Þjóðviljinn - 07.10.1969, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 07.10.1969, Blaðsíða 5
Þriðjudjagur 7- október 1969 — ÞJÓÐVILJINN — SlBA 5 • ¦ ¦ ¦. •' '.' •" : lillillillilp- ¦ ¦. . .. . ¦ iillllillllil*- llililllliil^ Þýzka alþýðuveldið tuttugu ára í dag Austur-þýzki þjóðsöngurinn byrjar á orðunum: Risið upp úr rúst- umun... Gata í Austur-Berlín í struöslok og nýbyggingar í sömu borg, í miðjunni Kennarahöllin. Heyrt og séð um daglegt brauð, menningu- og þó helzt uppeldi Vitanlega er mikill munur á því sem ber fyxir augu manns á situttri ferð í Austur-Þýzka- lamdd á tuttugasta ári Þýzka alþýðuveldisins. DDR, eða á því tíunda. Hús hafa risið möirg og stór, einkum í stærxi borguim; hinn nýi miðhluti Austur-Berlínar er myndarleg- ur,_en_ varla fallegur, allt er .. miklu hreinna og samtímalegra en það sem verið var að gera fyrdir tíu árum. Vöruúrval er ma<r.gf alt x>g verðlag miklu bag- stæðaira mannfólki, og ferða- menn að vestan verða ekki lengur þekktir úr af klæða- burði einum saman. í sjöunda sæti En ef við sleppum að sinni sjónreynslu mjög almenns eðl- is, þá er það reyndar aknenn niðurstaða ef litáð er í skýrslur og sæimilega alvarleg blöð vest- ræn, að Austur-Þýzkaland hafi staðið sig miög vel að því er varðar bagvöxt og bætt lífs- kjör. Hvað eftir annað leggja menn áherzlu á það, að DDR sé orðið sjöunda iðnaðarveldi heims. Á þessum skika sem er á stærð við ísland og var áður fyrr lítt iðnvæddur í sam- amburði við vesflægari héruð Þýzkalands. Það er etoki að furða þótt eftir þessu' sé tek- ið — þá eru það aðeins Banda- ríkin, Sovétríkin, Vestur- Þýzkaland, Japan, Bretland, og þá Frakkland eða Kanadia, sem öfluigri eru en sýslur Ulbrichts. Ritst.ióri danska menntamanna- blaðsins Information. Torben Krogh, segir þau tíðindi af- lífskiörutn í DDR í fyrri viku, að þair éti menn efcki minna af kjöti, miólk, smjöri og eggj- um en í siálfri Danmörku (nokkuirra ára gamlar skrýtlur austurþýzkar gengu út á það afrek sósíalismans að útrýma smiöri'í landinu). Krogh minn- ir á að bílar séu dýrir í DDR og þurfi menn að biða eftir þeim í 4—5 ár; hinsvegar sé verið að leysa húsnæðismál af æmum dugníaði. oe hiálpar það þá mikið til, að ekki verða spekúlas.iónir með lóðir í einka- eign tii trafala í bargarsimíð'. Ritið Der Spiegel segir, að í DDR éti menrt meira af svína- k;iöti. smiöri, kairtöflum. brauði og drekk meira brennivín en í Vestur-Þýzkalandi, vesiturbýzk- ir hafa hinsvegar vinninffinn í nautaikjöti, ný.iu grænmeti, suð- rænum ávöxtum, bjór og tó- baki. Menningin (leikhús, bæk- ur o.fl.) er ódýrari fyrir aust- an og menningarneyzla eftir því. Spurt um frelsi Allt er þetta harla gott. Samt ér það svo, að menn virðasit tregir til að virða það við Aust- urþjóðverja sem þeir géra af yiti hallast til að sýna DDR lít- ilsvirðingu í ýmsri grein. Sum- part stafar þetta ef til vill af þýzkri erfðasynd: sumir menn eiga sýnu auðveldara með að sætta sig við önnur ríki undir kommúnistískri forystu. Hitt getum við vel