Þjóðviljinn - 26.11.1965, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 26.11.1965, Blaðsíða 1
Pöstudagur 26. nóvember 1965 — 30. árgangur — 269. tölublað Betri horfur í h!taveitu- málunum í næsta mánuöi Hitaveitan hefur misst mikið vatn vegna bilana — verið er að gera við varastöð rA Fjórir læknar vií ríkisspítalana hafa þegar! sagt upp vegna óánægju með launakjörin ! Q Um miðjan nóvember sögðu fjórír starfandi læknar við Landspítalann, fæðingardeildina og Rann. sóknarst. Háskólans upp störfum með þriggja mán- aða fyrirvara og mun or- sökin fyrir uppsögn þeirra m.a. vera óánægja með launakjör og aðstöðuskort vegna seinagangs í bygg- ingamálum spítalanna. D Georg Lúðvíksson forstöðumað- ur skrifstofu ríkisspítalanna skýrði Þjóðviljanum svo frá í gær, að eftirtaldir f jórir lækn- ar hefðu sagt upp störfum um miðjan þennan mánuð: Jón Þorsteinsson deildarlæknir og Halldór Arinbjarnar aðstoðar- læknir við Landspítelann, Gunnlaugur Snædal deildar- læknir við fæðingadeild Land- spítalans og Guðmundur Þórð- arson aðstoðarlæknir við Rann- sóknarstofu Háskólans. D Georg kvað læknana ekki hafa tilgreint neina orsök fyrir upp- sögnum sínum en sagðist gera ráð fyrir að þær stæðu í sam- bandi við óánægju yfir launa- kjörum, — nú væri beðið eftir úrskurði Kjaradóms og e.t.v. vildu læknarnir með uppsögn- um sínum knýja á um það að Kjaradómur tæki kröfur þeirra til greina. D Þjóðviljinn átti einnig tal við Gunnlaug Snædal lækni og vildi hann lítið um málið segja á þessu stigi en sagði þó að á- stæðan fyrir uppsögnum þeirra læknanna væri m.a. óánægja með launakjör þeirra svo og aðstöðuskort er orsakaðist af seinagangi í byggingamálum Landspítalans, það væri ekkert launungamál að mikil óánægja væri ríkjandi meðal lækna vegna þessara mála. Hins veg- ar kæmu persónulegar ástæður einnig til greina í sambandi við uppsagnirnar. Hitaveita Reykjavíkur hefur víða brugðizt undanfarna daga og var ástandið sérstaklega slæmt s.I. þriðjudag, en þá urðu bilanir í kerfinu á þremur stöð- um og sat fólk í kuldanum í Hlíðunum, miðbænum og víða um vesturbæinn eins og skýrt var frá hér í blaðinu á miðviku- dag. Þjóðviljinn hafði í gær sam- band við Jóhannes Zoéga, for- stjóra Hitaveitunnar, og innti hann eftir því hvort horfur væru á vatnsleysi næstu daga, ef kuldinn héldist. Kvaðst Jóhannes erfitt eiga með að segja um það, hita- veitan hefði misst mikið vatn við bilanimar undanfarið og hefði ekki náð því upp ennþá. Þá hefur varastöðin við EUiða- árnar verið biluð, en vonir stóðu tiii að takast mætti að gera viö hana fyrir miðnættið í gær. Þegar full aðstoð fæst frá vara- stöðinni á ný, má búast við að ná aftur upp þvi sem tapazt hefur, sagði Jóhannes. Vatns- leysið hefur mest komið niður á Skólavörðuholtinu sunnan- verðu, Þingholtunum og sumum Framhald á 3. síðu. Kvöldþjénusta verzlana mun hætta næstu mánaðamót D Frá og með næstu mánaðamótum verður ekki leng- ur hægt fyrir síðbúnar húsmæður og aðra, sem á þurfa að halda, að skreppa út í.búð eftir kl. sex og kaupa það sem gleymzt hefur eða það sem ekki hefur unnizt tími til að útvega yfir daginn. Það er