Þjóðviljinn - 04.06.1970, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 04.06.1970, Blaðsíða 5
F&wmitadatguir 4. júní 1970 — ÞJÓBVIkJINN — SlBA 5 ^mmmmmtmign.;,i,. V.-'rtiniT .....m Freftabrof frá Havaoa á Kubti 111111 11.11 iiuí..... TJtas Iþsstsatr iwuihkIK" mafasisisst Joilbaiiiísba b.ioftim bess, að 9 áa» em ffiam firá íTmrásmm tSSroiínBr- •fflióa, bar ssm byltmeai'herion varat finæbi!teiga» sdgrair á mmSla- Eðuim og giagMbyltimgairmiöinris- van, búnaiim) bamdarísfkiuimi vopm- 0111. Það er orðim hetfð aðtmiirm- ast sflgurains inaieði aulkmHtmi á- töfeutm í IianidlbúnsÖinitMn, aprÆL- imiámuður er imlánfaðMr swtsíBt- boðajvdmmu á ötonum«Mni iftnetmwr en aördr miánuðiir í besisiuifflanpdi sjáJfflboðaliða. Aflölrei haffla þó jaífhtmaaigdr imenmj, utngiir og aMmir, fcoimjjr og fcairliair, strejwnt úr iborguniurm upptil svedta og rtó í þestsuim tmián/uði, apríl 1970. Sykuiruppslkenan stendltír sem hæst, nú þagair haifia verið fratmleiddar rtúimllega 6 mdliiónir tomna! af syfcri, og í iúUímámiuði sikial taklmiainktnu tmdMa náð: 10 máljöniuni tonnia, stærstu syte- uruppsfeeru í sögiu laMcfems, helminigi stærri en á beztu ár- um fytrir bylifcimigu, Samtímis eru stundluð ömtniur afcuryrfcijusitörf: ávaxta-oggrasm- metisrækt, tóbalks- og hrfe- grjonaireekt, svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru enfiiðir tflmtar, tíimar mikilllar vimmu og tfndk- illa fórna, en imemm blta á jaxlinn og bölva í hll'ioði, bví að aMir eru sammóla uirn þetta eitt: að takimiairkinu slkail náð, uppskeran verður 10 mfljónir tonna og ekki pundi mdrortá. Þjóðdm hefur Qagt bar vdð drengstfeap sdcnn. Á hverjuim degi birta blöð og útvarp upp- lýsingar uimi glanig imtála í syfc- urverksmiðjunutm, það er eirs og að Musta á síldarfréttirroar heilmia- Menn bruigðust misjatfnlega við, þegar Fidel Oaisitro tilfcynnti fyrst fratmíleiðsluáætluinina fyr- ir 1970. Margir „sérfræðingar í málefnum Kúbu" tölldu þetta al- gjört brjáílœði. Bn nú batfa staðreyndir þaiggað niður í filest- um þessara sérfræðinga. Bng- inn getur leniguir efazt um að 10 miljön tonna rniadkinu verður náð. Enn einu sinni mun kúb- anska þjióöin siýna. heiimdnuim hvers hún er rnegnug, enn einu sinni mun bún hlæ.ia uppí od- ið geðið á óvinum siínum. Auðvitað eiga margir erflitt með að kyngja þessu, einkum og sér í lagi gaignibyltimgarT mennirnir, sem hafa flúið land og sezt að hér hinuim megin við sundið. Það voru þeir sem komu í ,,heitmsókn" i Svína- flóa fyrir 9 áruim, og nú hafa þeir aftur lagt land undir fót. bunir betri vopnutm (þaulreymd- ua í Víetnam) og vafalaust WCrBJÖRG HARALDSOOTTIR: NÝ INNRÁS KUBU betur ^fS^BHXr l hernaði og skMnmidarverkium. Bátur þéirra kom að íandi 17. apríl s- 1. Svœðið sem þeir höfðu valiS sér til athafna til að byrja með, er eitt aifisikeikkitjasita f jailla- hérað í austurhluta Kúbu, Banaeoa, Mt yfinferðar og býð- ur uppá ákjósainilega felustaði. Þeim tokst að lenda óséðir að nóttu til, en ekfci liðu margir Mukfcutímar þar till strandverð- ir úr byltiinigarhernum urðu varir við þá og sló í bardaga. Baiginn efitir birtist í blöðum og útvairpi tfflkynning frá F"idel Castro, þar sem hainn greindi frá atburðunuim og tilkynnti að 2 innrásarhermenn hefðu þegar verið vegnir og 3 teknir til fanga, en leitinni yrði haldið áfram þar til ailMr næðust. Strandvörðunum og fjalllalög- reglunni hefur bprizt