Þjóðviljinn - 06.06.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 06.06.1970, Blaðsíða 1
Laugardagur 6. júní 1970 — 35.,árgangur — 124. tölublað. Sala á neyzlumjólk leyfö til barnaf jölskyldna í Reykjav. 40 þúsund llfrar á dag I Reykjavlk **- Barnakennarar þinga í Melaskólanum 1 Ræða launakjör og kennaramenntunina D 21. fulltrúaþing Sam- bands íslenzkra barnakenn- ara var sett í Melaskólanuim í gærmorgun og mun standa fráWi á sunnudag. 95 fulltrú- ar sitja þingið og aðalmál þess eru kennaramenntunin oc launamál kennara, í þingsetningarræðu formanns Sambands íslenzkra barnakenn- ara. Skúla Þorsteinssonar, kom fram m.a. að félagar í SÍB eru nú 861", allir með sérréttindi til kennslu í barnaskólum, 95 full- tríiar ættu rétt til setu á þing- inu og myndu allir mæta. Að- aldagskrármál þingsins eru launamál kennara og keifnara- menntunin og gat Skúli þess, að margt hefði , færzt í rétta átt, hvað aðbúð. vinnubrögð og kennslutæki í ba.Tnaskólum snerti, en við stæðumst því mið- ur ekki samanburð á ýmsum sviðum skólamála við nágranna- þjóðir okkar og yrðum að gera stórt átak til að j-afna metin. Engum væri 'betuir ljóst en kenn- urunum sjálíum, sem reynsluna cig'a, að góð rnenntun kennara vreri grundvöllur þess, að kehnslustarfið bæri þann árang- ur, sam ætlazt væri tiil og krefj- ast yrði í menningarþjóðfélagi. Þá vék hann að aðstæðum Kennaraskóla íslands og þeirri brýnu nauðsyn að ljúka bygg- ingu skólahússins svo húsnæðis- þrengsli kæmu ekki í veg fyrir að kennaraefnin nytu þeirrar fræðslu og uppeldis sem ætlazt væri til. Auka yrði menntun ís- lenzkra kennara til samræmis við menntun og þjálfun fijá ná- grannaþjóðum okkar, sagði hann, einkum yrði að auka starfs- menntun kennara. Yrði að gera kröfu um stúdentspróf eða jafn- gildi þess til inntöku i kenn- araskóla þannig að íslenzk kennaramenntun færi fram á há- skólastigj og rækt yrði fyrst og fremst lögð við starfsmenntun og starfsþjálfun kennairans. Einn- ig þyrfti að gera starfandi kenn- urum fjárhagslega kleift að sækja sér viðhalds- og viðbót- Kennaramenntunin og breytingar á henni. — Sjá viðtal við Brodda Jóhannesson skóla- stjóra Kennaraskólans á 3. síðu. armenntun, bæði innanlands og utan. Skúli minnti á að hagsmuna- mál kennárastéttarinnar mættu ekki liggja utangarðs þegair rætt væri um skólamál. Fengjust kennarar ekki til starfa í skól- Framhc í! ) Frá þingsetningu SÍB í Melaskólanum í gærmorgun. i Framhald. á 9. síðu. Frá bingsetningu SIB í Melaskólanum í gærmorgun. — (Ljósm. Þjóðv. A.K.). -----———----------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hversu lengi ætlar Gylfi að ¦ •¦•#¦¦¦ « standa síns? „ . . . stór hluti þjððarinnar er hættur að gera greinarmun á okkur og Sjálfstæðisflokknuin." — Þetta var meðal þess sem kom fram í ræð- um á Alþýðuflokksfundínum á miðvikudags- kvöld. Þar var líka samþykkt áiyktun þar sem segir m.a.: „ . . . Alþýðuflokkurinn hefur ekki gætt nætfilega vel hagsmuna kunþega að und- anförnu." Þessa setningu viidl Gyl.fi "fc.