Þjóðviljinn - 26.03.1965, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 26.03.1965, Blaðsíða 12
fjórðubekkingar VI í „Gullfossi" .„„.....•>' —* Fyrirhuguð er út- gáfa fjögurra nýrra frímerkja Fyrirhugað er að gefa út eftir- farandi frímerki á þessu ári auk þeirra, sem þegar hafa verið gef- in út: 1. Frímerki í tilefni af 100 ára afmæli alþjóðafjarskiptasam- bandsins 1T. maí n.k. 2. Frímerki með myndum af Surtsey. 3. Evrópufrímerki eftir teikn- ingu Harðar Karlssonar. 4. Frímerki með mynd af Ein- ari Benediktssyni skáldi. Nánar verður tilkynnt síðar um útgáfuna, verðgildi og annað í sambandi við frímerkjaútgáf- ur þessar. (Frá póst- og símamálastjórn- inni). Jón Gunnarsson opnar málverka- sýningu í Bogasal f kvöld kl. 20.30 opnar Jón Gunnarsson frá Hafnarfirði mál- verkasýningu í Bogasal Þjóð- minjasafnsins. Á sýningunni eru 20 olíumálverk flest frá sjávar- síðunni, og eru allar myndirnar til sölu. Þetta er í annað sinn sem Jón heldur sjálfstæða sýningu, hin fyrri var í Hafnarfirði. — Auk þess hefur hann tekið þátt í nokkrum samsýningum í Hafn- arfirði og hjá Myndlistarfélag- inu í Reykjavík. Allar myndim- ar á sýningunni eru málaðar á síðastliðnum tveimurárum. Sýn- ingin verður sem áður segir opnuð í kvöld kl. 20.30 fyrir boðsgesti, en fyrir almenning kl. 14 á morgun og verður hún op- in daglega frá kl. 14—22 til 4. apyflí » *Ný bannsvæði í borginni, fleiri stöðumælar Borgarráð hefur ákveðið, sam- kvæmt tillögu umferðarnefndar, að bifreiðastöður verði bannað- ar á Sólvallagötu, norðan megin götunnar, á Holtsgötu, norðan megin gðtunnar, og á ónefndri götu. sunnan Bændahallarinnar og norðan Háskólabíós við Haga- torg. Þá hefur verið samþykkt til- laga umferðarnefndar um að settir verði unp stöðumælar sem hér segir: Á Vatnsstíg, milli Hverfisgötu og Laugavegar, á Vitastíg, milli Hverfisgötú og Grettisgötu, á Hverfisgötu frá húsinu nr. 70 að nr. 92 og á Skólavörðustíg, frá Óðinsgötu að Týsgötu Hámarksstöðutími verð- ur ein klukkustimd og stö?uaiald 1 króna fyrir .hverjar byrjaðar 15 mínútur. Fjáreigendur fá 50 hektara land við Geitháls Á fundi borgarráðs sl. þriðju- dag var samþykkt að gefa Fjár- eigendafélagi Reykjavíkur kost á landi norðan Suðurlandsbraut- ar við Geitháls. Er hér um að ræða allt að 50 hektara land. Landspítalinn fær viðbótarlóð Borgarráð Reykjavíkur féllst á fundi sinum sl. þriðjudag á tillögu skipulagsnefndar um að Landspítalanum verði ætluð við- bótarlóð að gatnamótum Hring- brautar og Snorrabrautar, eins og þau verða síðar ákveðin. Féllst borgarráð á framangreinda tillögu með þeim fyrirvara að samningar takist. Stór hópur ungmenna lagði leið sína um borð í ms. Gullfoss síðdegis í gær or skoðaði skípið hátt ofí lágt undir Ieiðsögn skipsmanma, Þetta voru nær 100 fjórðubekkingar í Verzlunarskóla lslands, piltar og stúlkur sem ljúka verzlunarskólanámin.u í vor. Eímskipafélagsmenn greindu skólafólkinu frá starfsemi félagsins fyrr og síðar, síðani var skipið skoðað og loks bauð Eimskip hinum ungu gestum kaffiveitingar í vistlegum salarkynnum Gullfoss. — Myndin, var tekin um borð f Gullfossi í gær. (Ljósm. Þjóðv. A. K.). Frá Alþingi kissjóður hiriir stórar úEgur af umf erðartek junum Föstudagur 26. marz 1965 — 30. árgangur — 71. tölufolaS. Minnzt alþjóða- dags f atlaðra ? Um helgina verður Alþjóðadags fatlaðra minnzt með samkomum á þrem stöðum á land- inu, hér í Reykjavík, á Akureyri og ísafirði ¦ Eins og skýrt er frá á öðrum stað í blaðinu, minn- ist Sjálfsbjörg, landssam- band fatlaðra, sjötta al- þjóðadags fatlaðra með há- tíðasamkomu nú um helg- ina í Reýk'javík, á Akur- eyri og ísafirði. Til dags þessa stofnaði Alþjóðasam- band fatlaðra, FIMITIC, í fyrsta skipti árið 1960 í þeim tilgangi að vekja at- hygli á málefnum fatlaðra og minna á tilveru