Þjóðviljinn - 27.06.1968, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 27.06.1968, Blaðsíða 1
Fimmtudagur 27. júní 1968 — 33. árgangur — 130. tölublað. RáSsfefnaungs fólks um Nafó: / Á f jórða hundrað manns á síðasta fundi ráðstef nunnar !<•>- Hvenœrvar filkynnf um ,,bann- svœoio Vísir birti á forsíðu í fyrra- dag mynd, sem tekín var sl. þriðjudagskvöld framan við skrifstofur sakadóms er lög- reglan var að færa til yfir- heyrslu tvo af þeim mönnum sem bandteknir voru firaman við Háskólann þá um morgun- inn. í gær skýrir sama blað frá því að menn þessdr nedti með öllu að haf a tekið þátt í mótmælaaðgerðuhium fraiman við skólann, þeir hafi aðeins verið forvitnir áhorfendur sem leið hafi átt um skólalóð- ima en sætt handtöku lögregl- unnar og orðið að sitja inni í 7 klufckustundir! Blaðið hef- ur það ennfremur eítir Bjairka Elíassyni yfirlögregluþjónd „að fólk bafi þarnia verið á bannisvæði og enginn gireinar- munur gerður á mönruum í sambandi við handtökuna". I frambaidi af þessu vdll Þjóðviljinn spyrja yfirlög- regluiþjóninn eða Siguirjón lögreglustjóna sjálfan: Hve- nær var það tilkynnt opin- berlega af lögreglunnar hálfu að háskólalóðin væri bann- svaaði öllum almenningi með- am á Naitó-fundinum í skólan- um stóð? Og hvar var slík tilkynning birt? Og hverjum? Ber lögreglunni ekki skylda til að tilkynna almenningi með fyrirvara þegair heil borgarbverfi eru lokuð allri aimennri umferð? Kjördœmisráðsfunclur á Höfn íHornafirði Aðalfundur Kjördæmaráðs Alþýðubandalagsins í Austurlandskjördæmi var haldinn dagana 15.—16. þ. m. á Höfn í Hornafirði og sóttu hann 19 fulltrúar frá sex Alþýðubandalagsfélögum í kjördæm- inu auk áheyrnarfulltrúa. Myndin hér að ofan er af fulltrúum á fundinum en frásögn af honum er á baksíðu blaðsins í dag. — (Ljósm. H. G.). Endanlegar mannfjöidatölur Hagsfofunnar: íslendinga skorti 80 á 200 þusundin 1. desember 1967 ¦ Þjóðviljanurn bárust í gœr frá Hagstofu íslands endan- legar tölur um mannfjölda á Vinna að stofnun Grikklandsnefndar Nato verndar ein- ræSi s Grikklandi ¦ Lýðræði kæmist á aftur í Grikklandi og herfor- ingjastjórnin væri fallin, ef hún nyti ekki stuðnings Bandaríkjanna og Nato. Þess vegna erum við full- trúar grískra útlaga komnir hingað til íslands með- an ráðherrafundur Nato stendur yfir í Reykjavík til að mótmæla stuðningi þess við hernaðareinræð-. ið í Grikklandi, og eins til að leggja lið öllum þeim sem berjast fyrir því að koma lýðræði aftur á; í' Grikklandi. Þariindg maaltu fuilltrúar Gritok- landsnefndariinnjar í Svíþjóð við blaðaimenn í gær. Eins og áður hefiur verið sagt frá í Þjóðvilj- anuim komu hingað 10 grískdr út- lagar fra Svfþjóð í boði Æsku- lýðsfylikingarinnar sem fudl'trúar á ráðsitefhu sem ÆF gekkst fyrir í tiflbecBnd af róðherrafundi Nató í Reykjavík. Sænska Grítoklamds- nefndin haföd mdlligöngu að komiu þeirra hitnigað og sér um ferða- kositnað þedrra en félagar úr ÆF veitta þeim uppihaild. Fimrn þeimra félaga eru farnir aftur til Svíþjóðar e.i himirfara 3. júla', og ræddu þeir við blaða- menn í gær. Sá, sem heilzt hafði orð fyrir þeim hedtir Babis Kai- aztis og rateti hann fyrst gang mála í Griklklandi og lýsti á- standániu þar. Sagði hainmað raun- verulega hefði ekiki verið lýð- rasðd í Grikklandi nemna þann stuitta tkna er stjórn Paipandreus var við völdi en hún studdist við um 70 prósenit kjiósenda. Þé áttu 200 fjölskyldur i Grikklandi um 60 próiseinit eiigna í landinu. Stjórn Papandireus hóf þcgar umbæitur í efinaihagsilífinu og mennitarnáluim. Á miðju suimri 1965 neyddi kon- ungur Papandreu til að segja af sér og kom konumgur síðan á fot hverri stjórninni af annarri i landiinu, þar