Þjóðviljinn - 13.11.1969, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 13.11.1969, Blaðsíða 1
ÐVIUÍH Fimmíudagur 13. nóvember 1969 — 34. árgangur — 250. tölublað. 174% verð- hækkun á Suð- urlandssíldinni -^r Verðlagsráð sjávarút- vegsins kom saman til fundar í gær til bess að á- kveða nýtt verð á Suður- Iandssíld og gildir hið n.v.ia verð hennar fyrir tímabil- ið 16. nóvember til 31. des. næst komandi. j( Fuilt saimkomulag varð í nafndinni uim ákvörðun verðsins, en það hækkar mjög mdkið vegna mdkill- ar eftdrspurnar á erlendium mörkuðum eftir Suður- landssíld, þar sem vonir manna um vedði Norður-. laindssdldar í haust hafa gersiaimlega brugðizt. •k Síld til söltunar hækkar úr kr. 4.75 kg. í hvorki meira né minna en 13 kr. kilóið; er það nær 174% verðbækkun. ~k Síld til frystíngar í bedtu hækkar hins vegair úr kr. 3,75 í kr. 4,75 kg. Forðaði eldsvoða með snarræðí Húsimóðdr í Hveragerði mumi með snarræði síniu hafia forðað bruma í fyrradag er hún, kastaðd í snarhedtuim teppi yfir dlívan, sem kviiknað hafði í og bar bann síðan út úr húsinu, sem> er timburhús. Hafði fimim áira ó- vitó verið einn að leik í her- berginu, náð í eidspýtur og kvedfct í. Þegar slökfcviliðdð koan var niðurlögum eldsiins ráðið. Miklir erfiSleikar v/ð Búrfellsvirk}un: « Jakastsflur s Þjórsá valda stór- truflun á rekstri virkjunarinnar Mikil ísniyndun hefur verið í Þjónsá undan- farna daga og urðu miklar truflanir á s'tarfrækslu Búrfellsvirkjunar í fyrradag og fyrrinótt vegna þrepahlaupa í ánni. Myndaðist af þeim sökum mik- il jakastífla, sem truflaði mjög vatnsrennsli til stöðvarinnar, sem kam þó ekki að sök við raf- magnsframleiðsluna, þa-r sem stöðin vinnur enn hvergi nærri á fullum afköstum. Hins vegar sagði stöðvarstjóri Búrfellsvirkjunar, Gísli Júlíu)aSon, í viðtali við Þjóðviljann í gær, að um „tímabundna erfiðleika" hefði orðið að ræða á orkuframleiðslu stöðvarinnar, ef hún hefði verið komin í fullan gang. Gísli sagði, að íshlaupið, í fyrradag hefði komdð að þeiim Búrfellsimönnuan varbúnum og verið meira en þieir áttu vtom á. Unnið væri að því að setja upp aðvörunairkeirfi í samlbamdi við ísihlauip og er búið að leggja Mnu upp með ámnd til þess að flytja boð til stöðvarimmar um ís- hlaupin, en eftir er að ganga frá aðvörunarkerfinu í ánni. — Verður það sett í ána á tveim- ur stöðuim og á amnað þeirra að gefa merki utm hlaup iméð einn- ar klukkusfcumdar fyrirvara en hitt með hálftíma fyrirvara, — sagði Gísli, að kerfi þettakæím- ist í gagnið á næstunni. Ekki taldi Gísii sig geta geif- Bóndi í Laugardal drukknar í Grafará ¦ 67 ára giamall maður, Einar Grímsson bóndi á Gröf í Laugardal fannsit í gærmorgun látinn í Grafará, skammt undan baenum. Hafði allm-argt manna tekið þátt í leit að Einari, en hún hófst í fyrrakvöld. Ól- ið upp tölur um það, hve ís- stífllan hefði dregið mikdð úr rannslinu til stöðvarinnar, en sagði þó, að á tímabili, í um