mdkill liðstyrfcur, margir bændur úr héraðinu gáfu sig fraim sem sjálftooðaliðar, og einnig voru hermenn kallaðir frá uppsikeru- störfum á sykurökrunum. Má segja ftð nú sé vopnaður bylt- ingarhermaður á bak við hvern stein og hverja hríslu á margra kilómetra svæði, og beir fáu mnrásarhermenn, sem ekki hafa enn verið felldir eðatekn- ir hönduim, eiga sér engrar undamkomu auðið. Fideil Oastro hefiur tilkynnt að föngunum verði engin misfcunn sýnd i þetta sinn og firamrvegis, ddm- stólar byltinigairinnar muni dæma þá til dauða, því aðsMk- ur er vilji fólfcsins í landinu. Mikil reiði hefur gripið um sig hér, 5 henmenn byltingar- innar féUu í bardögum fyrstu 2 da'gana efitir innrásdna, aillt ungir bændasynir úr héraðinu Baracoa- Fidöl hélt ræðu við .iarðarför þeirra í þorpinu La Maquina sunnudaiginn 20. apr- íl s.l. Sainia daig ferðaðist bann um bairdagasvæðið, kynnti sér aðstæður og ræddi við her- mennma. A afmeelisdegd Leníns, 22. Svæftið, sem inni-ásarmennirnir höfðu valið sér til athafna í upphafi, er eitt afskekktasta jallahérað í austurhluta Kúbu, Baracoa, illt yfirferðar og býður upp á ákjósanlega felnstaði Á myndinni sjást hermenn og sjálfboðaliðar á k önnunarferð. Fidel Castro ræðir við hershöfðingjana Kaúl Menéndez Tomasseyich (í miðið) og Carcia Friast. apríl, var forsætisráðherrann komdnn til Havana og hélt bá ræðu á hátíðasatmlkomu í leifc- húsinu „Chaiplin" hér í borg. I lok ræðunnar, sem að mestu fjallaði um samskipti Kúbu og Sovétrífcjainna, minntist hann á innrásina í Baracoa. Þá kom mi.a- í ljós, að irmrásdn haifði átt að fara fram í janúar s. 1., en þá hafði bát með málalið- ana htekkzt á og þeir höfðu leitað á náðir bandarísfcu her- stöðvarinnar í Guantanamio, hvaðan, þeir voru svo sendir aftur til Bamdarík.ianna. Fidel sagði ennfremur, að bandarísk f.iötlimiiðlunartæiki hefðu ófeimjn skiýrt ^firá . öðrucm , ráðagerðum um að. heflja innrásir á Kúbu í stóiruim stfl, og las hann . upp nckfcur UPI-fréttaskeyti iméili siínu tdl sönnunar. Innrésdn í Baracoa var aðeins byrjunin. í Miami stendur til að stofnaiher gaignbyltingairmanina og verða i honum m.a. menn sem tóku þátt í innrásinni í Svínaflóa (þeim var sieppt lausum eftir að þeir höfðu gefizt upp fyrir byltingarhernutm, eins og menn muma), fyrrvenandd henmienn einræðisiheirrans Batista, nofcfcr- ir fyrrverandí „byltingarmenn"' sem gerðust svifcarar og flúðu land, Kúbumenn sem barizt hafa með bandawískum her- sveitum í Víetnaim, o-s.frv. ,,Þeir haifa tínt til mesta drasl sem fyrirfinmst í heitminum'', sagði Fidel. Innrásin í Baracoa var gerð í því skyni að trufla sykurupp- skeruna. I kjolfar hennar áttu að koma ótai aðrar innrásir. Meðal vopna innrásartmanna, sem gerð hafa verið uppteeife, var mdkiið magn af plastsprengá- um o. fL, sem notað er tSl skemtmdarverka, t.d. ta að kveikja í sykurreyrnjum. Byss- urnar, sem þessir heraar höífiðíi meðferðis, eru af spiunfeuinjýj^ ustu gerðum, og fengnar hjjá bandaríska hernum. Þessar byssur eru mest notaðar í Vf- etnacm. Það hlýtur því að ligigda í augum uppi, að innirásis" saim þessar eru gerðar með vitorði, samþykki og jafnvel aðstoð Bandaríkjamna, jafnvel þótt Nixon og co. þyteist ekki koma þar nálægt. Þetfca er enn eitt dæmdð uim villimemnsku bandarískirar heimsvaldastefnu. Havana, 25. aprfl 1970, Ingibjörg Haraldsdóttir. Skýrsla Hagsmunasamtaka skélafólks um starfsaðstöðu