Þjóðviljinn - 02.09.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 02.09.1970, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 2. september 1970 — 35. árgangur— 197. tölublað. Laxármálið: VERÐUR HÖFÐAÐ SAKA- MÁL GEGN200 MANNS? 4>- -b Sfétfarsamband bœnda vill ný]a niSurgreiSslu á mjólk Niðurgreiðslur og uppbætur úr ríkis- sjóði leysu ekki vundu lundbúnuður Hækkunin á mjólkurverðinu um rösklega 20% sem kom til framkvæmda í gær hefur að vonum mælzt ákaflega illa fyrir hjá neytendum og er Ijóst, að hún mun óhjákvæmi- Iega leiða til minnkandi sölu á mjólk og mjólkurvörum, sökum þess, að neytcndur al- mennt hafa einfaldlega ekki efni á að greiða þessa miklu hækkur. og neyðast hví til að draga við sig kaup á mjólkur- vörum. • Af samþykktuin aðalfundar Stéttasambands bænda sést, að fulltrúarnir á fundinum hafa gert sér það ljóst, hve tvíeggjað það ¦ væri fyrir bændur sjálfa að hækka verð landbúnaðarvara nú í haust jafn geipílega og gert hefur verið. Um það ber eftirfar- andi samþykkt fundarins vott: „Aðalfundur Stéttarsaimib- ands bænda 1970 beinir því til stjórnar sambandsins að leita eftir því við ríkdsstjórn- ina að greitt verði allt að 3 kr. pr. lítra á dnnvegna m.iólk. Með því væri hægt að komast hjá hælokun á útsöluverði vinnsluvara, svo sem smjörs og osta og á þann hátt sporna við vaxandi dýrtíð. • Þar sem athuganir Hagstofu Islands sýna, að verðlagning undanifarinna ára hefur engan veginn tryggt bændum þær tekjur, sem lög gera ráð fyrir,, felur fundurinn stjóm sam- bandsins að kanna til hlítar, hvort fleiri úrræði en beinar veröhækkanir finnast ekki til að rétta Wut bændastéttar- innar". Þarna kemur sem sagt fram, að fulltrúarnir á aðalfundi Stéttasaimfoands bænda hafa gert sér grein fyrir því, að það eykur ekki tekjur bænda að spenna upp verðlagið á framleiðsluvörum landbúnað- arins, ef það verður til þess eins og úr sölunni dregur að sama skapi og foirgðdr hlaðast upp af óseldum vörum • En eina ráðið sem fulltrú- arnir sjá til þess að leysa vandann er að fara fram á nýja niðurgreiðslu úr ríkis- sjóði til handa bændum, en 3 kr. greiðsla á hvert inn- vegið mjólkurkiló, er til mjólkurbúanna berst, myndi þýða á fjórða hundrað' milj. kr. ný útgjöld úr ríkissjóði til niðurgreiðslna á landbún- aðarvörum. Kæmi sú l'úlga til viðbótar þeim hundruðuiu iiTJl.ión:- króna sem greiddar hafa verið á undanfðrnum ár- um úr ríkissjóði til uppbóta á útflutt kjöt og aðrar land- búnaðarvörur. Og ekki má gleyma því, að ríkissjóður greiðir niður hvern lítra seldrar nýmjólkur um kr. 5.23. Slíkar tillögur fela ekiki í sér neina lausn á vamdamál- um þeim sem íslenzkur land- búnaður á nú við að sfcníða. Hundruð miljóna króna niður- greiðslur eða uppbætur úr ríkissjóði lækna ekki offram- leiðsluvandamálið. Og hverjir ætli greiði uppfoastornar og niöurgreiðslurnar þegar aílt kemur til alls? Auðvitað neyt- . endur að langimesfa leyti, þótt svo að ríkissióður sé liátinn annast hlutverk milliliðar. Sprengiefni í opnum geymslum Fundizt hefur mikið magn af hvellhetturn í opnum helh í Helgey sem er milli Yztu-kvíslar og Miðkvíslar í Laxá í landi Geirastaða og er þetta skammt þar frá sem dyna'mit Laxárvirkjunar var geymt, að sögn Mý- vatnsbænda. Rannsóknardómari í málinu, Steingrímur Gautur Kristjánsson, kom þar á staðinn í fyrrinótt og skoðaði verksummerki. Einnig hefur fundizt þar nyrðra dynamit í ólæstum skúr við Brúar og var þar áður klakhús. Þar fundust 15 kassar af dynamiti og var kært yfir þessari með- ferð á sprengiefninu til sýslumamisembættisins