Þjóðviljinn - 28.06.1968, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 28.06.1968, Blaðsíða 1
Föstudagur 28. júní 1968 — 33. árgangur— 131. tölublað. é* r LIU hótar ai stööva síld- veiðar og neitar a& semja nema rekstrargrundvelti sé breytf . .i ¦ i í£ LÍÚ hefur haft forgöngu um sambykkt út- gerðarmanna að stöðva síldveiðiflotann, þar til „leiðrétting" hafi fengizt á rekstursgrundvelli skip- anna. fiþ LÍÚ hefur jafnframt haft forgörigu um samþykkt sömu útgerðarmanna að hafnat öllum kjarabótakröfum sjómanna á síldveiðum, þar til fyrrnefnd „leiðrétting" er fengin. andgönguliðar bandaríska flotans (t.v.) á verði í her- stöðinni við Khe Sanh. Fosfórsprengjum skotið úr her- stöðinni á stöðvar uaisátursliðs Victnama (að ofan). Bandaríkjamenn flýja úr herstöðinni vií Khe Sanh nyrzt í Suður-Vietnam Öll mannvirki í henni verða sprengd í loft upp - Sú skýring er gefin á undanhaldinu að það stafi af miklum liðsafnaði ,Norður-Vietnamá' SAIGON 27/6 — Bandaríska her- stjórnin í Suður-Vietnam hefur ákveðið að flytja burt herlið sitt frá hinni miklu herstöð við Khe Sanh nyrzt í landshlutanum og jaflfna við jörðu öll mannvirki í herstöðinni, flytja burt þaðan öll tæki og vopn sem hægt vérður að koma þaðan en eyðileggja önnur. Ætlunin er að brottflutningi bandariska setuliðsins sem í eru um 5.000 landgönguliðar flotans verði lokið innan fárra daga. Flótti Bandaríkjamanna frá Khe Sanh herstöðinni sem þeir hafa lagt ofurkapp á að halda er enn ein staðfesting á því að þeir hafa farið halloka í viðureignunum við þjóðfrelsisherinn í Suður-Viet- nam að undanförnu. ¦¦¦¦.¦.......¦...". '¦' .....¦ '¦¦':¦ .....¦¦. Yfirlitsmynd af herstöðinni við Khe Sanh. Vietniamar sátu urn herstöðana við Khe Sanh í uim hálfan þriðja mánuð í vetur sem leið, og sagði bandaríska herstjórnin að um 40.000 menn hefðu veríð í um- sátuirsliðfiou. Sprengijum ri.gndi yfir stöðina nær sleitalaust, en sprenigjuflugvélar Bjand'aríkja- manna svöruðu í sömumynt, svo að í öllu umhverfi stöðvarinmar er nú sprengjugígur við gíg. „Ómissandi hlekkur" • BandarísJca hers'tjórnin lýstí yfir að herstöðin við Khe Sanh væri ómissandi hlekkur í vornum henniar í norðurhluta Suður-Vi- etoams og myndi henni þess vegna verða hialdið hvað sem það kostaðí. Umsátrinu uim Khe Sanh her- stöðina lauk 6. apríl. Margir töldu að ástæðan til þess að því var aflétt hefði verið sú að Vi- etnamar hefðu vil.iað sýna samn- ingsvil.ia sino í verki áður en viðræðiw hæfust milli stjórna B'andaríkj.annia og Norðuir-Viet- nams, en band.aríska herstjórnin lét þau boð út ganga, að „Norð- ur-Vietnamar" hefðu beðið mik- ton ósigur í hinni löngu viður- eign við Khe Sanh og var þá enn ítrekað hyersu mikilvæg herstöð- in væri fyrir vigs'töðu Banda- ríkjamannia og bandamanna þeirra í Suður-Vietoam. I>ví var halddð friam að Khe Samh her- stöðin torveldaði Norður-Viet- nöroum mjög liðsflutoiniga suðuír á bóginn, bæði um Laos og „frið- lýsta svæðið" á vopnahlésmörk- unum við 17. breiddarbaug. Flóttinn frá Khe Sanh hlýtur því að teljast mikið áfaill fyrir Bandaríkiamenn í Suður-Viet- nam, enda Þótt nokkur fóbur kunni að vera fyrir þeirri skýr- iragu bandarísku herstjórniarinn- ar nú á brottfiutoingi lamdgöngu- Samþykkt var