, Kriistján Jóhannsson, Guðjón Jóhannsson, Ragnar Jónsson, Asmundur Guðiaugsson, Andrés Bjarnason, Gunnar Gíslason. hugmynd um af myndum þeim sem hér fyigja, en ekki skulu að sinni þuldar töliur um stærð þess ogr rúmtak. Þó hefur at- hygli umbyltingarmannanna þar neðra ekki sízt beinzt að út- byggingu norðan aðalhússins, sem var geymsluhús og inn- keyrsla í tíð iðnrekstursins í húsinu. Miil'i útbyggingarinnar og kjaMara aðalhúsS'ins hefur öflugur steinveggur verið broí- inin niður og er ætiunin að fá þar • aðalsamkomusal hússins með tilfaeyrandi eldhúsi, snyrti- herbergjum, fatageymslu og anddyri, og verður inngangur í þá hæð af jafnsléttu úr Skugga- sundi. en húsið stendur í mikl- um halla. Útbyggingin er um 130 fer- metrar, en með viðbótinni itnn í aðaMiúsið fæst þarna salur sem getur tekið um 200 manns í sæti. Þarna er ætlunin að hafa margháttaða félagsheimilisstarf- semi verkamanna og sjómanna; í salnum yrði hægt að dansa, því sæti verða laus, og hafa þar mangskoniar skemmitan og fræðslu. Innganguritnn til hinna hæð- anna aMra verður frá Lindar- götu og núverandi inngangi í húsið garbreytt, eins og sjá má af útlitsteikningunni sem birt er á 12. síðu. Einnig að öðru leyti breytir húsið að utan um svip, skipt verður um glugga í tveimur neðri hæðunum. oJ{ í stað risins sem nú er, keiuur iiiiindregin rishæð með niikiu gleri í hliðum og tveggja metra Kvölum á brún allrar hús- hliðan-innar að Lindargötu. Mikl- ar breytingar verða nú þegar gerðar innanhúss, auk breyt- inga á innréttingu verður skipt um ailar lagnir í husinu, raf- iögn, vatnslögn. hitaieiðslur og skolpleiðsiur. Verður húsið búið svonefndu Frenger-hitunarkerfi, sem talið ar einkar vandað og hentugt. Meistararnir sem sjá um verkið eru Halldór Jóhanns- son trésmíðameistari, Svanþór Jónsson_ múrarameistari, Gunn- laugur Óskarsson rafvirkjameist- ari og Ásgnímur Egiilsson pípu- lagningamieistari. Á fyrstu hæð , hússins verða Brotinn hcfur verið steinveggur milH útbyggingarinnar og kjall ara aðalhússins «11 að koma fyrir félagsheimilinu. Þar eiga að koma stálbitar og stálsúlur til að bera þann þunga sem veggur- Inn bar. En til bráðabirgða er sett þétt rðð af tréstoðum og hér ;r Öskar Guðmundsson að reka eina stoðina undir. Þessi mynd er eins og myndin á forsíðunni tekin ofan af svölum vestur yfir útbygginguna, en í henni á aðalsamkomusalur húss- ins að verða. — Mennirnir sem þarna eru að starfí eru þeir Gunnar Gíslason trésmiður og Jóbann Alexandersson verkamað nr. — Ljósm. Þjóðv., Ari Kárason, tók allar myndirnar. skrifstofur og steirfsheimili beggja féiaganna. Dagsbrúnar í vesturendanum og Sjó mannafé- lagsins í • austurendanum, en akki vildi Kristján svara því, hvort sú ákvörðun væri gerð vsnmt jafnvæ.'jis í húsinu! ^ama verður kaffistofa og ->'>.>-vt'herb»rg; fyrir sitiprfsmenn '•élpjtp'rir. i: Ty?