Þjóðviljinn - 24.09.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 24.09.1970, Blaðsíða 1
DIMIINN Fimmtudagur 24. september 1970 — 35. árgangur — 216. tölublað. Aukagreifcla 9-16 milj. kr.vegna gengisfellinga Á íundi borgarstjórnar sl. fimmtudag var m.a. til umræðu fundargerð hafnarstjórnar bar sem greint var frá sérstökum kröfum um greiðslu til erlends verktaka við Sundahöfn, sem orsakaðist við gengisfellingarn- ar. Er um að ræða 9—16 milj_ kr. sem borgin yrði að greiða þessum verktaka aukalega ef fallizt verðuir á kröfur hans. í fundiargarð hafnarstjómar fxá 11. septomber er þetta bók- að uim kröfu verktakans: „Rætt um greiðslux vegn,a gengisbreyt- inga til Skánska Cementgjuiter- iet vegna foamkvæmda við Sundahöfn. Borgarendurskoð- aindi Helgi V. Jónsson og skrif- stofustjóxi borgarstjóra Jón G. Tómasson mættu á fundinuim, en þeix hafa ásannt hafnarstjóira fjiallað uma málið. Hafnairstjóxn telur frani komið samkomiulaigs- tilboð ekki aðgengilegt og saim- þykkir að gxeiða gengjsbætur samikvæmt ú'treikninigi borigar- enduirsikoðanda. Hatfnaxstjóra og bangarsitjóana fadið að amnast lánsútivegun." Adda Bára Siigfúsdóttir kvatðst ekki vdliia láita þennan lið fuiid- argerðarinnar faira í gegnum borgarstjóim án umræðu. Kvaðst hún því vilja mdnna á stað* reyndir málsdns: Kröfur sænska vexktakans á höfnina næmu 16 mili. króna — en borgairendur- skoðandj teldi ekki unnt að fall- ast á meiira en 9 mjlj kr. En hvor upphæðin sem gireidd verð- ur er allavegia Ijóst að hér er um mdkinn fjárhagslegan aukafoagga að ræða — og þaæ við bætist að taka verður lán fyxir upphæð- inni, sem greiðist náttúxlega með vöxtum. Ástæðan til þess að tatoa verðuir lán til þessa er svo meðal annars sú að höfnin hefuir ekki skdlað ágóða á síð- ustu árum Og ástæðan tdl þess er svo enn sú að siamdráttur hef- ux orðið í aitbafnialífi hatfniarinn- ar á sí'ðustu árum Þetta dœm; sýnir, sagði borg- arfulltrúinn að lokum, hve ná- tengd borgarmálin eru stefnu ríkisstjóxniarinnax á hverjumn tíma. Arafat biður Nasser forseta um aðstoð Skæruliðarnir kafna vopnahléi sýrlenzku hersveitirnar hörfa Gifta sig ti-l aÓ leysa út Ný tegund hjónabanda er að koimast í tízku á Islandd, — skyldusparnaðarhjlóina- böndin, þ.e. íðlfc gifitir sig til að annar aðilinn eða báð- ir geti leyst út skyldusiparn- að sinn þótt þeir séu ekfci orðnir 26 ára gaimlir. Veit blaðið með vissu um þrjú hjónafoönd setm. þannig hef- ur verið stofnað til hér í Reykiavík í sumar, en saigt er,_ að saana anuni um fledri. í tveim þeirra þriggja til- fella sem folaðið þekikir til var það karflmaðurinn, sem leysa vildi út spariféð, og sömdu viðkomandii konur um þófcnun fyrir vikið, önn- ur um vissa frjárupplhiæð, hin uim visst hlutfall fjár- ins. Stendur síðan til að leysa þessi pappírsh;jóna- bönd upp aftur við fyrsta 'tækifæri. Auk skyldusparnaðarfjár- ins, sem haagt er að leysa út þegar viðkomandi gift- ist, þótt tilskyldum aldri haifi ekki verið náð, fæst talsverður frádráttur á skatti á því ári, sem stofn- að er tiil hjónafoandsins. AMMAN 23-/9 — Hússein Jórdaníukonungui- og forseti Súdans, El-Nomeiay, tilkynntu í dag að náðst hefði sam- komulag um vopnahle við foringja palestínskra skæru- liða, en aðrir meðlimir miðstjórnar Frelsissamtaka Palest- ínu neita peim staðhæfingum, og formaður þeirra Yasser Arafat hefur vísað friðartillögum Hússeins á bug og beð- ið Nasser Egyptalandsforseta um aðstoð. Herlið frá Sýriandi hefur verið hrakdð frá Jórdaníu eft- ir allharða bardaga. Ástandið í Amman er sagt hið hörmu- legasta og hafi borgin að verulegu leyti verið lögð í rúst í orustum undanfarinna daga. Kópavogur Blaðbera vantar í Austurbæ. Sími 40319. Hæpið samkontulag Hússein og El-Nomeiry forseti, sem var formaðjr þeirrar sáttia- nefndar Araibaríkja, sem send var til Amnxan, segja að náðst hafi samkomulag um vopnahlé við fjóra meðlirai sitjórnar Frels- issamtaka Palesitínu (PL.O). Áð- ur hafði verið tilkynnt, að þess- ir fjórir menn hefðu verið tekn- ir tjl fang)a af herliði konungs eða slegizt í lið með þeim. Með- al