kanhazt við^ að nóg má finna tilefni til að láta sér það í léttu rúmi liggjia hver haf a orðið í viðureiign „anda og aga" afdrif þýzkrar skapandi menningarhefðar sósí- alískrar í DDR. Fá ríki hafa reyndar við upphaf sitt notið velvildar og stuðnings jafnmargra ágætra menningarfrömuða og einmitt Þýzka alþýðuveldið. Það nægir að minn,a á Brecht, Önnu Seghers, Frank Arriold Zweig, Hermlin, Heinrich Mann, Becher, Hans Mayer. Þetta fólk og margir 1 ¦ aðrir vinstrifrömuðir þýzkrar menn- ingar millistríðsáránna tóku með einhverjum hætti þátt í uppbyggingu DDR, en niður- staðan hefur fráíeitt orðið sú, sem vonir stóðu.til. Verk sumra fróðlegt að huga að þvi við tækifæri. DDR-stolt En þótt við minnumst á þessi vandamál og teljum þau þýð- ingarmikil vixðast þau eng- anveginn réttlæta það athæfi að , líta á DDR sem sérstakan ó- drátt í samfélagi þjóða — stundum les maður slík skrif, að það er engu líkara en þetta fróðlega' ríki <sé einskonar* Haiti t eða Nicaragua. Hitt er víst, að AustUirþjóðverjar eru orðnir harla þreyttir á slíkri afstöðu, sem. vonlegt er. Eg ætla mér ekki þá dul, að kunna skil á afstöðu austurþýzks almenn- Leyst upp hefðbundin deildaskipting, mikil áherzla á allt það sem hagnýtt er: Háskólinn í Rostock. skoða DDR með varfærni að >minnsta kosti: múrinn, Tékkó- slóvakía, öfluig ritskoðun, smá- smugulegt pólitískt eftirlit, p- blíð meðferð á þeim sem hugsa „öðruvísi" (er nú langt síðan heyrzt hefur frá mönnum eins og próf. Havemann eða vísna- skáldinu Bierman og engin svör um þá að hafa í DDR). Þessi atriði, öll tengd með einhverjutm hætti því misnot- aða en ógleymanlega fyrirbæri, frelsinu. eru þýðingarmeiri en ýmsir sósíalistar t.d. ' vilja kannast við: þeir segja á þá leið, að efnahagurinn sé fyrir öllu, hitt komi seinna. Menn settu þó að vdta nú orðið að málið er ekki svona einfalt. Allra sízt ættu sósíalisitar að urðu dauflegri mdklu en fynri frammistaða þeirra, aðrir lentu í beinni eða óbeinni andstöðu við ráðandi stefnu, og auðvitað ekkj að ástæðulausu. Og þótt leikhúsið Berliner Ensemble njóti mikillar virðingar sem fyrr, og reyndar fleiri, og út hafi komið virðingarverðar kvikmyndir og stoáldverk, hafa merkistíðindi á þessum vett- vangi verið næsta fá frá DDR á síðari árum. Þegar ég spurði um það í Rostock í sumar leið hvað skynsamlegt væri að lesa af nýjum höfundum í DDR var mér bent á eina bók, Die Aula eftir Herm-ann Kant, skáldsögu um fyrstu ár DDR — vonandi rís höfunduirinn undir virðu- legu æittarnafni sínu og væri ings til stjórnvalda sinna. (Hér mætti geta þess að amerískur sérfræðingur um Austuir-Evr- ópu, Hans Apel, sem hefur miargoft gist DDR, telur sig í viðtölum við allskonar fólk hafa orðið váran við 22% stuðning við stjómarvöld árið 1962 en 78% stuðning árið 1967 (Stern, 40. 