$F,,n úiiai-^e-gin verður «i»~«»»in i\tla—'"—*» í,'»»rt fun-iisrb'-Hw^ í^.r;r fé'ajjs- síjórxiina o. -i.i'i *"• ***m her- ber,"i. Sv puö fi injun mnn verða í ai"-*"~nc<iajr»l.»ro hjá Sjó- mannaftlagi-nu, Aðra og þriðiu hæð hússins hugsa félögin sér að leigja sem skrifstofuhúsnæði fyrst um sinn, en hina nýju rishæð er ætlað að nota fyrir bókasafn Dagsbrúnar, sem ætti að fá þarna framúr- skarandi skemmtilegt _ húsnæði (í austurendanum). í vestur- enda rishæðarinnar er ætlunin að hafa lítinn samkomu- og fundaeal. 50—60 manna. Dagsbrún og S.iómannafélagið festu kaup á Lindargötu 9 hinn 1. júní 1962, en vinnan við breytingarnar hófst um mánaða- mótin október—^nóvember. Hús- ið er óskipt aign beggja félag- anna. Húsnefnd, skipuð tveimur mönnum frá hvoru félagi, stjórnar framkvæmdum öilum að breytingunum, og eiga sæti í henni af háUu Verkamannafé- lagsins Dagsbrúnar Kristján Jó- hannsson og Halldór Björnsson, en af háMu Sjómannafélags Reykiavtíkur Hilmar Jónsson og ÓH Bárðdal. Er Hilmar formað- ur húsnefndarinniar en Krist- ján framkvæmdastióri af hálfu beggia félaganna. Formenn Dagsbrúnar og Siómanniafélags- áns, Eðyarð Sigurðsson og Jón Sigurðsson, hafa setið flesta fundi húsnefndairinnar og verið með í ráðuim. — Hvenær heldurðu að verði hægt að flytja í nýja húsnæðið? spyr ég Kristján að lokum. — Um það er ekki gott að segja, það fer eftir peningunum sem við getum í það látið. Ea hugsanlegt ætti að vera að fé- lögin geti flutt í skrifstofuhús- næðið í vor og félagsheimdOið niðri yrði tilbúið næsta haust. — Teiur . þú ekki að húsnæð- isleysi hafi háð starfsemi féla%- anna? — Jú, tvímælalaust hefur það háð félögunum að þau hafa búið við of lítið og óhentugt hús- næði. Það á við um sjálft skrif- stofufaúsnæðið. um dagleg starfs- skilyrði féla'ganna, og þá ekki síður, að þau skuii ekki hafa átt neitt félagsheimili til þess að rækia fræðslustarf og skemmti- starfsemi fyrir félaga sína. — Eru ekki vandkvæði á því að breyta gömlu húsi í vandað íélagshús? — Jú, auðvitað. Enda verður þetta hús að skoðast sem áfangi að því husi sem félögin reása sér seirina frá grunni. En það hefði orðið félögunum ofviða eins og nú er að koma upp nó'gu stórri nýbyggingu á sköminum tílma og því var horf- ið að því ráði ag kaiupa þetta hús. Að mínum dómii er staður inn góður og vonandi verða fé- lögin fær um að veita mömruum sínum betri þjóniustu á öMuni sviðum þagar húsið verður til- búið. Og þá er ekki annað eftir I bili en að óska Verkamannafé- laginu Dagsbrún og Siómanna- félagi Reykjavílkur allra heilla með húsið, og hlakka til bess að sjá þau eignast jafnmyndar- iegan samastað í hjarta Reykja- víkur. S. G. LAUGAVEGI \S&- SfMI 19113 TIL SÖLU 6. herb. ný og glæsileg íbúð á Laugarnesvegi. Góð kjör. 3—5 herb. íbúðir víðsvegar um borgina, Einbýlishús í Gerðunum. S herb. íbúð í Kópavogi, tækifærisverð. í ÖLAFSVÍK 3 herb. stór og glæsileg ný íbúð á neðri hæð í tvi- býlishúsi, allt sér. — Laus nu þegar, mjög hagkvæmir skilmálar ef samið er strax. ÍBUÐIR öskast Höfum kaupendur með miklar útborganir að 2—3 herb. íbúðum. 4 herb. íbúð, sem er laus nú þegar óskast strax. Stað- sreiðsla ef óskag, er. Hafið samband við okkur ef þið þurfið að selja eða kaupa fasteignir.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.