Þjóðviljinn - 29.06.1968, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 29.06.1968, Blaðsíða 1
Laugardagur 29. júní 1968 — 33. árgangur —'132. tölublað. Nýtt hús fyrlr 32 börn var Yígt ú Skálatúni í gærdag — Barnaheimilinu gefin sundiaug með öllum búnaði \ Atvinnuástandið í Reykjavík: 289 skráðir atvinnulausir, þar af 151 skdlaúnglifligur Þióðviliinn sneri sér i gasr til Ráðningarskri'fstofu Reykjavíkurbor'gar og leit- aði upplýsinga hiá for- stöðurnanni hennar, . Ragn- ari Lárussynd, urn það hve margir vseru nú. á atvinnu- , leysing.iaskra hiá skriístof- unni. Ragnar sagði, að nú væru alls á sfcrá hiá skrifetof- unni 289 manns, 149 kari- ar og 140 konur. Af þessum 149 teörlum eru 20 verkamenn, 3 verzl- unarmenn, einn sikipstjóri og 1 rafvirki. Hinir*124 eru allir sfeólapiltar. AMs hafla b 318 skólapiltar látið skrá sig hjá skrifstofunni i vor. Af , þehn hefur sferifstofan getað útvegað 174 vinnu og 20 hafa fengið vinnu S'jáltf- ir án milligöngu skrifstof- unnar, 124 eru hins vegar enn atvinnulaiusir. Þá sagðd Ragnar, að 140 feonur vasru nú á atvinnu- leysisskrá, bó væri sú tala efeki ailveg örugg, kynmi aö vera of há því stúlkurnar hefðu ekki eins oft sam- band við skrifstofun'á eða létu hana vita, ef þær, fengiu vinnu sjálfar. Af þessum 140 stúlktum eru 8 verzlunarkonur og 5 'verkakonur. Hinar 127 eru allar sfcólastúlfeur á aldr- inum 16—21 ^rs. Sagðd Ragnar að miklu fleiri ¦ sfeólastulkur hefðu leitað til skrifstofunnar í vor eri þess- ar 127 en skrifstofan hefðd getað útvegað allmörgurn þeirra vinnu, hins vegar hefði hann etoki nókvæma tölu yfir þaar eins og stæði þar eð eftir væri að vinna úr sferánum. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Maí með 400 tonn tii Hafnarfjarðar Mai kom til Hafnarfjairðar nú í, vifeurani með nær 400 tonin af heitmamiðum, og fer aililur aÆlirtn till vininsllu í frystihúisiin. Mai fer nú í felössun í Sliippinm í Reykjavffe. Sex skipasmíðastöðvar sendu tilboð Smíii ísL hafrann- sóknaskips boBin út ¦ I gær barst Þjóðviljanum fréttatilkynning frá sjávai-út- vegsmiálaráðuneytinu þar sem segir að í gær hafi runnið út útfooðsfrestur í smíði á íslenzku hafrannsóknarskipi, en 6 skipasmíðastöðvar í þrem löndum,buðu í verkið. Fer frétt ráðuneytisins hér á eftir.- -, Á síðast liðnu ári leitaði bygg- inganefnd hafrajnnsókniaskips til 14 skipastöðva í 3 lörudiim, Þýzka- landi, Bretlandi og Noregi, og spurði'st fyrir um, hvort skipa- smíðas'töðvarnai- hefðu áhuga á smíði íslenzks hafrannsóknasikips. Einvörðungu var leitað til þeiirra stöðva, sem vitað var að hefðu reynslu í smíði rannsókna- ] skipa eða skuttogara, en fyrir- hugað íslenzkt rannsóknaskip er teiknað sem skuttogari. Af fyrrgreindum 14 stöðvum ósfeuðu 8 stöðvar eftir því að bjóða í smíði skipsins. en siðar heltust 2 úr lestinni og voru þá eftir 6 stöðvar, 4 í Þýzkalandi, 1 í Bretlandi og 1 í Noregi. Útboð voru send til fyrr- greindra stöðva hinn 4. apríl, en útboðsfrestur rann út í dag. -Efcki Iiggja enn fyrír endanleg- ar upplýsingar um lánakiör allra stöðvannia. Ber bví að líta á yf- irlit betta til bráðabirgða þar til unnið hefur