Þjóðviljinn - 01.06.1968, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 01.06.1968, Blaðsíða 1
16 síður í dag - næsta blað miðvikudag Laugardagur 1. júní 1968 — 33. árgangur— 111. tölublað. Alþýðublaðið fordæmir ísalbröltið í Straumsvík Mótmœlir stofnun ,,company-union$ ii 130 skammbyssum 6 vélbyssumskilaB Fresturinn framlengdur til 15. júní ¦ Yfir 130 skammbyssum og sex vélbyssum hefur verið ' skilað til lögreglunnar síðan skorað var á fólk að skila og gera grein fyrir ólöglegum skotvopnum sem það hefði í fórum sínum. í>á hafa verið gefin út byssuleyfi fyrir fjölda riffla og haglabyssa sem ekki voru áður á skrá. ¦ Hefur nú verið ákveðið að framlengjá frestinn til að skila eða láta skrá skotvopn hjá ]ö<jre?lunni til 15. júní n.k. Þedr Bjairki Elíasson yfiirlög- regluþjónn og Ásgeir Tmoroddsiein fulltrúi í Dómisimálaráðuneytin'U skýrðu blaðaimönnu'm í gær frá þeirri átovörðum ráðumeytisims að fraimlemgia frestinm til að sfcila ólöglegum skotvopnumi fraim til 15. iúní, en hann átti að renina út í gær. Er Jramlenigámgiin gerð vagna mikillar aðsóknar, einsog Biarfri orðaði það, og ainna hjá lögreglunmd við þetta, en ýmsir hafa tilfcynmt um sikotvopn og beðdð um að fá að koma með þaú í iúmtf. Eins er enn vitað um þó moktouð af ólögflegum skaimim- byssum í fórum eiinstafcra mamma, eem ekfcert haifa látið lögreigluna heyra frá sér og fá þeir nú enn tæfeifæri til að skila byssunum án malssóknar, en eftir 15. júní 'Verða alíir að sæta ábyrgð, sem þá hafa undir höndum ólögleg sfcotvopn, I Langfflest sfcotvopnanna hafa verið afhent lögreglummd í Rvik, eða 112 skaimmbysKur og tvær vélbyssur, en tveim vélbyssum hatfðd verið stoilað áður en ásikor- umin var semid út, Þá hefur tvedim vélbýssum verið sfcilað til lög- reglummar í Kópavogi, en allar þessar vélbyssur eru þýzfcar og hafa verið hér síðan á stríðsór- litim Lögreglunmi í Kopavogi hafa verið afihentar 6 slkamm- byssur, f Keflavík 1, á Atoureyri 8 og í Hafnarfirðd 5 auto sjö 'fiffla sem eigendur kærðu sig éfctoi um 'að fá byssuleyfi fyrir. Hafnarfjarðarlögreglunni hefur énnfrémur verið tilkynnt um ívö vopnasöfm í einfcaeign og vérður ékvörðuin tekin eftir helg- ina, hvort þau verða gerð upp- ta=fc éða byssuirnar gerðar óvirfcar. í Reyk.iavfk hefur á þessu "•támabili verið veitt byssuleyfii fyr- At 385 rifflum og haiglabyssum. Érii léyfin hér gefin út á átoveðn- áir byssur, en víða úti á Iandi héffur verið látið nægja að gefa byssuleyfi út á nafn eigandams ög .vérður þessari, tilhögun breytt á niæstunni og eigemduim gert að koma .með byssurnair tiil sifcráraángar. Að lotoum skýrði Ásgeir Thor- oddsen frá því að reglugerðum inmfluibndmg, sölu og meðferð á skotvopnum og skotfæruim, sem er síðan 1936, yrði emduirskoðuð og væntamlega hert á ýimsum á- kvæðum henmar. Bjarki Elíasson yfirlögregluþjónn og Ásgeir Thoroddsen fulltrúi í byssugeymslunni (Ljósm. vh). Heldur friðvænlegra í Frakklandi á ný: n vilia sningar geti faríð PARÍS 31/5 — Heræfingar voru í nótt í París og í dag myndaði Pompidou forsaetisráðherra nýja stjórn, sem á að sitja fram að kosningum, sem eiga að verða 23. og 30. júní. Friðvænlegar horfir nú í Frakklandi eftir að leiðtogar stærsta verkalýðs- sambandsins CGT, sem kommúnistar stjórna, lýstu því yfir í dag að þeir vildu ekki á nokkurn hátt hindra að kosningar gætu farið fram og kváðust jafnframt fúsir til að halda áfram samningum við fulltrúa ríkisstjórnarinnar og atvinnurekenda um nýja kjarasamninga, sem verkalýðurinn gæti sætt sig við. Kommúnistaflokkurinn hefur afþakkað til- boð yinstribandalagsins úm sameiginlega lista í kosningunum og mun bjóða fram flokkslista. Hin harðsmúna afstaða de Gaulle forseta og yfirjýsing hains um það, að hann muni ekki segia af sér virðist hafa leitt til þess að fransfcir stjórnimáladllotokar og verkalýðssaimitok hatfa snúið sér að kosnángaundirbúndngi affull- um kraítd: l ..