á Húsa- vík í gær. Til viðbótar fyrri yfirlýsingum fólks um þátttöku sína eða vitund um aðgerðirnar við stífluna hafa 113 manns, sem ekki vissu u'm að til stæði að láta þar til skarar skríða, birt yfirlýsingu um stuðning við þessar aðgerð- ir. Þannig að ef um sakamál verður að ræða þá verð- ur að höfða það gegn um 200 manns. Flestir eru úr Mý- vatnssveit, en einnig úr Laxárdal, Aðaldal og Kinn. Hvað á að fórna miklu fyrir kísilgúr og rafmagn? ALLT LÍF AÐ DREPAST í MÝVATNI GARÐI, MÝVATNSSVEIT 1/9 — Það er með eindæmum hvað MjWatn hefur verið steindautt á þessu sumri. Sil- ungsveiði í vatninu hefur verið svotil engin, og það litla sem veiðzt hefur er silungurinn grindhoraður. Þetta er að sjálfsögðu miliónaskaði fyrir bændur hér við vatnið. Endiur bafa ekki ungiað út eggjum síncim, og hér finnast um allt breiðuŒ¦ með eggjum, þar sem fuglarnir hafa gengið frá. Þeir hafa gredndliega gefdzt upp vegna fæðuskorts, og hef- ur sænskur f Jiglafiræðingiur, sem dvelst hér j Reyniíhlíð og hefur gert í mörg sumiuir, lýst yfdr þessari skoðun sinni eftir rann- sókn á fuglalífinu. Segja má að hér hafi varla kviknað mý í sumar, en það er að sjálfsögðu undirstaða alls silungsiifs í vatoinu. Það er greinilegt að eftir að ádn var stífluð hefur orðið breyting á göngu mýsins, enda klekst mýið út þar sem Laxá 'fellur úr Mý- vatni. Þetta er líffræðileg keðja og ef eitthvað raskast þá leið- ir hvað af öðru. Þetta eru alvarlegar stað- reyndir sem blasa við okkur Rœðst í desg hvort kemur til verkfalls? Samndnganefnddr prentara og prentsmdðjuedgenda héldu fund í gærmorgun, og tóku prentarar sér þá frest tdl að athuga í sínum hópi nokkur atriði sem þar komu fram. Var samninga- nefnd prentara á fundi fram á kvöld í gær, en næsti samn- ingafundur verður að öllum lík- ihdum í dag og verður þar trú- lega skorið úr um hvort samn- inigar takast eða slitnar upp úr vdöræðum. hér,- og fyllsta ástæða til að færustu vísindamönnum á þessu sviði væri faldð að kanna hvað er hér að gerast. Þær breyting- ar sem gerðar hafa verið á Laxá hafia ófyrdrsjáánlegar afiedðing- ar svo það er tæpast von að okkur standd á saroa hvað verið er að gramsia í ánni með það sjónarmdð eitt hvað hægt sé að framleiða mikið riafmagn. Kannski er þetta mengun úr kísilgúrverksmiðjunni? Það vit- um við ekki, enda hefur það aldrei verdð rannsakað og þess aldrej gætt að rannsaka náttúru- fræðilega hvaða afledðin.gar þessi mikla röskun á náttúirunnd Jóhann forsætísráðherra — AuBur dómsmálaráBherra? í gær barst Þjóðvdljanum eft- drfarandd fréttatilkynning frá skrifstofu Sjiálfstæðisfilakksins: „Edns og kunnugt er hefdr undanfarið verdð gredtt um það atkvæðd innan þingflokks Sjálf- stæðismanna, hvér mynda skuli eða gegna embætti forsætisráð- herra í nýju ráðuneyti, sem eðli- legt er talið, að myndað sé á venjulegan bátt, áður en Al- þingj kemur saman. Við atkvæðagreiðsluna í þing- flokknum, en þingmenn Sjálf- stæðisflokksins eru 23. hlaut Jóhann Hafstein 22 atkvæðd sem forseetósráðherriaefni hdns nýja ráðuneytds, en einn seðiil var auður". Næista skrefið mun verða það að Jóhann Hafstein geri tillögu um nýjan ráðharra, fjórða ráð- herrann. úr hópi Siálfstæðis- þingmanna og er almælt, að það muni verða' frú Auður Auðuns, sem eigi að taka við af Jóibanni sem dómsmálaráðiherra. vegna Kísilgúrverksmiðjunnar og virkjunarinnar hefur í för með sér. En okkur er ékki sama um þetta hér, hvað sem öðrum fínnst. — Starri. Jóhann Klausen sveitarstjóri á Eskifirði Jóhann Klausen netagerða- meistari hefur verið ráðinn