Þjóðviljinn - 05.06.1968, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 05.06.1968, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 5. júní 1968 — 33. árgangur — 112. tölublað. Allt um íþróttir til áskrifenda Þ/óðvilians Edns og áður hefur veriö skýrt frá í Þjóðvil.iainuim hof nýtt iþróttablað göngu sína fyrir fáum vikum, vikublaðið „Allt um íþróttir". Nú hafa tekizt samningar við ritstjóra og útgefanda íþróttablaðsdns dr. Ingimar Jónsson um að Þióðviliinn kaupi hluta af upplsigi „Allt um íþróttir" og dreifi til fastra áskrifenda. Verður Iþróttablaðið þá bordð með Þjóðviljanuim út á þriðjudögum sem fylgirit er flytji áskrifendum nýjustu í- þróttafréttir ög anhað efini um íþróttir, skák, bridge og fleira. Af þeim sökum fjlyt- ur Þjóðvirjinn aðeins tak- markað íþróttaefni á þriðiu- dögum framvegis, en aðra daga eins og áður eftir efn- um og ástæðum. Þjóðviljinn vonast tU að þessi nýjung falli ásfcrifend- um vel í geð. Sflómenn lá aðsaltaen ekki seSfa Nefhdin sem skdpuð var til að gera tillögur uim hagnýt- ingu síldar og bætta þjónustu við síldveiðiflotann á fjarlæg- um miðuim hefur semit frá sér langa greinargerð til viðbótar þeirrd sem sagt var frá í Þjóðviljanum í fyrra anéinuðd. Nánar verður sag$ frá grein- argerðdnnd síðar, en hér er lokakaflinri þar sem vikið er að því atriði þessa máls sem sjómenn hafa margdr talið að gseti orðið bezti gi-undvöllur s'íldvedðaona í suimar, þ.e. að veiðiskip sigld sjálf með full- saltaða sild á erlendan mapk- að beint af miðunum. Ndður- stöður af athugun nefndarinn- ar um þetta eru ailgeirlega nei- kvæðar, og verða síldarsalt- endur því. áfram mdlliliðir uim . sölu á saltsíld á erlendan markað, þótt sjómönnum sé ætilað að fullsaita hahia um borð í yeiðisfcipunuim. Um þetta atriði segir svo 7 orðrétt í greinargerð nefndar- 1 innar:. \ „Að lokuim vdll nefnddn 4 vfkja að máli sem mikið hef- 7 ur verið rætt í sambandi við 1 söltun síldar um borð í veiði- ^ skipuim en það er sú staðhæf- 4 ing margra, að æskilegt sé að i fullsalta sdld um borð í veiði- 1 skipunum og fflytja hana síðain \ til erllendrar hafnar beint, I ahnað hvort í veiðisfcipunuim i sjálfuim eða í sérstökum ffluta- ingaskipuim. 1 upphafi starfs síns hóf nefindin þegair að afla upplýs- inga um þetta atriði. Ræddi nefndin við fuilltrúa sænskra ' síídatrkaupenda um mdðjan 1 marzmiániuð s.l. Ennfremur , kaninaði Síldarútvegsnefnd að Ibeiðni nefndarinnar imiálið m. í viðræðum, við sænska 1 sfldarinnfllyt.ieridur í lok marz- i mánaðar s.l. Þá lét nefnddn spyrjast fyrir um það á vegum ' utanríkisráðuinieytisins, hvort 1 möguJedkar séu á að fá salt- I sfld umskdpaðrd í Narvik eða annarri norskri höfn, í fflutn- ingasikip eða lest. Niðurstöð- : ur þessara athugana urðu svo sem hér segir: 1. Algerlega er óheimilt fyrir erlend skip að nota norsk- ar hafnir og fiskveiðiland- Framhald á 7. siðu. Mil/onir verkamanna halda ennþá áfram verkfállunum í Frakklandi AAjög hefur dregið úr óspektum þar en á ítalíu, í Júgóslavíu og víðar hafa stúdentar látið mjög til sín taka og gera kröfur um endurbætur á háskólum og þjóðskipulaginu PARÍS, RÓM og BELGRAD 4/6 — Frönsku stjórninni varð^ ekki úr þeirri von sinni að þorri verkfallsmanna myndi hef ja aftur vinnu að lokinnj helginni., Þótt nokkur hluti þeirra hafi nú gert samninga um kjarabætur og muni að líkindum ¦ hverfa aftur til vinnu næstu daga, halda þó miljónir þeirra í mikilvægustu starfsgreinum áfram verk- föllunum. Öldur óspektanna hefur þó lægt í Frakklandi, a.m.k. að sinni, en annars staðar í Evrópu, t.d. á ítalíu og í