Þjóðviljinn - 09.06.1970, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 09.06.1970, Blaðsíða 12
Fréttír af stéttabaráttunni ? Verkalýðshreyfingin berst nú hatrammri bax- áttu fyrir því að fá kjör félagsmanna sinna bætt að nokkru eftir kjaraskerðingu síðustu ára. Ríkis- stjórnin og atvinnurekendur hafa enn neitað að ganga að kröfum verkalýðsfélaganna og þannig stendur ríkisstjórnin fyrir því að varpa á glæ milj- ónatugaverðmætum á dag. ? Verkfallsátökin hafa stöðugt verið að harðna síðustu dagana og hér á síðunni bir'tum við fréttir frá verkfallinu og þeim áhrifum sem vinnusitöðv- unin hefur haft til þessa. Vörubirgðir endast i viku — kartöflulaust og fleiri vörur vantar í búðir Alirifa verkfallsins er ekki far- ið að gæta verulega í vöruskorti í stærri matvöruverzlunum í Reykjavík, nema hvað alls staðar er kartöfUúlaust. Hinsvegar er á- standíð verra í ýmsum minni matvöruverzlunum þar sem ekki voru tök á að kaupa inn miklar aukabirgðir fyrir verkfallið, vegna ónógs geymslurýmis. I verzlun eitini við Háteigsveg voru auglýstar kartöflur til sölu í gær og myrtdaðdst hiðröð út á götu eftir hádegið og mikil ös var fraim eftir degd. Fékfc hver viðskiptaviwur aðeins einn poka með fcólói af kartöfluni. Verzlunarstjóri í KRON við Dunhaga sagði að þar væri ekki skortur á vörutegundum, nema rófum og kartöffam. — Við bjugguim otokur undir verkfallið, sagði hann, en ef verfcfallið held- ur áfram fer að bera á skorti á flestum vörutegundum eftir'á að gizka vitou. — Ég veit til að í búðum þar sem er lítið geymsluirými, er orðið lítið um kjöt. l'verzlun Sláturfélags Suður- lands við Skolavörðustíg er orð- ið kartö&ulaust eins og annars- staðar. Verzlunarsfciórimi sagði að þær vörur sem unnar væru hjiá SS væru uppseldar, svo sem pylsur, suifca, keefa og slátur. Varðandi fcjöt? — Við eigum enga hryggi til sölu lengur, að- eins framparta . og læri, - sagði verzlunarstjórinn, þetta eru efcfci stórar hirgðir hjá otokur. Hvorki er hægt að tala um mikinn skort á miólk né fiski í Reykiavík. Nokfcrir bátar hafa undaniþágui til að veiða fyrir Reykjavfkuiimarkað. Að vísu er minna um nýjan fisk í fisfcþúð- unum en undir venjuleguim kringumstæðuim og halfa fisk- salar selt meira af frosnum fiski og saltfiski undanfarna daga. Áður en mióltourmagnið, til dreifingar í Reykiavík og ná- grenni var minnkað, bar nofck- uð á því að einstaka fólk keypti 20-30 lítra af mjólk í einu. NiS hefur þeim tilmælum verið beint til afgreiðslustúlknanna að þser reyni að koma í veg fyrir að fólk „hamstri" á þennan hátt, enda er til mjólfc í öllum búð- unum þessa dagana a.m.k. snemma á morgnana. Hella þeir mjólk niður? Allir tanfcar eru nú fullir af mjólk hjá Mjólkurbúi Flóa- manna, sagði Grétar Símonarson mjólkurbússtjóri í viðtali við fréttamann Þjóðviliains í gær. Eru um 250 þúsund lítrar í tönk- unum og ekiki enn vitað hvort mjólkin verður unnin eða henni hellt niður. Á laugardagsfcvöldið gerðu mjólkurfræðingar sanining við stjórn MBF um heimild til vinnslu neyzlumjólfcur, 47 þús- und lítra, en daglega berast á þessum árstíma af viðskiptasvæði Löndunarstöðv- anir