Þjóðviljinn - 21.03.1963, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 21.03.1963, Blaðsíða 12
Vinsælnýhreytni \^m nova týn. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis hefur undanfarið haldið skemmti- og fræðslu- kvöld fyrir félaga sína í Þjóð- leikhúskjallaranum. Hafa tvær, þrjár deildír félagsins verið saman um hvert kvöld formenn deilda flutt ávörp og fleiri komið fram úr deildun- um víðsvegar um bæinn, karlar og konur.Fjögur slík fræðslu- og skemmtikvöld hafa þegar verið haldin og ná þau til allra deildarsvæðanna í vestur- og suðvesturborginni og á Seltjarnarnesi, auk þess Voga- og Kleppsdeilda. Nú líður að aðalfundi deildanna og er ætlunin að hafa skemmti- og fræðslukvöld með þessu sniði fyrir aðrar deildir félagsins í Reykjavík á hausti komanda. En tvö slfk kvöld fyrir kaupfélagsmenn i Kópavogi verða á næstunni í Félagsheimilinu. Húsfyllir hefur verið öll kvöldin og færri komizt en vildu, því húsrýmið takmark- ar aðganginn. öll kvöldin hefur farið fram einhver get- raúnaþáttur, sem Hermann Þorsteinsson hefur stjórnað og nefnist „Hvað veiztu um kaupfélagið?" Páll H. Jóns- son, forstöðumaður Fræðslu- deildar Sambands íslenzkra samvinnufélaga, hefur stjórn- að fjöldasöng við góðan orð- stír og sýnt landkynningar- mynd „Þýtur í skógum". Skemmtikvöldunum hefur svo lokið með dansi með undir- leik hljómsveitar Finns Ey- dals og afhendingu verðlauna fyrir úrslit í getrauninni. Menn hafa skemmt sér hið bezta og telja forráðamenn fé- lagsins, Kjartan Sæmundsson kaupfélagsstjóri og Björgúlf- ur Sigurðsson félagsmálafull- trúi, sem skipulagt hafa þessa nýbreytni í félagsstarfi KRON ásamt deildarstjórnunum, að vel hafi tekizt sá tilgangur þessara samkoma að auka kynni félagsmanna og sam- stöðu þeirra um verzlun sína og félagsskap. /starfíKRON !leikar á sunnudag Félagið Musica Nova, sem hef- ur það að markmiði eins og kunnugt er að kynna nýja ís- lenzka og erlenda tónlist, heldur næsíu tónleika sína í súlnasal Hótel Sögu sunnudaginn 24. þ.m. Á efnisskrá eru tvö íslenzk verk eftir þá Jón Le'ifs og Atla Heimi Sveinsson og tvö erlend. Þau erlend verk sem flutt verða eru Kontrastar eftir Béla Bartók og er það verk samið fyr- ir fiðlu, klarinettu og píanó, og „Zwanzig Gruppen" fyrir flautu, klarinettu og óbó eftir Bo Nils- irilslenzku verkin eru Nocturne eftir jón Leifs, sem leika skal á Websterhörpu, og Hlými eftir Atla Heimi Sveinsson, og er það flutt af ellefu hljóðfærum og eru sum þeirra næsta sjaldgæf eins og klukkuspil, ýlófónn, ýlórimba selesta og harpa. Atlí Heimir stjórnar þessum tónleikum. Hlými kveðst Atli Heimir Sveinsson hafa skrifað í október urður nela- þorsScs við Breiðafjör< Áttatíu krónur á tím- ann í landi Hellissandi f gær. .— Fjórir bátar gera út frá Rifi og komu bátarnir hlaðnir að landi í gær írá tólf Iestum tíl 26 lesta og befur Arnkell haft 21 lest f róðri að meðaltali undanfarna fimm dasa. ...... Mikið er að gera i frystihús- unum og er unnið frá klukkan átta á morgnana til klukkan tvö á nóttinni og þannig -vinna s.iö menn lvy.a,íiskverkunarstöðinni Jökli í ákviæðisvinnu og hafa að méðaltali ;kr. 70.00 til 80.00 á tímann. Eru afköstin hjá þessum sjö mönnum 40 lestir á sólar- hríng. Hraðfrystihús Hellissands