Þjóðviljinn - 24.06.1970, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 24.06.1970, Blaðsíða 12
Sýningin á brezkri grafík loks opnuð Grafíkin sem fengið hefur að dúsa um Iiorð í Flallfossi upp- undir mánuð vegna verkfallsins er nú komin á sinn stað í Ás- rmmdarsal, þar sem sýning á listaverkunum verður opnuð kl. 2 í dag. 18 þekktir enskdr listameiui eiga þar 46 verk, eru imynddrnaír unnar á áruiniuim 1961-66. Sýning þessd hetfluar verið sand víöa og fer beint héðain til Svilþjóðar. Hingað féklkst hún með aöstod brezka sendiráðsiins. Myndhögglvardinn Henry Moore, siem feedidiuir er 1898, er elzrtur þeirra er imynddir._edga á.sýning- unni. Er skemimtillegit að bera myndir hans þriár saiman við verk hdnona yngiri. „ en . ynigsti listaimiaduirinn imiun vera Paul Huxley, málairí. flæddur 1938. 1 sýndngarsfcránni segir, eftir að fjallað hefur verið uim Henry Moore: „Yngri listaimeinn sýna allt áhlnað viðhorf. Þedri eru. ekki ánægðir með gömlu aðferðdmar. 1 þessu saimlbiandi er það sérstak- lega eftirtektairivert, hvað koimið hefur frá suimuim þeirra lista- manna, sem orðaðir hafa verið við Pop-lisitina." Valltýr Pétursson seím vann að uppsetningu myndanna, ásaimt flleiri myndlistarmiönnium, sagðd Davdd Hocfcney veira sériega vin- eælan meöai yngra fólfcs, en taildi þó Michaei Rotehenstein fremst- an þeirra seim myndir eiga á sýninguinni. Kvikmyndir, tónlist, Ijóð, ballet á Lista hátíðídag Á dagskrá listahátiðar í Rvík í dag eru ballett, kviUmyudir, tónlist og Ijóðáflutningur. Kvik- myndasýningarnar eru þrjár og fara fram í Gamla bíói, ballett- sýning Cullberg ballettsins verð- ur í Þjóðleikhúsimi og norsku listamennirnir Rut Tellefsen og Kjell Bækkelund flytja ljóð og tónlist. I Gamla bilód eru kvdfcimynda- sýndngar á veguim Félags is- lenzkra kvikimyndagerða.r<manna og hef jast M. 5, 7 og 9. Á tveim- ur fyrri sýninguniuin verða sýnd- ar myndirnar Með svdgalæfvi og Heyrið vellia á heiðum hveri eftir Ósvald Knudsen og kvik- myndin Búrflellsvirkjun eftir Ás- geir Long. Ki. 9 eru á dagsfcrá Stef úr Þárstniörk eftir Ósivald, Lax í Laxá eftir Ásigedr Long svo og ný Reykjavdfcuirmynd eftir Gísila Gestsson. Ballettarnir, sem Cullberg- ballettdnn sýnir eru: Medea við tóniist eftir Béla Bartók, Adam cg Eva, tvídans við tónlldst eftir Hdlddng Roseniberg og Rómeó og Júlía við tóniist eftir Prófcofíef. Sýningin hefst kl. 20. Dagskráin í Norræna húsinu hefst kl. 20.00. Kjell Bækkelund flytuir tónlist eftir Grieg oig Rut Tellefsen les Ijóð. Oþarfí að lata úða garða nema óþrífséu ígróðrínum I góða veðrinu síðustu daga i á einstöku stöðum erlendds þar hafa margir garðeigendur látið sem þau bindast svo í jarðveg- úða garða sína með skordýra- inum og valda skaða. en þessd eitri og annast garðyrkjumenn þetta starf. Garðyrkjustjóri borgariinnar, Hafliði Jónsson safíði blaðinu að rétt væri að benda fóiki á, að láta ekki úða garða, nema sýnt væri að börf væri áv,......................, Reykjavikui'boiTg sér um