Þjóðviljinn - 25.06.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 25.06.1970, Blaðsíða 1
HOMNN Fimmtudagur 25. júní 1970 — 35. árgangur — 139. tblublað. Fundir fram á kvöld !<&-; Fundur byggingamanna með sátfesemj>ara og atvinnurek- endum, sem hófst kl. 9 stóð enn um miðnætti.. Meistarafé- lag múrara f jallaði um samn- ingisdrög á fundi sínum í gær- kvöld, en félagsfundur í Múr- arafélagi Reykjavíkur hafði saimiþyfekt saimmimgama síðdegis. Fundur verkalýðsfélaganna í Eyj- um og atvinnurekenda stóð til kl. sjö í gærkvöld. Nýr fundur er boðaður kl. 2 í dag. Sáttafundur háseta á farskipun- uim og atvinnurekenda sem hófst í gæirdag um fjögurleyt- ið stóð enn um kl. 11 í gaar- kvöld. Augljós mengun frá álverksnrricS'lu Á blaðamannafundi í fyrra- dag á vegum Landverndar var vakin athygli á mikilli memgun í amdrúmisiloftinu yfir á.lverksimiðjunni í Strauímisvík sem heifur greinilega orðið vart við síðustu daga vegna veðurkyrrðar bar. Bmgin hreinsitæki hafa verið sett upp í á'1'verksimið.iunni enniþá og opnir eildar eru kyntir dag og nótt í kerskálarauim og valda flúo'reitrun i uim- hverfinu. Hkki virðist nóg að banna berjatínslu þarna í ná- grenninu, ef sunnan og vest- an átt kemur aillt í einu upp og feykir menguðu og srtöðn- uðu loftinu í áttina yfir Stór- Reykjaivíkursvæðið, — eina f.iölmennustu bygigð á Qandinu. Er ekiki of dýrt að bíða eftir því og sjá hvaða skaða þetta veldur áður era viðeigandi hreinsunartæki verða sett upp ? Forráðamenn — Lamdverndar kváðu það i sínuim verka- hring aö athuga nánar uim þessi -rniál. Meðal annairs kom ¦þad fram á þessum blaðamainmaifundi, að stjórn Landiverndar ¦ er að undirbúa ráðsbefhu hór í haust, er kannar mengun vatns, og'lofts her á lamdi. - Lítil hreyfing á samningunum ? Enn standa yfir samningaviðræður yið full- trúa ýmissa verkalýðsfélaga um kaup og kjör og miðar furðu hægt í áttina. Enda þótt félagsmenn almennu verkalýðsfélaganna hafi nú hafið störf á nýjan leik heldur verkfallið áfram hjá um 4.000 launamönnum og afleiðingar verkfallsins segja æ meira til sín. Það sem helzt er fréttnæmt af kjarasamningunum í gær er sérstakur samningur Fé- lags íslenzkra rafvirkja við ríkið og borgina. Sáttafundir eru hafnir í Eyjum með sak- sóknara ríkisins í hlutverki sáttasemjara; þrátt fyrir langa samningafundi þokast lítið með kjör háseta á far- skipunum; ekkert hefur verið rætt við yfirmenn á farskip- unum frá því á sunnudag og nýr fundur hefur enn ekki verið boðaður með málm- og skipasmiðum eftir að slitnaði upp úr samningaviðræðum aðfaranótt þriðjudagsins; Samþykkt var með 80 at- kvæðum gegn 36 á félagsfundi i Múrarafélaginu að heimila uhdirritun samkomulags. yestmannaeyjar ¦ Frá 4. 