Þjóðviljinn - 11.09.1970, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 11.09.1970, Blaðsíða 2
2 SlÐA — ÞJÖÐVlLJIIiNIN' — Föstadiaiguir 11. septemlber 1970. Hljémsveitin Kinks á sviðinu í Laugardalshöll sl. mánudag. — (Ljósm. JÞjoðv. Á.Á.). Hver verður útkomann af Kinkstónleikunum fyrir KSÍ? Eftirgjöf á gjöldunum, e&a veriur 200 þús. króna tap? - Ef Albert hefði setið á höndunum á sér! ? Sem kunnugt er urðu Kinkshljómleikarnir í Laugardalshöll ekki sú gróðalind fyrir Knatt- spyrnusamband íslands sem forráðaimenn sam- bandsins höfðu vonað, og var aðsókn mun minni en reikna hefði mátt með, ef miðað er við aðsókn að Zeppelintónleikunum á Listahátíð í sumar. Hafa birtzt í blöðum fullyrðingar um að stórfellt tap hafi orðið á tónleikunum. Þjóðviljinjj leitaði upplýsinga um þetta mál hjá Friðjóni FnðiÖnssyni, sem gegnir gjold- keraistörfuin KSÍ í forföllum Ragnars Lárussonar, og hjá Jóni Magnússyni, sem hafði mest með Þetta mál að gera af hálfu KSÍ. Friðjén sagði að fullnaðar- uppgjör lægi etoki fyrir enn, en um 1400 manns munu hafa keypt sig inn á tónleitoana. Aðgangseyrir var 450,00 kr. og hafia Því komið inn alls unn 630 þús. kir. Stærsti kostnaðair- liður við tónleikania var að sjálfsögða greiðsla til hljóm- sveifcarinnar og var hún um 480 þús. kr. og er þá allur kostnaður við heimsóknma innifalinn. Aðrir kostnaðarlið- ir liggja etoki Ijóst fyrir enn, en þeir eru helztir búsaleiga, söluiskattur, skemmtanastoattur og auglýsingar. Þetta verður enginn fjár- hagslegur baggi fyrir okkur, sagðd Jón Magnússon, eai Þær vonir sem við höfðum gert okkur um fjárhagslegan á- vinning hafa því miður brugð- ízt, og því er ekki að leyna að þetta era okkur allt mikil von- brigði. Þetta var heiðarleg til- raun til að rétta við fjárhag KSÍ. og við gerðum oktoar bezta þótt svona hafi til tek-^ izt. Við höfðum lengi leitað fyrir okkur um að fá hingað hljómsveit og fenguan .tilboð frá Kinks og leituðurn álits fróðustu manna um þetta mál, m.a. hjá Rúnarí Júlíussyni, Gunnari Þórðarsyni og Erlingi Björnssyni. Auk þess vissum við að hljómsveitin átti lag sem nú er efst á vinsæld.alist- anarn. Við tókum því þessu til- boði, þótt tími væri naumur til stefnu, og ég held a'ð aðal- ástæðan fyrir því hve illa tókst hafi verið sú, að alltof skamm- ur tími vair til stefnu. Samkvæmt lögum er skemmtianaskattur af slíkum saimkomum 10% og sölustoattur tæp 10% af innkomnum að- gangseyri. Við höfum sótt um niðurfellinga á þessum gjöld- uih til menntamálaráðuneytis- ins, en svar er ekki komið. Húsaleiga á að vera 20% af óskiptum aðgangseyri stov. reglum sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samþytokt um leigugjald af skemmtana- haldi í LaugardaLshöllinni. Þð er heimild til íþróttaráðs að láta sömu reglur gilda og um landsleiki, ef íþróttasaimtök balda skemmtanir, þ.e. að gefa eftir af leigunni sem svarar tapi, ef um þa>ð er að ræða. Við höfom