Þjóðviljinn - 13.08.1969, Blaðsíða 10

Þjóðviljinn - 13.08.1969, Blaðsíða 10
1360 tonn á tveim vikum Togararnir lönduðu 1360 tonn- um í Reykjavík l>essa og síð- ustu viku, Siguarður landaði á mánudag.í Reykdavík 253 tonnurn, og í gær kom Marz með um 130 tonn og Ingólfur Arnacrson kom með um 160 tonn. I fyrri viku var land- að um 190 tonnuim úr Jóni Þor- lákssyni á mánudag, en á þriðju- dag og miðvikudag var landað úr Júpíter 265 tonnuim. Egiil Skallaigrímss. landaði á fimrntu- dag 172 tonnum og Þormóður goði á föstudag 191 tonni. Afli togaranna er að mestu karfi og fer í vinmslu í frysti- húsin hér og i Hafnairfirði. en togarafiskur er einniir fluttur þaðan í frysitihúsin í Reykja- vík. Útfár Sigurbjarnar Æ Gíslasonar í gærdag Crslit í 2. deld Breiðablik og Víkingur 20. ág. Úrslhtaleikurinn í 2. deild, milli Vikings og Breiðablidks i Kópavogi verður á Laugardals- vellinuim. nsesta miðvikud'ag. 20. ágiúst. Það lið seim siigrar leik- ua- í 1. deiid næsta ár en liðið secn tapar ledkur gegn neðsta liðinu í 1. deild uim sœtið í deildinni nœsta" ár. Serni kiunnugt er verður lið- unum í 1. deild .fjölgað næsta •ar svo bau verða átta, og var saimiþykikt á síðasta þdngi KSl að breyta fyrirkoimullagi keppn, innair um þetta sæti þannig að ná verða sdgurvegararnir í 2. deild öruiggflegia í 1. deild nœsta ár — og er þá barai spurningín hvort það verðaw Bredðablik eða Víkdngur. Viðtækin á Land- spítalanum í lag! f gær hringdi hingað til okk- ar á Þjóoviljann sjúklingur í handlæknisdeild Landspítalans og sagðd að þar á dedldinnd' ' hefðu siúklimgar ekki heyrt í út- varpi síðustu vifcuna. Það þarf tæpast "að nefna, finnst okkuir, að ein hetlzta aifiþreyingin — a. m.k. hjá þeitn sem rænu hafa — er að hlusta á útvairp, og viljum við fæira fram þa bón okkar að gert verði við viðtæk- in hér á deildinni ef þau eru í ólagi. — Þjóðvirjinn kemur hér með þessari ósk sjúkiinga Land- spítaians á framfæri . DIQÐVILII Miðvikudaigiuir 13. ágúst 1969 — 34. árgangur — 177. tölublaði. Sömu takmarkanir og áður á inntöku í Kennaraskóíann Þjóðvilianuim hefur borizt eft- irfairandi fréttaitálkynning firá miefnntamálaráðuneytinu: Kennaraskóli Islands hefur' óskað eftir hækkuðu einkunnar- mairki til inntökiu í skióiann, bæði fyrir landsprótfsmenn og gagn- fræðinga. Þetta hefði í för með sér niakkira takmörkun á inn. göngu nýnema í skóianin. Menntamáilaráðuneytið telur sig ekki geta orðið við þassum til- mælumi og hefur ákveðið að ednkiunnamörk skuli vera ó~ Þýikur fornleifafræðingur og málari sýnir á Mokkakaffi Þýzki fornleifafræðingurinn og Er önnur útgáfa væritanleg i málarinn dr. Haye Walter Han- sen hefur opnað sýningu á myndum sínum í Mokka-kaffi. Eru þar 20 myndir sem birtust í bók um fsland, er Hansen skrif- aði Og gefin var út í Þýzkalandi. Bókin heitir Island von dier Wikingerzeit bls zur Gegenwart, eða ísland firá víkingaöldinni til nútímians. Kom bókin út 1965 'í Franikfurt og er hún nú uppseld. Dr. Haye Walter Hansen Landgræðslustarf FramihaM aí 1. síðu. einnig í sandgræðsOugirðing- unni í Landeyjum, Unigmennia- samband Eyjafjarðar við Lauga- fell á Sprengisandd, Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands á Jökuldalsheiði og í Gæsadal. Ungmenniasiamband Norður-Þing- eyinga við VestUirdai skammt frá Hl.ióðakiettum, Hérað'ssam- band Suðuir-Þingeyinga á Hóla- pandi og á Hálsmelum í Fnjóska- ¦ial, Héraðssamband Snæfells- og Hniappadalssýslu í Ingjalds- hóli við Hellissand, Unigmenna- 'flmband K.ialarnesþings og Ung- tnennafélagið Vfkver.ii á Trölla- bálsd á Bláskógaheiði og Ung- mennasamband Borgarfiarðiar á Skorrboltsimelum í Melasveit. Þarna girtu borgfirzku ung- menniaféiagarnir einnig 25 hekt- ara svæði og víðar var unnið að bví að girða svæði og lag- fsera landgræðslugirðingar auk áburðar og frædreifingar í þess- Unglingavinna Framhald af 