kilukkustund, hefði orðið aðloka alveg fyrir það, Hins vegar sagði hann, .að í lóninu ætti að vera varavatnsforði, sem enfcist í rúimian sóJarhring miðað við algera lokiun aiðreninisllis í það. Þá sagðd Gísli, er blaðið átti tai við hann s.d. í gær, að komið væri lag á rennslið og orku- vinnsluma í bili, enda væri veðrið betra, logn en 12 stigai frost. Isimiyndunin væri hins vegar laing mast og hættulegust þegar stormur fylgdi frosbimu. Skýrsla Harza í skiýrsilu þedrri frá Harza, s«m raÆofkumiálaráðherra las upp á alþingi s.l. mánudag og birt er orð-rétt í Mo'rgunblaðinu á þrdðáudagdnn segir m. a. ævo um ísimyndunarvandairnáilin: „Okkiur er bað ánægjuefmi að skýra fré því, að ísskoíluniar- mannvirkiin í 'Þjórsá hafa skilað hlutverki síinu næsbum fullikoim- lega í nokkrum meiriháttar ís- ruðninguin, sem átt hafia sér stað pegar á þessum vetri. Það lítur því út fyrir að þetta vanda- mál þuirlfi ekki lerigur að valda alvarlegum áhyggtjum." Og á öðrum sitað í skýrslunni segir svo: „Hin nær fuillkomma hegðun íssko'lunariniiammvirkjamna við Búrfell tii þessa bemddr til þess, að ekiki verði þörf á að nofca gasalflsstööina .nama mtjög lítið með mdklu'm olíukostnaðd á kwsit". Staðreyndir málsins Þær staðreynddr blasa hins vegar vdð eftir reynslu síðustu daga, að ísskolumarmannvirkin hafa gersaimllsga brugðdzt hluit- verki sínu og er ósýmt, að við- vörunarkerfið breyti þar nokkru um að ráði, þótt það komá í gagnið. Eir nú að koma fram, það siam oftlega var bent á hér í Þjóðviljamuim áður en hafizt var handa uim BúrfeHsivdrkijuíi, að ístmyndumin og hlaupin í ánmi gætu orðdð mdkið vamdamál og valdið verulegri trudOlum -á ra£- orkufrámieiðslu virkjunarinnar. Þannig viðurkenndr sjálfur stöðv- airstjórdnn það nú, að veruieg- ar trufiamdr hefðu orðdð á orku- fraimleiðsiu stöðvairinnar núnaef hún hefði verið komim í fuMan gang. I kjölfar slíkra reksturstrufl- ana Búrfellsvirkjunar fyiigir svo það, að í siikum tílfelluimi verð- ur að grípa tii gasaflsstöðvar- innar sem reist er sem varasitöð, en rekstur hennar er margfalt dýnari og mayndd * hækika tmrjög fraimledðslukostniað raforkummar, ef uiirii lamigvarandi reksrturstrufl- anir vegma (frosta og ísa væri að rasða. Yrði þá hailinn á raf- orkusölumni tii Álverkslmdðjumn- ar enn mieiri og er hamn þó næg- ur fyrir. HAPPDRÆTTI ÞJÓÐVILJANS ic Þeir sem fengið hafia senda mdða í Happdirætti Þjóðvdrjansi 1969 eru vinsiamiega beðnir að hraða skiiium eftir föngum. því bæði léttir það stairfið síðusitu vikurnar og edns er allfcaf brýn þörf á fé við úitgáru blaðsins, ekki sízt nú, þegar allur útgáfu- kostnaður hefur storhajkfcað. •k Dregið verður í happdræifct- inu að venju á Þorláksmesisu, svo að tíminn styttist óðum. Tekið er á móti skiilum á af- greiðslu Þjóðviljans að Skóliar- vörðustíg 19. Sí<rnar happdrastt- isins eru 17500 og 17512. •k Aðalvinningurinn í hiapp- drætifcinu er Skoda fól'ksbifreið