Þjóðviljinn - 30.06.1970, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 30.06.1970, Blaðsíða 12
Skipaðir í gær f jórir nýir rektorar og skólameistarar við menntaskólana ? í gær barst Þjóðviljanum fréttatilkynning frá mennta- málaráðuneytinu þar sem segir að Guðni Guðmundsson yfirkennari hafi verið skipaður rektor menntaskólans í Reykjavík frá 1. október n.k. að telja en frá sama tíma hefur Einari Magnússyni rektor verið veitt lausn frá starfi fyrir aldurssakir. D Þá hefur Björn Bjarnason yfirkennari verið skip- aður rektor Menntaskólans við Tjörnina frá 1. íjúlí n.k. að telja og Jón Baldvin Hannibalsson MA skipaður skóla- meistari Menntaskólans á ísafirði líka frá 1. júlí að telja. ? Loks hefur Kristinn Kristmundsson menntaskóla- kennari verið skipaður skólameistari Menntaskólans að Laugarvatni frá 1. sept. n.k. að telja. Umsóknarfrestur um þá stöðu rann út 26. þ.m. og voru aðrir umsæk'jendur Njörður P. Njarðvík laktor og sr. Sigurður K. G. Sigurðs- son skólastjóri að Skógum. — Hér á eftir fara viðtöl við nýju rektorana og skólameistarana: GuBni: Mér líit vel á breyt- ingurnur er hófust sl. haust Guðni Guðmundsson hefur verið skipaður rektor Mennta- skólans í Reykjavík en hann var yfirkennari skólans. Guðni varð stúdent frá MR 1944 og stund- aði nám í forspjallsvísindum, ensku og frönsku í Háskóla í's- lands 1944-45. Hann tók M.A.- próf við Edinborgarháskóla 1951 og varð kennari í MR 1951. Frá 1952 hefur Guðni verið blaða- maður við Alþýðublaðið öll sum- ur og haft blaðamennsku sem aukastarf nokkra vetur. — í»ið komið mér svolítið í opma skjöldu, ég bjóst ekki við að búið væri að ganga firá embættaveitingunni formlega, sagði hinn nýsfcipaði rektor er blaðið bafði tal aí bonutm { gær. — Hvemig betta leggst í mig? Engan veginn, ég sótti nú uin þetfa." Anmars vona ég að þær breytingar á kenmslufyrirkomu- laginu. sem hóíust á síðastliðmu hausti, gamgi eins vel og til er ætlazt. Þair á ég við nýju deilda- skiptinguna, nú er um tvenns konar máliadeild og tvenns kon- ar stæirðfræðideild að ræða. Mér lízt vel á þessar breytingar en endur væntanilega eitthvað á fjórða hundrað, en í skólamuim eru 20 kennslustofiur til uimráða. — Hvernig er aö hafa tvo imennbaskóla í svo miklu nábýli? — Ég tell það eklki æskilegt og einnig stendur húsið svo nœrri götu að truflun verður af um- feröinni. Hér er hins vegar eklki uim endanlegt staðarval fyrir skólann að rtæða og mætti t.d. huigsa sér, að hamn yrði fiuittur í austunMuta borgarinnar síðar. 1 fyrravetur var nemenduim úr austurhluta borgarinnar svo sem Vogahverfi, svo og nemendum úr Kópavogi og Hafnarfirði beint til skólans. Hins vegar tel ég að í framtíðinni veiti ekkert af þrem menntaskólum í Reykjavík og einum fyrir Kópavogs- og Hafnarfjairðarsvæðið. Jón Baldvin: Ég hlakka til að koma í heimuhugu mína Guðni Guðmundsson í 4ra ára stoöfe kemur engin raun á nýjia deildiaskiptingu fyrr en hún er komim upp í gegnum bekkima, hún hófst aðeins í þriðja bekk á síðasta bauisti. Deildirnar gætu orðið fleiri, þetta gæti orðið geysileguir fjöldi prófa en það fer eftir því hvaða námsgreinar fólk velur sarnan. Björn: Vona að þetta verði skemmtilegt viðfungsefni Jón Baldvin Hannibalsson ný- skipaður skólameistari á Isa- firði lauk prófi frá Edinborgar- háskóla með hagfræði sem aðal- grcin árið 1963. Hann stundaði síðan framhaldsnámi í Svíþjóð og kynntj sér einkum