Þjóðviljinn - 20.06.1968, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 20.06.1968, Blaðsíða 4
4 SÍÐA — ÞJÓÐWLJINN — Ffaiimitadagiuir 20. júni 1968. Otgefandi: Samemragarflokkui alpýðu - SósíalistaflokktHinn. Ritstjórar: tvar H. Jónsson. (áb.), Magnús Kjartansson, Sigurður Guðmundsson. Fréttaritstjóri: Sigurður V. Friðþjófsson. Auglýsingastj.: Sigurður T. Sigurðsson. Framkvstj.: Eiður Bergmann. Ritstjórn, afgreiðsla. auglýsingar prentsmiðja: .Skólavörðustig 19. Sími 17500 (S linur). — Askriftarverð kr. 120,00 á mánuði — Lausasöluverð krónur 7,00. Abyrgðar/eysi þjóðviljinn hefur átalið að ekki skuli háfa verið fylgt lagaákvæðum um að ákveða verð á sum- arsíld í júníbyrjun. Og Þjóðviljinn hefur talið-það stórum ámælisvert að útgerðarmenn skuli hafa til þessa neitað að ganga að hinum sanngjörnu kröfum sjómanna, sem um imairgt mega einungis heita eðlilegar leiðréttingar á samningum, og kjósa heldur verkfall á síldveiðiflotanum seint í júní. Sameiginlegur fundur yfirmanna á síldveiðiskip- um hefur nú einnig mótmælt harðlega drættinum á ákvörðun síldarverðsins og krafizt samninga um síldveiðakjör á f jarlægum miðum. í einróma álykt- un fundarins eru fordsamd þau vinnubrögð sem viðhöfð eru við verðlagningu bræðslusíldar og þess krafizt að verði sé ákve'ðið tafarlaust, og í fram- tíðinni verði ekki viðhöfð slík vinnubrögð við verð- ákvörðun. Minnir fundurinn á, að langt er liðið fram yfir lögbundin tímatakmörk 1. og 10. júní. M samþykkti yfirmannafundurinn eftirfarandi: „I>ar sem ekki eru fyrir hendi samningar fyrir síldveiðar á f jarlægum miðum og síldarsöltun um borð í veiðiskipum, telur fundurinn nauðsynlegt að gengið verði frá þessum atriðum tafarlaust." Þegar þessi samþykkt yfirmannánna bætist við að skollið er á verkfall Sjómannafélaganna á síld- veiðiflotanum út af eðlilegutm og sjálfsögðum kröf- uinsam kjarabreytingar, er augljóst að af hálfu opinberra aðila og útgerðarmanna hefur verið staðið af lítilli ábyrgðartilfinningu að undirbún- ingi síldveiðanna á þessu ári, og það svo að tjón hlýzt af. Bandaríska valdiS r I nýju hefti af tímaritinu Rétti, er fjallar um „bandaríska friðinn" ritar Einar Olgeirsson grein um „bandaríska valdið á íslandi" og ber þar saman fyrri nýlendustjórn og aðferðir Banda- < ríkjanna hú. Greininni lýkur Einar með þessum orðum: „Sá er nú hinn.mikli munur eða fyrrum að það er ekkert endanlega tapað enn. Við getum stjórnað'okkur sjálfir, ráðið landi voru einir eins og þjóð vorri er fyrir beztu, ef við aðeins erum menn til þess. En bandaríska valdið vill gera ökk- ur að mannleysum, fyrst og framst með því að breyfca manngildi voru í peningagildi. Það vald ' treystir á það hernám hugans og hjartans, sem er hættulegra en hemám landsins og forsenda þess. Sumum valdhöfum okkar fer enn oft sem hænum þeim sem ekki þora að hoppa yfir krítar- strik, sem dregið hefur verið í kringum þær. En þióð vorri er hugað stærra hlutverk og imeira en, að láta kúlda sig í framandi herstöð með krítar- ^striki kommúnistahræðslunnar eða keyra sig í ný- lendufjötra að nýju sakjr aðdáunar á ágæti er- lendra auðhringa eða vonar um mola af þeirra borðum þegar aðrar þjóðir, eins og hetjuþjóð Víet- nam, fórna lífi og blóði í áratuga löngu frelsisstríði, þá er tími til kominn fyrir íslendinga að slíta a'f sér þá álagafjötra