Eins og fram hcfur komið ,í fréttum hafa Hagsmunasamtök skélafólks sótt um heimild til að reka starfsmiðstöð' í Mið- bæjarskólanum meðan einhverj- ir hópar nemenda ganga at- vinnulausir í sumar. Er ætlun- in að reka þar félags og mcnn- ingarstarfsemi og skipulcggja vinnumiðlun fyrir skóiafólk. Að því er segir í fréttatil- kynningu sem blaðinu barst frá Hagsmunasamtökunum í gær hefur menntamálaráðuneytið óstkað eftir greinairgerð um málið og upplýsingum uma hvernig skipuleggja á starfsem- ina og hafa samtökin nú gert eftirfarandi grein fyrir hug- mynduim sínum um þetta efni: 1. Lieiðsögutilgáta okkar er sú, að frumskilyrði lífrænmar starfisimiðstöðvar atvinnulausra skólanemenda sé-að frumkvæði og skapandi hæf ileikar einstakl- inga og hópa fái að njóta sín á sem óþvingaðastan hátt imnan starfsmiðstöðvarinnar. Fólk þarf að geta skipt sér frjálsiega nið- w í smmáar eininigar til að rækta sénstöfc áhuigamál sín og þarfir. Hins vegar þurfa nem- endur að hatfa aðstöðu til að geta sameinazt um almennari verkefni og áhugamál, og þess vegna leggjum við áherzlu á uppbyggingu einnar starfismið- stöðVar í rúmgóðu og hentugu húsnæði. Miðbæjarskólann telj- uim við fuillnægja þessum kröf- um umfram aðra skðla, þar sem hann hefur stóran fundarsal, lokað jjort og stendur á hent- ugum stað í borginni. 2. Æðsta vald um skipuJagn- ingu starfsmiðstöðvarinnar eiga að vera ailsheriarfundir, sem haldnir séu daglega á föstum tímum. Að siálfsögðu er okkur fullljóst, að fræðsluyfirvöld hafa síðasta orðið. Við ósikum eftir afnotum af húsnæði en ekki yfirráðarétti. E5n athuga- semdir fræðsluyfirvalda við skipulagningu starfsmiðstöðvar- innar ætti að leggia fram til umræðu á allsheriarfundum miðstöðvarinnar, áður en kemur til endanlegrar álcvörðunar. 3. Kostnaðarhliðina af rekstri starfsmiðstöðvarinnar óskum við eftir að bera sjálf. 4. Varðandi vinnumiðlun munu Hagsrnunasamtökin sér- staklega reyna að nýta þá möguleika, sem skyndiþjónusta getur veitt atvinnulausu skóla- fólki. Vinnumiðlunarskrifstotfa okkar gasti útvegað fólki vinnu til stutts tima, allt niður í nokfcra Mukfcutíma, barnagæzlu o.s.frv. Meinum við hér að sjállfsögðu ekki að við munum ekki miðla allri vinnu, heldur hitt, að möguleikar skyndiþjón- ustu eru enn ónýttir í Reykja- vik og hér er sfcarð fyrir skildi í þjónustu við almennirig og at- vinnuvegina. Hagkvæmni þess að setja upp saimeiginlega vinnumiðlun fyrir alla skólanemendur í Reykjavík þarf ekki að ræða. 5. Við óskum eftir svari sem allra fyrst. A meðan verkföll standa er stór hluti skólanem- enda ofu'rseldur stefnulausum slæpingshætti og ömurlegum gerviþörfum, sem veitingahúsin og aðrir afþreyingarstaðir rækta upp hjá fólki. Gegm þessu ástandi kref.iutmst við valkostar þegar i stað. Ræða vélstjóra- menntyn á Norð- I gær hófst í Reykjavík fund- ur er fjallar um menntun vél- stjóra á Norðurlöndum. Slíkir fundir hafa verið haldnir ár'ega undanfarin ár til skiptis á Norðurlöndunum og fulltrúi Is- lands á þeim fundum hefur verið Gunnar Bjarnason, skóla- stjórl Vélskóla Islands og stjómar hann fundinum nú. A fundinum hér, sem haldinn er i Norræna húsinu verður skipzt á •skoðumum og Gunn- ar Bjarnason flytur framsögu- erindi um markmið vélstjóra- menntunar. Verða síðan um- ræður um það efni. Þá verður Framhald á 7. síðu. Á t i

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.