til í aprfl í fyrra að herforingjaeinræði komst á í landióu og varð konungur að hrokklast úr landi. Hofust þá mdklar fanigelsainiiir viristri sinna og annarra þeirra er börðust fyr- ir lýðræði. Sagði Kallatzis að enginn vafi Fraimlhald á 3S síöu íslandi 1. desember sl. Sam- kvæmt þeim voru íbúar á öllu lándinu þá 199.920 að tölu, þar af í Reykjavík 80.090, í kaupstöðum utan Reykjavíkur 56.219 og í sýsl- unum 63.611. Eftir kynjum var skiptingin sú, að karlar voru 101.111 að tölu. en kon- ur aðeins 98.809. Mannfjölg- unin á árinu varð minni en oft áður eða 2987 en hefur undanfarin ár jafnan verið yfir 3000. > Mannf jöldinn í kaupstöðum var var sem hér segir 1. des. sl.: Kópavogur 10.596 Akureyrl . 10.136 Hafnarfjörður 8.959 Keflavik 5.428 Vestmannaeyjar 5.016 Akraues 8 4-186 ísafjörður 2.710 Siglufjörður • - 2.361 Húsavík 1.888 Neskaupstaður ¦ 1.552 Sauðárkrókur 1.404 Ólafsfjörður 1.054 Seyðisfjörður 929 Mest hefur fjölgiunin orðið Reykjavík, 888. bá í Kópavogi, 582, Hafnarfirði, 404, og á Akur- eyri 193. í öðrum kaupstöðum hafa orðið óverulegar breytingar, aðeins fækfcað á ísafirði, Sauðár- króki, Siglufirði og Ólafsfirði en. f jölgað lítils háttar í hdnum sex.v -*' Ráðstefna uiiks i'ólks um Nato var haldin á vegum Æskulýðs- fylkingarinnar dagana 24. og 25. júní. Var hún sett í Vatnsmýr- inni fyrir neðan Háskóla Islands kl. 11,30. Franz Gíslason sagn- fræöingur setti ráðstefnuna í fjarveru forseta Æskulýðsfylk- ingarinnar, Ragnars Stefánssonar, en hann ásamt 30 öðruni höfðu verið fangelsaðir eftir mótmæla- aðgerð.ir á tröppum Háskólans. Kvöldið 24. júní hófst ráðsitefn- an í Tjarnaribúð. Halldór Guð- mundsson húsasmiíðanenii fékk fyrst orðið um ,,íslenzka réttvísd og Nato" og Gylfi M. Guðjóns- son offsetprentari og GísliGunn- arsson. sagrafjrœðingur skýrðufrá hagnýtri reynslu sinni af fyrir- brdgð'inu. Læts Allrién, einn af forysturnönnairn /samtakanna „Norge ut av Nato", hafðd síðan frarnsögu um „Nato og heimsiveild- isstefnuna", en annar frumrnæl- andi um þetta efni var Sverrir Hólrnarsson, B.A. Alilimdklar wm- ræður voru á. eftir og tóku rriarg- ir til máls. Tæp 300 manns sóttu fundinn. Á fundi þessurn var saimlþy'kkt tillaga uim, sibuðnáing við aðgerðdr Æstoulýðsfylfcingarinnar gegn Nato og mótmiæit aðgerðurn lög- reglunnar. Síðairi futndur ráðsteflnunnar var haldinn kvöldið 25. júní og sóttu hann ; yfir 300 manns. Fraimsöguerindi filuttu Gísli Gunn- arsson sagnifræðiinigur, sem talaði um „Vietnaim og sameigiinttega á- byrgð Nato-ríkjanna á érásar- styrjöld Bandaríkjanna", Teodor Kalafadidds, einn grísku útlag- anna sem heirnsóttu Island í til- efni af ráðherrafundi Nato í Rvík, en hann talaði uni ..Grikfcland og Nato" og Bergiþóra Gísladóttir húsfreyja, sem talaði um efnið „Island og Nato". Urðu miklar umræður og snérust þær etnkuim um Grikkland og Naito. Allmarg- ar ályktandr voru samiþyktotar, þ.á.m. áskorun til ríkissrjómar- imnar um þjóðaratkvæðagredðslu um aðdid Islands að Nato. Þá í var samlþykkt alrnenn ályktun um Nató og baráttuina gegn að- ild íslainds aö þvi. Verða þessar álytotanir sendar Möðum og fréttasitofnunum neesitu da.ga. — Æ. F. Sýslurnar Mailnfjöldinn sem hér segir 1 Árnessýsla Gullbringusýsla S-Múlasýsla Snæf ellsnessýsla ¦ • Eyjafjarðarsýsla Kjósarsýsla . Rangárvallasýsla SrÞingeyjarsýsIa Skagafjarðarsýsla . N-Múlasýsla A-Húnavatnssýsla Mýrasýsla - V-Barðastrandasýsla N-ísafjar ðarsýsla.. sýslunum var des. áh' 8.156 7.261 4.932 4.257 3.859 3.391 3.142 2.852 2.549 2.368 2.345 2.097 2.081 1.973 Fralmlhald á ¦ 3. - síðu Talningu at- kvœða hrað- qS meir en áður Fyrir nokkru var frá þvi skýrt í blöðurn, að dómsmála- ráðuneytið hefði