auk nokkuma bókavinninga. Eir myndin hér að ofan af happ- drættísbílnum. Ráðstefna um skipulag raf- orkumála í sveitum landsim Wk í dag kl. 10 f.h. hefst að Hótel Sögu ráðstefna um sveit- arfélögin og raforkumálin, sem Sa'mband íslenzJkra sveit- arfélaga efnir til í samvinnu við Samband íslenzkra raf- veitna. Á ráðstefnumni verður rætt uim fráimtíðarsidpuiag raforku- miála frá sjónarihóli sveitarfélag- anna, en raforkumáiin, hafa verið olfarleiga á baugi umdan- farið. Þátfctafcendur í ráðS'tefnunni eru sveitarsitjórniarimenn ogsitarfs- menm raifveitna, sem eru, aðdiar að Saimlba/nidi íslenzkra rafiveitna. setningu réðsitefnumnar. ávörp Ingolfur Jónsslon, Við flytja rafoiifcumálaráðherrai, og Aðal- steinn Guðjohnsen, rafimagmsstj., formaður Sambamds íslemzkra rafveitna. Pruimmœilendur á ráðstefnunni verða: Jakob Gíslasiom, orkuiméia- stjóri, Vaigarð Thoroddsem, raf- magnsveitustjóri rikisins, og Gísli Jlónsson, firaimkvæmdasíijóri Saimlbamds ísl. ratfiveitna. Þátfcbakendur á ráðstefnjumni munu m. a. starfa í uimræðu- hópum eftír landshlutum. 1 Jok ráðstafnuminiar á laugar- daigsmorgun. mumai þátttakendur skoða mammvirfci Lamdsrvirfcfjun- ar við Geitháls og Strauims.víTk. Maður inn fyrir að nauðga stúlku Sl. briðjudag handtók lögreglan miann nokkurn fyrir að nauðga 17 ára srtúJfcu en hann var einmitt nýsloppinn úr gæzluvarð- haidi þar sem bann hafði setóð vegna annarrar nauðg- unarákæru. Hefur híiaður þessi oft áður setið inni á Litla-Hraiuni fyrdr ýmis konar afbrot. Atburður þessj. átfci sér stað um hádegdsieytið á briðjudaiginn. Hafði af- brotamaðurinn verið að . gera .sér glaðan dag í til- efni af því, að hann vair sioppinn úr Steininum og var hann heimna hjá tveim bræðrum, kunningjum' sín- um, óg systur þeirra. Fóru bra?ðurnir út tól þess að afla meira áfenigis en á meðan beitti gesfcurinn syst- ur þeirna ofbeldi, barði hana og tófc nauðuga. Tóksit stúlkunni síðan að fiýja í næsita hús en þaðan var lögreglan köliuð á vett- vang og hdirti hún mianninn í þann mund sem hann var að sfcinga af. Unnið var að rannsókn máls þessa hjá rannsókn- arlögreglunni í gær en að hennj lokinni var það sent tíl Sakadóms. Heimildarmaður blaðsins, afur Jónsson, lögregiUmaður á Selfossi, er i björguniarsiveitínni þar á staðnum og tók þátt í leit- inni. Sagði hann svo frá að lög- reglunni heíði borizt beiðni um að björgunarsveitin yrði send tii leifcar að Einari. Var þetta um klukkan 10,30 í fyrrakvöld og hafði hans þá ekki orðið vart allan daiginn. Minningarathöfn umíEleanore Á morgun, föstudag, kl. 2 gengst ríkisstjórn Mamds fyrir minminigarathöfn í Dóimfcdrkjunni um frú Eleanore Sveimbjörnsson, ekfcju Sveinbjörns Sveinbjörns- sonar tómskélds. Andaðist frú Eleianor 2. sept. í Galigary í Kanada, þar sem hún bjó mieð börnum sínuim. — Verður aska henmar jarðsettliér, en Sveinbjörn Syeinfofjörmssan er grafinn í kirkjugarðinum við Sniðurgötu. Einar