Þjóðviljinn - 03.07.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 03.07.1970, Blaðsíða 1
HMIINN Föstudagur 3. júlí 1970 — 35. árgangur— 146. tölublaS. Verkalýðsfélag Norðfjarðar bættí samninga sína að mun Flest félög á Ausfurlandi hafa samiB Sex vikna verkfallabaráffu hér i Reykjavik lokiS: Samningar tókust í gær hjá raf- virkjum og hjá veriiunarmönnum ic Í gasr lauk verkföllun- um hér í Reykjavík er stað- ið hafa samfellt í sex vikur eða frá því Dagsbrún hóf verkfall sitt 27. maí sl. Varð það Félag íslenzkra rafvirkja, er sfðast samdi, en það hef- ur verið í verkfallj frá því i júníbyrjun. T*r í gær tokust og samn- ingar milli verzlunarmanna- félaganna og vinnuveitenda fftir langt samningaþóf en verzlunarmannafélögin höfðu ekki farið í verkfall eða boðað til verkfalls. VERZLUNARMENN Sáttaíundur { deilu verzl- unarmanna hófst kl. 8.30 í fyrrakvöld og stóð firatn yfir hádegi í gæor en þá voru samningar undirritaðir. Var samkomulagið síðan lagt fyrir fund í Verzlumainmiannafélagi Reykjavíkur í gærkvöld til saimþykkta>r, en auk VR stóð Landssamband ísl. verzlunar- manna að samningunum og ná þedr þvi til um eða yfir 5000 manna víðs vegar uni land. Aðalartriðin í samningum verzlun>airm,anna eru 15-17% almenn kauphækkun auik þess sem nokkrir smærri hópar hljóta nokkru meiri hækkun vegna tilfærslu í flokka'&kip- un. Þá var samið um fullar vísitölubætur eins og hjá öðr- um verklýðsfélögum og gild- istími saimninganna er 1. októ- ber 1971 eins og hjá öðrum félögum. Þá var og samið um nofckur smærri sératriði. RAFVIRKJAR SamningUr Félags íslenzkra rafvdrikj'a og rafverktaka var undirritaður um kl. 2 í gær, en þá hafði sáttafundur með þessum aðilum staðið yfir frá því í fyrrakvöld eins og hjá verzluniarmönnunum. Var saimkomulagið lagt fyrir fé- lagsfund ear haldinn var í gærkvöld að Freyjuigötu 27. Aðalaitriði samningsins er 15. 16 og 17% grunnkaups- hækkun ' eftir aldursflokkum, en þeiir eru þrír bjá raf- viirkjum. Einnig var samið um nokfcra hækkun á verk- færapeningum. Svo og eru í samningum rafvirkja sömu ákvæði um verðlagsupþbót og gildistíma og í samningum annarra iðnaðarmannafélaga. Þá var og samið um visst álag á kaup, þegar unnið er við mjög erfiðar eða lífs- hættulegar aðstæður. Einnig fékkst nú inn í samninga á- kvæði um að sveinar baldi áunnum réttindum í veikindia- forföllum. þótt þeir skipti um vinnuveitanda. Loks fylgir samningunum samkomulag aðila um ákvæð- isvinnu og fleira. Er þair það nýmæli helzt, að þegar verk- baki hefur fengið útboðsverk á girundvelli verðskrár, þá skal jafnan unnið og gert upp kaup sveina við verkið sam- kvæmt verðskránni. ASB í gær var enn ósamið við ASB, félag afgreiðslustúlkna i brauða- og mjólkurbúðum, en það félag er ekki í verk- falli. Mun væntanlega gengið firá þeim samningum nú, þeg- ar hinum almennu sarnning- um við verzlunarmiannafélö'g- in eir lokið. ¦ Verkalýðsfélag Norð- firðinga samiþykkti á fundi í fyrrakvöld nýja kjarasamn- inga. Hafa norðfirzkir verka- menn þar með fengið auk hinna almennu kauphækk- ana og vísitöluákvæða fras- ar allmikilvægar breytingar á töxtum og sérákvæði. Af því sem fnam fékkst í þess- um samningum m>á nefna eft- irtalin atriði: • Vinna við blautfisk í skemmu (járnhúsum) firá 15. október til 15. apríl greiðist samkvæmit 5. taxta (vasr í' 3. taxta). Beinavinnsla flyzt (var í 3. taxta). í 7. taxta Brottfíutningur herja USA forsendu fríður i SA-Asíu — sagði Pompidou á blaðamannafundi