h.f. afkastar líka miklu og vinna þar 40 manns. Hér vantar þó miklu fleiri menn í fiskinn og þykir blóðugt að horfa upp á, hvernig fóHdð drífur að Islenzk- um aðalverktökúm þessa dagana til þess að.byggja htna nýju lór- anstöð h^&íínágrenninu. Frá árarliótum er afli-Rifsbáta eftirfararidi: Tjaldur með 104,1 lest í 50 róðrum. Hamar með 490,5 lestir í 55 róðrum, Sæborg- in með 415,7 lestir í 49 róðrum og Arnkell með 268,8 lestir í 17 róðrum. — ' SkAl. Spanskur nautabani blóðgar fiskinn Stykishólmi f gær. — Héðan eru gerðir út fimm bátar og bár- ust að Iandi f gær um 120 lestir af vænum þorski í tvð frystihús staðarins. Hæsti báturinn var Straumnes'ið, með 38 Iestir og er báturinn að stærð 36 lestir og var það búsældarleg sjón, þeg- ar hann skreíð inn f höfnina. Skipstjóri á bátnum er Grímúlf- ur Andrésson. Aldrei hefur komið svona mikill afii í einum róðri á land í Stykkishólmi og einnig saman- lagt aflamagn og er þetta tvö- faldur metdagur í sögu þorpsins. Arnfinnur var með 21 lest, Þórs- nesið með 30 lestír og Nónni lítUl pungur, með. 14 lestir og aðkomubátur frá Grafarnesi með 18 lestir og var allt orðið fullt í Grafarnesi. Tvö frystihús eru hér f Hólm- inum og er mikið að gera að vonum í báðum húsunum og geta þau ekki tekið á móti meiri afla, ef svona heldur áfram næstu daga. Þetta er yfirleitt tveggja nátta fiskur og fer mikið af honum í skreið. Fiskmóttaka er líka erfið og fólksleysi hamlar nýtingu aflans. Einn bátur hef- ur þó átt í erfiðleikum með að halda sér úti og var í landlegu einn daginn í þessum óða fiski og reyndist erfitt að manna bát- inn, er til dæmis einn hásetinn nautabani sunnan frá Spáni og er notaður til þess að blóðga fiskinn. J. R. Ó. Rúm tvö þúsund tonn á land hjá Ólafsvíkurbátum ölafsvík f gær. Hcildarafli átta Ölafsvíkurbáta frá áramót- um, var hinn 15. marz orðinn 2135,4 tonn f 224 róðrum. Á sama tímabili f fyrra fóru 13 bátar 237 róðra og fengu 1630,8 tonn. Með- alafU á bát a þcssu tímabili f ár er því 266,9 tonn, en meðalafli í fyrra frá áramótum hofiir ekki veríð nema 125,5 tonn. Frá fyrsta marz og til þess 15 Framhald á 5. síðu. Atli Heimir Sveinsson og hóvember á fyrra ári. Verk eftir Atla hafa verið flutt í Köln en þar hefur hann verið við hljómlistarnám. Hann er nú með ballett í smíðum, en ekki kvaðst hann hafa trú á því að hann yrði færður upp hérlendis, það væri of umfangsmikið verkefni. Fimmtudagur 21. marz 1963 28. árgangur —< 67. tölublað. ^iM^M Skégrækt ríkisins eflist og stækkar Fyrir helgina Iauk árlegum fundi, sem skógræktarstjóri held- ur með skógarvörðum Skóg- ræktar ríkisins og starfsmönn- um skógræktarinnar í Reykjavík. f þessu tilefni ræddi Hákon Bjarnason, skógræktarstjóri við fréttamenn og gaf ýmsar upp- lýsingar um störf skógræktarinn- ar. Ætlast er til, að gróðursettar séu í landinu 1.5 milljónir plantna árlega. Við það eru all- ar framkvæmdir miðaðar eins og er. I skógræktinni þarf að gera allar áætanir a.m.k. 5 ár fram í tímann, þvi að oftast líða 5 ár frá því fræi er sáð í gróðr- astöð og þar til trjáplanta er gróöusett á endanlegum sama- stað. Fjárveiting til beinna fram- kvæmda hjá Skógrækt ríkisins er nú á fjárlögum 3.1 milljón króna og tekjur af vindlingum nema 2.1 milljón