'júní s:l. hefur verið ail- gert venkfall við höfnina í Eyj- um og frá saima ttíima yfirvinmu- hasnn.. í gíærdaig, kl. 2, hófstt sáttafundur mjeð fulltrúum Verka- mannafélagsins í Vestmainnaeyj- um og Ve'rkafovennafélagsins Snótar. Flaug Vaildimar Stefáns- son ríkissaksióknairi til Eyja í gænmio'rgun oig stýrði fUndd sem sáttaseimijari. Eyjamemn eiru imeð svipaðar kröfur og áimennu veirkalýðsfðlögin sem sömdu 19. júní s.l. Þð eru þeir með 30% kauphækikunarkiröfu. Engilbeirt A. Jónasson, formaður Verkaimiamna- félagsins, saigði fréttamamni Þjóðvilljams í gær, að Eyjamenn hefðu heidur viljað ræða sim sér- miái í Eyjuim en að fara með allt til Reykjavíkuir í aimennu sainTinímigana. Stýrimenn, brytar, vélstjórar Það eru sitýrimienn, brytar og vélstjórar sem nú eiga í verk- fallli á farskipafllotanum.- Engir sáttaifumdir hafa verið haldnir i deiiurani frá því . á sunmudag. Sagði Imgólfur Stefánssoim hjá Farimanna- og fiskimaimmasam- bamdinu að ekkert hefði gengið í sa.immiragaviðræðunuim — 15% voru boðin, en ekkert annað hefði fengizt fram að heitið geti. Eitt þeirra móla sem yfirmenn Fraimhald á 9. síðu. Síðustu fréttir Múrarar skrifuðu undir sam- komulag við meistara gærkvöld og eru í því samkomulagi, auk þess sem getið er í annarri frétt blaðsins í dag, ýmis ákvæði, sem síðar skulu emduirskoðuð eftir því sem hira félögim semja um. Samhljóða tillaga um stjórn BSRB Drög ai starfsmati höfi til hliisjónar við samninga í haust — með skilyrðum Drög að starfsmati fyrir opinbera starfsmenn verður haft til hliðsjónar við gerö kjarasamninga í haust að uppfylltum vissum skilyrð- um. Seint í gærkvöld fór fram stjórnarkjör á þingi BSRB og lá fyrir samhljóöa tillaga uppstillingarnefndar um formenn, stjórn og vara- stjórn. Haraldur Steimþóirsson, vara- formaður BSRB, skýrði frétta- manni Þ.ióðviljans frá því í gær- kvöld að í gær hefði verið sam- Hvað gerir Fram- sókn í Kópavogi? Enn er allt í óvissu um mynd- un bæjarstjórnarmeirihluta í Képavogi, en fundur verður í bæjarstjórninni kl. 5 á morgun. ViðræðU'fundiir hafa verið hjá bæjarfulltrúum Óháðra og Al- þýðub an d alagsins, F r amsóknar og Alþýðuflokksims um samstarf þessara þriggja flokka. Eimmig haía verið viðræður milli Fram- sóknar og Sjálf'stæðisflokksins um samstarf. Veltur því allt á afstöðu Framsókníar um myndun meiirihluita í bæjarstjórn, og verðuir fundur í fulltrúaráð'i flokkisins í kvöld, þar sem vænt- anlega verðuir tekin ákvörðun í þessu máli. þykfct að haf a drög þau að starf s- mati er fyrir liggja til hliðsjón- ar við gerð samninga í haust að uppfylltum vissum skilyrðum, sem riakin verða síðar. Þingið samþykkti í gær kröf- ur um ýmis kjaraatriði m.a. um sityttingu vinnutíma. f gærkvöld var svo tekið fyrir álit samningS'rétt'arnefndar og fj'árhiagsnefmdar, en síðan fór fram stjóirniarkjör. Lá fyrir þing- inu samhljóða tillaga kjörnefnd- ar um formienn, stjórn og vara- stjórn og voru kjöirnir ; aðal- stjórn Kristján Thorlacius for- maður, Sigfinnuir Sigurðsson 1. viarafoirmaður. Haraldur Stein- þórsson 