Þjóðviljinn - 29.05.1963, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 29.05.1963, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 29. maí 1963 — 28. árgangur — 119. tölublað. Neikwæð svör atvinnurekenda Samninganefndir Verka- mannafélagsins Dagsbrúnar og vinnuveitenda komu sam- an á fund í fyrradag. Stóð til að gefin yrðu svör af hálfu atvinnurekenda við þeim kröfum sem Dagsbrún- armenn fluttu á fundinum í fyrri viku, en þær voru þess- ar hélztar: it Almcnn kauphækkun komi til framkvæmda. ic Vinnuvikan verði stytt nm f.jórar stundir án skerðingar á kaupi. ic Framkvæmdar verði til- færsiur milli taxta til hækkunar. ¦*- Kaup hækki cftir starfs- aldri raanna. Svör atvinnurekenda við þessum kröfum Dagsbrúnar- roanna voru yfirleitt alveg neikvæð. — Næsti samninga- fundur hafði ekki verið á- kveðinn í gær. Stjórnarflokkarnir lofa óbreyttri stefnu í kjaramálum Loforð sem verða efnd ef stjórnarflokkamir halda völdum sínum eftir kos'ni.hga.r: Kauplækkun með lögum Afnám kauptryggingár Gengislækkanir Gerðardómar Vinnuþrælkun Bann við verkföllum Óoaverðbólga • Stjórnarflokkarnir, Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðuflokkurinn, hafa heitið því að ef þeir sigri í kosningunum 9. júní muni þeir halda áfram algerlega óbreyt'íri stefnu. Þetta er eina loforð stjórnarflokkanna sem á- stæða er til að taka alvarlega og er sérstakt umhugsunarefni fyrir laun- þega og samtök þeirra sem á síðasta kjörtímabili hafa orðið að þola eina árásina annarri stórfelldari. Yfirlýsing stjórnarflokkanna um óbreytta stefnu í kjaramál- um launþega og réttindamálum launþegasamtakanna er þeim mun alvarlegri sem gerbreyting á vinnutilhögun á lslandi er orð- in knýjandi nauðsyn, einhver brýnasta þjððfélagsumbót sem nú kallar á íslendinga. Á því sviði höfum við dregizt aftur úr öll- um nálægum þjóðum. Hvarvetna annarstaðar þykir það einn mik- ilvægasti þáttur kjaramála að stytta vinnutímann með óskertu kaupi, til þess að tryggja laun- þegum aðstöðu til menntunar, hvíldar og skemmtunar, en hér er vinnutíminn í sífellu lengdur, þar^til nú er svo komið að al- gengt er að launþegar á Islandi vinni tvöfaldan vinnutíma á við starfsfélaga sína í nágrannalönd- unum. Þessu ástandi verður að gerbreyta og tryggja það að laun- þegar fái óskertar árstekjur fyr- ir eðlilegan dagvinnutíma einn saman — en það er LOFORÐ stjórnarflokkanna, Sjálfstæðis- flokksins og Alþýðuflokksins, að ef þeir mega ráða, haldist ó- breytt sú stefna sem launþegar hafa orðið að þola undanfarin fjögur ár. Það er ástæða til að rifja upp í örstuttu máli hvað í þessu LOFORÐI felst, sam- kvæmt reynslunni: Kauplækkanir með lögum Það var fyrsta afrek stjómar- flokkanna, í ársbyrjun 1959, að Ný árás á síldveiðikjörin KRAFIZT 10 • Gerðardómur sker úr LÆKKUNAR A BRÆÐSLUSILDARVERÐI -<t> Samningur um síldcarkgör í síðustu viku voru undir- ritaðir samningar milli Al- þýðusambands Austfjarða og L.f.Ú. f.h. útgerðarmanna á Austurlandi, um kaup og kjör sjómanna á síldveiðum. Gildir samningur þessi á svæðinu frá Seyðisfirði til Djúpavogs. SAMNINGUR þessi er í stórum dráttum samhljóða h'iðstæð- um samningi sem gerður var f Reykjavík í nóvember 1962, en þó ýmsar veigamiklar breytingar til hagsbóta fyrir sjómcnn og eru þessar helzt- ár: KAUPTRYGGING (allir kaup- töluliðir) hækkar um 5% Hækki kaup verkafólks á viðkomandi stöðum skal kauptrygging hækka í sama hlutfal'i og á sama tíma. FRAMLAG atvinnurekenda í sjúkrasjóð félaganna (1%) greiðist framvegis af háseta- hlut (áður mlðað við kaup- tryggingu). AKVÆÐI eru í samningnum um íétt til sajnningsuppsagnar með mánaðar fyrirvara verði bwsyting' á gengi íslenzkrar krónu Annars gildir ;—,rinn til áramóta. Ríkisstjórnin (Síldar- verksmiðjur ríksins) og eig- endur síldarverksmiðja í einkaeign munu hafa gert þá kröfu í verðlagsráði sjáv- arútvegsins að verð á síld í bræðslu lækki í sumar úr 145 kr. í 135 kr. málið. ¦ Þessi furðulega krafa er gerð þrátt fyrir stórhækk- að markaðsverð á síldarlýsi, en nú er miðað við að það sé allt að 57% sterlingspund á tonn, en var í fyrra þegar verðið var ákveðið talið 34 sterlingspun^ ¦ Ekkert samkomulag mun hafa orðið á fundum verðlagsráðs sjávarútvegs- ins, sem stóðu alla sl. viku, og er verðákvörðunin því komin í hendur yfirnefndar gerðardóms, þar sem hæsti- réttur skipar oddamann, þar eð samkomulag náðist ekki í verðlagsráðinu um odda- mann yfirnefndarinnar. Bræðslusíldarverðið Verðlagsráð sjávarútvegsins sat á fundum alla vikuna sem leið og fjallaði um verðið á síld í braeðslu nú á sumarvertíðinni. Hefur ráðið enn ekkert fjallað um verð á sfld til söltunar, vegna þess að ekki munu til enn fyrirframsamningar um salt- síldarsölu. nema hvað óljósar fregnir hafa heyrzt um sölu á alilmiklu magni til Svíþjóðar, fyrir eitthvað hærra verð en sl. ár. Framhald á 2. síðu. 