sem sagt alveg sama, tími gilti í desember umfram Ósvaldur Knudsen með kvikinyndávélina á lofti. — (Ljósm. Þjóðv. A.K.). VIII. alþjóðlega heimildakvikmyndahátíðin: Míkhaíl Romm hlaut aðal- verðlaun Leipzig-vikunnar Ósvaldur Knudsen fékk sérstaka viðurkenningu dómnefndar vikunnar D Áttundu alþjóðlegu kvik- myndavikunni í Leipzig lauk sl. sunnudagskvöld, 21. nóv- ember, og var þá kunngerð- ur úrskurður dómnefndar í verðlaunasamkeppninni. — Alls verðlaunaði dómnefnd- in 18 styttri og lengri heim- ildakvikmyndir, teiknimynd- ir, fræðslumyndir og sjón- varpskvikmyndir, en aðal- verðlaun keppninnar hreppti myndin „Hinn venjulegi fas- ismi", sem sovézki leikstjór- inn Mikhaíl Romm setti saman. EHefu kvikmyndir til við- bótar hrepptu sérstaka við- urkenningu dómnefndarinnar og var mynd Ösvaldar Knud- „Surtur fer sunnan'% ein þeirra. Þó að myiid hins íslenzka áhugamanns hafi ekki hlotið verðlaun i sam- keppninni er hér tvímæla- Iaust um að ræða einhverja mestu viðurkenningu sem myndin enn hefur hlotið, og hefur hún þó hvarvetna vak- ið athygli þar sem hún hefur verið sýnd og sumsstaðar hreppt verðlaun. Sem fyrr var , sagt hlaut Mik- haíl Eomm frá Sovétríkjunum aðalverðlaun kvikmyndavikunn- ar» svo og verðlaun saimtaka austur^þýzkra gagnrýnenda, fyr- ir mynd sína ,,Hinn venjulegi fasismi" („Der gewöhnliche Fas- chisrous"), stórkostlega mynd um þá atburði er leiddu til valdatöku fasista á Italíu og Spáni og nazista í Þýzkalandi og siðari heimsstyrjaldarinnar og óskaplegum ógnutn hennar, jafn- framt bvi sem sWrskotað er á tímabæran hátt til atburðavorra tíma. Af öðrum verðlaunarnyndum sem sérstaka athygli vökru má nefna j,Kommando 52" og jtNow'V Fyasri myaidina gerði austur-þýzki kvikmyndagerðar- maðurinn Walter Heynowski og fjaHar hún um Þjóðverja. sem Framhald á 3. síðu. hvað mikill kaffiþorsti sækir á fólk: kaffið fæst ekki keypt ef- ir sex — nema kannski „bak- við" í söluopunum. Að öllu gamni slepptu er hér í ferðinni mikill afturkippur í 'iiónustu vi5 neytendur, því að þeir munu eigi ófáir hér í bæ, sem Util eða engin tækifæri hafa til að komast í verzlun á venjulegum sölutíma. Sérsamningar kaupmanna og verzlunarfólks um aukavinnu- tínia vegna kvöldþjónustunnar •renna út um mánaðamótin og er ekki útlit fyrir að samið verði aftur á næstunni. Fyrirsjáanlegt er að ekki verður samið fyrir desember, en hvort nýir samn- ingar taka gildi f ársbyrjun 1966 er enn óvíst. Þessar upplýsingar fékk Þjóð- viljinn í gær hjá framkvæmda- stjóra Verzlunarmannafélags R- víkur, Magnúsi L. Sveinssyni, lögfræðingi, sem einnig á sæti í samninganefnd um kvöldþjóii- ustuna af hálfu V.R. Sagði hann jafnframt að sérstakur opnunar- venjulegan tíma, á laugardögum og á Þcrláksmessu og væri þess því ekki að vænta að sérsamn- ingar um kvöldþjónustu yrðu gerðir fyrr en í fyrsta lagi um áramótin. Auk Magnúsar sitja i samn- inganefndinni framkvæmdastjóri Kaupmannasamtakanna, Knút- ur Bruun, lögfræðingur, borgar- ráðsmennirnir Birgir Isl. Gunn- arsson og Kristján Benediktsson og Sveinn Ásgeirsson, hagfræð- ingur, skipaður af borgarstjóm, sem fulltrúi neytenda. Blaðið