sem mammonsríki Ameríku hefur lagt á land og þjóð. Og fyrsta verkið ætti að vera að slíta ísland úr herfjötrí Atlanzha'fs- bandalagsins 1969". y Þorvaldur Steinason: §§ Ei kairðalegra kölska þing en Kana Islending Æi Velvakandi MorguinMaðsins virtdst vera í essinu sínu fyrra suomidag. Hann boðar þar „skríls" uppþot í Reykjavík 23. júní n.k. Orðrétt segir hann: „Verði komimúnistar hins veg- ar með eitthvert spreOl er bara fróðlegit að sjá, hverjir leggja sig niður við að tajka þátt í því. Þar verða sauðirnir að- skildiir frá höfrunuim í ísilenzku þjóðfélagi. Hins vegar er á- stæðulaust að leyfa þessuim lýð að gera rneiri óskunda af sér en að verða siálfum sér til skammar, og það er rétt út af fyrir sig, að eiins og stemimin- ingin er niú í bænurn eftir sfcríislætin á hafnarbaikikanuim og í kirkjugarðinium, þá er betra, að lögreglan hafi hönd í baigga með hugsanleguin saim- tökuim borgara, því að ekki má móthöggið verða verra en kílám- högg komrna". Velvakandi karmir upp utm i.strákinn Tuima", þegar hann ' talar um sítorílslEefti komimúnásta á hafnarbaikfcawuim í Reykjavík 26. maí s.l. Velvakanda er það velkuran- uigt að allt það sern talizt get-^ ur til skrflsláta við Nató-her- skipiri þann dag var að frum- kvæði og frairnfcvæmd unniðaf Natósinnum. Hanum er það vel kunmugt að bílstjóri sá seim óik á vinstra kanti á H-daginn uim hafnarbafckann og gerði síðar tilrauin til þess að aka bfl sín- um á fólfcsþyrpiinigiuina án tiíllits til þess hyprt.fyrjr yrðu börn eða gaimiaJmenni, hann var að- eins með þessu verki að þjóna undir versta sorann úr þeim liðsaflnaði sem vísuorðin í fýr- irsögn er ort uim. ,,Ki kauðalegra kölska þing en Kana Islending". Hann var aðeiins að sýna rétt amdlit á neðsta sorairauim úr ís- lenzkuœn Nató-fylgjeinduin. éað er ennfremur vitað af Velvakanda að það voru sjólið- ar af þýzka Nató-hersikipiniu sem sprautuðu sjó úr Reykja- víkurhöfln yfir foJksfjöldann á hafnarbakfcamim, meðal ann- ars gestí þá sern boðnir voru niður á hafnarfoakka til þess að skoða hersfcipin. Veivakanda er það vel ljóst að. meðal Is- lendinga h'efur það aldrei þótt ainnað en órneninska að heiia skoipi yfir gesti sina. >að er verk sem „slkríílimennsfca" heit- ir á ísienzku rnóJi. Þetta voru þau einu verk sem unninvoru á haiflnarbakfcaniuim þeninian dag sem geta heyrt undir slkrál- mennsku. En þó dirfist hann að segja að komimúnistar hafi staðið fyrir „siklríls^átulm," þar. Það £er ekki á milii mála að Velvakandi tekur ófrjáisri hendi nafn af velkunnum stjórnmáila- sarmtökum og yfirfærir þau á neðsta og ógeðslegasita sorainm. úr Nató-liðinu ístanzka. Velvakanda er það einnigvel kuninugt að aMt frá þvi að •Nató kom fyrst til umræðu á Isflamdi hefiur herrnangssorinn alltaf verið reiðuibúinn að efna til óeirða ef tækifæri gæfist, Velvakanda er það vel kuttnugt ao Natósorinn hefwr ofitar en f eitt skipti reynt að koma af stað óeirðuim við 1. maí-göngur og ýmds orœjur tækifæri. Vel- vafeandi er þess einindg meðvit- aindi að hann hefur ailtaf verið reiðubúinin að ljúga þessuim ó- eirðatilburðuim upp á ísienzka sósíalista. Isienzk alþýða þekfcir Vei- vakainida MorgunlbJaðsdns nú- orðið og eins sáiufélaga hans við Ménudagsblaðið. Isienzkal- þýða veit, að þegar þeir og þei.rra likar tala uni „sfcríls- læti" kommúnista í Reykjavífc