Þjóðviljinn - 26.06.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 26.06.1970, Blaðsíða 1
Nýtt tónverk fyrir jassleik- ara tileinkað Jóni Múla Föstudagur 26. júní 1970 — 35. árgangur — 140. tölublað. i«t Á sumnudaig kU. 5 verður firuim- flutt í NomæaDa húsinu tóniverk fyrir jassleákara, sem Gumnar Reynir SveLnsson hetar saimið og tileinkað er Jóni Múla Árnasyni mieð þakklæti fyrir inairgamorg- umihressdnguina. Höfonduir segir að þetta verk, sem hamn kaliar „Saimistæðuj:" sé saimlbflaind af firaimiúrsitefhiutón- list og nútíimanass. Verkið er í sex köfiiuim — og heiita kafiairnir Nýtt bráðabdrgðalag, Háimarksverð á nótuira. Fruim- varp til laiga uim alimemnan söng á 'þjóðvegiuim, Saimrænit göngu- laig fornt, Lag án lióðs, Að ó- fengnuim stoáldaliaunuan. ¦¦¦¦¦«¦»¦»«¦¦¦. ¦»i»i>...<........«¦<¦••> HOTA LOGÞVINGUNUM! Hásefar sömdu i gœr. Samningar Wð aSra ganga hœgt í leikför með Tobacco Roai Ellefu (manna leikffliokkiur frá Leikfólaigi Reykjavíkur leggur af stað í leifcför í dag og verður fyrsta sýn- ingin á Akureyri annað kvöld, en gtert er ráð fyrir nær 10 sýningum á rúm- uim miárauði. Það er banda- rísfca leikritið Tobacco Ro- ad, sem félaigið hefur valið til sýninga úti á landd, en, það hefur verið sýnt í Iðnó í allain vetur við mijög góðe aðsófcn eða allls 50 simnum. Sýningdn hlaut afbragðs- í dóma gagnrýnenda, en leik- ] stjóiri er Gísli Halldárssom, f Jökull Jafcofosson þýddi leik- • inn, en Steinþór Sigurðs- ¦ son og Jón Þórisson teikn- : uðu leikmynd. Ledfcemdur í . Tobacco Road eru aufcledfc- í stjóirans; Sigríður Hagailín, » Borgar Garðarsson, Iniga : Þórðardóttir, Pétur Einars- : son, Hrafnihildur Guð- í mundsdóttir, Edda Þórar- f insdóttir, Aurora Halldórs- ¦ dóttir, Jón Aðills, Guðm. í Páttsson og Karl Guðimiumds- : son. : • Tobacco Road er sesn ¦ kunnuigt er ein frægasiba : skéldisiaiga Ersfcine Caldwells, : en ' leifcritsigerðina samdi ¦ Jack Kirklamd og hefur • ekkert leifcrit VBiið sýnt I iafnoft í einnd " strdfclotu " vestra, og yflMeitt vdð miet- ¦ aðsófcm, hvar sem það hef- ¦ ur verið sýnt. Hressilegt og j hispursflausit tungiutafc fólks- j ins í leifcnum býr bæði yf- í ir miergiadri kímmi og átak- » anlegri reynsilu. ¦ ¦ Múrarar undirrituð'U samninga í fyrrakvöld og í gær- kvöld voru samþykktir á fundi í Sjó'mannafélagi Reykja- víkur kjiarasamningar fyrir háseta á farskipunum. Á sama tíma stóð sáttafundur með yfirmönnum á farskipunum. Þá var í gær haldinn sáttafundur í kjaradeilu málara og raf- virkja. Hins vegar voru engir fundir boðaðir með öðrum byggingamönnum, nema Félagi byggingamanna í Hafnar- firði. Þá hefur ekki verið haldinn né boðaður sáttafund- ur í kjaradeilu málmiðnaðarmanna síðan aðfaranótt þriðju- dagsins. Þannig eru enn þúsundir launamanna í verkfalli. Aðalmálgragn ríkissíjórnar- innar sem fram að þessum tíma hefur haft venjufremur haifí't um sií; í kjaradeilunni hefur í hótunum í forustu- grein í gaer og hótar lögr- þvingunum á þá launamenn sem enn eru í