PARÍS 2/7 — Georges Pompi- riou Frakklandsforseti sagði á blaðamannafundi í dag, að sain- eining Evrópu ætti enn langt í land, og engin von væri til þess i sáinni framtíð, að þjóðir Evr- ópu tækju upp eindregna sam- vinnu. Forsetinn ræddi einnig ástandið í Suðaustur-Asíu og Mið-austurlöndum. Þetta er í þriðja sinn, sem Pompidou heldur blaðamanna- fund, eftir að hann tók við fbr- setaembætti og bar maingt á góma. Fór hann nokkrum orð- um um hemað Bandaríkja- manna í Suðaustur-Asíu og saigði, að friður yrði -aldrei saminn fyrr en B'andaríkjamenn kölluðu heim allan herafla sinn á svæð- inu. Að hans áliti eru allar samningaviðræður út í bláinn án þátttöku allra hlut'aðeigandi aðila og einnig Kínverja. Lýsti hann ánægju sinni yfir því, að Bandaríkjiamenn hefðu útnefnt nýjan leiðtoga asnminmiganefndiair sinnair á Vietnam-ráðstefnunni í París, en laigði. mikla. áherzlu á, að forsenda friðar í Suðaustur- Asíu væri alger brottflutningur bandarísks herliðs þaðan. Átökin í Miðausturlöndum ræddi hann einnig nokkuð, og taldi að valdahlutföllin þar um slóðir myndu breytasit ísrael í óhaig, ef ekkert yrði að gert, og því væri hagstæðast fyrir ísrael að samiþykkjia málamiðl- unartillögu hið fyrsta. Hann taldi, að fjórvieldin ættu að vinna að slíkri tillögiu í sam- einingu. Blaðamaður frá fsrael spurði forsetann, hvort einhverra breytiniga væri að vænta varð- andj vopnasölu Frakka til ísra- el, en hann kvað svo ekki vera. Fréttumenn hljóBvurps bíðu eftir nýfu kjurusumningunum Eins og áður hefur verið Bkýrt frá í Þjóoviljanuei sögðu fréttamenn hljóftvarpsdeildar rík- teútvarpsins upp stöðum sínum í Vetur og miðast uppsagnirnar við 4. júlí, þ.e. morgundaginn. 1 gær Manni bjargað er kviknaði í rúmi Lögregluþjónn í Kópavogi, Magnús Emilsson að nafni, sýndi mikið snarræði er hanh fór grímulaus 'inn í herbergi fullt Bf reyk og b.iar@aði meðvitund- erlausum manni. Lögreglunni var tilkynnt að reyk legði firá hús- inu nr. 13 við Birkimel síðdeg- is í gær. Reyndist hafa kvikn- eð í rúmi þar sem maður lá og swaf. Var eldur í rúmfötun- um og lagði af þeim mikinn reyk. Ekki mun manninum hafa orðið táltakanlega meint af. var þó enm ekki vitaO, hvort þeir hættu störfum. Ástæðan til ad frétbaimienn hljóðvarpsins sögðu upp var óá- nægja bæði imeð stairfestoilyrðli og kaupið. einikum , efitir síðustu samninga blaðatmanina og einnig í samianburði við fréttaimenn sjónva/rpsins. Að því er Gunnar Vagnsson frkstj. saigði Maðinu í gær hafa fréttamennirnir etoki dregið uppsaignirnar til baika og kvaðst hann vona, að þeir hættu ektoi, heldur biðu eftir væntan- legum kjarasaarnningum BSRB, sem byggoir verða á nýja starfs- matinu. S.iálfir eru fastráðnir frétta- menn aillir í sumarfríi utan ednn, Jón Ásgeirsson, sem sagðist dkfei ert vita uim áfcvarðainir hinna, en þess hefði verið flarið á leit við hann, að hann 'ynnd áfram» og mundi hann gera það um sinn a.m.k. þar til ljóst væri, hvað kæmi út úr kjiarasa'mningum BSRB. • Stúlkur í unglingavinuunni • í vigamóð. — Sjá viðtal á • 5 síðu blaðsins í dag. • Þeir sem vinna bónusvinnu í frysti'húsum. (vikta til flakara, taka frá flökurum, flytja til frá snyrtiborði) fá greitt 13% álag á viðkomandi taxta. • Slippvinna hækki um einn taxta frá 15. sept. til 15. maí. • Ryðhreinsun með . rafmagns- tækjum verði greidd sam- kvæmt 7. taxta, og látin í té hlífðarföt að kostnaðar- lausu. — Við ýmsa aðra ó- þrif alega vinnu var baett á- kvæði utn' frí