verið úr göignunum., Verðtilboðin námu frá 13Ö miljónum kir. upp í 171 milj. fer. VerðtilboSin tafca til skipsins alls með öllum búnaði og tæfcja- búnaði, sem þegar hefur verið feeyptur, en verð bans er um 29 miljónir íslenzkra fcróoa. Prestsvígsla í Skálholti Prestsvígsla verður í Skálholltd á inorgiun, sunoudaiginn 30. iúmí fel. 11 árdiagis. Bisfcup IslandB vígir Tómas Sveinsson oand. the- ci, sem settur hefur verið prest- ur í Norðfjarðarprestaifcalli. Séra Guðmundur Óli Ölafsision Stoál- holti ' lýsír vígslu, vígsiluvotitiár aufc hans verða séra IngólBur Asitimarsson, séra Páll Þorleifs- son og séra Bernharður Guð- amuindsson. Skáilholibsfeórinn syng- ur urrdir stjióim Jóns Ólafb Sig- urðssonar. Nýja bysgingin að Skálatúni fullgerð. If B-landsliðið i knattspyrnu sisr- aði í easrkvöld unglinfralandslið- ið með þrem mörkum gegn tveim. f hálfjeik var staðaai 3:1. l>ikur- inn var fremur daufuT, illa leik- inn af báðum liðum. Natóandstæðingar ¦ Æskulýðsfylkingin heldur Natóandstæðingaball á Hótel Borg, sunnudagskvöld 30. júní 1968. Hljómsveitin leikur frá kl. 21 tál 2 eftir mið- nætti. ^* ¦ Allir þáttíakendur í Keflavíkurgöngu, mót- mælaaðgerðum gegn Natófundinunr og Ráð- stefnu ungs fólks um Nato eru sérstaklega vel- komnir. Skemmtunin er annars opin öllum með- an húsrúm leyfir. ¦ Grísku útlagarnir verða kvaddir um kvöldið. ¦ Hægt verður að fylgjast með talningu atkvæða í forsetakosningunum. , Séð yfir hluta af matsalnum. — (Ljósin. Þjóðv. Á.Á.) ¦ f gæv fór frarn að barnaííeinniliniu að Skálatúni í Mos- fellssveit vígsla nýrra mannvirkja sem unnið hefur verið að um fjögurra ára sikeið. Er það nýbygging sern rúmar 32 börn og kostar fulibúin um 16,6 milj- kr. t[afnframt hefur ver'ið varið nokkrum miljónum króna til endurbóta á gamla húsinu að Skálatúni. ¦ Þá hafa aðstandendur barna sem dvalizt hafa á heimil- inu nýverið afhent því gjöf, siundlaug með öllum búnaði og er verðmæti hennar um 1,2 miljónir króna. Fór vígsia þessara mannvirkja allra fram í gær við bátíðlega athöfn og að viðstöddum f jölda gesta. I 1 upplýsiimiguim sem Þjóðvilidnn féfek í gaar hjá Stjórn heilmdldsiins segir m.a. svo uim fraimtovaEimd- irnar að Skáilaitúoii: Um þessar miundlir eru 15 ár síðain Umdaamiissitúfean nr. 1, I.O.G.T., fceypti nýiþýlið Sfeálliajtúin í Mosfelilssiveilt í þedim tdJgaingl að stafina þair heimiHi fyriir . vanigetfin börn. Reksitur þesis hófst í jain- úar 1954, fyrst imeð 18 börn» en sídair, þegair húsrjimi. féktost. fyrir sitairfsílóQk uitain heiimdldsiris, voru iþar ánum saimíain 27 bönn. Vair þá þröngjt .seiað. Qryggi vi8 vinnu 1 fyrramwgun kl. 9 var settur í Vikinsrasal Hátel Loftleifta 8. norræni fundur- inn . um öryirgi við vinnu og er það í fyrsta sinn sem slík- ur fundur er haldinn hér á landi. Fundinn sitja 52 full- trúar, þar af 31 frá hinum Norðurlöndunum og 21 ís- Ienzkur. Eru það fulltrúar frá samtökum verkdýðsfélafra og vinnuveitenda, trygginsra- stofnunum, frjálsum samtök- um um slysavarnir, heilbrigð- isyfirvöldum og lækna. Mynd- in er tekin á fundínum í fyrradag en honuiu átti ad Ijúka í ffærkvöld. — (rjósm. Þjóðv. A. A.). »Fyriir