Þjóðviljinn - 10.02.1963, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 10.02.1963, Blaðsíða 1
*£**. Sunnudagur 10. febrúar 1963 — 28. árgangur — 34. tölublað. Brýnasfa verkefni islenzks atvinnulifs ¦"¦j***í ing ímatvælaframieiBslu Wlvinnsla íslenzkra hráefna • Á síðasta ári nam sjávarafli íslendinga rúmum 800 þús. tonnum, og er það um 33% aukning frá því sem verið hefur undanfarin ár, en þá hefur aflinn verið 500—600 þús. tonn. • Unnt er að margfalda verðmæti þessa afla með fullvinnslu innan- lands og skapa þannig grundvöll fyrir stórbætt lífskjör almennings. • Fullvinnsla innlendra hráefna til matvælaframleiðslu er því brýn- asta verkefnið, sem framundan er í íslenzku atvinnulífi. Á þetta benti Einar Olgeirs- son í ræðu sinni á Alþingi sl. mánudag, er rætt var um frum- varp hans um áætlunarráð. Sósíalistaflokkurinn og Alþýðu- bandalagið hafa um langt ára- bil barizt fyrir þeirri stefnu í atvinnumálum og flutt á Al- þingi frumvörp, sem miða að því að koma á fullvinnslu sjá\?- arafla og landbúnaðarafurða innanlands. I 5.—6. hefti tírna- ritsins Réttar í sumar skrifaði Einar Olgeirsson m.a. grein er hann nefnir „Nokkur úrræði okkar". Þar er enn ítrekuð nauð- syn þess að koma heildarstjórn á þjóðarbúskap íslendinga með þvl höfuðtakmarki, að „einbeita sér að því að koma á sem mestri fullvinnslu sjávarafurða og land- búnaðarafurða og annarra hrá- efna og afurða íslenzkra mrð það fyrir augum, að þjóðin megi<3>síld. verða íðnaðarþjóð, er flytur framleiðslu sína fullunna úr landi. Samtímis skal efla þá at- vinnuvegi, er fyrir eru, og stuðla að uppkomu nýrra atvinnutækja, er ætla má að liai'i heilbrigðan grundvöll". Alhliða uppbygging innlendrar framleiðslu Til þess að ná þessu marki eru nauðsynlegar eftirfarandi ráðstafanir í íslenzku atvinnu- lífi: — fullnýtt sé afkastageta þeirra framleíðslutækja, svo sem skipa, hraðfrystihúsa o.fl., sem til eru, — komið verði upp víða um land niðursuðu- og niðurlagn- ingarverksmiðjum fyrir fisk og Einnig er bent á fleíri atriði í umræddri grein Einars eins og t.d. meiri fullvinnslu land- búnaðarafurða, t.d. ullarinnar, aukin fiskrækt, efling skipa- smíða innanlands og áframhald- andi rafvæðing landsins. 33% íramleiðslu- aukning s.l. ár Þegar litið er á þróun at- vinnulífsins undanfarin ár, sést bezt réttmæti þessarar stefnu. 1 ræðu sinni á Alþingi sL mánu- dag minnti Einar Olgeirsson á, að undanfarin ár hafa Islend- ingar aflað 500—600 þúsundtonna af fiski, en sl. ár komst aflinn í fyrsta skipti yfir 800 þúsund tonn, en það er um 33% aukn- ing framleiðslunnar, og skapsr jafnframt grundvöll fyrir stór- Limbó n Limbó er nýjasta ™ nýtt hjá unglingun- ¦ um í höfuðstaðnum ! þótt margir festi- valfarar muni kannast við það frá heimsmótunum. Ekki kemur mönn- um fyllilega saman um hvort kalla eigi limbó dans eða í- þrótt, en frá upp- runa þess er sagt á 8. síðu blaðsins í dag. Stúikan sem þarna dansar limbó af mikilli list heitir Lára Arnórsdóttir, ,. 