hafði smáviðtal við Jón Bjarnason hjá Kaupmanna- samtökunum og sagði hann að í kvöldþjónustunni undanfarið hefðu tekið þátt 120 matvöru- búðir og skiptist þetta þannig, að 20 verzlanir víða um bæinn höfðu vakt í einu siöttu hver.ia viku. Kvaðst Jón ekki álita, að starfsfólk verzlananna hefði verið óánægt með þennan vinnu- tíma, því að í stað hans hefði það fengið frí fram að hádegi daginn eftir hverja kvöldvakt og þar að auki hefði bætzt við einn dagur við sumarfríið fyrir hverja vaktviku. Samninganefndin fjallaði nú Framhald á 5. síðu. Opið fil klukkcm tíu í kvöld ¦*• Happdrætti Þjöðviljans fer þess á leit við alla þá, sem hafa fengið senda miða heim að gera skil hið allra fyrsta. Tíminn styttist óðum þangað til dregð verður og þörfin vex á auknum skilum í happdrættinu, •*r Tekið verður á móti skilum í afgreiðslu Þjóðviljans að Skólavörðustíg 19, gengið inn Skólavörðustígsmegin, næstu daga. ¦*¦ f kvöld verður opið til klukkan 10 og á morgun; laugar- dag, er opið til klukkan 7 um kvóldið. Ingi R. Helgason spyr-. Ætlar dómsmálaráðherra a eygja sig A kvöldfundi í neðri deild j Fyrr £ ræðu sinni hafði Ingi | ið fram á tiltekinni embættis- í gær benti Ingi R. Helgason ' R- Helgason svarað nokkrum at- , veitingu vegna pólitískrar mis- í lokarðum sínum á að af yfirlýsingum fulltrúa þing- flokksins í umr. um embætta- veitínguna / í Hafnarfirði væri Ijóst, að þrír þingflokkar for- dæmdu embættisveitinguna í Hafnarfirði eða meiri hluti alþingis. Spurði hann í því sambanði. hvort dómsmála- ráðherra þætti ekki ástæðatil að beygja sig' fyrir þessum meirihluta og breyta stjórn- arathöfn sinni. riðum úr ræðum Bjarna Bene- beitingar og sú fordæming nær diktssonar og Matthíasar Á. : inn fyrir veggi alþingis. Þá að Mathíasens. Kvað Ingi það tákn- nota tækifærið til að spyrna við ræna mynd af þróun veitinga- fótum og setja reglur sem stuðla málanna í landinu undanfarna að þvi að draga úr möguleikum áratugi, sem fram hefði komið I misbeitingar. umræðunum um embættaveit- Að lokum svaraði Ingi ræðu inguna í Hafnarfirði. Framsókn Matthíasar A Matthiesen ög og íhald eiga ekki nægilega stór lagði áherzlu á þau þrjú atriði, orð til. að lýsa misferli hvors em hann taldi helzt ámælisverð annars í embættaveitingum und- við veitinguna. I fyrsta lagi anfarið.. og vissulega hafi veiið hefði eina pólitfska umsækjand- rakin þar ljót saga. En er ekki anum af þrem verið veitt emb- mál að Iinni, spurði Ingi? Al- œttið. í öðru lagi hefði starfs- menn fordæming hefði nú kom- I aldursreglan verið sniðgengin og í þriðja lagi hefði ekki verið tekið tillit til hins, langa setu- tíma Björns Svenbjörnssonar. Auk Inga tóku til máls Bjarni Benediktsson, Þórarinn Þórarinsson, Einar Agústsson og Matthías Á, Mathiesen og not- uðu þeir allir ræðu tíma sinn til að bera saman misferli fram- sóknar- og íhaldsráðherra í emb- ættaveitingum og var það held- ur ófrýnilegur listi. A auka- fundi tók Jóhann Hafstein til máls, á undan Inga R. Helga- syni, en hann kvaddi sér ekki aftur hl.ióðs til að svara spum- ingu Inga. '<&

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.