farið fram á að fá þessa lækkun en íþróttaráð hefur ekki afgreitt málið enn. Leigusalj hússins borgar all- an kostnað í húsínu, nema Iög- gæzlu og bruniavörzlu. sem við verðum að greiða, og voru þama á Kinkstónleikunum 15 til 20 lögreglumenn og 4 slökkvdliðsmenn. Auk þessara útgjalda, sem ég heí talið, sagði Jón, þurf- um vfð að borga aaglýsingar, sem áætJlaðar voru 50 þús. kr., og Stefgjald sem skv. reglum á að vera 2% af innkomnum aðgangseyri, en við höfum samið við Stef um að greiða 10 þús. kr. Ljóst er af þeim tölum, sem hér hafa verið nefndiar, að kostnaður við Kinkstónleikana er a.m.k. 830 þús kr. en að- gangseyrir um 630 þús. kr.. svo að mismunur er um 200 þús. kr. tap fyrir KSÍ, ef tilmælin um niðurfellingu á skemmtana- skatti og söluskatti og lækk- un húsaleigunnar verða ekki tekin til greina. Verði ráðu- neytið og íþróttaráð Reykja- víkurborgar hins vegar við Friaimlhald á 9. síðu. Umdeild atvik Það atvik gerðist í leik ÍBK og KR sl. þriðjudag að dómarinn, Einar Hjartarson, vísaði þjálfara Keflvíkinga, Hólmberti Magnússyni, frá vellinum og út á áhorfenda- svæðin. Hólmbert sat á hækj- um sínum meðfam hliðar- línu vallarins og talaði til Ieikmanna sinna, þegar Ein- ar stöðvaði allt í einu leik- inn og vísaði þjálfaranum frá. Nú lét Einar sér ekki nægja að vísa Hólmberti á bekk þann sem varamenn og þjálfarar liðanna hafa fyrir sig, heldur út á áhorfenda- svæðin. Nú er spurningin. hvort dómarí hefur leyfi til að gera þetta. Hefur dómari leyfi til að vísa þjálfara lengra frá vellinum en á þjálfarabekk- inn, eða hefur dómari yfir- leitt leyfi til að vísa þjálfara frá línunni? Það væri gaman að fá svör við þessari spurn- inga. Mig larugar í þessu sam- bandi að minniast á hliðstætt atvik er átti sér stað í hand- knattleik hér á landi fyrir tæpu ári. Þá var hér í heim- sókn sænska handknattleiks^ liðið Hellas, en þjálfari þess | er hinn heimsfrægi landsliðs- þjálfari Svía, Roland Matts-' son. Hann byrjaði á því að l sitja á hækjum sínum með-1 fram hli'ðarlínu leikvaliarins og tala til manna sinna. Þetta ' mislíkaði íslenzku dómurun- um og vísuðu þeir Mattsson | frá leikvellinum og kröfð- ust þess að hann sæti kyrr á' skiptimannabeloknum. Þessu l mótmælti Mattsson og sagði ( það leyfilegt þjálfara að | krjúpa meðfram línunni og tala til manna sinna. ísienzka dómararnir sögðu það ólög- legt og við það sat þennan fyrsta leik. Eftir leikinn t sýndi Maittsson dómurunum ákvæðj í regium, sem sönn- uðu a'ð hann hafði rétt fyrir | sér og í leikjunum eftir var hann látinn óáreittuir af is-' lenzku dómurunum. Nú væri gaman að f á svar i við því hvort nokkur ákvæði, séu til am fraimkvæimd knatt- spyrnuleikja er heimiluðu' þjálfurum að krjúpa með-1 fram línunni eins og Hólm- bert gerði. eða hvort reglur \ eru til sem banna þetta. S.d6r. i FRÁ DECI TIL DACS Ekki að- eins heimilisböl Eins og ilciiMniuigt er af firétt- um er harðsnúinin hópur