¦ ¦ • Verkalýðsleiðtogar leggja nú allt kapp á að ná sem hagtovæm- ustum saimniinigum fyrir 'hinar 9 miljóindr verkíallsimanna og seg- Verkamtmnasamband íslands lýsir fylgi við ályktun ASÍ i ísalmálinu í gær barst Þjóðviljanum eftirfarandi fréttátilkynning frá Verkamannasam- bandi íslands: Á fundi framkvaemdastjórhar Verka- mannásambands íslands sem haldinn d var í dag, var «ef tirf arandi ályktun gerð: Framkvæmdastjórn Verkamannasam- bands Islands lýsir fyllsta stuðningi við dlyktun Alþýðusambands íslands frá 30. maí s.l. varðandi tilraunir forráða- manna ISAL til að stofna stéttarfélaa innan fyrirtœkisins í Straumsvík. J.afnfrámt lysir framkvæmdastjórv in yfir pví, 'að Verkamannasambandi* mun veitá peim verkalýðsfélögum, serv hlut eiga að máli, alla þá aðstoð, serr það getur í té látið til að tryggja fuV an samningsrétt félaganna gagnvart ÍSAL. ir NTB að fréttir víða úrFrakli- lamdi beodi til þessi, að verfca- menn halldi nú afttur til vkunu sinnar, sénlega í smaarri fyrir- taakjum, þó sitænri vertosnniðiur staindd enni auðar. Saiminiingar náðust í dag við verikamenin í gas- og raíorku- sambandinu og halda þeir aflbur til vinnu, en verfcamenn 1 Ren- ault verfcsimiðjunum saimlþykktuí dag með yfflrignœfainidi ínedri- hluita aittovæða að halda áfiram vertofalpniu. Pompidou forseotisráðlherra endursfcipulagði stjórn sína ídag og fiara fdmm réðherrar úrhenni en mairgir skdpta á stöðum. Midh- elc Debré fjármálaráðherra verð- ur nú Uitanritoisráðherra en Co- uve de Murville tekua. við stöðu hans. ' ." Ininiainrífcisráðherran^ Christiiain Fouchet fer úr st.ióminni og sömuiieiðis dómsmiálaráðlierrann Louis Joxe, en við stöðu hans tefcur leiðtogi vinstrisiinnaðrá GauMista, Rene Capitain, enhann sagði af sér þingimennsku í fyrri vitou í mótmaelaskyra við stefinu/ stiórtnarinnar. Franistoa stjórtniin tófc í dag upp gjaldeyriseBtirlit til bráðia^ bdrgða til að koma í veg fyrir f.iármagmsútfluitniing fré Fratok- landi í brask. Nú íær hver mað- ur sem fer firá Frafctolandi aðedns að hafa með ser 1000 firantoa í redðufé. Herdeildir voru að æfintguim í og utan við París í nótt og haifia herfiluitiningar um borghia gert loft allt lævi blandiði ein mjög dró. úr viðsiém efitir að for- ystumiemin C.G.T. lýsitu því yfir að þeir vildu ékfcd hindra ánotok- urn hátt að kosmdngamar gætu farið fram. Á sama hátt og C.G.T. hafa einnág him tvö stóru vertoalýðs- samböndin í lamdiriu krafizt frekari samriinga við yfflrvöldan um bjairatjœitiuir. "^* Annað aðalblað ríkisstjórnar- innar, Alþýðublaðið, birti í ' gær hvassa forystugrein um bröltið í Straumsvík, i og nefn- ist greínin ISAL. • Minnir Alþýðublaðið á, að Al- þýðuflokkurinn hafi ráðið úr- slitum á Alþingi um sam- þykkt alúmínsamningsins og hefði flokknrinn sett það skil- yrði fyrir því að hamn veitti máJiinu liðsinni „að íslenzka álfélagið skyldi ekki ganga í samtök íslenzkra atvinnurek- enda eða styrkja þau á neinn hátt". Og, blaðið telur það sem er að gerast í Straums- vík „brot á þeim