vinnmark- aðarhagfræði, — síðan var ég atvinnulaus um tíma, — sagði hann í stuttu viðtali við I>jóð- viljann í gær, — var dálítið til sjós, en kennsla hefur verið mitt aðalstarf undanfarin ár. — Hvernig leggst það í þig að fara að stjóirna nýjum skóla úti á landi? — spurðum við. — Ja, ég hlakka að minnsta kosti til að koina í heimnabag- ana, -en sjálfsaigt verður aðstað- an nokkuð erfið fyrst í stað. Eins og þú veizt eru uppi huig- myndir um að tengja þennan skóla atvinnulífinu 'firekar en gert heflur verið með aðra menntaskóla, en með hvaða haeitti það verður, er ekki fuliráðið. — Nú hafa veirið uppi riaddir um, að óíiaunhæft sé að stofna menntaskóla í þessum lands- Jón Buldvin Hannilrnlsson hluta, þaðan sem flóttinn er hvað mestur. — Já, sumir álíta það, en ég er nú ekki svo tiltakanlega sviartsýnn, og ég held, að það verði ekki eins mikium vand- Fraimlhald á 9. síðu Kristinn: tg á skólanum og héruðinu skuld uð gjuldu WWÆMt, Björn Bjarna.son Björn Bjarnason er rösklega fimintugur að aldri, fæddur 6. ágúst 1919 í Boliuigarvík. Eauk stúdentsprófi frá MA 1939 og cand. niíig. prófi frá Hafnarhá- skóla 1945 með stærðfræði scm aðalgrein og eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði sem aukagreinar. rsjSrn var stundakennari við MR, Verzluinarskólann og Gagnfræða- skóla Austurbæjar 1945-1946 og licnnari við MA 1946-1948 en frá 1948 hefur hann verið kennairi við MR. Björn hefur einnig kennt við Haskóla lslands frá 1950, fyrst við verkfræðideild, síðan var hann stærðfræðikenn- ari til BA-prófs við Hl og dós- ent frá 1963. — Hverniig hygiguirðu tid þess að gerast rektor niýs menntaskóla í Reyfcjavik, Björn? — Ég vona ad það verði skemimtilegt viofamgseifni þött ýmsir erfiðleikair séu auðvitað fraimundan. Þomnig er ekteert kennaralið við skóllann og þarf nú að ráða að honum fBsta kenn- ara, því í fyrrafvetur vonu eánuing- is stundakennarair við skólann. Einnig þarf að gera ýlmsiar breyt- imgar á húsinu, t.d. vantair alveg aðstöðu fyrir eoHisfræðikemnslhx og aðra verklega kermsllu. — Br búið að imióta starfssivið skjólans eða verður tekin iþair upp kennsia í einíhverjum niýjum deildumi í fraimtíðmmi? — 1 fyrraiveitiuir var kemnit í skóHianum sama námisefni og í MenntasWóíiainuim við Lækjairgeitu og var gert náð fyiri.r að slktóHam- um yrði fjrrst skipt í móiladeild og stærðfræðidieild, er síðar að lokmu, eins vetrair náma skiptust aftur, amnains vegar í stærðfiriæði- deild og náttórulfræðidieilld og hins vegar í máladeiild með lat- ínukennslu og nýmóiadieild. Hins vegar er nú verdð að vinna að regHuglerð fyrir alUa merantBslkióil- ana í JamdAnu og verður verka- skiptímg millia þeirra ekki endan- lega átaweðin fyair en hún Bggur fyrir. — Hvað er gert nSð fyrtir að sioóllinii geti tekjð imiarga nem^- endiur? " — 1 Ifiyrra var klennt í M bekkjardeilduim og ég geri ráð fyrir að r-æsta vetur verði nem Kristinn Kristmundsson, hinn nýi skólameistari Menntaskól- ans að Laugarvatni er fæddur á Kaldbak í Hrunamannahreppi i Arnessýslu 1937. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskól- anum að Laug^rvatni 1957 og varð cand. mag. í íslenzkum fræðum við Háskóla íslands 1966. Veturinn 1960 til 61 var hann íslenzkukennari j skólun- um að Laugarvatni, héraðsskól- uiiuni. húsmæðrakennaraskólan- um og menntaskólanum. Arið 1963 varð liann stundakennari í íslenzku við Menntaskólann í Fraimhald á 9, síðu. Þriðjudaigur 30. júní 1970 — 35. árgamgur — 143. tölublað. Alþýðubandalagið í Reykjavík: FulltrúaráBsfundur Fundur verður haldinn í fulltrúaráði Al- þýðúbandalagsins í Reykjavík, fimmtudag- inn 2. júlí kl. 20.30 í Lindarbæ uppi. Dagskrá: 1. Félagsmál. Kosning kjör- nefndar vegna aðalfundar 1970 og fleira. 