úðun opinberra skrúðgarða og er þar aðeins úöað, séu éberandi clþrif í gróðrinium. Úðun garða hefst nokkuð sednna nú en oft áður, þar eð hún þarf að fara fram í þurru veðri og logni. Garðynkjustjðri var spurður hvaða lyf væru notuð vdð úð- unina og svaraði: — Svokölluð Blatan-lyf hatfia að'aliega verið notuð hér og ég hygg að þau verði notuð áfram. Áður var ndkiotin mdkið notað, en það er mgög banvaant efnd þótt þaö geri ekki slkaða á gróðri eða jörð. Lindan-lytEin hafa verið bönnuð Verkfall hjá farmönnum harðnar Fraimhald a£ 1.. siíðu. ið Bestam að halda á brott og komst ekfci frá bryggju öðru vísi en Selfoss væri hreyfður til í höfninni. Verkfaiisiverðir far- manna settust á bryggjupoillana og leyfðu efcki að hróflað værd við festdnguim Selfloss vdð'bryggj- una. Samningarnir Fraimíhald a£ 1. síðiu. samningafund á ný síðdegis á morgun. Raflvdrkijar á " Stór- Reykjavíkursvæðinu eru í verk- feilli og hafa verið frá 4. júní. Aðalkrafa rafvirfcja er að alllar nýlagnir verði efltirledðis unnar í áfcvasðdsvinnu. Eitt aðalvandamál rafvirkja við fraimtovaamid vimnu- stöðvunar er fjöldi viðsemrjenda. Sagðd Jóhannes Bjarnd að lög- giidingarmienn í Reykjaivík ednni væru á annað hundrað-en raf-: virkjar eru uni 300. Blaðið afllaði sér þeirra • upp- lýsinga i gær að i samndngunuim; vdð atvinnurekendur !- iðnaðar- manna hefði verið gengið frá fllestum atriðum rammasamndngs um kjör og rétt dðrunema. Er þetta nýlunda í samningum,, sem iðnnemar hafa lagt mifcJa ¦ á-' herzlu - á áiruim samian. . Préttaimaður Þjóðviijans néði tali af þasisium verkfaMsrvöirðum í gaardag s.d. og höfðu þá flairdð hópuim saman upp á Bárugötu til þess að létta á sinndnu við kaffddrykkju. Ekikd" leyfðu' þedr ljósimyndatöfcu af þessu harð- snúna hði. Fjögur félög innan farmannasambandsjns standa að verktEafliinu, sagði ednn verkfalls- varðanma. Þau eru Stýrimanna- félag Islands, Vélstjórafólag Is- lands, Félag Menzkra loftskeyta- manna-og Félag bryta. Hinsveg- ar sfcenduir Sfcipstjórafélag Is- lands ekkd að þessu verkfalli. Það var á verkfalllsivörðum að heyra, að kjör yfdrmanna á far- skipum heföu dregizt mdkið aft- ur úr og prósentureitoningd Vís- isnianna ivar ekfci .lof sungið og baiinn' út í hött.,' Kaiup aðstoðar- vélstjóra er uim kr. 15,100,(1» á mánuði á fyrsta ári. Þá vakti það athygli í gær, að saimningar eru' hafnir: vdð 'háseta á flarskdpum, en samndmgafundur hefur ekfci verið haidinn með yfiiimönnum á farskdpuim siíðan á laiuigardagskvöld. Ednn 'verkfalisvarðanna kivað veirkfailsvakt alian sóflarhringinn hjá farmönnum og væri fylgzt mieð framkvæmd verkfallsiins ná- ið og a£ - fljölmennum hópi flar- manna. lyf hafa einfcuim verið noituð hér við kélmaðki. Miðvdkudaigur 24. júní 1970 — 35. árgangur — 138. töiublað. LAOS^xXN ..S'ihanouk-vilifeiíift.