Júgóslavíu, efndu síúdentar til mikilla mótmæla og urðu harðar viðureignir í Róm og Belgrad. Stöðugar saminiinigaviðræður hafa staðið yfir í Frakkllandi milli fiulltrúa verklýðsfélaganina annars vegar og ríkisstjöirniar og atvinnurekenda hins vegar og hefur samkoimu,ilag í sumum greinuim tekizs, eins og t.d. í járnbrautum og neðanjarðar- brautinnd í París, en eftir er að ydta hvort verkamenn staðfesta það samkomiuliag. Gerd þeir það eru hkur á að saimigöngur taki að færast í eðlilegt horf í Frakk- landi ednhvern nasstu daga. og kauphöllin í París er enn lok-< uð. Það er talið að Frafckar hafi tapað um 380 mdljónum dollara af gjaldeyrisfoirða sínium undan- farið og í dag var frá þvi skýrt að Frakkar hefðu farið fram á að nota heimild sína til að taka um 750 miljón doMara lán úr Alþjóða gjaldeyrissjóðnum öl þess að stainda undir gengi framk- ans. Fraklcar eiga annars svo mikinn gjaldeyris- og gullforða að þeir ættu að geta staöið af sór það áfall sem frankinn hefur orðið íyrir. Stúdentar á ferð ¦En það er víðar em, í Frakk- landi sem óvissa rfkdr um þess- ar mundir og edns og þar hafa Ilarðir í honi að taka I öðrum griednium er hiins veg- ar ekki aminað sýrma en að verka- menn ætli að halda kröfum sín- um til streitu og hvergi silaka á verkföllunum fyrr en þeim hef- I stúdentar lagt sitt af mörkum til ur verið komið fram algerlega. að maigna hana. A ítaPu, Qg þá Þetta á þaniniig við um verka- I einkum í Róm, hafa. verið miMar mienn í hinum mifcilvægu grein- I óspekitir flesta helgidagana, eða uim bfla- og fluigvélaiðniaðardns. j frá því að vimsitri sinnaðir stúd- Verkamienn ' í 'Renault-verk- entar efndu til mótmæla, bæði til simiðjuaiium í Billanoouirt við Par- stuðmings fólögum sínum í ís, en þeir eru um 22.000 tailsins, Frakfclandi og til að fylgja á eft- eru enn sem fyrr lanigharðastir ir eigin kröfuim um bætta skip- í horn að taka og hafa fram að an á háskólakerfinu og alimenn- Forseti íslands múrar blýhólk inn í einn vegrg stöðvarhússins. í hólkinn vax Iagt skjal þajr sem skráð er á skinn saga þess verks sem unnið er að við Búrlell og getið þeirra aðila, sem átt hafa þátt í undirbúningi þess og gerð á einn eða annan hátt. Forseta^til aðstoðar er Arni Snævarr verkfræð- ingur. — Ljósm. Þjóðv. Á.Á. Hornsteinn að stöivarhúsi þessiu haifinað öllum málamdðlun- um og enn samþykkt einiróma að halda áfram verfcfaili sínu. Þeir fcrefjast m.a. 1.000 franka lag- markslauinia. Jánrjlbrautarverka- menn munu hafa fcnúð firam 10- 17 prósent kauphækikun og terja SiamningameTWi þeirra það góðan árangur. Vandkvæði Frakka Eins og ,að likum lætur hafa hin lönigu verkfðll orðið þungt á- fall fyrir efnahag Frakfca. a.m.k. í bili. Veridun með franka hefur stöðvazt og hann í raunincni efcki verið skréður síðain fyrir helgi ar þjóðfélaigBumbætur. Viinstrisinnaðdr stúdenter náðu Framhald á 3. síðu. KR-Fram 2:2 Viðureign Pram og KR í l. deildar keppninnii' í knaittsþyrnu á Tjaugardalsvelldnum í gærfcvöld lauk með jafntefld, 2:2, eftir tvi- sýnan og spemmandi le.ik. I hálfJeik sitóðu leikar 0:0, en KR setti Jjyrsta marfcið í síðari hálfleik. Fram tókst að jafna og skora edtt yfir, en á sdðustu mín- útu ledksdns jafnaði KR aftur. fórsár-virkjunar ? Á annan í hvítasunnu lagði forseti íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, hornstein að stöðvarhúsi virkjunar Þjórsár við Búrfell. Fram- kvæmdir þar eystra eru'nú vel á veg komnar og búizt við að þeim verði lokið á næsta ári að áliðnu sumri, þ.e. lokið fyrsta áfanga sem er 105.000 kW virkjun. „Times" í London og „Washington