2. Vinnudeilurnar í vor. Fram- sögumaður Eðvarð Sigurðs- son, formaður Verkamanna- félagsins Dagsbrúnar. 3. Önnur mál. STJÓRNIN. Hreppsnefndarkosningannar Vinstrí nwnn í sákn í Mosfellssveitinni Kristinn Kristmundsson Á sunnudagi.un f.íru frani hreppsnefndarkosningar í 171 hreppi á landinu og voru kjós- endur á kjörskrá um 18 þús. Víðast var kosið óhiiiibuiidinni kosningu en í stærstu hreppunum var kosning hlutbundin. Hér eru birt úrslit í þrem stærstu hrepp- imum og var kosið þar eftir nokkuð pólitiskuni línuin. í Mosifenissveit voru þriír Jistai- og var kosninigalþéttaika 97%. IJsti vinstri manna vann þar mikinn sigur, og imiumaði örfóum atkvæð- am að hann fengi hreinam meiri- hluta í hreppsnöflnd. Hlaut list- inn 222 atfcvæði og 2 menn kjöma. Listi Sjáillfstæðisimanna hlaut 162 akkvasði og 2 menm kjöima og JaloflningBMsiti Sjálfsitæð- ismiamna hlaut 76 aitkvaaði og 1 miamn. Hreppsnefndin verður þannig skipuð: Haukur NieHsson HeHga- felli, Tómnas Sturlaugsson kenn- ari, Jon M. Guðmumdsson Bjeyki- um, Saiome Þorkelsdottir Axel Aspelund kaupmaður. 1 Vík í Mýrdal voru t\'eií* list- ar í kjöri, og tapaði Sjálfstæðis- floklkiuirinm meirihlhita í hrepps- mefiid. H-listi, listi vihstri nianna, hlaut 169 artkivæði og 3 memn kjörna, D-liigti, listi SjáMistæðis- flokksins, lilaiut 105 atkvæoi og 2 menm kjörna. Kosningaiþátttaka var 85,4%. Hreppsmefndin er þannig skip- uð: Jón Hjaltason, Götum1, Björn H. Sigurjonsson Vík og sr. Imgi- mar Ingimarsson Vík — aflliiir af H-hsta og Sigurður Nikulássoni' sveitarstjlólri og Einar Kjartansson Þorishoití af D-lista. t Vopnafirði voru fjóriir listar og kosninigalþátttaka 85%. Fjórir listar voru í tajöri. B-Iisti Pram- siólknaríllokiksims hlaut 167 atikivæði og 3 menm, D-listi Sjálfstæðis- fflokiksims öl atkivæði og 2 mnenn,^ Praimlhald á 9. siðu. Skemmtilegasta ferðin Páll: Lýsir umhverfinu Lagt verður af stað í Sutn- arferð Alþýðubandalagsins kl. 8 stundvíslega að morgni 5. júlí frá Sænska frystihúsinu við Arnarhól. Er fólk vinsamlegast beðið að panta miða í tímia, þar sem sýnt er, að þátttaka verður mjöig mikil. Aðaláningaristaðuirinn er í Húsafellsskógi, þar sem ferðalanga bíður góður gestur, Guðmundur' skáld frá Kirkjubóli, sem mun bjóða þá velkomnia í heimahaga sína. i*á mun Páll Bergþónsison veður- fræðingur lýoa umhverf- inu og rifja upp sagnir, sem við það eru tengdar, og þarna snæðir fólk bita sinn, en Alþýðubandalagið sér einnig fyrir nokkrum viðurgjörningi, — gos- dirykkium og brauði. Á leiðinni verður slegið á ýmsa strengi, og leiðsögu- menn búa yfir hafsjó af fróðleik um þá stiaði, sem leiðin hggur hjá. M.a. verður stanaað í Reykholti og þar mun Björn Þor- steinsson saignfræðingur minnast Snorra Sturlu- sonair. • Næsbu daga munum við skýra nánar frá ferðaáæil- uninni, en tekið er við miðapöntunum á skrif- stofu Alþýðubandialagsins í Reykjavík, Laugavegi 11 og í simum 18081 og 19835. Munið hið hagstæða verð kr. 250 fyrir fullorðna og kr. 150 fyrir börn. Guðmundur: Flytur ávarp ódýrasta ferðin

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.