- 100 km. Þfóðfre/sisherínn er í 18 km fjarlægð frá Phnom-Penh PHNOM PENH 23/6 —¦ Þjóð- frelsisherinn í Kambodju heldur ál'i-am sókn sinni til höfuðborg- ar landsins og átti hann í nótt í höggi við stjórnarhertmenn við Mekongfljót aðeins 18 km. frá Phnom Penh. Hersveitir Saigonstjórnarinnar í landinu hafa efcki verið kvaddar til þáitttökiu í þessum bardög- um, en sagt er að þear séu reiðu- búnar tdl að blanda sér í máldn ef lið herfo'ringjastjórnar Lon Nols kemist í verulega hættu. Fluigivélar merktar Saigonher voru önnum fcafnar vdð bdrgða- flutninga til Kamibodöu í dag. og ibandianiski herinn afhentd Sad- Nýtt svæði hestamanna Hestamannafélagið Fákur hefur tekið á Ieigu hjá Reykjavíkur- borg uni 30 hektara lainds við Vatnsveituveg og verður þar í framtíðinni góð aðstaða til relð- mennsku fyrir Reykvíkinga. 1 gær tók Þorilákur G. Ottesen, fyrrverandi formaður Fáks, fyrstu skóflustungu að 1200 metra hringbraut á nýja skeiðvellinuim. I vor var í .síðas.ta • sfcipti hægt að nota skeiðvöil Fáks við EU- dðaár, en nú er hann orðdnn ónothæfiur. Er þegar hafdn lagn- ing gatna yfir völidnn og miun þama verða áframlhald af Bú- staðavegi. Vöikirinin verður því að hiverfa vegna skipulagsdns. Pramikvæmddr; viÖ hringbraut- ina inn við Vatnsvedtuiveg eru nú hafnar og á þeito að Hflúka í haiust, þannig að næstu kapp- redðar Fáfcs verða á þessum veili. Þetta er þó aðedns fyrstd áfangi í mdklu viðfangsefni sem bíður úrlausnar á skedðveiiiinum, Að sögn formanns Fáks, Svedn- björns Daigfdnnssonar er verk- taki að: þessum framkivæmdium Hlaðbær hjf. Þegar fyrsta skióflustungan var tekdn í gær voru viðstadddr borgarstjórd, borgariögmaður, noklkrir borgarráðsmenn, stjóm Fáks og verktakar. Fáfcskionur buðu siíðan hópnum uppá kaffi og kræsinigar. Ákveðin deilu- atriSi rædd í undirnefndum I gærdag höLt . sattasemtjari fund með samndnganefndum verzlunariflólbs og viðsemöenda þess. Sikipaðar voru undirnefnd- ir til að f j alla. um deilumáidn, gonhernum í dag 270 velvopnaða fljótabáta, sem Hífciegt er að verði m.a. notaðdr í Kambodnu. Þá hafa borizt fréttir um að heiimavarnarliðar svonefndir í Kaimlbodnu séu farnir að kaupa bandarísk vopn af Saigonhernum í stónuim sfbfOL, einkuni byssur af gerðinni M-16. Thailandsstjórn hefur sent mdtoinn hersityrk tíl landamœra Kambodtju og Laos, og er látið' srvo heita að þetta sé gert til að sfcæruHiðar köimi sér efcki upp basfcdsitöðvum á þes'sumi sloðum. -^ Klömbruveggur minnir á ísL torfbæenn Framiaig Arkdtektalfelags Islands til Listahátíðarinnar í ReytojavJk í ár er sýndng sú, helguð isienztoum torf- bæjumi, sem. sett hefur ver- ið upp í anddyrd Háskóla- bíós og opdn verður aimenn- dngi daglega ktti. 14-23 til miánaðamióta. Þetfa er lítii sýning, en snotur og mtjög skemmitiieg, byggð upp a£ nokikrum myndaröðumi, Ijós- myndum og teikningum. A stéttinini utan vdð biódðhief- ur verdð hlaðinn kiömibru- veggur, sýnishorn a£ fyrri tíma vegghleðslu úr torfi. Nánar verður sagt f rá sýn- ingu þessari í Þióðviijan- um á. morgun, en hér 'er mynd af vegghleðsilunni ut- an við Háskólafoíó. — Ljlós- mynd: Þjóðv. A. K.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.