erlendis Að . undanförnu haifa verið send út skeyti til Færeyja, hafn- arborga Þýzkalands, Norðúrlanda og Bretlands og til Alþjóða- sambands flkttningaverkaimanna um að ekki verði landað erlend- is af toguirum og báfcuim af verk- fallssvæoun«m. miólkurbúsins um 120 þúsund lítrar. Strax og saimtoomulagið hafði náðst á laugardagsfcvöldið var ákveðið að sækja mjólk á allt mjólkurbússvæðið, en Grét- ar fcvað ráðið að sækja í dag, þriðjudag. aðeins um 50 þúsund litra til neyzlu. Sagði hann á- kaflega erfitt að velja sérstakt svæði úr til þess að taka af mjólk í dag. Var áfcveðið síðdeg- is í gær hvaða svæði losnaði við mjólk í dag. . Undanþága fyrir SVR Strætisivögnum Reykjavíkur hefur verið veitt undanþága með olíuaflgreiðslu, þannig að strætisivagnairnir munu halda áfraim ferðuim sínum naestu daga, en efcki er vitað, hiversu lenigi undamþáigan stendur. Sfcrætrisivaignar hafa efcki stöð>v- azt í verkföillum, síðan stræt- isvaignastjórair gerðust bæjar- starfspieninJ Hafa vagnairnir hinigað tiH adltaf fengið und- anþágu með offlíuafgreiðslu, að því er Sfcúli.. HaHdorsson. skrifsifcofiustjoxii SVR Síðusitu daiga hefiur þeim fjöligað með degi hverjum, sem þurft hafa að leggja bíl- uim sn'mtim vegna benzínsfcorbs, og að sama skapi hefur far- þegum sitrætisivagnaiina fíjölg- að imijög. Vaignarndr eru troð- fullir á mestu annaitímunum, svo að bæta þarf við mörgum &ukavöginom,, en einnig er geysilegur fjðldi farþega áðll- uim leiðum jafnvel á þeim fcímíuim, þegar vagnarnir eru þunnskipaðir við eðlilegar að- stæður. Lögregluþjónar og slökkviliðs- menn staðnirað verkfallsbrotum Skömmu eftir hádegi á sunnudag fóru um tuttugu húsasmiðir á vettvang til þess að stöðva verkfallsbrot nyrzt í Fossvogshverfinu. Þarna er nýhafin smíði fjölbýlishúss á vegum Iögregluþjóna og slökkviliðsmanna. Höfðu þeir gengið inn í verk smiðanna undir stjórn tveggja húsa- smíðameistara. Lögregluþjónarnir höföu ver- ir að vinna fyrir hádegi og silökfcvilið'smenn voru að hefja vinnu eftir hádegi, þegar tveir tugir húsasmiða komiu á vett- vang, eigi blíðir undir brún. Orðsins brandar flugu á milli pg héldu menn þó vel stillingu sdnní á vettvangs- stað, svo að notað sé orðfæri í lögreglusfcýrslum. Smiðun- uim þótti hart að standa opin- bera starfsmenn svona að veilkfaillsbröfcum og að rífa þar með niður móral verk- fafcins. Áttu menn sízt von á lagi úr þeirri átt og ættu opinberir starfsimenn heldur að styðja við bakið á verk- fallsmönnum og styðja kröfur þeirra um mannsæmandi fcjör á þessum verðhœkfcanatímuim. Kannski hljöta fleiri sigurlaun í baráttunni en s.iálfir verk- fallsmenn. SMkt gæti líka fallið í hlut opinberra starfs- manna síðar. Nú kom á vettvang eimn ur vélhióladeild lögregluenar og reyndist hann einn af húseig- JL Hér eru veaMalteverðir komuir á vettvang í fjölbýlistoúsagruíiiuiiium i Fossvogsh.verlmu. endum og hefur kasnnski ver- ið að vánma fyrir hádegi á vettvangsstað. Tók hann upp blokkina og bliýantinn að sið lögregluiþjóna? Nei, — það gerði hann efcki og var hann þó kominn á vafct. Það hefði hann hins vegar máifct gera af því að honum