anda sem rikt hefur um skipti Alu- suisse við Islendinga". • Forystugrein Alþýðublaðslns lýkur á þessa fleið: „Það er sjálfsagt fyrir sfrarfsfólk Isals að hafa með sér félag, en það félag verður aldrei aðili að samningum um kaup og kjör. Þau mál munu ísOenzk verka- lýðsfélðg sjá um". Forustugreim AlþýðuMaðsims fier hér á effcir í heild: „Alþdngd samlþykfcti á sínum tíma að heiimdla Svissoesfca ál- ^fiélaginiu að redsa álbræðslu við Strauimsvifc summam Hafnairfjarð- ar. Alþýðuflokkurinn stóð aðþess- ard samlþyiktot og réðd úrslituim luim, 'að húm var gerð. Flokfcurdmn setti skilyrði fyrir því, aö hann veittá liðsdmind við málið, og það var, að íslenzfca álfélagið. sfcyldi efcki gamga í samtöfc ísttenzfcra at- vinmurekenda eða styrkja þau á neinm hátt. , , . -Fyriirvari Alþýðuflokksims; þýddi í raum og veru, að álfélagið s&yldi efctoi gera tilirauin til að hafa á- < hrif á ísHetnzkam vdmmuimiarkað. Það var eikki aettiumdn, að erlend- ur aðili yrði tfil'að styrkja vdnmiu- veitendur á neinm hátt eða t'il að draga úr sityrk verkalýðafiéllag- antna. Nú hafa þau tíðdmdi gerzt, að sitoftoað hefur verið tdl féUags starfsmainma Isal í Straumsivfk. Etofci er Ijósit, hverjir að þessu stamda, en íslem2ikur framTkvaámda- stjóri virðist vera þar fremstur í Dágmarfcslaum hafa begar ver- ið hækkuð uim 35 prósenit, og sagt er að saimningar stamdd yfiir í ýmsum þýðdmgainmiklum at- vimmuigreimum).. I ræðu siinmi í gær sagði de Gauílle, að hamm myndi grípa til „amniarra ráðstafama" til , aðf filokfci. vernda lýðvelddð", ef ómögulegt I Stofinun þassa féJags, sem æifcl- Fraarilhald á 3. siðu. I FramShald á 3. síðu / Stúdentar bafa tek- iS báskólann í Rém RÓM 31/5 Vinstirismnaðir mótmælendur lentu í ofsaleg- um átökum við lögregluna í Róm skammt frá franska sendiráðinu í borgimni í kvöld. Fyrr í dag tókú stúdentar háskólann í Rórn, þar sem átökin milli þeirra og lögreglu urðu hvað hörðust í vetur. Skammt frá 'franstoa sendiráð- | entar háskólsirai í Róm og hróp- inu var dúkka sem átti að ; uðu: „Frafckar eru byr.iaðdr. nú tákmai de Gaulle forseta bremnd, bílum var velt og borð og stól- ar teknir á naestu veitinga- stöðum í götuvígi. Margir særðust í endurtekm- um árásum lögreglummar til að dreifia mótmælemdum, em þeir börðust einnig við brunaliðs- menn sem voru að reyraa að slötokva elda í um ' 12 bílum, sem kveitot halfði verið í. ' Fyrstu átöfcin urðu eftir að um 5000 manna kröfugamga fcom inn á torgið sem frsmsfca sendi- ráðdð stendur við. Fyrir fylk- inigunni voru bormdr svartur fáni st.iórnleysing.ia og rauður fáni. 1 kröfugönigummi var sfcor- að á Itali að efna til miótmœla- hreyfingar í Ifkdngu við þá sesm inrnað hefur Frafckland að umd- anförnu. Fyrr í dag tokiu uim 2500 stÖÖ- er komið að otokur". Stúdentarnir lotouðu öllum híiðum að háskólanum o? gengu um uindir rauðum fánum og vígorðum svo sem: „Pólitíslct vald sprettur út úr rifflunum". Stúdentar eru félagar í stúd- entasamtökum sem nýleffa lýs'u því yfir að bau ætluðu að fá verksimenm til siamvinmu við sig um mátmælaaðgerðir. Stúdemtar í Milano halda enn áfram setuverkfalli sdnu. Fréttamenn segia að hin vax- andi stúdentahreyfing á Italíu hafi siglt í kiplfar kosmimga í landiniu i fyrri vifcu og ákvörð- un sósíalistai um að slíta stiórn- arsamístarfimu. Þá eru stúdenter miög reiðir vegna ruddalesra aðfara löt»- reglummiar í fyrri mótmiælaað- gerðum.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.