að haflli á rekstri sildveiðifiotans muni nema 360 miljónum króna í ár, og teiur LlU „ógerlegt að hefja síldveiðar fyrr en leiðrétting hef- ur fengizt." Fundur útgerðar- manna sem LlÚ stóð fyrir sl. sunnu^ag, samþykkti ályktun um málið og segir þar m.a.: „Fund- urinn felur stjórn LlU að vinna að Ieiðréttingii og ákveður að hefja ekki veiðar fyrr en við- unandi rekstraraðstaða er- fyrir hendi. Enn fremur samþykkir fundurinn að beina því til samn- inganefndar útvegsmanna, að ekki komi til mála að semja um aukin útgjöld vegna áhafna bát- anna, meðan ekki -er tryggður viðunandi starfsgrundvöllur." Þessi sérkennilega samþykkt var gerð með 75 atkvæðum, lí sátu hjá en eigendur 8 skipa voru. farnir af fundi. Eitt at- kvaeði var fyrir hvert skip. Þar sem ákvarðanir þessar munu þykja. nokkrum tíðSndum á eftár í heild I „fréttatiilkynniing frá LlU": „Á stjómarfundi hjá Lands rekstrarhorfur síldveioiskipa nú í sumiar og haust, miðöð við fyriirliggjandi upplýsdngar um rekstar skipanna s.l. ár, og áaatl- un um reksibur þeirra nú í ár. Þá skyldi á fundinum ræða um kröfur undirmanna : um ¦ breyt- ingar á síldveioisamndingunum. Fundur þessi var haldton ad Hótel Sögu, miovdkudaglnn 26. júná, og mœtta á fundinum edg- endur og útgerðarmenn 94 sild- veioiskipa. ¦¦. ,, Sverrir Júlíusson, formaður stjórniar LlU, setfci fundinn og s-tjórnaoi honum. Þeir Guðtaund- ur Jörundsson, útgm. og Krisst- ján Ragnarsson, fulltrúi, skýrðu frá horfum um rekstur síldveiðd- skipa nú f sumar, en Ágúst Flygenring, útgm., gredndi- frá viðræðum fulltoúa útvegsmanna við siamninganefhd sjómanna um Fraimhald á 7. síðu. liðanna þaðan að hægt verði að hafa meiri not aí þeim annars staðar í Suður-Vietnam. En með ¦! sæ^ f^"h^r fialli Khe Sanh herstöðvarinriar hafa va.rnir Bandaríkjam'anina í nyrzta hluita Suður-Vietaams \ sambaindi"íslT"utv^gsma^inaTinn ' AAá JénSCOn "" "! bað !24. júní s.l. var ákveðið að boða ' " ' " ' ' ' eigendur og útgerðarmenn síld- veiðiskdpa til furidar og ræða veikzt varulega og getar. það ráðið mikiu um fraanvindu stríðs- ins. Ný Frakklands- grein eftir Einar - Síða © fllþýðublaðið lýtur lágt Skyldi haÆa verið lotið lægra í íslenzkri blajöa- mennsiku? . 1 leiðara Alþýðublaðsins í gær er framreidd Iúsodda- frétt um að mátmættamenn við Háskólann hafi borið á sér rauðan Iit til að rjóða framan í sig svo þeir sýnd- ust særðir. Líklega heldur Benedikt Gröndal að Iækn- ar Slysavarðstofunnar dundi við að gera að sflíkum sár- um manna. Lúsoddafrétt þessi mun hafa verið boðin fleiri blöðum i fyrradag, en aðeins eitt þeirra, Alþýðu- blaðið, talið hana virðingu sinni samboðna og það sem efni £ forystugrein. Hans Sif náiist á flot í fyrrakvald - Skipið dregið til Raufarhafnar D Á tólfta tímanum í fyrrakvöld tók^t björgunar- sveit undír stjórn Bergs Lár- ussonar að ná á flot danska flutningaskipinu Hans Sif, er strandaði við Rifstanga í vet- ur, og dró Drangur sem að- stoðaði við björgunina síðan Hans Sif til Raufarhafnar og komu skipin þangað í gær nokkru fyrir hádegi. Dr. Gylfi ræðir við Patolitsjef og Furtsevu Búastmú viú viðbótarkaupum Sovétnrnnna á ísl. afurðum MOSKVU í gær — Dr. Gylfi Þ. Gísllason við- skiptamálaráðherra og Þór- halllur Áisgeinsson