Post": Bandaríkjamenn gera tilraunir með sýkla- og eiturvopn á Grænlandi Ein af heimildum þeirra er bók sem er að koma út eftir fyrrverandi hermálaritstjóra bandarísku fréttastofunnar ^Associated Press" KAUPMANNAHÖFN 4/6 — Frásagnir sem birzt hafa und- anfarið í tveimur helztu dagblöðum Bretlands og Banda- ríkjanna, „The Times" í London og „Washington Post", um að Bandaríkjamenn hafi gert tilraunir með sýkla- og eit- urvopn á Grænlandi m.a. hafa vakið geysimikla athygli í Danmörku. Þessar frásagnir hafa að vísu verið bornar til báka, en með slíkum semingi, að sterkur grunur leikur á að þær hafi við rök að styðjast. Helzta heimdidin sem blöðin styðjast við í frásögnurn sínum er bók sem er í þanh veginn að koma út og er eftir kunnan bandiarísifcan blaðam,ann, Sey- mour Hersih, sem var til skamms tíma hermálaritstj. Hinnar stóru bandarísku fréttastofu „Associ- ated Press" og hefur því haft betri aðstöðu en fflestir aðrir starfsbræður hans til að kynn- ast því sem leynt á að fiana. Hersh heijur undanfairið verið einn af blaðafulltrúum Eugene McCarthy, öldungadeildarmianns og keppinautar Robeirts Kennedys um forsetaframboð Demókrata. Kaflar úr bókinni hafa að und- anfömiu birzt í 'hinu víðkuona ' fell nýta um það bil eincti siötta Fraimlhiald á 3. síðu. I hiluita, eða ram 1700 miljónir Margir gesitdr vonu viðsibaddir athöfndna é imániudaiginn og ræð- ur ffluttar. Áður en hornsiteinininn- var.! lagður fluitti Jóhannies Nor- dal seðflaibanikasitjóri, fonmaður stjórnar Landsvirkjunar, ávarp og síðar maalti forseti nokkur orð. 1 hádegisverðarboði munu þeir Eiríkur Briem framkvæimda- stjóri Dandsviirkjunar og Imigólf- ur Jónsson ráðherra hafa fflutt ræður, sem fréttamenn fengu þó ekkd að heyra; einnig var virkj- unarsvæðið sýnit gestum. Vatnasvæði Þjórsár" 1 ávarpd siinu sagði Jóhannes Nordal m.a.:- • • Með upphafd þessara fram- kvæmda eru Mendinigar að hef ja nýtt landnám, beizluin þeirrar yatnsorku, sem bundin er í Þjórsé og þverám hennar, mesta vatnssvæði á laindi voru. Og það er trú min og von, að því mdkla verki, sem niú er" hafið, verðd haldið áfram sem næst hvildar- laust, unz orka Þjórsársvæðisins hefur verið beizluð frá láglendi upp að jöikulrótum. Stærð þessa verkefhds má mairka af því, að á þassu vatna- svæði mun vera um helmdmgur allrar þeirrar vaitnsonku, sem lik- legt er, ^að nokkurn tíma reyndsit haigkvæmt að vi'rkia á íslainidi, eða ails nær 10 þús. miiljónir kwstundir á ári. Af þessatri orfcu mun þessd fyrsta afflstöð við Búr- fullum kwstunda k. ári, aiffcostum er náð. Til saimaniburð- ar má geta þess, að öll raforku- framileiðsla á Islandi nemiur niú um 700 milj. kwstunda á ári og mun þvi meira' en þrefaldast, þegar Búrfellsviilkjun er <M kom- in.í notkun. * Næsta virkjuM f Tungná? Með frekari virkjunum fyrir Wfan Búrfell, 'bæði í I>.ióirsá og Tunigná, og með byggingu, vaifens- miðluiiairmannvirkja ofairiega í ái'jum, rniun rekstrairöryggi tyg hagkvæmind auikast. TÞess . vegn a skiptir miklu máli, að hægit verði að halda -virk.iunum áfram sérn allra fyrst. Hafa Tjandsivirkjun og Framhald á 7. síðu. Óvœnt úrslif í 3. umferð Úrslit í 3. umferð Stórmóts Taflfélags Reykjavíkur í gær- kvöld komu á óvart: Jón Kristinsson vann Uhl- mann og Freysteinn vann Áddi- son. Friðrik tkpaði hins vegar í 40. leik gegn Vasjúkof, féll á tíma, eftir að hafa verið tal- inn eiga gjörunnar stöðu. Skáfcum Szabos og Taimanofs, Braga og Jóhanns, Andrésar og Guðmundar, Byme og Osfojic lauk með jafntefli, en skák Benónýs og Iniga.R. fór í bið.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.