2. varafoirmaður. Ágúst Sveinsson Bergmundur Guð- laugsison, Bogi Bjairnason, Einar Ólafsson, Guðjón B. Baldvins- son, Höirður Davíðsson, Ólafur Þór'arinsson og Svavar Helgason. Skólastúlkuruar ámyndinni fengu vihnu fyrir mi'l'söngu Ráðningaskrifstofu borgarinnar. Þær eru þarna að gróðursetja blóm á Austurvelli — og eru laun þeirra samkvæmt taxta Dagsbrúnar. — OLjósm. G.M.). Atvinnuleysi þrátt fyrir utanreisur skólafólksins — vinnumiðlunarskrifstofur í MR og AAH 359 voru á atvinniuleysisskrá hjá Ráðningarstofu Reykja- víkurborgar í fyrradag. Þar af eru 240 karlmenn og 119 kon- ur. Mikill hluti atvinnuleysingjanna er skólafólk, eða 179 skólapiltar og 63 sikólastúlkur. \ ' Annars skiptist þetta þannig á atyinnugireinar, að auk skóia- fólksins voiru aitvinnulausir: 26 verkamenn, 11 sjómemm, ,4 verzl- unarmenn, 1 matreiðslumaður,- 1 fraimii-eið'slumaður, 11 bifreiðastj., 5 iðmverkaimienn, 1 skipasimiður og.l'hljó'ðfæraíleikairi. Og í hópi kvenna: ¦ 7 verkafconur, 24 verzl- unarkoniur, 2 starifsstúlkur.. í brauða- og ¦ mjóllkuribiúðum,, 1 starfesitúlka í . veitingaihúsuim^ 6 starfsstúlkur á sjúkrahúsum og 16 iðnveirkalkonur. Rafvirkjar semja við Rafmagns- veitur ríkisins og Reykjavikur •fc Félag ísl. rafvirkja hefur gengið frá saomningi við Reykjavíkurborg og Raf- magnsveitur ríkisins. Var samkomulagið staðfest í borgarráði í fyrradag og er til sama ííma og sam- komiulag verkalýðsfélag- anha, til 1. október 1971. -jlr Saimkomulag rafvirkja við þessa aðila felur í sérm.a. 16% kauphækkun, 10% viðgerðarálag og álag fyrir óþrifalega yinnu verður 8%. •fr Með þessu sérstaka sam- komulagi við rafvirkja héf- ur borgin viðurkennt í raun þá leið að hún semji við yerkalýðsfélögin um kaup og kjör enda þótt ekki hafi verið gengið frá heildar- kjarasamningum við við- komandi verkalýðsfélag. Nemenduir í Menntaskólanuim í Reykjavík reka vinnuimiðlunar- skrifstofu og fékk blaðið þar þær upplýsingar í gær að' 80-90 nem- endur sikólains hefðu verið þar á skrá snemima í vor. Ýmsir af þessum nememdum hafa fengið vinnu fyrir milligöngu vinnu- miðlunarinmar. Til áð mynda þeir 6 nemendur skólans sem 'fáru til vinnu í Luxemborg á veguim Loftleiöa. — Við reynd- uim strax í vor að-hafa samband við alla nemendur sfcólans, sagði starfismaður virinuniiðlumársikrif- stofumnar er blaðið hafði tal af — og seitjuim okkur í samiband við ýms fyrirtæki til að reyna að útvega hinum atvinmulausu vinnu. Nokkiir hafá líka fengið vinnu upp á eigin spýtur. Núna eru 35 nemendur á atvinnuleys- isskrá hjá vinnumiðlun MR. Hafa þó fjöimairgir nemendur farið til útlanda í suimarvinnu. Skiptir tala þieirra fraimhaildsiskó'lanema, seni vimna erlendis í suimar hundruðuim. Tveir nemendur Menntasikól- ans í Hamrahlíð, þeir Páll Páls- son og Hilmiar Ágústsson, sem Eraimlhald á.9. síðu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.