króna. Auk þess fá skógræktarfélögin kr. 600.000.00 ríkisstyrk. Árlega er nú gróðursett í 250 til 300 ha lands. Skógræktar- stjóri lagði á það sérstaka á- herzlu, að í þessari grein yrði alltaf að hugsa langt fram í tím- ann. 1 samræmi við það var gerð fyrir nokkru fimm ára á- ætlun um skóggræðslu, en slík- ar áætlanir þarf að endurskoða og aðlaga breyttum aðstæðum. Fram að árinu 1958 var eitt mesta vandamálið í skógrækt- inni að ala upp nægilega mik- ið af plöntum enda var það fyrst eftir síðustu heimsstyrjöld- að hægt var að byggja upp ör- ugg fræsambönd víðsvegar um heim, en öflun á hentugu fræi er undirstöðuverk í skógrækt okk- ar. Frá 1958 hefur verið til nóg af plöntum og í ár og í fyrra hefur raunverulega ekki verið nóg fjármagn eða vinnuafl til þess að gróðursetja allar þær plönt- ur, sem hægt hefur verið að ala upp. Sigurður Blöndal, skógarvörð- ur á Hallormstað gaf nokkrar upplýsingar um skógræktina þar eystra. Á Hallormstað er fengin lengst reynsla í ræktun barrtrjáa hér á landi. Þar eru til næstum 60 ára gömul grenitré, sem eru orð- in svo há og gild, að þau reynd- ust vel nýt til flettingar í borð og-TTtonka, þó að sé um litlar trjáþyrpingar að ræða, þ£ sína þær óvéfengjanlega, að við get- um framleitt okkar timbur sjálf- ir. Fyrsti raunverulegi barrskóg- urinri okkar er þó ekki eldri en frá 1938. Þetta er síberfskt lerkij sem vex á tæplega 1 ha. Vöxt- ur þess hefur farið langt fram úr djörfustu vonum, kvað Sig- urður, svo að meðalhæðin eftir 25 ár er um 9 metrar og hæsta tré 12 metra hátt. Slikur vöxtur þætti ágætur ,hvar sem væri um norðanverða Skandinaviu. Sigurður sagði, að það hefði verið athugað, hve mikill arður væri af ræktun þessa lerkis mið- að við það að nýta allan viðinn í girðingarstaura við rúmlega 20 ára aldur og varð niðurstað- an þannig að 1 ha af þcssum Ierkiskógi gæfi í hreinan ágóða tæplega kr. 3000.00 árlega. Fæst þessi góði arður, þó að reiknað sé með 7% vöxtum af stofnfé. Taldi Sigurður vafasamt, að önn- ur ræktun skilaði meiri arði á ha. þar austur á Héraði nema kornrækt í góðum árum. A Hallormstað er nú búið að gróðursetja í 90 ha erlendar trjá- tegundir. Fyrir 1948 var aðeins búið að planta í 2 ha. Loks sagði Sigurður Blöndal, að eftir lauslega athugun teldi hann fært að framleiða í 1% hreppi efst á Héraði 1/10 hluta þess timburs, sem notað er á Islandi í dag . Einar Sæmundsson, skóga- vörður í Rej'kjavík svaraði að lokum nokkrum spurningum um Heiðmörk. Hann kvað þar gróð- ursettar liðlega tvö þúsund trjá- plöntur um þessar mundir. Vega- kerfi merkurinnar væri orðið 22 km. alls. Einar tók sérstaklega fram, að í Heiðmörk væri ekki markmiðið að rækta timburskóg. Þar væri ætlunin að skapa Reyk- víkingum skjól og augnayndi i þessu friðlandi þeirra : Æ F R Æskulýðsfylkingin i Reykjavía efnir til kvöidvöku i Tjarnar- götu 20 n.k. sunnudagskvöld kl. 9 í Tjamargötu 20. Til skemmt- unar: Ólafur Hannibalsson flytur frásöguþátt um Bandaríkjadvölj kvikmynd sýnd, kaffidrykkja og almennur söngur. ÆFR. - ¦¦¦<¦¦ ¦ PfMT :i^SS^SSSf&i Út 25 ára gðmlum lerkiskógi f Hallormsstaö Hér eru tré upp f 12 m á hæð og eins og bezt gerist um norðanverða Skandinavíu. vöxtur annaro

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.