beinit þeim tilmælurn" til yfirkjörstjóma í öllum kjördaemum landsins, að talningu aitfcvæða í forseta- kosninigunum 30. júní yrði haigað svo, að húin færi fram á sama tíma í ölium kjördæm- um landsins, þ. e. m'ánudagimn 1. júlí, en talndng yrði ekki bafin í Reykjavík og fleiri kjördæmum þar sem þaS er hægit strax að kosningu lok- inni aðfaranótt \, júlí. Allur þorri manna mun hafa tekdð þessari tilhögun mjög illa, því „kosniniganótt- ina" vilja menn ógjarnan mdssa og þann spenndng sem . talndngunni þá alitaf fylgir. Hafa orðið allmikiar umræð- uir *an þetta í biöðum og munu þær hiafa orðið til þess að yfirkjörstjórndmiar munu fremur ætla að flýta talndng- unni nú að þessu si.ini heldiur en hitt, að því er Páll Lándal formaður yfirkjörstjórnarinn- ,an í Reykjaivík sagði í viðtali við Þjóðviljann í gær. Sagði Páll, að hér í Reykjavík yrði talningu atkvæða bagað á satma hátt og undanfiarin ár og m'yndiu fyrstu aitfcvæðatölur verða" birtar skömmu fyfir ntíðnætti og talndngu vsantan- lega verða íokið ekki síðar en kl. 4—5 um nóttiirba. Talning í Reykjaaeskjör- dæmi rrfun hefjaist snemimia um nóttdnia og væntainilegia hefst talninig í fleiri kjördæm- um um nóttina eða snernma morguns eða jafnskjdtt og tekizt hefur að smala öllum atfcvæðakössum saman tíl tailndngiair. Iwo Jima aftur und- ir japanskri st/orn TOKIO 26/Ö — Japanski fiáninn bl&ktir nú aftur yfdr Benin-eyja- klasanum í vesturhluta Kyrra- hafs, þyi í dag hafa Bandaríkin afhent Japönum meira en 30 smáeyjar um 965 km sunnan við Tokíó. Ein þedrra er brennistedns- eyjan Iwo Jima, en þar voru háð- ir einhverjir hörðustu bardagar i Enn stendur allt í þrefí um Norðmenn og( Rússar eru byrjaðir að moka sldinni upp nér norður í höfum, og er petta allt söltunarhæf síld. A sama tíma eru íslenzku síld- veiðibátarnir bundnir við bryggju meðan þrefað er um síldarverðið og hefur yfir- nefndin ekki tekið neina á- kvðrðun um það enn ,þótt lög- uni samkvæmt hefði hún átt að vera búin að tilkynna verðið fyrir tveim vikum. Fundur var síðast haldinn i nefndinni á mánudag, og hef- ur annar fudur ekki verið ákveðinn enn. Þá byrjaði verðlagsráð fyrst sl. mánudag að' ræða um saltsíldarverðið. Verkfall stendur enn yfir' á síldveiðiflotanum og er mjiig / sumar j i ólíklegt að samið verði fyrr en sfldarverðíð hefur verið á- kveðið. Sáttafundur, var í fyrradag og annar fundur er boðaður í kvöld. 1 gær voru nær allir útgerðarmenn báta-, sem væntanlega verða á síld- veiðum í sumar, kallaðir sam- an á fund hjá IÍG og var þar rætt um síldarverðið og samninga við sjómenn. . á Kyrrahafi i seanni heirnsstyrj- . öldinni — feHlu þar um 30 þúsund bandariskir og japanskir her- rnienn. Bretar slógu eign sinni á eyj- arnar fyrir 140 árum er brezfc- ur konsúll á Hawai sendi þaingað Breta og Bandaríkjamenn á veg- œn Georges konungs fjórða. Þar blönduðu þeir blóði við póiin- esasttúlkur sem.þedr tókumeðsér. Hvorki Bretar né Bandarikja- menn sýndu eyjuni'm sérlegan áhuga, og ekfci dró tíl tíðinda þegar Japandr átováðu 1861 að gera þær að mdðstöð hvalveiða og slógu eign sinni á þær fimimtán árum síðar. Þegar seinni hedmsstyrjöldin brauzt út voru'um 7000 íbúar á þessum eyjuim. Árið 1945 flutbu bandarísfca stjómin þangað aftur afkomendur liandnemamna. Nú búa óbreyttir borgarar aðeins á einni eyjanna, Ohiohi Jima. í*ar hafa bíleigeindur riú fengið fyrir- masli um að aka á vinstri vegar- helmdnigi í stað haagri og klukk- unni hefur verdð flýtt um tvo tíma. Japanir vditja að Bainda- rífcjamenn afihendi þeim ednnig stærstu eyjuna á þessu svæðd, Ok- inawa, en þar er gríðarmikil Ibaindaríski hersitöð. V

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.