var lesinn pist- illinn á sæmilega kjarnyrtu máld af verkfallsimönnum. Þar var margt látið falla um at- hæfið sem gott er að hafa í minni. Bn þessu lauk með sam- komulagi í bráð og lengd. Verkfallsbrjótar loíuðu bót og betrun og að þeir myndu ekki ganga inn á verksvið smið- anna í þessu verkifalkY Trésmiðafélag Reykjayíkur heldur úti opinei verkfalls- vörzlu í húsakynnum félags- ins að Lauifásvegi 8. Br hún Þriðjudagur 9. júná 1970 — 35. árgangur — 126. tölublað. Yfír A thnzhafíi án millilendingar hér? AHt ininanlandsifllug á vegum Flugfélaigs ísttands hefúr legið ndðri frá verkfallsbyrjun, en önnur smærri fliuigfélög sem birgt höfðu sig eitthvað 'upp af olíu, hafa haldið uppi einhverj- um leiiguferðuim. Hins vegar hef- ur millilandaflug gengið snurðu- laust að miesfcu, að undanskilldiu Færeyjaflugi Flugfélagsins, en því er halddð uppi frá Reykja- vikurfHugvelli. Ef úr vinnu- stöðvun verður í Keflaivifc á föstudag, eins og boðað hefur verið, tekur eðlilega fyrir allt flug Fluigfélaigsins, og verakann að það verði þá þegar stöðvað vegna olíuskorts, en mjög tak- markaðair olíubirgðir eru nú fyrir hendi. Ekfci hefur verið tekin á- kvörðun um, hvað Loftleiðir munu gera, ef olíustoortKr «g verkföll í Kefflavífc haimla eðli- legri utmferð. Olíulbirgðir eru nii aðeins til tdll fárra daigia- Þjóð- villjinn innti Sigurð Magnússon blaðafulltrúa félagsins eftir því í gær, hvort ef til vill yrði fcek- ið tdl bragðs að fljúga yfir Atl- anzhaf án millilenddngar hér, en hann fcvað enga ákvörðun um það hafa verið tekna. Saigðihann að fjöldi úflendinga hefði kosndð til landsdns til lengri eða stoeimimri dvalar að undanförnu, og væru þeir þegar tetoniir að leita á brott af ótta við að verða kyrrsettir hér. Þá væru væntan- legií- aðrir hópar hingað1 til lands og vitaskuld riðlaði verkfallið öflluim aðstæðum til imóttöku þeirra og yrði miifcið fjárhaigs- legt tjón alf. Stéttvísir launamenn í þessiu verkfalld eins og öðr- uim, reyndr á stéttarlegan þroska verlcamanina — ekki sízt þeirra sem í verkfalltti sfcanda. Hafa ís- lenzkir verkamenn sýnt glögg- an s.téttarskilmng í því verkfalli sem nú stendur yffir — eins og þeir. , bafa. raiumar æfcíð gert. Glöggt daami um sfcétfcvisi til fyrirmyndar er eftirfarandd: Fé- lag járniönaðarmanna stendur sem kunnugt er í vertafallli. Þó starfa nokfcrir félaigsmarana úr félaginu enn þar sem sérstak- lega stenduir á sajmeinguim, til dæmis í Strauimsivíiki A féflags- fundi í félaginu fyrir nofcfcru var samlþykfct að þeir semynnu þannig áfraim sfcyldu leggfja fraim. fé í verkfalllsisijóð- Og í gær barst fyrsfca upphæöin frá jámiðnaðarmönnum f Strauins- vífc, fcr. 40.000. — Þetta verður vonandi öðr- um tii fyriirmyndar, sagði Guð- jón Jónsson formaður Félags járniðnaðarmainna í viðtafli við Þjóðviljann f gær. Hann saigði að félagið hefði stöðugar vaktir allan sólarhrdnginn og. hefði fraimtovæmd verfcfalllsins gengið snurðulaust fyrir sig. VR í verkfcril? VerzlunarmiannaiélBg » JEÍeíjfkia,- vifcur heldur trúnaðairmanna- ráðsfund í fcvöld, þriðjiudag til þess að taka afstððu til vinnu- stöðvunar. Hætta blöðin