3. síðu. Garðahreppi eru 70 börn í skólagörðum, Mosfellsihreppi 30, Borgarnesi 40, Eskdfirði 45 og Selfossi 40. Samkvæmt þessu eru alls 4.586 þáttakendur á aildrinuín .9-15 ára í skólagörðum eða unglingavinnu sveitarfélaganna i sumar. • OfangreJndai- uplýsingar . eru byggðar á grein í nýju hefti Svei'tairstjórniairmála. um ferðum. Víða voru stungin niður moldarbörð og gerðar ýmsar viðlíka ráðstafanir til að hefta uppblástuirinn. Ungmenna- félag Grindiavíkur keypti fyrir eigið fé 'áburð og grasfræ og dreifði suður þar, og má vel vera ðð fléiri aðilar hafi gert það. f öllum ferðuniim voru hafðar mleðferðdr dráittarvél 00 áburðardreifari til notkunar á sléttum landssvæðum. Þeir Ingvi Þorsteinisson og Ólafur Ásgeirs- son önnuðust skipulaigningu þessaira ferða. en ' sumum ferð- unum stjómuðu héraðsmenn sjálfir. Allair' þessar ferðir tókust mjög vel, og voru auðvitað jafn- framt skemmtiferðir um leið og unnið var. að góðu málefnd. Það sannast æ b'etur að slíkar ferð- ir eru mjög beppilegar til að efla félagsstairfið og samheldn- ina. og í þeim kynnist fólkið lándinu og sér um leið þörfina á því.að klæða það meiri gróðri. ' Áraniguirinn af bessu starfi er nú orðinn öllum sýnilegur, sem skoða vilja. Að vísu eru flest landgræðsluisvæðin fjarri alfaraleið, en svæðin, sem í var sáð íNfyrra, eru víða mjög yel upn gróin. í lok ágúst munu ungmenna- félagar vinna í sjálfboðavinnu við melskurð í Landeyjum og víðar í samráðd við Landgræðsl- una og jafnvel við söfnun lúp- ínufræs, en allferu þetta mik- ilvægir þættir í landgræðslu- starfiniu. (Frá UMFf). haust. Hansen sagðd vdð blaðarmenn að í Vestur-Þýzkaiaaidi væri til nóg af myndabókum með smávaggi- legu lesimáli um Island. en stór- lega hefði vantað ítarlegri bók um landið. í bók hans er mikið fjallað um fornleifar á Islandi. Sérstakuir kaf li er um húsfoygg- ingar siðan á landnáimsöld og verður sá kafii prentaður á nsest- unini í blaðinu „Mannus" semgef- ið er út af félaigi formleifafræð- inga í Vesitur-Þýzkalandi. Bók- ina prýða fiölmargar svartlistar- myndir eftir Hansen og einnig hefur hanm takið mdikið af þedm l.iósmyndum sam í bókinni eru. Á sýningunni á Mokka, sem opin verður til ágúsiJoka, eru 20 teikn- ingar og oiíumáilverk. Hansen kom fyrst tii Islands í ágúst 1949 og hugðdst vera hér í 3 mánuði. en dvaldist hér í 30 mániuði og síðan hefur hann oft komdð hdngað til íands. í Þýzka- iandd hefiur Hansen haldið fjöl- imainga fyrirlestra um Isiand. — á bessu ári era fyririestrar hans orðnir 150! í nóvemlber n.k. held- ur hann fyrirlestra í Sviss og sýnir þá jalfhfraimt Eitskjuiaga- mynddr héðan. ' ,Árið 1953 gaf Hansen etftir simin dag ísienzka riMnu allar teikningar og. méiverk (um 20 taisdns) sem han,n hefur gert af íslenzkum þij'óðbúninigum og bændabýlum. Myndir þessar eru gerðar á árunium, 1949-1953. PUNDIÐ FELLUR LONDON 12/8 — Gengi ster- lingspundsins gagnvart dollara féll enn í dag og nálgaðist mjög það gengi sem það má ekki fara niður fyrir. Um tíma í dag var gengi pundsins komið' niður í 2,3814 dollara, en það hækkaði aítur nokkuð, eða upp í 2,3819. Gengi pundsins hefur því lækk- að \um 0,0092 dollara síðan gengi frankans var fellt. Á gjaldeyr- ismarkaðinum í Ziirich var sterlingspundið við lokun í dag skráð á 2,3815/25 dollara og hafði gengi þess einnig Iækkað þar mikið. Það vekur sérstaka athygli að gengi pundsins hefur fallið svo mikið enda þótt ekki hafi verið ýkja mikið framboð af pví, en eftirspurnin er enn minni og greinilegt að á kaup- höllunum hafa menn vantrú á því. í' gær fór fram frá Dóm- kirkjunni í Reykjavik útför séra Sigurbjarnar Á. Gísla- sonar að viðstöddu f jölmenni, en hann lézt hér i Reykja- vík í síðustu viku 93 ára að aldri. ^éra Jón Kr. ísfeld jarð- söng en prestar í fullum skrúða báru kistuna úr kirkju ög er myndin hér að ofan tekin . við það tæki- færi. — (LJm. Þjóðv. Á.