hlífðarföt. • Stjórnendur þungavinnuvéla fá sama kaup og starfsfélag- ar þeirra í Dagsbrún. • Fiskvinna öll sem gireidd var áðuir með 2. taxta flyzt nú í 3. taxta og verður þar tíma- kaiupið 8ö aiurum hasrra "en samkvæmt Norðurlands&amn- ingunum. Þar koma auk þess til greina starfsaldurshækkan- irnar eftir tveggja ára starf, og nú einungis bundið við starísgreinina en ekki sama aitvinnuirekanda. • Tímakaupið í fiskvinnu (dag- vinnu) verður nú 81.10 kr. og eftir tveggja ára starf 85,20 kr. — Langflestir þeir sem nú vinna við þessi störf á félags- svæði Verkalýðsfélags Norð- fjarðar fá nú þegar þessa aldurshækkun. • Tilfærslur urðu nokkrar á á- kvæðisvinnutöxtum. SAMIÐ VÍÐASTHVAR A AUSTURLANDI Flest verkalýðsfélögin á Aust- urlandi hafa þegar samið og eru Framhald á 7. siðu. Forseti fslands heimsækir Aust- urland 15.-21. júlí f gær barst Þjóðviljanum eft- irf'ar^ndi íréttatilkynning firá skrifstofu forseta íslands: Forseti ísland8 aS kona hian® munu ferðast um Atœtarlanr'. dagana 15. til 21. júlí. Er ferða- áætlunin í meginatríðum sem hér segir: Miðvikudaginn 15. júlí verð- ur komið í Norður-Múla'sýslu með viðdvöl í Vopnafirði, fimmtudiag 16. júlí viðdvöl á Seyðisfirði, farið um kvöldið í Suður-Múlasýslu og gist að HaiMormsstaið. Föstudiaginn 17. júlí verður viðdvöl á Egilsstöð- um og nágrennið skoðað. Lauig- ardaginn 18. júlí viðdvöl í Nes- kaupsitað og á Eskifirði. Sunnu- daginn 19. júlí viðdvöl á Reyðar- firði, Fásikrúð&firði, Stöðvar- firði Og í Breiðdai. Mánuda'ginn 20. júlí verður viðdvöl á Djúpa- Fr,amihaild á 7. síðu. Athugun á byggingu niiur- suðuverksmiðju á Islandi - fer fram á vegum Samvinnusambands Norðurlands D Meðal helztu umræðuefna á ársþingi Norræna sam- vinnusambandsins, sem frani fer í Reykjavík 5. til 9. þ.m. verður hugs.anlegur frekari verksmiðjurekstur á samnor- rænum grundvelli. Þegar eru reknar tvær verksmiðjur á þeim grundvelli: Nordspray í Finnlandi, sem framleiðir úðunarefni, og Nordkronen í Noregi, sem framleiðir hrein- lætisvöi-ur. Og nú fara fram athuganir á því hvort hægt yrði að reisa niðursuðuverksmiðju á íslandi, er seldi fram- leiðslu sína til allra Norðurlandanna — og væri rekin af norrænu samvinnusamböndunum. . Brlendur Einarsson, fram- kvæmdaistjóri SlS skýrði frá þessu á blaðamannafundi í gær. Um 100 erlendir gestir, koma hingað á sunnudaiginn til aö vera á ársiþingi Noi*ræna samvinnu- sambandsins (NAF) og Nor- ræna útfl.samvdnnusainibandsins (NAE). Auik þess að amnast sam- eiginteg innkaup fyrir saimivinnu- samböndin á Norðurlöndiuim hef- ur NAF beitt sér fyrir sameigin- leguim iðnrekstri norrænu sam- vinnusamibandanna. A SlS hlut í báðum fyrrnefndum verksmiðij- uim; Ncffdspnay og Noatákirionen. Þótti kominn' tími til að Island nyti einnig góðs af þessari sam- vinnu og kom Erlendur því fraim með tillö'gu um að kanna möguleika á byggingu niðursuðu- verksmið.iu hér. Eins og kunnugt er hafa íslendingar oft selt Sví- um hráefni og þeir stunduim selt það aftur hingað sem fullunnar niðursuðuvöruir. Einnig hefur það komdð fyrir að Svíar hafa beðið um vinnuafll héðan til vinnu við niðursuðu. Þegar einn- ig er lélegt atvinnuástand hér á landi virðist tilvalið að reisa niðursuðuveriksmioju hér, frekar en á einhverju, hinna Norður- landanna. En þetta mál er sem- sé verið að kanna á vegum NAF. Það koim einnig fra-m á blaða- mannafundijiu'm að í sýniiigair- FnaimhiaM á 7. síðtt

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.