manna tanan SjéHfsitæðds- fIok:ksins sam beitir sér anrjög fyrir pólitískri endurreisn Gunnars Thoroddseins og sæk- ir það rnáH aí þvilaiku ofur- kappi að áhcrfendur hafa a£ hina ágætustu skemmtun. En það eru ffleiri en Sjáifstæðis- flokksmenn sem hafa hug á gengi Gunnars Thoroddseins í þessu pólitísika hestaati. Ýms- ir vsiWaimienn innan Fraimsókn- aiifflotkksins binda framtíðar- áfeirm sín mjög við það að Guunari Thoroddsen takisit að ná forusita í Sjalfstasðislfliokkn- um. Stvo sem kunnugt er og s.taðreyndir hafa sýnt hefur forusta Framaaknarflokifcsins tekið uim það áikvörðuin, eftir að Ólafur Jóhannessoin var kjörinn foinmaour, aö beita ffloktaiuim tffl. haBgri, og birtist sí'- steBna (mijög eftjitminnilega í venki eftir síðustu sveitar- stjórnarkosningiar í saimining- wm um stjórn margira bæja, kauptúna og hreppa. Fraim- tíðaráforandn eru síðain þau að mynda nýja helminga- skiptastjórn imeð Sjáilfstæðis- ftokknuim aö affstöðum þiug- kosningum. Það torveidar hins vegar þessd áform að næsta kalt hefur verið miiffii liðsodda Fraimsóknar og Sjalfstæðis- flokks uim langt sikeið. l^eið- togar Sjálfstæðistflloikksins telja að það yrði dýnara, að því er varðar fjármagn og völd, að sernja við íYaimsóknairflokkinn en hinn Mtilþæga Alþýðuifflcikk, auk þess sem leiötogar Fraim- soknarfflokiksins hafa ekki beinMnis orð á sér fyrir það að vera heilir í saimstanfi. f þckikabiólt er það alkunna að Bjarni heitinn Benediktsson var mjög fráhitinn samvinnu við Framsokn. cgnánustusam- verlfcaimenn hans kunna um skeið að eiga erfitt með að breyta þeirri stefnu. Gunmar Thoroddsen er hins vegar ektoi bundinrn a£ neinu slíku; hann hefur ekki verið virkur þáttakandi í flokka- baráttu um langt skeið og ætti því auðveldara með það en aðrir að láta Sjálfstæðis- fllokkinn kúvenda snöggJega. Auk þess kom það í ljós í síð- ustu forsetakosiningum að ýmsir áköfustu og tryggustu stuðningsmenn Gunnars voru einsmitt Frarasóknarmenn. Þeg- ar hann birti styrktarmanna- Dista sína vakti það sérstaka athygli hversu margir kunn- ir Framsóknairmenn voru I þeim hópi, ekki sízt úr valda- kerfi kaupfélaganna og Saim- bandsins og þeirra aðila ann- arra sem eru fjárhagslegur bakhjarl Fraimsóiknairfflokiksins. Það er einimitt þessi armur sem sérstaiklega hefur beitt sér fyrir því að Framsóknar- flofokuirinn tæki upp óoneng- aða hægristefnu og næði tengslum við Sjálfstæðisfflckk- km. Ef Gunnar hreppti for- ustuna í Sjálfstæðisiffloitoknum og tæki upp sainstanf við Fraimsókn, myndi hann að sjáilifsðgðu haignýta sér þessa bandaimenn, eininig í átökum við oanægða fUokiksbræður sína, Þannig er hin miskunnar- lausa vaidaibarátta í Sjélf- stæðisiflckikinuim eldki aðeins heimdílisböl. Ýmsir leiðtogar Framsóknar bíða einnig eftir mélalokum imeð öndinaíháls- inuim. — Austri. w er ÍBA sá um það með stórsigri sínum 6:2 • Meö sigri sínum í fyrrakvöld sendi ÍBA VíMng nið- ur í