15 ára og nemandi j í Vogaskólanum. Áskorun Eftirfarandi tillaga var samþykkt ein- róma á fundi i Starfsmannafélagi Hafnarfj. í gær: „Fundur haldinn í Starfsmanmafélagi Hafnarfjarðar 9. febr. 1963 telur til- lögur ríkisstjórnar- innar um k.iör op- inberra starfs- manna svo f.iar- stæðukenndar og neikvæðar að þær feli í sér beina lít- ilsvirðingu við op- inbera starfsmenn og skorar á Kiara- ráð að standa fast á framkomnum til- llögum sínum um kjör opinberra starfsmanna." bætta afkomu almennings, ef rétt er á haldið. Af þessum 800 þús. tonnum voru rúmlega 400 þúsund tonn síldarafli, sem er mun dýrmæt- ari til vinnslu en t.d. þorskur, En einungis 40—50 tonn af síld- araflanum var verkað í salt, — eða rétt rúmlega einn tíundi hluti, — hitt fór allt í bræðsiu. Fullnýting sjávar- aflans fyrsta skrefið Sú stórfellda tæknilega breyt- ing, sem orðið hefur í fiskveið- um okkar og þá einkum síld- veiðunum kallar á iðnvæðingu i matvælaframleiðslunni. Með því mætti ekki einungis stórauka síldarsöltun og framleiðslu á flakaðri síld og hraðfrystri, sem til þessa hefur verið flutt hált- unnin úr landi. Brýnasta verk- efnið er aðN koma upp niður- lagingar- og niöursuðuverk- smiðjum fyrir síld og aðrar fisk- tegundir. Sú tilraun, sem gerð hefur verið á Siglufirði með i'ullvinnslu síldar sýnir að við getum verið fyllilega samkeppn- isfærir á því sviði. En síldin er talin bæði ljúffengari og kraft- meiri fæða en allar kjöttegund- ir, að undanskildu svínakjöti. Brýnustu verkefni íslenzks atvinnulífs Einar Olgeirsson benti að lok- um á, að það væri nú brýnna en nokkru sinni fyrr allan þann tíma, sem Sósíalistaflokkurinn og Alþýðubandalagið hafa barizt fyrir því, að sú stefna yrði tek- in upp í íslenzku atvinnulífi að fullvinna hráefnin innanlands, að fara inn á þessar brautir. En það er óhjákvæmilegt að ríkið hafi forgöngu um fram- kvæmd þessarar stefnu. Þær tillögur, sem felast í frumvarp- inu um áætlunarráð, fela því jafnframt i sér brýnustu verkefni sem við blasa í íslenzku at- vinnulífi i dag. | Hér verða | | smíðuð 5 ! sfáiskip 5 Myndin hér að ofan er h. af Stálskipasmiðjunni h.f. ^ í Kópavogi, en það er nýtt K fyrirtæki, sem í framtið- J inni mun taka að sér að ' smíða stálskip. stór og smá * ! eða allt að 200 tonna. í | húsinu hér að ofan mun j* verða hægt að smiða 200 I tonna skip. Þetta mun vera J önnur stálskipasmiðjan «í- B an Reykjavíkur, en hin er J við Arnarvog. (Ljósm. 1 Þjóðv. A.K.). C -*>' Þjóiarframleiðsla vex-raunverulegt kaip Ixkkar Gylfi Þ. Gíslason menntamála- ráðherra skrifar í gær grein í Alþýðublaðið um „laun og lífs- kjör". Itrekar hann þar enn þá kenníngu að „árlegur vöxtur þjóðarframleiðslu Islendinga hafi undanfarið verið 4% og jafngild- ir það því að framleiðsla hvers einstaklings hafi vaxið árlega Fynrlestur um íríð- samlega sambúð Orðsending til félaga í Reykja- víkurdeild MÍR: í dag flytur sendiherra Sovétríkjanna A. Alexandrov fyrirlestur á vegum Reykjavíkurdeildar MlR í MÍR- salnum í Þingholtsstræti 27 kl. 5 s.d. Pyrirlesturinn fjallar um meginreglur friðsamlegrar sambúðar í utanríkis- isstefnu Ráðstjórnarríkianna. Fé- lagar fiölmennið og takið með ykkur