Þjóðviljinn - 29.11.1969, Blaðsíða 9

Þjóðviljinn - 29.11.1969, Blaðsíða 9
Laugardagur 29. nóveanlber 196d — ÞJÖÐVILJINN — SIDA Q :ÍW::™*V*>W? Hermenn úr albanska hernum að æfingum. Alþýðulýðveldið Albanía 25 ára Framlhald a£ 6. síðu. svo verk þeirra hefðu orðið árangurslítil ef þeir hefðu ekki notið ómetanlégrar aðstoðar, fyrst frá Sovétríkjunum, meðan al- þjóðahyggjan skipaði þar æðri sess en síðar varð, og seinna frá Kínverska alþýðulýðveldinu. En utanaðkomandi aðstoð hefði gagnað lítt ef Albanir sjálfir hefðu ekki tekizt á við verkefnin af eldmóði og viljafestu. Og nú blasir árangur 25 ára erfiðis við á öllum sviðum efna- hags- og menningarmála. Enn sem fyrr er Iandbúnaður helztur atvinnuvegur Albana, stundaður af 60% þjóðarinnar, akuryrkja, kvikfjárrækt og skógarhögg. Bú- skapurinn að öllu leyti rekinn á félagslegum grundvelli, þannig að hvergi finnst nokkur blettur í einkaeign. í landbúnaðinum hafa orðið geysimiklar framfatir á síðustu árum og má segja að hann sé óðum að komast í ný- tízku horf. Er bæði að landið sjálft er afar vel fallið til akur- yrkju, einkum hin láglendari hér- uð og svo hitt að mikið kapp hef- ur verið lagt á smíði hverskyns véla til landbúnaðarins og fram- -<S> Buxur ¦ Skyrtur - Peysur ¦ Ulpur - o.mJh "'ÓX. Laugavegi 71 - Sími 20141 rrbrift^ Zetu gardínubrautir. Ódýrasta og vinsælasta gardfnu- uppsetningin á markaðnum. meö og án kappa fjölbreytt litaúrval . ,--- leiðslu tilbúins áburðar. Þá hefur og þung áherzla ver- ið lögð á gerð fíamræslu- og á- veituskurða, allt eftir því hvað við á í hverju tilfelli og á rækt- un skjólbelta úr ýmis konar trjá- viði. Árangur þessa starfs er sá að landbúnaðarframleiðslan hefur vaxið gífurlega og eru Iandbúnaðarafurðir helztu út- flutningsvörur Albana. <3> Uppbygging annarra atvinnu- greina hefur heldur ekki gleymzt. Jafnvel enn undraverðari eru þau grettistök sem lyft hefur ver- ið á sviði alhliða iðnvæðingar landsins. Raunar eru í Albaniu ákjós- anleg skilyrði til iðnaðar, í jörðu finnast gnægðir málma, játn, kopar, nikkel, króm og silfur, auk þess sem þar er og að finna kol, jarðgas og olíu. Vatnsvirkj- unarmöguleikar eru þar og miklir. Geysilegt kapp hefur verið Iagt á byggingu raforkuvera enda grundvallast nútíma iðnaður á Skúlaqötu 61 Simi 25440 íslenzk frímerki ný og notuð kaupir hæsta verði RICHARD RYEL, Háaleitisbraut 37 (áður Kópavogi). Sími: 84424. — (Bezt á kvöldin). Útför eiiginkonu minnar, móður okkair og tendaimóour \ KATRÍNAB KRISTÓFERSDÓTTIR Barónsstíg 57 fer trssm friá Fossivogskiirikju þriðjudaginn 2. des. kl. 1.30 e.h. Þeim sem vildu minnaist hinrnar látnu er vinsarnlega bent á líknarstofnanir. Guðmundur Árnason Árni Guðmundsson Ingibjörg Stefánsdóttir Kári Guðmundsson Elín Sigurjónsdóttir Lára Clarke Arthur E. Clarke ið að fást við á undangengnum aldarfjórðungi í atvinnu- og efna- hagsmunamál, en það er með þá eins og aðra að þeir lifa ekki á brauði einu saman. í húsnæðismálum hefur verið stigið risaskref fram á við, nýj- ar borgir reistar og gamlar verið byggðar upp. Fjöldi skóla, barna- heimila, sjúkrahúsa og ýmiskonar menningarstofnana byggðar um Iandið ailt. Á þennan hátt farnast þeim þjóðum sem skynja sinn vitjun- artíma, grípa geirin í hönd og mola niður hið úrelta skipulag auðvalds og afturhalds og gerast sjálfar herrar Ianda