aSra deild, en þaöan korn liSiS í fyrra. í>aS var einkum og sér í lagi þáttur Hermanns Gunnarssonar í leiknum á Akureyri er varS þess valdandi aS Akureyr- ingar unnu þennan stórsigur, því að Hermann skoraSi hvorki meira né minna en 4 mörk í leiknum og vonar- neisti Víkinga um áframhaldandi setu í 1. deild slokkn- aSi. Meðan á leiknum stóð var mjög sterkur norðan vindur og skýfalisrigning, sem sagt eins vondar aðstæður til knatt- spyrnu og hugsanlegt er. Þrátt fyrir þessar slæmu aðstæðar var leikurinn á köflum vel leikinn og sér í lagi síðari hálf- leikurinn af hálfu ÍBA. í fyrri hálfleik skoruðu þeir Hermann Gunnarsson og Þor- -<* Trausti vann í tugþrautinní Dagana 5. og 6. septemiber fór fram, á íþróttasivæði Ármanns, tu'gþrautarkeppni UMSKU 6 keppendur tóku þátt í þrautinni en 5 luitou ölluim. greinum með prýðis árangri. Stigahæstur varð Traustí Sveinibjönnsson, Breiðabliki, hlaut 5396 stig. (11,7 — 5.79 — 9.49 — 1.60 — 52.8 — 16.5 — 30.13 — 2.80 — 37.35 — 4.44:3) Sérstaka athygii vafcti hinn góöi árangur Trausta í 110 im grinda- hlaupi 13.C sek, en hann hafði áður hlaupið bezt á 17.4 sek. Annar í þrautinni varð Haf- steúin Jðhannesson, Breiðaibliiki, með 5372 stig, en það er rúm- lega 1000 stiigum meira en hiainn átti bezt áður. Þriðji varð svo Böðvar Sigur- jónsson, BceJðatofli'M með 4266 stig. móður Einarsson sitt miarkið hvor og þannig var staðan í leikhiéi. Öllum til furðu náðu svo Akureyringarnir mun betri tökum á leiknom gegn vatni og vindi í síðari hálfleiknum og á fyrstu mínútum síðari hálfleiksins skoraði Hermann 2 mörk til viðbótar en Víking- ur eitt og gerði það Páll Björgvinsson. Þá skoraði Her- mann sitt 4. mark stuttu síðar, en Gunnar Gunnarsson annað mark Víkings og loks Þoirmóð- ur 6. mark ÍBA. Diðrik Ólafsson markvörð- ur Víkinigs, sýndi einn bezta leik sam lengi hefur sézt á Akureyri og verður hann ekki sakaður um ei.tt etoasta af þeina 6 mörtoam sem Vítoingur fétok á sig. Það gefur auga ledð að Hermann hefur verið bezti maður ÍBA-Iiðsins, það þarf varla að taka fram. Að stoora 4 mörk í leik er mikið afrek og hefur Hermann nú skorað 14 mörk í aljt fyrir ÍBA í su'mar og er lang-markahæsti einstaklingurinn í 1. deild. _ Með þessum sigri er ÍBA komið í 3ja sæti f deilddnni með 13 stig og á aðeins einum leik ólokið. Það mun sam- dóma álit manna er fylgzt haifia með kniatftsipyrnunni í sumar, að Víkingsliðið sé eitt bezta og stoemm'tilegiasta knatt- spyrnuli'ðið er fal'lið hefur nið- ur í 2. deild og mörgum segiir svo hagur um að það falli niður til að tooma strax upp aftur. — H.Ó./S.dór. ENSKA KVÖLDNÁMSKEIÐ fyrir fullorðna Byrjendaflokkar • Framhaldsflokkar Samtalsflokkar hjá Englendingum Smásögur • Ferðalög • Bygging málsins Verzlunarenska • Lestur leikrita. Einnig síðdegistímar fyrir húsmæður. simi 1000 4 — (kl. 1-7 e.h.). Málaskólimi Mímir Brautarholt 4.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.