1967), aðrar „utan- aðkom-andi" skýrslur hef ég ekki handbærar). Hitt þykist iafn- vel skyndigestur hafa orðið var við. eins og margir aðrir að hvað sem öðru líður sé til orð- ið visst austurþýzkt stolt, sem stjómvöld geta að sjálfsögðu reiknað sér til tekna. Finkum beri á slíku stolti hjá kynslóð- inni sem nú er 35—55 ára, þeim sem borið hata hita og þunga Stuðningur margra ágætra meiuiingarfrömuða: Ai-nold Zweíg og Anna Seghers, uppbyggingarinnar eftir stríð. Röksemd þessa stolts er eitt- hvað á þessa leið: við höfum byggt upp myndarlegt velferð- arríki (iðnvæðing, tæknilegar framfarir. félagslegt öryggi, skólakerfi) við margfalt verri aðstæður en t.d. Vesturþjóð- verjar. Þetta höfum við gert upp á eigin spýtur mestmegnis og spyrjum: hafa aðrir gert betur? Á fræðslumála- sýningu Lesa'má um það að Austur- þjóðverjar telji sig sbanda framar öðrum sósíalískum ríkj- um um vdrtoa stjórin á firam- leiðslunni („Fimm árum á und- an" er haft eftir forstjóra Lokomotiw-Elektronische Werke skammt frá Berlín). En oftar er þess getið, að þeir séu mdkið hreyknir af sínu firæðslukerfi. í suimiair kom ég á kennslu- málasýningu í Rostock, en þar er jiafnan mikið um að vera á Eystrasaltsviku, eins og miargir vita. Þar var skólakerfi lands- mianna sýnt með miklum töfl- um og fjölda sýnilegra dæma: sérhæfðar kennslustofur í heilu lagi. úrlausnir nemenda á ýmsum stigum, kennslutæki og margt fleira. • Sjálf sýningin sýndi fyrst og fremst hvílíkt kapp er á það lagt, að tengja allt nám við hagnýt störf, sjálft atvinnulíf- ið — og margt merkilegt að sjá á því, sviði. Það ber t.d. mjög á því að nemendur eru mjög snemma byrjaðir á því að fást vdð alvarlega tætonilega hiuti. en etoki einhverskonar föridur, tiltölulega laust í reipunum. Fólk á gagrirræðastoólaialdiri er t.d. íarið að smíða hJiuti sem fullgilddir mega hedtia í feaim- leiðslukerfinu og bennshtgögn voru mjög prýðileg. ÖliLu dauf- ari var mynddn af því sem gert er í hinum miannlegri firæðuirr: ritgerðir og hópúrlausnir í greinum edns og samtímasögiu, félagsfiræði, voru voru að vísa fallegar í frágangi en einstak- laga ópersónulegar: þær voru fyrst og fremst staðfestipg á því, að nemendur befðu tekið við því, sem að þeim var rétt, ekki fnam yfir það. Kennslan er sem sagt fyrst og frenist núðuð við raunvís- indi, bagnýta hluti. Margir ætLa að slítot toerfi geti verið gott til síns brúks, en verði til þess að skapa sálairlaus vél- menni (úrlausnir þær sem sjá mátti á áðurnefndri sýninigu í félagslegum fræðum gætu bent í þá átt). En fleiri hliðar geta verið á því miáli þegar litið er á fræðsihimálin í heild. Willy Voeimy, vesturþýzkur uppeldisfræðingurr, heldur því t.d. friam, í ítarlegri úttekt á hinu „póliteknístoa ' fræðslu- kerfi" í DDR, að það gefi í reynd austurþýzkum ungling- um forstoot fram yfir vestur- þýzka jafningja: hafi þeir yfdr meira skapandi frumkvæði og sjálfstæði að ráða þegar kom- ið er út á starfsvettvang. Engar blindgötur Emst Schdndler, fræðsiufull- trúi í Rostock, mikill dugnaðar- maður bersýnilega, fylgdi mér um sýnin.guna og gexði grein fyrir því fræðslukerfi sem nú er alllangt á veg komið í DDR. - Framhald á 9. síðu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.