sinna. Þær vaxa stöðugt að íþrótt og frægð, svo fremi að þær sjálfar og leið- togar þeirra hafi staðfestu og pólitískan þroska til að ganga ó- trauðir, á hverju sém dynur, þá braut, sem Marx, Engels, Lenín og Stalín vísuðu á sínum tíma, þá braut sem Mao-Tse-Tung og Enver Hoxha vísa í dag, braut Marx-Leninismans. Af þessari braut hafa Albanir aldrei villzt enda sendir stríðandi alþýða vítt um heim, sem berst harðri bar- áttu fyrir betri heimi, heimi sósí- alisma, stéttarlegar kveðjur sínar til Albaníu í dng.Ólafur Jónsson. Verðlagsmál Framihald af 1- sáðu kvæfmidaatriðum, þ.e.a.s. imati stjórnvaiLda á naiuðsyn, eða ekki nauðsyn opinberrar íhlutunar uim þessi miál". Síðan segja fiimimr- menningarnir: „1 öllu falli get- um viö ekki séð að „drög" bau, sem hér uim ræðir séu spor í rétta átt þó að lögiuim yrðu". I saimanburði við núgiJldandi lög- gjöf séu drögin óljós og marg- brotin og því erfið í fraimlkvaamd, þar sem. krafizt sé yfiirgripsimik- ils og þumgiaimialegs kierfis, — Loks segir í álitiniu: ,>Sú grund- veUarstefna, sem. títtnefnd drög i teka miö sitt a£ fellur hinsvegar nægri raforku. Samtímis bygg-1 ekki að ok:kar áliti að ísJenzdc- ingu orkuveranna hafa verið reist fjölmörg iðjuver víðs vegar um landið. Frægust þeirra eru án efa hin- ar geysistóru Stalínverksmiðjur í Tirana og Mao-Tse-Tung-verk- smiðjur í Berat, sem báðar fram- leiða eftirsóttar vefnaðarvörur til útflutnings- Olíuiðnaðurinn, sem fyrir valdatökuna yat rekinn á mjög frumstæðan hátt, hefur verið end- urskipulagður frá grunni. Nýjar og fullkomnar hreinsunarstöðvar verið reistar, einkum í Stalíns- borg sem er miðstöð þessa nýja atvinnuvegar. Þá eru ótalin málmiðjiiverin stóru, á helztu námasvæðunum, í Elbasan og Shkoder, sem gefa Albönum mikil fyrirheit um betri tíð. Þá hafa Albanir heldur ekki legið á liði sínu hvað viðvíkur samgöngumálum landsins. Allir helztu þjóðvegir Iandsins hafa verið steyptir eða malbikaðir og fjöldi brúa, stórra og smárra verið smíðaður- Ekkert þorp er lengur til sem ekki er í akvega- sambandi. Fyrsta járnbrautin var Iögð í Albaníu árið 1948, nú er járn- brautarkerfið orðið 225 km. að lengd. Fjórði þýðingarmesti atvinnu- vegur Albana, eftir landbúnaði, iðnaði og samgöngum eru fisk- veiðar. Aflamagn hefur fjórfaldazt, miðað við árið 1938 og fiski- skipastóllinn vaxið að miklum mun, bæði hvað fjölda skipa snertir og gæði þeirra. Einnig hefur myndarlegum vísi að nýtízku verzlunarflota verið komið upp. Þetta er í afar stórum dráttum það helzta sem Albanir hafa ver- um aðsitæðuim eins og þœr mú eru, og þess vegna getum við ekki arnæilt með því að þessi drög verði gerð að löguim". Ear Fraansókn að semiia ssig inn í rfkisstjórn Bjarna Bene- diktssonar? Sú spurning hlýtur að vafcna^ þegar þaö endiurtek- ur sig hvað eftir annað að Frajmsókn leggur fhaldinu lið þegar imálkið þykdr við liggja- Er skemimisit að minnast afsitöðuSlS til laiunafóilks s.l. vetur, oig í EFTA-malinu eru hatoöm átök innan fflokksins uim affstöðuna, en margir vilja aðstoða rfkis- stjórnina við EFTA-aðiild. Og hú í þessuim verðaagsimélum: jón Sigurðsson fuHtrúi Alþýðu-' flokksáns í nefndinni var amd- stæður frumvairpsdrögunuim» og því talið ódiklegt að stjómar- ftóktarmir legðu í að keyramál- ið í gegn. En þá hleypur Fraim- sókn undir bagga með verzlun- aríhaldJniu: