Þjóðviljinn - 24.05.1964, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 24.05.1964, Blaðsíða 1
Sunnudagur 24. maí 1964 — 29. árgangur — 11.14. tölublað. SðSÍAUSTAFÉLAG REYKJAVlKUR Q Aðalfundur Sósíalistafélags Reykjavíkur verðsaa; ha&cBan að Tjarnargötu 20 næstkomandi þriðjudag kL 20.30. ? Dagskrá: Yenjuleg aðalfundarstörí. D Félagar eru beðnir að íjölmenna og sýnaj félagsskírjfeM <&$ innganginn. Stj«rnin. Sunnudagur og Óskastundin I SUiNTNUDAGUR og ÓSKA- STUNDIN fylgja Þjóð- viljanum í dag, og flytja margvíslegt efni. ¦ í SUNNUDEGI er m.a. birt önnur greinin frá starfi búnaðardeildar At- vinnudeildar Háskólans: Mold — Að finna hinn gullna meðalveg, það er viðtal við Bjarna Helga- son. Þá er viðtal við Unnar Benediktsson í Hveragerði: Við vötuin ströng — Kvöldstund með Austur-Skaftfellingi. Ey- fir-Aka perlan nefnist frá- sögn eftir Adolf J. E. ÍPetersen og Veiðiferðia smásaga eftir H. E. Bat- es. Of margt — of smátt nefnir Árni Bergmann sunnudagspistil sin; Ijóð er eftir Braga Jónsson frá Hoftúnum, ennfrem- ur Vísur sunnudagsins, greinarkorn með fyrir- sögninni Vísindin vita ekkert svar, teikningar eftir Bidstrup, skrítlur, verðlaunagetraun, frí- merkjapáttur, bridgeþátt- ur, föndurhorn og kross- gáta. I ÓSKASTUNDIN flytur að vanda hið fjölbreyttasta lesefni við hæfi yngri kynslóðarinnar. Meðal annars myndir og frá- sögn af heimsókn í Mús- íkbarnaskólann, tcikning- ar barna, og sitthvað fleira. Sumarsýning DAGLEGIR SAMNINGAFUNDIR UM KJARAMÁUN j Félögin norðanlands og austan gefa umboo til vinnustöovunar Ásgrímur Jónsson. 1 ðag, sunnudagínn 24. mai, verður sumarsýning opnuð í Ásgrímssafni, og er hún 12. sýn- ing safnsins siðan það var opn- að árið 1960. Fyrirkomulag sýningarinnar Framhald á 9- siðu. ¦ Samkvæmt upplýs- ingum sem Þjóðviljinn aflaði sér í gær, miðaði lítið sem ekkert í sam- komulagsátt á fundi sát-fasemjara ríkisins með samninganefnd fé- laganna fyrir norðan og austan og atvinnurek- endum í fyrrinótt. Var það þriðji samninga- fundur deiluaðila og stóð hann frá kl. 9 í fyrra- kvöld til kl. 5 um nótt- ina. Boðað var til nýs fundar kl. 5 síðdegis í gær. ¦ Öll stærstu verkalýðs- félögin á Norður- og Austur- landi hafa nú gefið samn- inganefnd sinni umboð til að lýsa yfir vinnustöðvun, hve- nær sem er með tilskildum fyrirvara og stöðugt bætast fleiri félög á þessu svæði í hópinn. ¦ Viðræðum Alþýðusam- bandsins, atvinnurekenda og ríkisstjórnarinnar er stöðugt haldið áfram. Þrjár undir- nefndir hafa verið að störf- um undanfarið, og hafa þær fjallað um húsnæðismál, kjaramál og styttingu vinnu- tímans. Vinnutímanefndin mun hafa skilað áliti og til- lögum sínum um styttingu vinnutímans, en ekkert er enn vitað um afstöðu at- vinnurekenda til þeirra til- lagna. Síðustu tvo mánuði hefur Júní farið þrjár veiðiferðir, þar af landað tvisvar heima. Verðmæti aflans upp úr skipinu úr þessum veiðiferðum mun nema nokkurn veginn sömu upphæð og íhaldsmenn í Hafnarfirði ætla nú að selja skipið á. Júní er 572 Iestir, smíðaður í Aberdeen árið 1951. — Myndin er tekin um borð i Júní á Grænlandsmiðum fyrir nokkrum átum (Ljosm. „.