ráðuneytis- stjóri eru komnir til Moskvu til að ræða viðskipti íslands, og Sovétríkjainna og þá sér- stakaega viðbótarsölu á ís- lenzkum afurðum til Sovét- ríkjanna á þessu ári og grund- vallaratrioi í samibandi vdð nýjan þriggja ára viðsfcipta- samning. Þær viðræður edga að fara fram í ágúst í Beykja- vík. Dr. Gylfi sagði í viðtali við fréttamaíiin Þjóðviljans'' í Moskvu, að þeim Islendingum til rniikillar ánægiu hefði sendiherra Sovétrfkjanria á Islandi i tilkynint þeim þegar þeir fóru að heiman að af hálfu Sovétstjórnar mundi að- alutanríkisviðskiptaimálaráð- herra landsins, Patolítsjéf, ræða við þá. En ráðuneytið er hér í mörgum deildium, sem lúta aðstoðarráðherrum oig við þá er veniulega rætt um þessi efmi. Hér í Moskvu hefur ver- ið skýrt frá því opinberlega að viðræður Isiendinga við Patolítsjéf og aðstoðarmen]) hans hafi veríð mjög vinsam- legar. Auk þeirra dr. Gylfa og Þórhalls tók dr. Oddur Guð- jónsson sendiherra og Hannes Jóhsson sendiraðsritari þátt í þeim. Um einstök ahriði viðræðn- anna sagði dr. Gylfi eklki ann- að en að.búast mætti við því að Sovetríkiin kaupi bráðJega viðbótarmagn af islenzfcum af- urðum og að grundivaililarform á . væntanlegum þriggja ára viðBkiptasamningi verðd eins og- Islendingar haifa óskað eft- ir að það yrði. Hanri.sagð og að þeim fé- _lögum hefði verið sýnd mikil gestrisni. 1 dag heirnsótta þeir Fúrstevu menntamélaráðherra, sem bað fyrir kveðju til afllra góðra vina á Islandi. . Dr. Gyllfi sagðd að mörg ár væru liðin síðan hann var síðast á ferð i Moskvu óg hefði sér verið sýnd borgin og leyndd það sér ekki að framfarir hafi orðið mifclar, mikiar nýbyigg- ingar risið, en mest vasri um það vert að atugljóst væri að hér rikti vinátta í garð Islend- iniga. , Eins og áður hefur komdð fram í fréttam var Hans Sdf með sííd- armjölsfairim er skipdð 6*raaidaðd og keypti Finar M: Jphannesson á Húsavalk mjölið í veitur og var búið að bjarga úr skipinu um 450 toranum og flytja tál Rauf- arhafriar og Húsavíikur. Nokkru af mjöli varð að dætLa úr skap- inu til þess að létta það, en eft- ir eru enn í því um 300 tonn og verður þeiim skipað í land á Raufarhöín og mjölið þurrkað. Er taidð að imaöiiö sé óskemmt. Lárus Gudmundsson á Kaufar- höfn sagði Þjóðvi.ljanum í gær, að björgunarflokkurinn uindir stjónn Bergs Lárussonar hefði verið búinn að vinna við unddr- búning björgunariínnar á strand- stað í viku eða röskiega það og var póstbátarinin Draingur þeim tdil- aðstoðar. Var logn og blíða allan titmann og hiálpaði það mdkið tdl vdð björguinina, sem tókst mjög vel. Ednindg hjálpaði það tii að stórstreymt var sr skipið var dregið á fiot. Sagði Lárus að skdpið virtist furðu lítið skemimit og bjóst hann við að reynt yrði að gera svo við vélar þess á Rauf arhöfln að unnt yrði að sigla því-til Reykjavík- ur fyrdr edgin vélarafli, en tak- ist það ekkd verður að draga skipið suður. Þá sagðd Lárus að ísinn í vetur hefði vafalaust átt sdnin þátt í að bjarga skipdnu. Björgunarfioklkjurdinn mun hafa tekið að sér björguinina með þeim skiayrðuim, að misitækist húin fengju þedr ekikert fyrir sdnn snuð. HinB vegar imuiniu þeir nú fá 55% af verðmseti sfcipsins samkivæmt mati.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.