Aflnáim veröíaigsá- kvæða og verðlagseftirlits er boðskapur Fraimsióknair, ihaldsins Qg Gylfa. , Eif granmt er skoðað er íyrir- hiuguð löggjöf mn verölagsmál einn angi að EFTA-kerfirai. Á- lagning verður gefin eftirlits- 3aus og kaupmenn raksa sairnan gróða, enda er reyndin sú í EFTA-rikjunuim að toifflalælkkan- ir í innfflutningi hatfa engu breytt uimi verðlag í löndiunutni ma. vegna þess að imdlliliðirnir haifa stung- ið másimuniniuin í vasa sinn. — sv. Heimeyingar Framihald af 7. síðu. spratt þessi skemimtilega saga, sem staðið hefur af sér gnauð timans enn betur en imörg önn- ur verk. Þýðinguna gerði sr. Sveinn Víkirigur og er hún skreytt myndum eftir sænska lista- mainninn Ulf Nilsson- r Happdrætti Þjóðviljans 1969 UmboBsmenn útí á Inndi REYKJANESKJÖRDÆMI — Kópavogur: Hallvarður Guð- laugsson^ Auðbrekku 21. Hafnarfjörður: Geir Gunnars- sön, Þufubarði 2 og Erlendur Indriðason, Skúlaskeiði 18. • Mosfellssveit: Runólfur Jónsson, Reykjalundi. Keflavík: Gestur Auðunsson, BirMteig 18. Njarð- víkur: Oddbergur Eiríksson, Grundarvegi 17 A. Sand- gerði: Hjörtar B. Helgason, Uppsalavegi 6. Gerða- hreppur: Sigurður Halhnannsson. Hrauni. VESTURLANDSKJÖRDÆMI — Akranes: Páll Jóbannsson, Skagabraut 26. Borgarnes: Halldór Brynjúlfsson, Borg- arbraiut 31. Stykkishólmur: Erlingur Viggósson. Grund- arf jörður: Jóhann Ásimundssion, Kverná* Hellissandur: Skúli Alexandersson. Ólafsvík: Elías Valgeirsson, raf- veitustjóri. Dalasýsla: Sigur'ður Lárusson, Tjaldianesi, Saurbæ. VESTFJARÐAKJÖRDÆMI — ísáfjörður: HaJldór Ólafsson, bókavörður. Súgandafjörður: Þórairinn Brynjólfsson, vélst.ióri. Dýrafjörður: Guðmundur Friðgeiir Magnúss. NORÐUELANDSKJÖRDÆMI VESTRA — Siglufjörður: Kolbeinn Friðbjarnarson, Bifreiðastöðinni. Sauðár- krókur: Hulda Sigurbjörnsdóttir, bæjarfulltrúi. Skaga- strönd: Friðjón Guðmundsison. Blönduós: Guðmunduir Theódórsson. NORÐUBLANDSKJÖRDÆMI EYSTRA — Ólafsfjörður: Sæmundur Ólafsson, Ólafsvegi 2. Dalvik: Friðjón Krist- insson. Akureyri: Jón Hafsteinn Jónsson, Þórunnar- stræti 128. Húsavík: Snær Karlsson, Uppsalavegi 29. Raufarhöfn: Angantýr Einansson, skólasitióiri. AUSTURLANDSKJÖRDÆMI — Fljótsdalshérað: Sveinn Arnason, Egilsstððum. Seyðisfjörður: Jóhann Svein- björnsson, Brokkuviegi 4. Eskifjörður: Arfreð Guðna- son. Neskaupstaður: Bjaimi Þórðarson, bæjarstjóri. Reyðarfjörður: Björn Jónsson, foaupfél'aiginu. Ilorna- S f jörður: Benedikt Þorsteinsson, Höfn. SUDURLANDSKJÖBDÆMI — Selfoss: Þórmenduir Guð- mundsson, Miðtúni 17.Hveragerði: Sigmundur Guð- mundsson, Heiðmörk 58. Stokkseyri: Frímann Sigurðs- son, Jaðri. Vestur-Skaftafellssýsla: Magnús Þórðarson, Vík í Mýrdal. Vestmannaeyjar: Tryggví Gunnarsson, Strembugötiu 2. j SÓLÖ-eldavélar Framleiði,.SÓLÓ-eldavélar af mörgum stærðum og gerðum. -- Einkum hagkvæmar fyrir sveitabæi, sumarbústaði og báta. . Yarahlutaþjónusta. Viljum sérstaklega benda á nýja gerð einhólfa eldavélar fyrir smærri báta og litla sumarbústaði. ELDAyÉLAVERKSTÆÐI JÓHANNS FR. KRISTJÁNSSONAR h.f. Kleppsvegi 62 - Simi 33069. jiiiiiin§ii!niii!in»B HEFUR TEPPIN SEM HENTA YÐUR TEPPAHUSID * SUÐURLANDS BRAUT 10 SÍMI 83570 w iiiÍiÍiiiiiiiiiiiiiiÍiiiiHiHUíniiiiniiiiiiHiiiiniHiiíiininniiiiiHiiHiinniiniÍl iÍiiÍÍÍSÍiiiiiiíjnHliiíÍÍÍÍÍÍír VB W^V&UA4*r&t &#Zf ftKft 8Cf

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.