<jias Árnason). T0GARINNJÚ SELDURÚRLANDI Á SMÁNARVERÐI ¦ Á fundi útgerðarráðs Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar í fyrrakvöld voru undirritað- ir samningar um sölu á togaranum Júní með þeim fyrirvara, að samþykki fáist frá veðhöfum Bæjarútgerðarinnar, bæjarstjórn Hafnarfjarðar og öðrum opinberum aðil- um er hlut eiga að máli. Kaupándi er gríska útgerðarfyrirtækið Joannis Stafhakis & Sons, söluverð er 3,6 miljónir íslenskra króna. Sölusamningurinn var sam- þykktur í útgerðarráði með at- kvæðum fulltrúa Sjálfstæðis- ílokksins, Eggerts ísakssonar og Stefáns Jónssonar, og Alþýðu- flokksins, Kristins Gunnarssonar Fylklngpin Aðalfundur ÆFR Aðalfundur Æskulýðsfylking- arinnar í Reykjavík verður haldinn næst komandi fimmtu- dag kl. 8.30 í Tjarnargötu 20. Dagskrá: venjuleg aðalfundar- störf. Stjórnin. og Guðlaugs Þorsteinssonar, gegn atkvæði Kristjáns Andrés- sonar fulltrúa Alþýðubandalags- ins, sem vísaði til afstöðu sinnar á fyrri fundum, er málið var til umræðu, þar sem hann lýsti yfir, að hann væri andvígur þeirri stefnu, sem nú er upptekin, að selja togara bæjarútgerðarinnar. Kristján benti jafnframt á, að söluverð skipsins væri alltof lé^t og leysti á engan hátt þann vanda. er fyrirtækið ætti í með rekstur fiskiskipa sínna og vinnslutæki í landi. Upplýst væri að á skipinu hvíldu um 18 milj. króna skuldir, en ekkert lægi fyrir um, hvernig greiða skyldi eftirstöðvar þeirra skulda. Áður en sölusamningurinn var undirritaður, lagði Kristján And- Mogginn segir þai dómsmál hvort sjó- menn eigi ai íá samningsbundii kaup! ¦ Morgunblaðið hefur nú loks fengið málið um hina ó- svífnu kröfu stjórnarklíkunnar í LÍÚ að brotnir verði samn- ingar á sjómönnum í sambandi við uppgjör fyrir þorskveiðar i nót á vetrarvertíðinni. Heldur blaðið því fram að þetta sé „dómsmál" og er fullt vandlæt- ingar vegna þess að Þjóðvilj- inn skuli hafa túlkað málstað sjómanna í þessu máli. Hver veit nema íhaldsþingmaðurinn Pétur Sigurðsson gæti upplýst Morgunblaðið eitthvað um fram- ferði íhaldsþingmannsins Sverr- is Júlíussonar og kumpána í LÍÚ? ¦ í opinberri yfirlýsingu frá Siómannasambandinu, sem stjórn Sjómannafél. Reykjavíkur stóð að eins og önnur sjómannafélög, er svo komizt að orði að sjó- menn séu „agndofa" yfir fyrir- skipun LÍÚ varðandi uppgjörið í vor, og krefjist þess að samn- ingar séu haldnir. Um „dóms- málið" sem Morgunblaðið held- ur að allt velti á, segir í til- kynningu Sjómannasambandsins að sjómenn telji að „gera beri upp skv. þeim eina hringnóta- samningi sem til er, eins og gert var í vertíðarlok 1963, nema á einum bát frá Hafnarfirði, vegna þess að útgerðarmaðurinn hélt að ef gert væri upp samkvæmt þeim samningi, ætti skipstjóri allan aflann samkvæmt gamalli hefð, en í síldarsamningnum frá nóv. 1962 er tekið skýrt fram, að skipta beri síld og öllum öðr- um afla samkvæmt þeim skipta- reglum sem þar eru greindar". ¦ Málið í Plafnarfirði er mál skipverja sem taldi sig hafa verið svikinn um kaup. Það er ekki mál um skilning á kjara- samningi, ,enda ekki rekið fyr- ir Félagsdómi. Það er því slúð- ur í Morgunblaðinu að nokkurt tilefni sé