þeirra. Það er Alþjóðasamband fatl- aðra (FIMITIC), sem haft hefur forgöngu wm að þessa dags er minnzt víðsvegar um heim, og nú í sjötta skipti (sbr. grein á öðr- um stað í blaðinu). Hér í Reykja- vík eru það Sjálfsbjörg, lands samband fatlaðra, og Sjálfsbjörgj félag fatlaðra, sem til samkom- unnar efna í Sigtúni kl. 3 síð- Framhald á 9. síðu. Fræðslufundur KSÍ á Akranesi Á morgun, laugardag, efntr Unglinganefnd Knattsp.sam- bands Islands til frasðstufund- ar fyrir yngri knattspyrnumenn Akraness. Verður funduriim haldinn í samkomuhúsinu Rein og hefst stundvíslega kL 17. A fundinum talar Karl G-uð- mundson, landsEðsþáálfarij sýnd verður knattspyrnukvðc- mynd o.fl. Eru unglingar á Akranesi hvattir til að sækja þennan fund. Aðgangur er ókeypis. ¦ í gærdag var fram haldið á Alþingi umræðum um þings- ályktunartillögu til vegaáætlunar. Jón Árnason formaður meirihluta fjárhagsnefndar mælti fyrir nefndaráliti meiri hlutans en Halldór E. Sigurðsson fyrir nefndaráliti minni hlutans en að þvi stóðu Alþýðubandalagið og Framsóknar- flokkurinn. 9 Ástæðan fyrir því að minni hlutinn skilar sérstöku áliti ér m.a. sú, að felld vaf f'fjárvé'itingáfhéfnd tillagá' um 30 milj. kr. aukið fé til vegabóta tvö ár vegaáætlunarinnar 1965 og 1966. í nefndaráliti gerir minni hlutinn grein fyrir því, vegna hvers þörf er á auknu fé til vegaframkvæmda og vfsar m.a. til greinargerðar fyrir frum- varpi til núgildandi vegalaga, þar sem m.a. er bent á, að bif- réiðaeign landsmanna vaxi veru- lega á næstu árum eða um 100 orósent 1960—1966, ennfremur 1 ið ófullgerðir eru í vegakerfinu 'angir kaflar svo og brýr, sem nauðsyn ber til að byggja til bess að eitthvað miði í átt til betrumbóta í vegamálum. Þá bendir minni hlutinn á þær breytingar, sem orðið hafa á kostnaðarvísitölu í vegagerð á tímabilinu 1963 — 1965: 1963 1965 vega- vega- brúar- gerð viðhald gerð 412 417 452 466 489 544 Síðan segir orðrétt í nefndar- álitinu. Hins vegar mun fé til framkvæmda í vegagerð verða heldur minna næsta ár samkv. tillögu meiri hluta fjárveiting- arnefndar. Minni hlutinn telur, að við það verði ekki unað. Hann telur, að tilgangur vega- laganna hafi verið sá að auka stórlega framkvæmdir í vega- gerð og þess vegna hafi alþing- Stjórnarskipti á Ceylon nú eftir ósigur Bandaranaike ismenn saméinazt um að leggja ca. 100 milj. kr. skatta á lands- menn til vegamála, en ekki til þess að létta útgjöldum, af rík- issjóði. Þá vill minni hlutinn benda á, að enn heldur ríkis- sjóður sérskatti á umferðina. sem er leyfisgjöld af bifreiðum. Er áætlað, að þau g©f1 4 árjnu 1965 í tekjur til ríkissjóðs ca. 150 milj. kr. ÖU rök meela með því, að þessi tekjustofn eigi að ganga beint til vegagerðarinnar í landinu eins og aðrir sérskatt- ar á umferðina eins og fjármál vegakerfisins eru nú upp byggð. Þá mun 20% skerðing ríkissjóðs á framkvæmdafé kosta vega- gerðina ca. 8 — 9 milj. kr. minni fjárveitingu úr ríkissjóði á yfirstandandi ári. Loks segir í nefndaráliti minni hlutans, að hann telji sér ekki fært að leggja fram breyt- ingartillögur við vegaáætlunina fyrir árin 1967 — 1968 þar sem víst sé, að hana verði að endur- skoða nánar fyrir þann tíma. Nánar er gerð grein fyrirræðu Geirs Gunnarssonar um málið annars staðar í blaðinu. COLOMBO 25/3 — Frú Bandara- naike, forsætisráðherra Ceylons, baðst i dag lausnar fyrir ráðu- neyti sdtt, en flokkur hennar, Sri Lanka Frelsisflokkurinn beið ó- sigur í þingkosningunum 4 mánudaginn. Leiðtogi Sameinaða þjóðar- flpkksins, Pudley Senan.ayake, sem tvöfaldaði þingmannatölu sína í kosningunum, en náði ekki meirihluta á þinginu, hefur myndað stjórn í samvininu við Samban<Jsflokkinn og nokkur lít- il flokksbrot. Senanayke lét ekki standa á því að sýna hægristefnu sínaj því að strax eftir að hafa tek- íð við embætti