ulm það bil 8 áanum var Styrkitanfélag vanigefdhina stofnað. Var þá Skólatúnslheiimdliniu breytt í" sjálfseignairsitoflniun, með eigin stjórn, sem aif Styrktarfélaiginu og lögum saimtoveamit er formað- ur tilnefndur af lamdilaakni. Stjióirn heiimfflSsins .er- niú þaniniig stoip- uð: Jón Siigurðsson, borgarlækn- ir er fiormaðuir og með honum í sitjórn: Páll Kollbeins, Guðrún Siigutrðardótitir, Magnús Krdstins- son og Qisili Krisitjénsson. PrajmkvasimdJr þær, sem niú eru vígðar tiŒ mottounar eru. niýbygg- ing að flaitarináíli 1063m2v Hún er tvaar álmur, önnur á einni hæö, en þar er eldhús,' borð- stoftuir, skólasitofur, V snyrtingar og geymsluir öáflL, en hdn áliman er tvær' hæðir 'og kiallari undir. Þair eru herbergi bairnainina en í kjaiHaira er þvottaihús, geymslur o.fl. 1 nýbyggiingunni er rúm fyr- ir 32 börn. Fraimkvæmddr við hana hófust árdð 1964. Fuiligerð kósitar hún ásamit lóð og leik- véllld um '16,6 ' m-íljóndr feróna. Byggingiin er reist fyrir fjármaign Styrktársjóðs • ' vaingefdninia. Allt innamhúss hefur verið keypt fyr- ir f jártmumi heimdlisiins og margair veglegar giafir ýmássa félaigssaim- taka og einstakldnga, er frá fyrstu tíð haía vaiitt ' heimSlinu efina- hagsilegan stuðning. ¦ Fyrir frainikvæmdum hefur stað- ið sérstöllc byggingarniefnd: Hailil- dór HalWórsson, artoitetot, Guð-- imundur St. Gúsflason, múraira- meistaird, Páll Kdlbeiins, aðalgjalld- kerd og Gasdli Kriisitgáinssoíi, vfo- stjóri. ByggánigaimieíBitairl vair Iing- var Þórðairson, . aiteitiekitar voru bræðuirnir HeQgi og ViBlhöiáSlimur HjáJhriiarssyner og '¦ verkfeæðíngur VffSll Oddsson, •-... 4 JafWhliða. fnaimtevæmd við ný- 'byggingun'a hefur verdð varið om tveim mdljoriuim toróna iffl þess að endurnýja gaimlla húsdð uitan, og innan. í því eru nú 13 vist- menn (drengSr) og þar er hús- rými að auikS . fyrfir s*airflsiflóilk. Fjénmiafgn til þessa'hefuiraðimiestu fenigizt úr Styrtotairsjóði vainigef- imoa. Saiwtiajls heíur verfð varið fjár- múiniuim til nýbyggSnga og endur- bóta á síðustu fjóruim áirum, er nema um 20 mSljonum króna og af þeirrS upphæð eru um 18,6 miljónír frá Styrktarsjóðn- um. ...... Nú, laust fyrSr vígsluathöfln umræddra miairanviTkjai, hafia for- eldrar og aðrir aðstandendur barn- ainna þar að aufei aíhent heim- ilinu sundlaug með öllum bún- aði.svo sem búningsfelefum o.fí., er að verðmæti imrn nema: um 1,2 rcii'lliónum króna. >að er úti- laug, um 80m2 að flatarmáli,' en afren.nslisvatn heimilisSns hitar lauigína. Forstöðukona heimi'ÍIisins er Gréta Bachmann, ráðskona bess er Margrét Guðmundsdóttir, feenmslufeona er Dagrún Kristjáns- dóttir og bústióri er Sören Bang, eh á jðrðinni er rekinn búskap- ur og framleidd miólk, flesk og 'egg tff heimSlisbarfa. Stúlka drukknar Átta ára stúlka í I»orlákshöfn, Sesselja Jensdóttir, drukknaði þar í höfninni í fyrradag, og fannst lfk hennar um nóttina. Stúlkunnar var saknað bá.um kvöldið og fór fjöldi manns að leita hennar með allri ströndinni austur og vestur af þorpinu. Á fjörunni um fjög-urleytið um n6ttina fannst lfk hcnnar við brygg^ia.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.