-fiís!a- son fella út úr ályktun fundarins en því hafn- aði fundurinn með öllum atkvæðum gegn fjór- um. Allir launamenn leggist á eitt Það er því greinilegt að ráðherrar Alþýðu- ílokksins standa einir uppi í ílokki sínum og spurningin er: Hversu lengi ætla flokksmenn þar að líða ráðherrum sínum að beita verka- fólk níðingsbrögðum í þeim kjarasamningum sem nú standa yfir? Það er greinilegt að þol- inmæðin í Alþýðuflokknum er á þrotum, og samkvæmt einróma samþykkt félagsfundar í Alþýðuflokksfélaginu á miðvikudag ber ráð- herrum Alþýðuflokksins skylda til að hlutast til um að verkafólk fái þær kröfur sem settar eru fram uppfylltar tafarlaust. Hin almenna vinnudeila hefur nú staðið nær 10 daga án þess að nokkuð teljandi hafi borið við. Fulltrúar verkalýðsfélaganna í samninga- nefndunum verða æ þreyttari á stirfni atvinnu- rekenda og vitleysislegum tilraunum reikni- meistara ríkisstjórnarinnar til þess að tefja samninga. Þær tilraunir hafa tekizt vegna þess að atvinnurekendur sjálfir hafa enga skoðun á málinu. • Það er svívirðilegur glæpur sem ríkisstjórn- in er að fremja þessa dagana að svipta þúsund- ir Islenzkra launamanna atvinnu og tekjum, þegar þeir fara fram á mannsæmandi kjör fyrir vinnuafl sitt. Þennan glæp fremur ríkisst]órnin í krafti þeirra atkvæða sem Sjálfstæðisflokk- urinn fékk út á glundroðakenninguna í Reykja- vík í kosningunum á sunnudaginn. Framkoma atvinnurekenda og ríkisst}órnarinnar í samn- ingunum er skýr staðfesting á því sem talsmenn G-lisfans í kosningunum og Þjóðviljinn hentu hvað eftir annað á, að stjérnarherrarnir neyta pólifískrar stöðu sinnar til þess áð níðast á verkafólki. Þá staðreynd verður að muna og breyta samkvæmt því þegar tækifæri gefst. Glæpur ríkissi jórnarinnar Þrátt fyrir fjandsamlega afstöðu ríkisstjérn- arinnar í samningamálunum og pólitíska mis- notkun atkvæða gegn launafólki er unnt að ná árangri í verkalýðsbaráttunni í dag með víð- tækri faglegri samstöðu, með því að allir launa- menn leggist á eitt og veiti verkíallsmönnum allan þann stuðning sem þeir þurfa á að halda. Þá mun undan láta. *• Síðdegis í gær samði borgar- læknisembættið í Reykjavik við stjórn Mjólkurfræðinga- félagsins um takmarkaAa dreifingu á neyzlumjólk i Reykjavík og á Seltjarnar- nesi og hafa mjólkurfræðitts- ar lagt til i\d sú mjólk komi frá bændum á öskufallssvaeð- inu fyrir austan fjall. • Samið var um að dreífa 4A .þúsund lítrum af neyzlu- mjólk í Reykjavík og á Sel- tjarnarnesi. Þar er talið aft um 36 þúsund börn séu heim- Uisföst. SamJcoimulaigið var staðifest í eftirfarandi bréfl, sem stjóm Miólkurfræðingafélagsins ritaði tiil borgarlæknis í gær. „St.iórn Mjólkurfræðingafélags íslands lýsir hér með yfir þvi, að hún getor fyrir sitt leyti fallizt á, að vm\ 60% af venju- legu magni neyzlumjólkur, eða um 40 bús. lítruim, verði dreift til sölu í Reykjavlk og á Sel- tjarnarnesi daglega fyrst um sinn, enda náist samkonrrulog vdð Mjólkiursaimsöluna um dreifin'g- Fraimihald á 9. síðu. Samið við mjólkurfræð- i-nga á Akureyri MjóHikurvinnsla í Mjólk-, ursaimBagi KEA á Akureyri . hefur ekki stöðivazt síðain verkfalll mijólkiurfræðinga hófst á imdðnætti ömtntu- daigs. Er tekið