Á.). Nýja símaskráiið er væntanleg í siæsfu vsku Samkvaemt upplýsinigum sem Þjóðviljinn aflaði sér í gær mun nýja símaskráin nú tiibúír) til dreifinigar og verðuæ væntan- lega byrjað að bera út til not- enda í næstu viku. Er ætlunin að skráin verði tekin í notkun um mónaðamótin og ex nú að- eins beðið eftir því að lokið verði við stækkun miðbæjarstöðvar- innar tii þess að svo megi verða. Tvær siýjar sjálf- vsrkar símsföðvar a •I Ólafsvík verður tekin í notk- un ný sjálfvirk símstöð í dag, miðvikudaginn 13. ágúst, kl. 16.30. Stöðin er gerð fyrir 200 símanúmer og verða 187 not- end'asimar tengdir við, stöðina. Á morgun, fimmtudaginn 14. ágúst kl. 16.30, verður einnig ný sjálfvirk símstöð á Hellis- sandi opnuð til aifinota. Er sú stöð gerð fyrir 100 símanúm- er og verða 73 notendasímar tengddr vdð þá stöð. — Svæðis- númer þessara stöðva verður 93. Haukanes með 200 tonn B/v Haukanes kom í gær- morgun til Hafnarfjarðar með um 200 lestir og fór aflinn í vinnsiu í firystihúsin í Hafnair- firði og nokkuð til Reykjavíkur. breytt. Því verða nemendrar nú í hausit teknir inn í skóilanmi með sömiu lagimairkseinikunnum og undainfarin ár. Ráðuneytið gerir sér ljost, að með ákvörðun pess- ari er talsvert þrengt að starf- semd Kennaraskólans um sinn, svo og að sfoólanusm. verður síðar mifcill vandi á höndum um starfsimenntun hins stóra nam- endajióps. Á hitt er að líta, að ráðuneytið hiefiur skdipað niefind til að endursjkoða lögin mm Kennaraskóla ísiands, og mun nefndim skila áliti aö ári. Eru alilar liorfur á, að haustið 1970 verði nýjum nemendum ékki vedtt vdðtaka í skólann eftdr sömu reglum og nú, enda steftnt að pvi, a6 Kennaraskólldnn vteiti enn meiri sérmennitun í framtíðinni og taki þé eingöngu við nemend. um með meiri unddrbúnings- meninitun en gagnfræðapróf eða landsprótf miðskóla. Ferð AB í Kópa- vogi í Land- mannalaugar Nú er hver síðastur að skrá sig í ferðina í Land- mannalaugar og nágrenni. Lagt verður af sifcað frá Fé- lagsheimili Kópavogs kl. 18 föstudagskvöldið 15. ágúst. og komið aftur á sunnu- dagskvöld. Öllum er heimil þátttaka. Verð áætlað kr. 700.00. — Þátttaka tilkynnist fyrir miðvikudiagskvöld í síma 41528, 40853 eða 41794. — Ferðanefnd. Getum nú stundað keiluspil UMÉBN Hér sést hluti hins vistlega húsnæðis Tómstundahallarinnar ásamt nokkrum leiktækjanna. ? Á sunnudagirm var Tómstundahöllin opnuð að nýju. Er þar nú boðið upp á margskonar leiktæki og skemmtan. . Tóm'S'tundahöllin var opnuð í fyrrasumair og var rekin um skeið. Var boðið upp á kapp- akstursbrautir fyrir smábila eingönigu. Það kom á daginn, að aðsókn. að Tóhistundahöllinni var ágæt. Var því ákveðið að færa .út kviarnar. Miklair breytingar hafa verið gerðair á tækjakosti T.ómstunda- hialiairánnar. Ennfiremuir hafa húsakynni verið stækkuð og end- uirbætt og nú hefur. Tómstunda- höllin verið opnuð að nýju sem fyrr getur. f Tómstundahöllinni — sem er' á borni Laugavegar og Nóa- túns — er nú boðið m.a. upp á eftirfarandi leiktæki til dægra- styttingar gestum staðarins: F.iórar 28 feta keilubrautir. knattspyrnuspil og körfubolta- spil, kúluspil og fleira. Eru öll tækin rafknúin og sjálfvirk fyr- ir 10 krónu myntina. Keiluspil er vinsæl tómstunda- iðja viða erlendis, en nýjung hér á landi. Sögðu forráðamenn Tómstundahallarinnar á blaða- mannafundi á laugardaginn, að þeir vonuðust eftir því að stað- urinn nyti hér xvinsælda og kváðust þeir hafa í hyggju að koma upp slfliuim tækjúm úti á landi. til að mynda á Akureyri. Tómstundahöllin verður opin frá. kl. 14 til 23.30 og fá þeir einir aðgang, sem náð bafa 16 ára aldri — nema á laugardöfr- um og sunnudögum. þá dfi^a verðuir opið árdegis fyrir börn yngri m 16 ára.' Aðaleigendur T''"^fUndahall- arinnar eru • þei, rT1"ðver Örn Vilhiálmsson og Óli A. Bield- vedt.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.