verkfalli: „Ef þeir þverskallast við að semja á grundvelli þeirrar almennu stefnu, sem mörkuð hefur verið í samningum verkalýðs- félaganna, verður ekki hjá þvf komizt að gripa til að- gerða til varnar því að mikl- íiin hagsniunum sé fórnað vegna þrákelkni lítilla hópa í þjóðfélaginu". Þarna kveð- ur við kunnuglegan tón í Morgunblaðinu, en eftir er að sjá hvort ríkisstjórnin tekur mark á gaspri Eyjólfs Kon- ráðs Jónssonar. Húsg'agnasmiðir Bdffli A. Cftaiflssan, fonmaður Sveinaifélags húsgaignasmiða, sagðd fréttaimanni Þjóðviljans í gær að nofckuð hefði þofcað á- leiðis með séiikröfiur í samning- Uffl húsgiagnasimíiða org húsigagna- simiíðamieistara, en þeir eru ökki í Vinnuveitendaisambandiinu og eru því alveg út af fyrir sdg í samningunium. Hafa verið haldn- ir fjórir viðræðuífundir ctg imá nú heita að sérkröfurnar sóu af- greiddair. Síðasti fundur var hailddnn í fyrradag og þar lögðu atvdnnurefcendur flram tilboðsem fuJltrúar Svednafélags húsigagna- hattdinn fuindiur í trúnaiðarráði smdða hötfniuðu þegar. Var síðan haldinn fiundur í trúnaðarráðd SvednalféHaigsdns s.d. í gær þar sem áttd að fialla um samning- ana, en nýr fundur hafði ekfci verið boðaður með deiluaðilum. Húsgagnasmdðir hafa nV1 verið í verkfattli flrá 4. .iúni s.l. Mjólkurfræðingar I fyrradag var haildinn samn- ingafundur með fuilltrú'um mnólk- urflræðiniga og viðsem.ienda þeirra. Mióllkuirfræðimgar hafa gert saimininga við atvinnurekendur sína fyrir norðan se migiRda unz saimdð hefur verið við miólkur- búin hér syðra. Hafa miiölfcur- fræðdngar þvertekdð fyrir að gefa upp hvað felst í niorðansamndng- unuim. Formaður Mióilkurfræð- dngafélágs Islands sagðd blaða- manni Þjóðvilians í gær að lítdð Hann sagðd að atvdnnurekendur hefðu boðið firam 15°' kaup- hækfcun og fuilla vísdtöiiu á la-un- in, en þedr hefðu hafnað sér- kröfuniuim. Stærsta sérkrafa mgólk* urfræðdnga er stytting vinnuvdk- únnar úr 44 stundum í 40 á nofckru árabdli, á swipaðan hátt og hiá preinturum, sagði Eirifcur Bech formiaður miiólikuirfiræðdnga að lokum i viðtalinu í gær. hefði þokazt í siamkoimulagsátt. Ofanrituð frétt um mjólk- urfræðingana var skrifuð kr. þrjú í gærdag eftir viðtal við formann Mjólkurfræð- ingafélagsins, Eirík Beck Har- aldsson. aVr semsé ekki á honum að heyra að samning- ar næðust. En öilum að ó- vörum náðust svo samningar Framhald á 9. síðu. Samningur Hilmars í Múrarafélaginu: HIRÐA ÞAÐ SEM AÐRIR MUNU BERJAST FYRIRI — iðnaðarmenn æfir vegna samninga Hilmars T*r Eins og greint var frá í blað- inu í gær samþykkti félags- Talsvert um verkfallsbrot i byggingariðnaði i fírðinum Byggingariðnaðarmenn í Hafn- arfirði hafa staðið í miklu þófi um samningana að undanförnu og hefur verið talsvert mikið um verkfallsbrot í byggingariðnað- inum, svo að iðulega hefur orð- ið að kalla lögreglu til aðstoðar *Pið verkfallsverði. Á fiölmennum fundd í Félagi byggingariðnaðiainmannia í Hafn- arfirði, sem haldinn var í gær til að skýxia siamningamálin og ræðía