Þjóðviljinn - 07.10.1969, Blaðsíða 9

Þjóðviljinn - 07.10.1969, Blaðsíða 9
Þriðjudragur 7- dktóber 1909 — ÞaÓÐVILJINN — SlÐA g Ausrur-þýzka alþýðuveldið 20 ára Flokksráðsfundur Álþýðubandal Framhald af 5- siðu- Hann lagði sta-ax mikla áherzlu á þau einkenni þess, sem mdk- ilvægust eru: það miðar í senn að því að hver maður hljóti einhverja sérþekkingu og svo að því að í því séu engar blind- götur: að menn geti haldið á- fram námi, bætt við sig, hvar sem þeir eru staddir í kerfinu. Þetta er að sjálfsögðu merki- legt, ekki sízt fyrir þá sem hafia áhuiga á því að fræðsla sé „virk". Forskólastiginu er skipt í tvo . áfanga (1-3 ára og 4-6 ára), og er nú um helmingur barna í slíkum smábarnastofnunum. og þegar á líður er reynt að tengja leiki ýmiskonar hagnýtri þekk- ingu. Síðan kemur tíu ára al- mennur skóli og ljúka nú uim 80% nemenda við hann. Rússn- eska byrjar í firnrnta bekk, annað erlent mál (fr.iálst val, helmingur tekur enstou) í 7. bekk. Raunvísindagireinar veyða mjög fyrirferðarmiiklar þegar á líður (17 stundir af 36 vikuleg- uim í 10. bekk). Um 3% nem- enda sækja sérskóla fyrir hæfi- leikafólk í tónlist, íþróttum, stærðfræði eða tungumálum (7.—12. bekkur og þaðan beint í háskóla). Um 25% tíundubekkinga komast í 2ja ára frarnhialds- deildir sem lýkur með Abitur, stúdentsprófi. Schindler sagði, að við val þangað væri bæði farið eftir námsárangri, sósíal- ískum þrosk,a og skiptingu íbú- anna í starfsstéttir — við vilj- um ekki, sagði hann, að nýir menntamenn komi fyrst og fremst úr röðum menntamanna. . (Ekki gat ég fengið botn í það hvernig þessir þrír þættir spinnast saman við valið). En fleiri leiðir eru til æðri menntunar. Eftir tíunda bekk geta menn farið í þriggja ára \ sémám og unnið sér rétt til háskólavistar um leið. — Hér er um að ræða fagskóla fyrir barnakennatra, fóstrur,' tækni- fræðinga, sérhæft skrifstofu- fóik, svo jdæmi séu nefnd, og • getur legið leið baðan upp í ákveðhar deildír háskóla. Nú sern stendur koma í báskóla:. . 75% frá framhaldsdeildum al- mennra skóla (samsv. mennta- skólum) og 25% um sérnáms- skóla. Enn er að geta um þá sem erfiðast eiga með nám — þeir geta farið í 2—3 ára iðn- nám eftir áttunda bekk (20% af árgangi nú), og þaðan ef til vill í sérskóla af næsta stigi. Margt fleira hafði Scbindler fram að fæira sem ekki verður rakið í stuttu máli. Eitt var, að unnið var að því að um- steypa öllu iðnnámi, fækka iðn- greinum í nokkrar undirstöðu- greinar sem menn gætu síðan byggt á ýmislega sérþjálfun — er þetta gert til að koma "í veg fyrir að menn lokist inni í þröngri iðngrein sem tækni- þróunin getur svo gert úrelta. Annað var, að starfsfræðsla hefst strax í 6. bekk — og ári áður en hvaða námi sem er lýkur útfyllir nemandi kort með óskum sínum um áframbald eða ákveðin störf. Þetta kort er svo sent til fræðsluyfirvalda sem í samvinnu við áætlana- fólk og fyrirtæki gef.a sin með- mæli eða visa mönnum ann- að ef of mikil aðsókn reynist í greinina. Að einfalda Schindler gaf greinargóð svör yfir böfuð og ekki skal dregið í efa, að hann hafi fulla á- stæðu til að bera sig vel: hér var um það svið þióðlífs að ræða þar setn DDR s'tiendur einna bezt að vígi. Vandinn er bara sá — með þennan alúð- lega mann eins