gesti. KosnmguiMúrara- félagimi I gær hófst kosning stjórnar í Múrarafélagi Reykjavíkur og heldur hún ¦ áfram í dag kl. 1—10 e.h. Fer kosningin fram í skrifstofu félagsins að Freyju- götu 27. I kjöri eru tveir listar: A-listi, listi fráfarandi stjómar. og er Einar Jónsson þar í for- mannsæti, B-listi, listi vinstn manna. Listi vinstri manna er þannig skipaður. Ragnar Hansen for- maður, Halldór Ásmundsson varaformaður, Bergsteinn Jóns- son ritari, Anton Gunnarsson gjaldkeri félagssjóðs og Hafsteinn Siguriónsson gialdkeri styrktar- sióða. Varastiórn: Jón Guðna- Gunnar Sigurbjörnsson og Sai- var Kristiánssoh. Trúnaðar- mannaráð: Matthias Jónsson, Svavar Vémundsson, Stefán Jónsson, Svavar Benediktsson, Sveinn Þorsteinsson og Eggert Kjartansson. Til vara: Höskuld- ur Þorsteinsson, Guðbrandur Guðiónsson og Guðjón Benedikts- «a, r. Vinstri menn! Fylkið ykkur fast um B-listann og sækið kosninguna vel! j Kioradeilu I S BSRB vísoð i | semgara I II I gær kl. 2 e. h. héldu Kjararáð BSRB og samn inganefnd ríkisstjómarinn- k ar fund með sér og- náðist " ekkert samkomulag á fund- h inum. Var ákveðið að vísa * deilunni þegar til sátta- | semjara ríkisins. um 2%. Kenningar um að hiægt sé að tryggja meiri kauphækk- un en 2% á ári „geta' varia verið ætlaðar fólki, sem tahð er vel gefið og vel menntað". Þessari athugasemd beinir ráð- herrann væntanlega til opin- berra starfsmanna, en hann er nýbúinn að leggja fram tillög- ur sem hann kveður jafngilda 15—16% meðalhækkun á kaupi þeirra og hækkun til einstakra starfshópa sem hann telur nenxa allt upp í 60%. I kenningu sinni virðist ráð- herrann þeirrar skoðunar að heildartekjum þjóðfélagsins sé réttilega skipt milli þegnanna og þar verði engu um þokað. En látum þá skoðun „jafnaðar- mannsins" liggja milli hluta og tökum tölur hans gildar að öðru leyti einnig. Samkvæmt þeim hefði þá raunverulegt kaup fyrir hverja vinnueiningu átt að geta hækkað um 2% á ári undanfarin 15 ár, þannig að kaupmáttur tímakaupsins lækkað um 30% á Hærri nú en hann var 1947. AlUr vita að sú hefur ekki orðið raun- in, heldur hefur kaupmáttur timakaupsins lækkað um 30% tímakaupsins væri meira en 30% hærri nú en hann var 1947. All- ir vita, að sú hefur ekki orðið raunin, heldur hefur kaupmátt- ur tímakaupsins lækkað um 30% á þessu timabili. Almenn- ingur hefur orðið að tryggja sér hlut af sívaxandi þióðarfram- leiðslu með því að leggja á sig miklu meira erfiði en nokkru sinni fyrr. Þessari herfilegu öfugþróun er hægt að breyta án þess að farið sé út fyrir þann ramma sem þjóð- arframleiðslan markar. En til þess þarf þjóðfélagslegar ráðstaf- anir sem íhaldsmaðurinn Gylfi Þ. Gíslason spyrnir klaufum gegn.__________________________ Fjárhagsáætlun Vest- mannaeyja 1963 Bæjarstjómin í Eyjum hefur nýlega gengið frá fiárhagsáætl- un ársins 1963. Heildarupphæð áætlunarinnar nemur 20,7 milliónum króna. Útsvör og aðstöðugiöld nema 16,3 miiUtjónum króna. en það er 18,2% hækkun frá fyrra ári. Hækkun þessi stafar af al- maeninri hækfcun dýrtíiðar.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.