var einMeypur, en tví- býli. er á Gröf og býr bróðir bans á hinum bænum. Hóf bróð- ir Einars eftirgrennslan í fyrra- daig og hringdi síðan í löigregi- una. Björgunarsveiitín leiitaði, ásamrt bændum úr sveitinni, út frá bænum og voru aðstæður góðar til að rekja spor; barðfenni og snjór jiafnfaliinn. Nemendur í íþróttakennara- skólanum að LaugarvaÆni tóku einnig þáfct í leitónni og fannst líkið klukkan r^mlega 10 í gær- morgun í ánni, um hálfan kíló- metra frá Gröf. Kom í ljós að Einar hafði gengið eftir kinda- sióð niður að ánni. Geta menn sér til að hann hafi fallið ofan í ána af göngubrú, sem þairna er. Var brúin klökuð, en ekki er þó hægt að fullyTða hvern- ig slysið bar að höndum þar eð enginn sjónarvotfcur var nærri. Sagði Ólafur að enddngu, að ekki hefði verið yitað hvert Ein- ar hefur ætlað sér að fara, eða hverra erinda. Líklegt var þó talið að hann hafi verið að huga að skepnum. AAagnús Kjarfansson og Eðvarð Sigurðsson fíytja á Aíþingi Frumvarp um Útgerðarstofnun ríkissins til atvinnujöfnunar Q Tveir þingmenn Alþýðubandalagsins, Magnús Kjartansson og Eðvarð Sigurðsson, flytja á Al- þingi frumvarp til laga ura útgerðarstofnun ríkis- ins til atvinnujöfnunar. Frumvarp þetta var einn- ig flutt á síðasta þingi, og var flutningsmaður þá Ragnar Arnalds, formaður Alþýðubandalagsins. 1. gr. Útgerðarstofnun ríkisins er siálfseignarsitofnun, sem lýtur sérstakri stjórn. Hlutverk henn- ar er að annast útgerð togara og báta og miðla hráefni tii þeirra staða, þar sem aitvinnu- ásfcand ¦ er lélegt og verkefni skortir. 2. gr. Ríkisstjórnin skal semja um kaup á allt að 5 skobtogur- uim 1500—2000 smálesta að stærð, og 5 bátum af stærðanni 250—400 rúmlestir og afhenda þá stofnuninni. Stærri skipin skulu búin fullkomnum. tækjum til að heilfrysta fisk- 3. gr. Kákissjóður leggur fram fé tól stofnunarinnar samkvæmt ákvæðum fjárlaga, og er fé þeitta óafifcurkræfit. Jafnfriaanit er jrikisi- stjörninni heimiit að fcaka fé að láni ^innanlánds eða ufcan í þágu útgerðarinnar. 4. gr. Ráðherra skdpar 7 menn í útgexðarstjórn og 7 tíl vara til þriggj.a ára, og sfcuiu tvedr tilnefndir af áhöfnum skipanna og öðru starfsliði stofnunarinn- ar, en fcveir af frystíhúseigend- um, hvort tveggja samkviæmt nánari regium, sem ráðherra set- ur. Fyrsfca stjórn skal þó skipuð án tilnefningar til eins árs. Stjómin kýs sér sjálí' formann. 5. gr. Stjórnin ræður fram- kvæmdastjóxia, og hefur hann daglega stjórn útgerðarinnar með höndum. í saimræmi við þá sfcefnu, sam útgerðarsitjóirn miark- ar á hverjum tíma, ákveður firamkjvaamdastjóri, hvar afla skipanna sfcal landað, meðal annars með því að setja þau skiiyrði fyrir viðskiptum, að gætt sé fylisfcu hagræðingar og nýtni vdð meðíerð aflans í landi. 6. gr. Nánari ákvæði um fram- kvæmd iaga þessara setur ráð- herra með reglugerð. .7. gr. Lög þessi öðlast þegar giidi.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.