til að draga uppgjör vegna þess máls, og munu sjó- menn ekki láta LÍÚ-klíkuna komast upp með samningsrof- in, hverra undanbragða sem leitað verður. ¦ Sjómannafélögin á Suð- yesturlandi, Sjömannasamband íslands og Fiskimanna- og far- mannasamband íslands hafa öll krafizt þess að gert verði upp fyrir þorskveiðar 1 nót sam- kvæmt eina hringnótasamningn- um sem til er. Tilraun fégráð- ugra útgerðarmanna að hafa ranglega tugi þúsunda króna af hverjum skipverja af aflabát- nnum er alstaðar fordæmd. résson til, að í stað þeirra nei- kvæðu verka, sem unnin væru með sölu togarans, yrði gerð raunhæf tilraun til að leysa mestu fjárhagsörðugleika fyrir- tækisins. Tillaga Kristjáns var á þessa leið: „Vegna mikils rekstrarf járskorts Bæjarútgerðar- innar og hve brýn þörf er á skjótri úrlausn þá samþykkir út- gerðarráð að fara á leit við Bæj- arstjórn Hafnarfjarðar, að bæj- arsjóður greiði hlutafjáreign sína i Lýsi & Mjöl h.f. að nafn- verði 500 þús. kr. fyrir lóð þá, er hann tók af bæjarútgerð Hafnarfjarðar og afhenti Norður- stjörnunni h.f. Jafnframt heimili Bæjarstjórn, að bæjarútgerð Hafnarfjarðar megi selja hluta- bréfin ásamt eigin hlutabréfum í Lýsi & Mjöl h.l'. til hæstbjóð> anda, ef viðunandi boð fæst", Með samþykki þessarar tillögu myndi Bæjarútgerð Hafnarfjarð- ar hafa til sölu meirihluta hluta- bréfa í Lýsi & Mjöl hf., en meiri- hiuti hliitafjáreignar i slíku fyr- irtæki, sem auk þess á frystihús, er tugmiljón króna virði, og má i því sambandi minna á, að Faxaverksmiðjan, sem er óstarf- hæf og þart mikilla endurbóta við, var fyrir skömmu seld á 45 miljónir króna. Eins og málum er háttað hefur bærinn og Bæj- arútgerðin hinsvegar engu ráðið um stjórn Lýsis & Mjöls hf., þrátt fyrir meirihlutaeign í fyrirtæk- inu og ekki fengið sem svarar bankavöxtum af vaxtaverði hlutabréfanna. Frekari umræð- um um tillögu Kristjáns og af- greiðslu á henni var frestað til næsta fundar. Hafnfirðingar enu almennt furðu lostnir yfir þessari sölu á Júní, eða öllu heldur gjöf, þar sem skipið ásamt fullkomnasta útbúnaði er selt á ekki medra verði en það hefur aflað fyrir í þrem síðustu veiðiferðum. Menn spyrja: hver er tilgangur- inn með þessari ,^ölu"? Enginn þarf að vera í vafa um að það er stefna Sjálfstæðisflokksins í Hafnaríirði að leggja Bæjarút- Framhald á 9. síðu. HLÍF mótmœlir sölunni á JÚNÍ Fimmtudaginn 14. mai sl. gerði stjórn Vmf. Hlífar í Hafnarfirði einróma eftir- farandi samþykkt: „Fundur haldinn í stjórn Vmf. Hlífar mótmælir harðlega þeirri sölu, sem fyrirhuguð er á togaran- um Júní. Telur fundurinn slíka ráðstöfun mjög alvar- legan og slæman verknað varðandi atvinnulífið í bænum. Þá bendir fundur- inn á, að togarinn Júní er eitt af betri skipum tog- araflotans. Fyrir því skor- ar fundurinn á Bæjar- stjórn Hafnarfjarðar að selja eigi togarann". Forsetahjónin í siglingu Meðal farþega sem tóku sér far með m.s. Gullfossi héðan frá Reykjavík í gær áleiðis til Leith og Kaupmannahafnar voru forsetahjónin. Verða þau aðeins stuttan tíma í utanför þessari. koma heim með skipinu að tólf dögum liðnum.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.