bá em þeir að ræða uim NadxS- sorann á Isiandi. ísJenzk ai- þýða veit að þeir hópar ungra manraa sem hafa geingið um Læfcjar- og Tjarnargötu undir kröfuspjöldum sem þessum: „Lifi Nató" eða ,,Efium Nató" og einnig „Niður með Island", eru úr röðum Natósinna. >að voru. þessir menn umdir áhrif- uim frá sér éldri og Jatari Nató- siininuim sem heima sátu eða horfðu á álengdiar, sam réðust með barsmíðum að unglingum eða jafnvel börnum og gamal- mennum, ef þeir sáu sér fært að komast að þeim. Hainn var úr þessurn hópi sá hreinsfcilni Natósiinni sem sagðd á læfcjar- götunni að lofcinnd einni Kefla- vfkurgöngunnd: „Bara að rik- isstiórnin hefðd hug til þess að kalla tii herlið af Kefiavikur- fflugvelli til þess' að tala við komimana. Ætli það færi ekld mesta loítið úr þeitm , þegar Kaninn væri búinri að dæla blýi í kviðinn á þeim". Alþýða Islainds veit að það er sá lýð- ur sem við flestar miótenœlaað- gerðir sam hernámsandstæðing- air eða íslenzkuir verkalýður hefur. staðið að undanfariii ér, hefur reynt að koma af stað óeirðum, það er sá lýður sem Morguniblaðið og Mánudags- blaðið er að hvetja tii óspekta 23. júní Ji.k. Það er pessi lýð- ur sem Velvakandi er að hvetja tdi átaka. Það er þessd lýður sem Velvakandd er að gefavon- ir um að nú verði staðið við fyrirheit sem áður virðast hafa verið gefiin, að bafc við upp- hlaupsiýðinn standi vel búin sveit sem veiti berjendum bama cg garnalmenna aðstoð. Bn ísienzfc alþýða vedt einndg að í krafti sinna ofbeldislausu en ákveðnu mótmæla hafa allir hennar sigrar unnizt. Húnveit . einndg að oft hefur hún þurft að mæta afbeldisaðgerðum og þeiim verður hún tiiibúin að mæita, nú sem fyrr. En það skuluð þið hafa í hiuga, Vel- vafcandi og Aginar Bogason, sem og aðrir sem hvetja til óspekta 23. júní n.k., að það verða eng- in ólæti eða „skrílsæði" í Kefla- vikurgönigunni eða á útdfundi að göngu lokinini, ef þið Nató- formæilenidur haldið ykfcar. mönmjim inraan heiðariegra miarfca. Ein alþýða Islainds muin ektoi líða Nató-drengjum eða stúlkum-að berja börn oggam- almenind til óbóta á fundumsín- um. Að enddnigu þetta Velvafcaindi og þdð aðrir kjaftasfcar Nató. Minnizt þess að það er liðinin meira en aldarþriðjungur frá því að svo til ailur heirnurvissi þann sannledfc, að það voru naz- istarnir þýzku sem kveiktu í rítoisþinghúsdinu þýzka. >að er á allra vitorði að naeistarnir þýztou notuðu þinghúsbrunainin til þess að lyfita HitJer í vailda- stói. Upploginin áróður þedrra félaga Hitiers, Görings og Göbbels um það að. komménist- ar hafifcveikt í þinighúsdnu lyfti þedrn til vegs í bili. Eri „aftur reninur lýgi þá saninJeik rrtæt- ir". Og þeir félagar féllu og fdll þeirra var mikið. Þið Natósprautur, hvort sem er við Mánudags- eða Morgnn- Waðið, megdð vita að soramark Göbbels heitins á dyigjum Vel- . vakanda um þátttöku hernárns- andstæðiiniga í spjöllunum i gamla toirkjugarðinum er auð- séð. Þó sé það fiarri mér að álíta að Velvakandi og jafnvel eklki heldur Agnar Bogasonhafi hvatt tii skemmdarverkanna í fcirfciugarðánum. En þessd dli- girndsásöfcun Velvafcarida sýn- Fraimhaid á 7. sáðu. NJOnÐ OESINS, þið eruð á Pepsi aldrinum. ísMt Pepsi-Cola hefiir hið lífgandi bragð * Pepsi, Pcpsl-Cola oe MlrlnJa eru skrásctt vöramerkl, ctEn PEPSICO INC. NT.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.