forsætisráðherra lýsti hann yfir að stiórn hans myndi semja við bandarísfe oMu- félög um greiðslur á skaðabótum fyrir pað aS fyrrverandi stjóra. þjóðnýtti drerfingu plíu. Sjú Enlæ sagður hafa rætt við Mikojan í Búkarest VlN 25/3 — Samkvæmt óstað- festum fregnum sem borizt hafa til Vínar ræddust þeir Sjú Enlæ, forsætisráðherra Kína, og Ana- stas Mikojan, forseti Sovétríkj- anna, við í Búkarest siðdegis í gær. Þeir komu báðir til höfuð- borgar Rúmeníu til að vera við- staddir útför Gheorghiu-Dej for- seta sem gerð var í Búkarest í gær. Bæði Sjú Enlae og Mikojan vora þar enn þegar siðast fréttíst £ dag, og er ekki talið oseimilegt að þeir hafi hitzt aftur. Albanska útvarpið skýrði frá þvi í dag að Sjú Enlæ væri væntanlegur til Tirana, höfuð- borgar AlbaníUj emhvern næsfcu daga. Honum og fylgdarmönnum hans var boðið að koma þangað af Shehu^ forsætisráðherra Al- baníu. .......................................................... !¦¦••¦¦¦¦*«¦¦¦««¦¦¦¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦*¦¦•¦¦¦< í TILEFNI AF 15 ÁRA AFMÆLI MÍR Heimsfrægt listafólk frá Sovétríkjunum til íslands Menningartengsl íslands og Ráðstjórnarríkjanna eiga fimmtán ára amfmæli um þessar mundir. í því tilefni er von á sovézkri sendinefnd hingað og mun hún að líkindum skipuð þessum mönnum: Alexandrof, þekkt- um kvikmyndastjóra, prófessor Steblín-Kamenskí nor- rænufræðingur, Elena Rjabinkína, sólódansmær við Stóra leikhúsið í Moskvu, Alexei fvanof, baritonsöngv- ari einnig frá Stóra leikhúsinu, og Viktorof, konsert- meistara í sama húsi. Elena Rjabínkína er ein hefur hún farið með mörg beirra sovézkra listdansara þýðingarmikil hlutverk IBol- af yngri kynslóðinni sem sjoj-leikhúsinu hin síðari ár. mest nafn hafa hlotið, og Baritonsöngvarinn Ivanof hefur hins vegar um alllang- an aldur stuðlað að orðsti þessa mesta söngleikahúss Rússa víða um heim. Hann er fæddur árið 1904, lauk námi við tónlistarháskólann f Leníngrad árið 1932 og hef- ur sungið á sviði Bolsjoj- leikhússins síðan árið 1938. Hann hefur þrisvar hlotiS Stalínverðlaunin fyrir söng. Bæði Rjabfnkína og Ivanof hafa hlotið heiðurstitilinn „þjóðlistamaður". Píanóleikarinn Viktorof er um fertugt. Hann er þekktur konsertmaður og hefur þar að auki starfað níu ár sem konsertmeistari hjá hljóm- sveit Bolsjoj-leikhússins. Hann er fastur undirleikari hjá ýmsum þekktustu söngvurum Sovétríkjanna, þeirra á með- al Ivonof og Pavel Lisítsían. Grígori Alexandrof er einn af þekktari kvik- myndaleikstjórum Sovétríkj- anna. Hann var á sínum tíma aðstoðarmaður og leik- ari hjá hinum heimsfræga kvikmyndastjóra Sergei Eis- enstein, og tók m. a. bæði þátt f sköpun i.VerkfaLls" og „Beitiskipið Potémkín". Hann hefur hlotið miklar vinsældir fyrir gamanmyndir sínar „Kátir kariar" og iiVolga- Volga" sem báðar lurðu til $ þriðja tug aldarinnar. Hann' gerði og fræga strfðsmynd, „EundariiMJ á ESbwbð&fcum", sem fjaBar vaa síðastu daga nasismans og fund rússneskra og bandarískra hermanna við ofangreiht fljót. Prófessor Míhafl Steblm- Kamenskí hefur komið ta Is- lands áður og er mörgum Is- lendingum að góðu konnur. Hann er forstöðumaður nor- rænudeildar málvísindadeild- ar háskólans í Leníngrad. Hann hefur séð um útgáfa Islendingasagna á rússneskUi samið kennslubók í fornís- lenzku fyrir Rússa, og nú síðast annast útgáfu nýrrar þýðingar Eddukvæða á rússn esku. Sendinefndin kemur hing- að á vegum samtaka þeirra sovézkra sem annast menn- ingartengsl við erlend rikien Alexandrof á sæti í forsæti þeirra. Hún er væntanleg hingað upp úr sjöunda april. Ekki hefur enn verið á- vkveðið hvaða dag afmaeKs MÍR verður minnzt. Hitt er vitað, að allar Hkur foenda til að Ivanof mani koma fram á tónleikium imeð Smfónfu- hljómsveitinni. fls

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.