að koma út? opin alla daga og þar ganga smiðdrnir á verkifailJlsivatotir. Er ævinlega hópur liðsmanna þar til sfcaðar og allir félagar eru velkomnir til sfcarfa. Hefur verið mikið um verk- fallsbrot á verksiviði ytekar? spurðum við Jón Snorra Þor- leifsson, formann félagsinsi Nei, — lítið hefur verið um verkfallsbrot til þessa, sagði Jón Snorri að lokuim. Dagblöðiin í Reykjjaiviík; eiga mjög mdamunandii pappírsibirgðir, og hæifct er vift, að suim þeirra a^njk. þurfd að draiga saiman segl- in á næstunni, ef verkfallið dregst á lamgiirm. Þjóðvillijinn hefur þegar verið minntoaður um tvær sáður vegna pappírsleysis, og búast má við, að Tíminn verði miinnkaöur einlhivem næstu daga, ef ekfci • horfdr ; í samfcomulags- átt.' Þjóðviljinn hafði saimlband við ftiaimfcviagimidasifcjóra dagblaðanina i gær og hljóðið í þeim var mjög miisáafnt. Tíminn á fcak- markaðar pappfrsfbárgðir á sín- uim lager, en geymdr taHsivert í vörugeymslum. Kristján Bene- dikfcSBon sagðist allsendis óviss uim, hvort leyfi fengdst fcil þess, að ná í þær birgðir, er hinar þryti.- Þá er erlent filutningiastoip i Reytojavík með papþírssend- ingu fyrir Tímann, og bíðurþar til verkfallið leysdst. Framtovia3mdast.ióri Morgun- blaðsins sagði að nægur pappír væri til fyrir næstu vikurnar og þyrfti efcfcs að grípa tifl neinna ráðstafana í bili. Pappír til 3ja vitona er til á Alþýðublaðdnu og þá er Vísdr seamdlega birgur. Svo sem að framan greinir hefur Þjióðviláinn þegar gtipiðtil sparnaöarráöstafana, en mrjög tatomarkaðar pappírsbirgoir eru til á blaðinu. Pappírssending til blaðsins er uim borð í Gullfossi á ytri höfninni, en skipið sigFir út affcur, svo sem kiunmiugt er n.k. imiðvilkudag, hafi verkfallið ekki leysfcst fyrir þann tíroa, og er þá ekki vænfcanjegt aftur fyrr en 22. þ.m. Þó er talið að Þjóð- viljinn geti komið út a.m.fc. hálfan miánuð til viðbótar. Barnakennarar lýsa stuðningi Á fulltrúaþingi Sambands ís- lenzkra barnakennara, sem hald- ið var um helgina, var einróma samþykkt eftirfarandi ályktun: „21. fulltrúaþing S.l.B. hald- ið i Reykjavík 5. til 7. júní 1970 lýsir yfir fyllsta sfcuðningi við verklýðstfélögin í þeirri kjarabaráttu, er nú stendur yf- ir. Þingið telur kröfur verklýðs- félaganna sanngjarnar og rétt- látar og skorar á vinnwveifcend- ur, ríki, bæjar- og sveitarfélög að ganga að þeim nú þegar." Mikil óánægja meðal bænda Bændur eru að vonum óánægð- ir með þróun mála. Benda þeir margir á að ein ástæðan til þess að Mjólfcurbú Flóamanna gengur ekki til samninga er að- ild þess að Vinniuiveitendasaim- bandi Islands. Var ákvörðun um aðild að þessum samtökum at- vinnurekenda tekin af stióminni og valdið til úrsagnar er auð- vátað í hfianar höndujm. Meðal stjórnarmanna í Mjóltourbúi Flóamanna er einn þingmanna Framsóknarflokksins og hafa engar fréttir borizt af því enn að þessi Framsóknarleiðtogi hafi fremur en aðrir flokfcsmenn hans í stjórn atvinnufyrirtækja, haft sig í frammi til þess að aflétta því oki af bændum á viðskipta- svæði MBF, sem aðildin að Vinnoveifcendasambandinu er < ..

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.