verfcfiallið, vair samþykkt efitiirfamandi ályktun: „Fé'lagBfuniduir Félags byiggdinig- ariðnaðarmanna í Hafnaf., hald- inn 25/6 1970 lýsir íurðu siinni á afgreiðsiiu meistara í Hafnar- firði á samningamálum iðnað- armianna og þedm seinagangi, sem þedr sýna í viðræðum um þau. Fundurinn krefst þess, að fulltrúar Meisitarafiélaigsine í samningunum sýni ¦ þá ábyrigð sem á þeim ætti að hvíla í slík- um málum með því' að taka upp iákvæðari stefnu og sjálfstæð- fundur í Múrarafélagínu i fyrradag með 80 atkvæðum gegn 36 að gefa stjórn félags- ins heimild til þess að und- irrita kjarasaimininga fyrir hönd félagsins. --Ar Talsmaður Múrarafélagsins sem Þjóðviljinn leitaði frétta hjá í fyrradag var ekki reiðu- búinn til þess að segja eitt eða neitt um kjarasamninga múraranna og í gær kom skýr- ingin í Jjós: Ihaldsforustan í Múrarafélagi Reykjavíkur siimdi upp á væntanlega siiniiiinga við önnur iðnaðar- mannafélög; þ.e. fái t.d. tré- smiðir betri satnninga en múrararnir skrifuðu undir í fyrradag, fá múrarar mismun- inn fyrirhafnarlaust. Saimningair Múrarafélagsins fólu í sér 15% hækkun á upp- ari í yfiirstendanidi samnimgum". I miætlingiunni, helmdngi-nn aí þeirri vísitölufoæfcikun sem kom- in er á uppmiælinguna og 0,25% af dagvinnuikaiupd í orlolflsihedimj- ilis»ióð. Síðan er átowæði ísaimin.- imgunum um að múrarar hdrði fyrinhafnarlaust það sem uim- fram fcainn að verða í saimning- um annarra iðnaoanmamna í bygginigariðnaði. Þeir iðnaða^iimienn — múrarar og aðrir — sem blaðamaður Þjóðvilians hitti að máli í gser voru æfir út aÆ þessum saimn- ingum HMimiars Guðlaugssonar. Kölluðu þedr samninga Hilmars „sprengisamninga", ,,svdkasiamn- inga" og þeir bentu um leið á að þetta væri efcfci í fyrsta sinn sem Hilmar Guðlaugsision og í- haildsfiO'Fusfan í MúraraféHaiginu svikiist þannig afitan að öðrum iðnaðairimönnum. Jalflnvel meist- arar sem hlaðaimaðiur Þjóðvilj- ans náði tafll af í geer töldu vinnu- brögð Múrarafélagsins fyrir neð- an allar hettlur. Koma menn i Pervins sta<$ Ándaré Previn, Miómsveit- arstiórdnn, sem stiórna áfcti hliólmllelkum Sinfóníuhlióm- sveitarimnar 27. og 29. iúní veiktist og ge'tur ekki kom- ið. 1 hans stað kamiur ung- ur Mjómsiveitarsitióri íná Istr- ael, Uri Segal, oig stiómar tónfleitouniuim ¦ í L.augardals- höll á morgium, laugardag. SegaH býr i London, en hefur að undanförnu ver- ið Leonaird Beirnstein til aðstoðar við Pílharmoníu- hljómsveitina í New York. Fluitt verður: Carsair-. forieifciur eftir Berlioz, Pí- anókonsiert nr. 5 eftirBeet- hoven (eiiMeifcari er Ask- enasí), Haydn-tilbrigði eÆt- ir Braihmis og Eldfluglinn eftir Stravinslkí. Daniell Bairembodm st.iórn- ar svo tónledkunum' 29. iúni. Þá veirður fluttur Fiðlu- konsert Tsiiækovsfcís, (ein- leifcari Itzhak Perlmam) og Prómeiþeus-forleikurinn og Siöunda sinfonda Beethov- ens. Á myndlinni sézt Sinfón- íuhldiðmisveitdn að æfdn'giu í Lauigardalshöll. — (Ljðsm. Þjóðv. A.K.).

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.