og svo marga kollega hans úr sósíaliskum ríkjurn — að það vantar oftast eifthvað á til að úr útlistun geti orðið opin samræða um vandamál. Þetta birtist t.d. í sterkri tilhneigingu til að gera lítið úr árekstrum og andstæð- um, sem auðvitað hlióta að koma upp þegar eitthvað er gert sem um munair. Við töl- uðum t.d. um háskóla í DDR: þar e,r líka verið að breyta mörgu. leysa upp hefð'bundna deildaskiptingu, breyta um st.iórnunarhætti o.fl. Schindler minntist á ný ráð við háskól- ana, félagsráð svonefnd, sem hann sagði valdamikil. Þar sætu fulltrúar stúdenta með fullum atkvæðisrétti eins og prófess- orar. Ég spurði: Hvernig skipt- ast atkvæðin? Hann sagði: Það skiptir ekki miklu hvort stúd- entar og prófessorar bafi t.d. jafnmörg atkvæði eða ekki— þvi að hér hjá okkur er ekki vim andstæður að ræða. heldUr það, að ungir og gamlir legg.i- ast á eitt um að kom,ast að hinni beztu laiisn. Þetta var nokkuð dæmigert svar: Hjá oltkur eru ekki and- stæður, belidiir allt á hinum bezta vegi sósíalismans. (Dr. Paniglosis; Birtíngur). Auðvitað skal ekki standa á okkur að óska þe'ss að þeir í DDR leysi allan sinn vanda fljótt og vel. F.n þótt maður sé ekki gamall hundur orðinn hefur reynslan þegar kennt að mannleg1 vanda- mál eru aldrei einföld viður- eignar, geta ekki verið það. Og ekki einu sinnj yíst að það sé æstkilegt. Árni Bergmann. Frambald af 12. sdðu. erlends fjáríestingarfiármagns- Gils lauk máli sínu. með því að gera grein fyrir drögum að álykt- un um sjálifs-tæðis- og utanríkis- mál og verður ræðan birt í blað- inu síðar. Síðasti f ramsögumaður á sunnu- dag var Lúðvík Jósepsson og er sagt frá ræðunni á forsíðu blaðs- ins- | Að loknum fraimsöguræðum fóru fram almennar umræður og tók fyrstur til máls Eðvarð Sig- urðsson sem lagði m-a. áherzlu á nauðsyn þess að barátta stjórn- málasamtaka aliþýðunnar og verkalýðshreytfingarininar héldist í hendur. Þá gerði Jóhann J. E. Kúld grein fyrir breytingartillögu við drög að ályktum um efnahags- og atvinnumál- Haukur Helgason ræddi um EFTA og áformin ton aðild Islands að Fríverzlunar- bandalaginu. Ræddi Haukur til- lögu þá, er fyrir lá um EFTA- málið og verður endanleg gerð hennar birt í blaðinu næstu daga- Bryn.iólfur Biarnason hóf mál sitt á því að óska Alþýðubanda- laginu allra heilla á þeirri erfiðu siglingu sem framundan væri. Sagðist Brynjólífur í uppbafi hafa verið andvígur því að Alþýðu- bandalagið yrði st.iórnmálaflokk- ur. En úr því sem komið er, þeg- ,ar Alþýðuibandalagið hefur innan sinna vébanda meginfylkingu ís- lenzkra sosíalista, má ekki láta gamlar væringar hindra mögu- leika þess- Hann sagði að Alþýðu- bandalagið væri í dag eini floikk- ur íslenzkrar alþýðu og þvi ættu íslenzkir sósíalistar að efla hann og styrkja af beztu getu- Síðan töluðu Olfar Þinrmóðsson, Keflavík, Páll Bergþórsson og síðan Guðmuindur Vigffússon, sem gerði meðal annars að umtals- efni EFTA-ályktun og efnahags- og atvinnumál. Jón Snorri Þorleifsson ræddi um vandamál byggingariðnaðar- ins og Hjalti Kristgeirsson um fjölskyldumálefni. Gunmar Sigur- mundsis., Vestmannaeyjurn. sagði m.a. að fólkið í landinu biði eftir bví að heyra hvaða flokkur ætlaði að leysa vandamálin og hvernig- Alþýðubandalagið ætti að sýna fram á