viðstöðulayst við mj'ólk frá bændum á saimllagssvæðinu og mjolk er séld í mjólkurbúðum á , Akureyri. Þjóðviljinn hafði sam- band við Vernharð Sveins- son, mjólkurbússtjóra á Ak- ureyri, í gær og staðfesti hann í viðtali við blaðá- mann, að mjólkurvinnsla hefði aWrei hætt hjá Mjólk- ursaimaagi KEA og sömiu- leiðis hefði engiin trufflun orðið á mjólkua-sö5u. Eldki var Vernharð'ur fáanlegur til þess að skýra frá meiru hvort sa:rokO'mulag hefði orðið við mjóilkurfræðmg- ana í'Mjólkúrsamlagi 'KEA. Vísaði hann til Vinnumála- saimbands SIS um frekari upplS'singar um samkomu- lag. Enginn aðili hjá Vinnu- málasambandi SlS viídi i gær greina frá í hveriu samkomulagið væri fólgið- Þá var stjórn Mjólkur- fi-æðingafélagsins spurð um j þetta samkomulag. Ekki vildu heir gefa það upp í gær að heldur. Segðu bara, að mjólkurfræðingar þama ha.fi náð mjög viðtmaridi samninguim .sagði einn sl.iórnarmanna í viðtali við Þjóðvil.iann. rkfallsbrot framið hjá borgar Verkfallsverðir á vegunum — E og tekur vinnú frá félagsmönn D Þjóðviljinn hefur' fregnað að framin hafi verið verk- fallsbrot við eitt fyrirtækja Reykjavíkurborgar. Er það mál nú í athugun og verður væntanlega unnt að skýi*a nánar frá því eftir helgina. Annars hefur ekki verið mikið um verkfallsbrot í verkfallinu fram að þessu — þó hefur slíkt komið fyrir og líta verkalýðsfélögin mjög alvarlegum aug- um á verkfallebrot og munu einbeita sér að því að upp- lýsa hverjir hafa frumkvæði að verkfallsbrotum. • kur um á númerslausum krana um í verkalýðsfélögunum! Þrjú stærstu verkailýðsfélögift'í Reykj avík Verkamannafélagið DagSibrún, Trésmiiðafélaig Rvíkur og Félag ijárniðnaðarmanna hafa verkfallsverði stöðugt í eiftirliti. Eto farnar stöðugar eftirJitsfeix)- ir á vinnustað'i "þessara verka- lýðsifélaiga og útköllum vegna ýmiss konair kvartana. Verða viðfangsefni verktfiallsvarða ekki raikih'nákiV.æmlega'hér en nefnd tvö dæmi, uim það sem verkfalls- verðir verða að. eiga í. Benzín í Kollafirði 1 fyrrinótt íóru verkfalJsverð- ir iuipp í Kollafjörð til þess að fyigjast með bílum á leið í bæ- inn. Verkfallsverðir stöldruðu við í um tvo tíma og á þeim tíma óku þrír bílar' hjá með verulegt magn ' a.f- benzíni-. V.ar þá greini- legt að gera yrði ráðstafanir til þess að loka vegunum til Rvík- ur cg . hafa stöðugt vegaeftirlit þannig að enginn slyppi í gegn með benzín eða annað sem telj- ast verður þrot á verkfallinu. Númerslaus krani En það era ekki bara benzín- flutningaimenn sem yerkfallsverð- ir verða að gi'íma við. í gær urðu verkfailsveröir Dagsbrúnar að standa í mjög sérkennilegium viö- skiptum við lögreglustjóra, bif- reiðaeítirlitið og öryggiseftirlitið vegna krana sem ekur um bae- inn númerslaus. Verkfallsverðir Dagsbrúnar voru á eftirlitslerð síðdegis i gær og urðu þá varir við krana. sem kom utan úr Örfyrisey. Kraninn var ekki í vinnu. cn verkfalls- vörður stöðvaði kranastiórann. veg.na þess að kranastjórnendur eru alllir og eiga að veraí Dags- bnín. VerkfaJJsvörðurtnn spurði hver ætti kranann og sá sem Framhald á 9. síðu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.