sveit- arstjóri á Eskifirði. Jóhann hefur lengi átt sæti í hreppsnefnd og verið oddviti um skeið og gengt störfum sveitai-stjóra í forföllum. Myndar.nýja stjórn ASÍ á ekki full- trúa í sexmanna- nefndinni Til þess að koma'í veg fyrdr misskilning skal það tekið fram, að Alþýðusamband íslands á ekki fulltrúa í sexmannanefnd- inni sem ákveður verð á land- búniaðarvörum. ASÍ átti að vísu um mörg ár fulltrúa í nefndinni, en fyrdr nokkrum árum nedtaði það að tilnefna fuUtrúa af sinni bálfu í nefndina og hefur ekkd gert það síðan en í stað þess hefur ríkisstjórnin skdpað einn af fulltrúum „neyitenda" í nefnd- inni Kennsla í barnaskél- um hefst á morgun Á morgun hefst kennsla 6 aldursflokka í barnaskólum Keykjavíkur, þ.e. í 7—12 ára bekkjum og eru nemendurnir um 8.700 talsins. E^u þá ekki með- taldir nemendur í einkaskóilunum tveimur, Isaksskóla og Landa- kotsskóla. Um næstu mánaðamót hefst svo kennsla 6 ára barna og hafa um 1500 börn verið inn- rMuð, þar af um 300 í einka- skólunum. Nemendafjölddnn í barnaskól- um Reykjavíkur er svdpaður og í fyrra, t»g er engin fjölgun. í yngstu árgöngunum, sagði Ragn- ar Georgsson, skólafullltrúi blað- inu í gær. Þeir sem hefja nám á morgun verða í 344 beklkjar- dedldum, í 14 skólum. Emgdnn nýr skóii er tekinn í notkun í ár. Breiðholtsskólinn mun vera sá nýjasti, en þar hófst kennsla í fyrrahaust. Hinsvegar upplýsti Ragnar að neesta haust yrði að líkindum tekinn í notkun nýr S'kóli í Fossvogi. Vm breytíngar á námsefni barnaskólabekkja, sagði Ragnar að eðlisfræði yrði nú í fyrsta skdpti á námsskrá þeirra. Hefur námsefni í eðlisfræði verið unn- ið upp á vegum skólarannsókna ríkisins og hefst eðlisfræðd- kennsla í 11 ára bekkjum í nokkrum skólum í haust. Þessd nýja námsskrá varðandd eðlds- fræðd nær að sjálfsögðu upp í gagnfræðaskólastigið; Mengjakennsla nær stöðugt aukinni útbreiðslu, sagði Ragnar og eru haldin kenmaranámskedð í mengjafræði árlega. Næstu breytingar á námsefni barna- skólanna verða án efa í kennslu erlendra tungumála. Þegar er hafin tilraunakenns'la í nokkrum skólum. Má nefna að enska er kennd allt frá 10 ára bekkjum í Langholtsskóla. Hefur Hedmir PramhaM á 7. síðu. Nýja sm]ör- fjaltiS að ná jbv/ gamla Sú ákvörðun að hække ekki smjörverðið að þessu sinni um leið og verð á öðrum mjólkuirvörum bygg- ist á þeirri ömuirlegu stað- reynd. að smjörbirgðirnar í landinu eru nú komnar upp í um 1000 lestir og eru því farnar að slaga hátt' upp í smjörfjallið sæla ár- dð 1966. í ársbyrjun 1965 voru smjörbirgðimar í landinu ¦ 493 iestir en voru í árs- byriun 1966 komnar upp í 1132 lestir og fóru sívax- andi. Greip framleiðsluráð landbúnaðarins loks til þess ráðs 16. maí um vor- dð að stórlækka verðið á smjörinu. Bar sú ráðstöf- un þann árangur að í árs- lok 1966 voru birgðirnar komnar niður í 855 lestdr, enda jókst smiörsalia á ár-1 dnu um 40%. Kjördæmisrálsfyndur á Akureyri á sunnudaginn Aðalfundur kjördæmdsráðs Alþýðubanda- lagsins í Norðurliandskjördæmi eystra verðúr halidinn á sunnudagdnn kemur. Fundurinn verður settur í Alþýðuhúsinu á Akureyri M. 1,30 og verður dagskrá hans sem hér segdr: 1. Fundarsetning: Soffía Guðmundsdöttir, niaður kjördæmisráðsins. for- 2. Stjórnmálaviðhorfið: Framsögumaður Ragn- ar Arnalds, formaður Alþýðubandalagsins. 3. Atvinnu- og kjaramál: FramsögTimaður Helgi Guðmundsson, trésmiður. 4. Landbúnaðarmál: Framsögumaður Þorgrim- ur Starri Björgrvinsson, bóndi. 5. Kosningar og framboosmál. 6. Önnur mál. 7. Stjórnarkjör.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.