lausnír vandans. Guðrún Gfsladóttir talaði síðan, I bá Gunnar Guttonmisson og loks Sigurður Magnússon, en þá var fundi frestað og uim , kvöldið störfuðu umræðubópar: Umræðu- hópur um efnabags- og atvinnu- mál undir forustu Jóns Snorra,. uim utanríkis- og sjálfstæðiismál undir formennsku Þormóðs Páls- sonar og umræðuihópur wn fé- lags- og fjölskylduimálefni undir forustu Öddu Báru Sigfúsdóttur. Á sunnudagsmorgun' hófuist fundarstörf að nýju um tíuleytið með því að Kjartan Ölalfsson gerði grein fyrjr tillögum kjörnefndar. Þá var tekinn fyrir dagsfcrárlið- ur um Alþýðubandalagið Og bæj- arstjórnarkosninigannar og hafði Guðmundur Vigfússott, borgar- ráðsmaður, framsögu. Verður ræða Guðmundar birt hér í blað- inu. síðar- Þeir Ólafur Jónjsson, Kópavogi, Bjarni Þórðarson, Nesikaupstað og Sigmar Ingason tótou til máls undir þessum lið dagskrárinnar. Þá gerðu fumdarmenm grein fyrir tillögum sínum um menn í miðstjórn og síðan voru tekin 'fyrir álit nefnda: Hjörleifur Gutt- ormsson mælti fyrir áliti alls- herjarnefndar og til miáls tóku síðan Páll Bergþórsson og Er- lingur Viggósson. Síðan mælti Haukur Helgason fyrir nefndarábti um EFTA og Þormióður Pálsson fyrir áliti uam nærtæk verkefni sjálfstæðis- og utanríkismála. Um þessi mál tOJqu til máls þeir Hjörleifur Guttorms- son og Svavar Gestsson- Voru álit nefnda þessu næst afgreidd. Pál Bergþórsson mælti fyrir nefndaráliti um efnahags- og at- vinnumál og til máls tóku þeir Sigmar Ingason, Jón Snorri Þor- leifsson og Guðmundur Vigfús- son- Var álitið síðan afgreitt. Loks var á dagskrá álit allls- herjarnefndar um reikninga og fjármál flokksins og kvöddu sér hljóðs þeir Ragnar Arnalds 'oig Guðmundur Hjartarsson. iJöks var gengið til miðstiórnarkiörs og er greint frá niðurstöðum þess í sérstakri frétt frá fumdimum. Adda Bára Sigfúsdóttir sleit flokksráðsfundinum með stuttri ræðu. I ræðu sinni ræddu hún um aukið starf flokksins, þrotlausa vinnu félaganna hvar sem er *g hvenær sem er við að koma mál- efnum flokksins á framfæri við almenming. Hún þakkaði að lok- um fundarmiönnuim kormina á 'fumdinn, og fundarstióranum gott starf og sagði síðan þessum fyrsta flokksráðsfundi ATþýðuibandalags- ins slitið. Frá Raznoexport, U.S.S.R. AogBgæðaftokkarWl^ sími .1 73 73 ! Faðk oktoair og tengdafjaðir AXEL CORTES lézt lauigairdiagdnn 4. otot. að heimili sínu, Njarðargötu 76. Garðar Cortes, Jódís og J6n Kristinn Cortes. Slys í Straumsvík Framihald al£ 12. síðu. Vilhijálm Aðalsiteansison, Vil- hjálm Ástráðsson og Guðbjart Gunnarsson. Brenndust menn- imir allir og voru ffiutitir á Slysavarðstofunia, þaðan sem þríir þeimra fengu að fara heim að lokinni aðgerð, en þeir Gísli og Rúnar voru lagðir á sjúkra- hús með þriðju gráðu brunasár. Rannsókn slyssins var ekki lokið í gœr og sagði Sveinn Björnsson rannsóknairlöigreiglu- maður í Hafnarfirði Þjóðviljan- um, að ekki hefði verið unnt að rannsaka vettvang slyssins sem skyldi, þar eð lögregluinni hefði ekki verið tilkynnt um það fyrr en þrem tímum eftir að það sikeði og hefði þá verið búið að taka til á slysstað og verksumimerki horfin. — Kvað b'ann mjög vítavert að draga svo lengi að tilkynna slysið og sagði, að þetta vs&ri ekki í fyrsta sinn sem slys á þessum stað væri