'lækka allt kaupgjald í landinu um 13,4% með lögum frá Alþingi. I Þá höfðu stjórnarflokkamir ekki i einir bolmagn til þess að f ram- kvæma árásina, en þingmenn Framsóknarflokksins hlupu hik- laust undir bagga! Því var lofað að þessi lögbundna kauplækkun ætti að vera framlag til þess að binda endi á verðbólguna í land- inu, og hafa menn nú heldur betur fengið smjörþef af efnd- um þeirra fyrirheita. Loforð um óbreytta stjórnar- stefnu í kjaramálum er fyrirheit um það að Alþingi verði notað til að framkvæma beinar kaup- lækkanir ef ráðamennirnir telja sér henta. Afnám kauptrygg- ingar Jafnframt samþykktu stjómar- flokkarnir — einnig með aðstoð Framsóknarflokksins — að banna með lögum að launþegar fengiu uppbætur á kaup þegar almennt verðlag hækki, enda þótt slík kauptrygging þyki sjálfsagt fyrir- komulag í nágrannalöndunum. Einnig þetta átti að verða ráð- stöfun til þess að binda endi á verðbólguna, þvi vísitölugreiðsl- urnar til launþega voru taldar undirrót dýrtíðarinnar! Reynslan hefur nú einnig kveðið upp hinn þyngsta dóm yfir þeirri fals- kenningu hagfræðinga. En loforð stjórnarflokkanna er að launþegar skuli engar bætur fá hverníg sem dýrtíð magnast. Gengislækkanir Allt var þetta þó aðeins und- Framhald á 2. síðu. Falsanir um lífskjörin ¦jc Alþýðublaðið og Vísir hafa að undanförnu birt falsanir um lífskjörin. Aðfcrð þeirra er sú að reikna út „kaupmátt atvinnutekna", þ.e. heildartekjur manna á ári, hvernig svo sem þær eru fengnar. Og síðan eru þessar HEILDAR- TEKJTJR teknar til marks um bað að LlFS- KJORIN fari batnandi. ¦jc Þjóðviljinn hefur hins vegar reiknað út KAUPMATT TIMAKATJPSINS. en það er eini rétti mælikvarðinn. Hefur enginn treyst sér til þess að véfengja að niðurstöður Þjóðviljans séu réttar. Þær sýna hversu mikið menn BERA UR BÝTUM FYRIR hverja vinnustund. ÍC En Vísir rcynir að rökstyðja aðferð sína með þessum orðum: „Sjálft Dagsbrúnarkaupið ákvarðast ekki einvörðungu af grunntaxta Dags- brúnar, heldur af breytlngu YFIRVINNU- GREIÐSLNA, áhrifum AKVÆÐISVINNU. fjölda VINNUSTUNDA o.s.frv." ic Það er auðvitað engin speki að menn geta aukið árstekjur sínar með því að Ieggja á sicr meiri eftirvinnu, aukið erfiði, fleiri vinnustund- ir OÆ.frv. En þegar menn neyðast til að VINNA LENGUR til þess að bera SAMA VÖRUMAGN úr býtum er það auðvitað SKERÐING Á LfFS- KJÖRUM en ekkli lifskjarabót, jafnvel þótt menn Ieggi á sig svo mikla aukavinnu að þeir nái hærri árstekjum en nokkru slnni fyrr. fVtuniS kosningasjóB G-listans Sverrir Júlíusson Sjómenn gengu af ihaldsfundi á Suðurnesfutn •k I fyrrakvöld héldu í- haldsmenn kosningafund í samkomuhúsinu i Gerða- hreppi og voru málshefj- endur meðal annarra Sverrir Júlíusson og Kar- vei Ögmundsson, hvort- tveggja útgerðarmenn og frambjóðendur íhaldsins á Suðurnesjum. Á fundinum voru aðallega sjómenn af Suðurnesjum en þeir sit.ia nú almennt heima hjá fjöl- skyldum sínum áður en þeir halda norður til síld- veiða og huga nú að mál- flutningi gerðardóms- manna þessa dagana. ic Undir ræðu Sverris Júlíussonar, formanns L. Í.Ú., ofbauð sjómönnum svo málflutningur hans um gerðardóminn síðastliðið sumar, að margir þeirra stóðu upp undir ræðu hans og gengu burt af fundin- um í mótmælaskyni. Einn af þessum sjórnömium lét svo ummælt eftir fundinn. að sjómenn þyrftu ekki að vera í vafa um hugarfar útgerðarmanna í garð sjó- manna og hvers þeir mega vænta í sumar, ef útgerð- armenn og jafnframt fram- bióðendur íhaldsins á Suð- urnesjum fái góðar undir- tektir í næstu alþingiskosn- ingum •*• Þá var Emil Jóns- son, gerðardómsráðherra á ferðinni í gærkvöld á fundi í Sandgerði að tala yfir- hausamótunum á sjómönn- um og verður þetta að teljast furðulegt blygðun- arleysi og ögrun gagnvart sjómönnum eftir að hafa rænt þá tugum milljóna síðastliðið sumar. ...................v.....

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.