ekki tilkynnt fyrr en sieint og sáðar meiir. nabrot upplýst Á laugardaginn hafði rann- sóknarlögreglan upp á þeim, sean fyrir nokkru stálu gull- og silfur- miunum fyrir 100 þúsund krónur úr sýningarikassa Kjartans Ás- mundssonar. Voru þrír unglings- piltar valdir að þjófnaðinum og höfðu falið þýfið, sem hefur nú mestallt komið til skila. Sanraa dag náði rannsóknarlög- regilam þeiim sem stálu og skeimimdu verðmæti fyrir um 100 þúsund krónur í Tómstundiabúð- inni nýlega. Voru þar einnig unglingar að verki og halfa nú skilað því sem þeir stálu. Drjygf drukkið Övenju mikil ölvum var á Akranesi um helgina og yfdr- fyllibust fangageymslur lögregl- unnar. miðbænum Meðan Volkswagen-bifreið var skilin eftir í hálfan þriðja tíima á horni Vonarstrætis og Lækjar- götu sl. laugardagskvöld hefur eimhver gert sér að leik að toasta grjóthnullungi gegnum afturrúðu bílsins og lá stednndnn í bflnum er að var toomið um fcl. eitt. Þar sem rarínsóknarfögreiglian telur sig hatfa ástæðu til að ætla að skemmdir hafi verið unnar á fleiri bílum á þessu svæði og brotnar voru rúður í húsi stoammt frá um þetta leyti eru þeir sem kynnu að hafa orðið varir spellvirkjanna beðnir að gera lögreglunni aðvart. IMF samþykkir „pappírsgiiISsð" WASHINGTON 3/10 — Stjórn Alþjóða gjaldeyrisisjóðsins (IMF) samþykkti á fundi sínum í Washington í gær gildistöku samkomiulagsins um „serstakar yfirdiráttarheimildir" í sjóðnum, eða hið svotoaliaða ,pappírsguU" sem;á að auðvelda milliríkjaivið- skipti með allt að 9,5 miljarða dollara aukmingu á yfirdiráttar- heimildum aðildarríkja sjóðsins. Svefnbekkir — svefnsofar fjölbreytt úrval. O Beztu bekkirnir — bezta verðið. O Endurnýið gömlu svefnhúsgögnin. SVEFNBEKKJAIÐJAN ' Laufásvegi 4 — Sími 13492. Loksins... éttblekhylki i pennann Fátt er aubveldara [ notkurt en blekhyjkin frá Platignum -bérstingiðaðeinsnýju hylki í pennan begarblekið brýtur. Hverjúm penna f ylgja 4 ókeypis blekhylki. Platignum sjálf blekungar og kúlupennarfástí bóka— og ritfangaverzlunumum land allt í fjölbreyttu úrvali. Athugið sérstaklega hagstættverð. Auöveldir, bœgilegir, endingargóöir... Þér Þurfiö hvorki að óttast lekan penna né blekbletti á f ingrunum. Platignum blekhylkin eru Þétt. Fullábyrg6 AllarPlatignumvörureru tryggðargegn göllubuefniog vinnu. Gólluðvaraerbættmeð nýrriogógallaðri. Einkaumboð: Andvari Hf. Smiðjustíg 4, Sími 20433. Flugfélag íslands vill ráða reglusaiman mann á aldrinum 25 - 40 ára til að gegna starfi starfsmannastjóra. Umsóknir, með sem fylistum upplýsingum um menntun og fyrri störf, sendist aðal- skrifstofu félagsins í Bændahöllinni, merktar „STARFSMANNAHALD" fyrir 15. október. W.3? MCEMJUVJDAIR Ritari óskast Vífilssitaðaihælið óskar eftir að ráða l'æknaritara strax í óákveðinn tíma, til afleysánga í veikinda- forföllum. Góð vélritunarkunnátta nauðsynleg. Níánari upplýsingar veittar á staðn-um og í síma 42800. Reykjavík, 6. október 1969. Skrifstofa ríkisspítalanna. Byggingarfélag alþýðu Til söíu 2ja herbergja íbúð í 1. byggingarflokki til sölu. Umsokmum sé skilað í skrifstofu félagsins, Bræðra- borgarstíg 47, fyrir' ki. 12 á hádegi miðvikudag- inn 15. þ.m. Stjórnin. \ Wá ^tycn^u^rett óejzt

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.