þeirra er Abu Cyad, næst- æðsti maður skæiruliðasaimtiak- anna Al Faitah. Kaiiroúibvarpið sagði í dag, að menniirnir fjórir befðu komið tii Kadró í dag á- samt sátttanefnd Arabaríkjanna, og tók Nasser forseti á móti þeim. Hinsvegar hefur miðstiórn skæiruliðahreyfingaxininar lýst því yfir um útvarpið í Damas- kius, að áðurnefndir skæirjliða- forinigjiar geti ekki komið fram fyrir hönd hreyfingairininax allr- ar. „Skaaxuliðaforinigjar í fang- elsi tala ekki máli byltingarinn- ar" segir m. a. í þeirri yfir- lýsiingu. Yasser Araifat, foringi PLO, tók síðar undix þessa af- stöðu. Hann sagðd m.a. að þetta væri í fjórða sinn, sem andsitæð- ingarnix lýstu yfix vopnahléi, til þess ein® að rjúfia það aftux. Hér er um alvarlegt samsæri að ræöa, sagði Axtafiat, og íhluitun nauðsynleg. Sneri hann sér tál Nassens Egyptalandstforseta með beiðni um að hluitast til uœ á-1 verið hand«teknir. En konungs- tökin í Jórdanía menn hef ðu enn ekki fundið Fyrr um daginn hafði Hússein | Yassax ^Arafat,^ helzta^leiðtoga kon'Uingur haldið blaðamanna- fund og haldið því fram, að and- spyrna skæruliða hefði verið brotin á baik aftur í Amman. Hann sagði að hermenn frá Sýx- landd og e. t. v. öðrum Arafoa- löndum hefðu tekið þátt í foax- dögunum í höfuðboirginni meÖ Palestínumönnum. Konungor kvaðst viss um sigur sinna mianna, sagði að miargax þús- undix Palestínumanna hefðu gengjð i lið með hex hans, og að margir foringjar þeirra hefðu Sjúklingarnir veria ai fara út á daginn! Ekki boðlegt siðmenntuðu samfélagi Á síðasta fitiidi borgarstjðrnar benti Adda Bára Sigfúsdóttir á, að Reykjavíkurborg' rekur hæli fyrir sjúklinga, sem er þeim van- köntum búið að sjúklingarnir geta aðeins verið þar að nóttunni en fara út á daginn. Þarna er um að ræða næturgististað l'yrir drykkjuincnn, sem starfræktur er í farsóttarhúsinu gamla, en uni- ræður um málið spunnust út af tillöfíu itai áskorun á alþingi að tvöfalda framlag til gæzluvistar- sjóðs. Adda Bára minnti á í ræðu sinnd að það væxi móög nauðsyn- legt að ríkisstjórnin gerði sér grein fyrir þeim einhug sem n'kti í bargarstjórn uim þessa áskorun. Ræddi borgarfuilltrúinn síðan nil- mennt uim vandaaniál drykkju- AB í Reykjaneskfördæmi ¦ Fundur í kjördæmisráði Alþýðubandalagsins í Reykja- neskjördæmi verður haldinn í Skiphól, Hafnarfirði, föstu- daginn 25. þ. m. kl. 20.30. Rosning uppstillinigarnefndaT. STJÓRNIN. sjúkldnga og lagði áherzlu é að hér væri um vanda geðsjútora að ræöa;.sjúklánga.mieð.skaddad- an heila sern væri nær sex tug- um a.m.k. í Reykjavík. Þessir menn flæktustuim.götunar'á dag- tan en frýja svo irm á nætur- heimilið á nóttunni. Sliikt e-r enguim boðleigt í sið- imenntuðu þjóðfélagd. Hv©rnig líltaði okfkiur, ef önnur sjúikra- hús höguðu sér svona — lokuðu sjúklinga sdna úti á.daginn? . Ég tel að vísu að þetta gdsti- heimili fyrir heimiilislausa of- drykkiuimenn sé . skömminni skárra en ekki neitt — en ég legg áherzlu á að þetta getur. tæpast talizt spor í rétta átt, þetta er ailgert neyðarúrræði. Þetta er engin lausn á mdkilum vaiqda, edna lausnim felst íþvi að koma upp flofeuðu hedmdld fyirdr drykkau- imienn. Þess vegna skuilum við,- saigði Adda Bára að síðustu, sameinast uöi aö fylgija effltoir viö okkar þingmenn áskoruninini um stvö- földiun á framllsiigi ríkdsins til gæzluvistars'jóðs, og það strax á næsta fjárlagaárd. skæruliða, sem hanin. vildi gjarn- an „ræ'ða við". Konungux hafði áðux krafizt þess, að skæruJiðar færu úr öll- um borgum landsins og héldu sig í héruðunum næst ísirael. ¦» Sýrlendingar Yfixmaður Jórdaníuihexs, Ma- jali marskálkur, tilkynntt snemma í dag, að brynvagnar þeir og stórskotalið sem um helgina héldu inn í Norð'Jr-Jóx- daníu frá Sýrlandi. hefðu nú dregið sig til baka. ísraelismenn, sem fylgdiust með átökunum, segja að jórdanskar fluigvélar hafi gert harðar loftáxésir með bensínhlaupi á sýrlenzka liðið, sem hafði yfirgefið borg- irta Ixbid og var á leið tíl landa- mæ.ranna. Virbust Sýrlenddngar bíða mikið tjón í hergögnum og miannafla. Um leið er talið, að Sovétríkin hafi lagt sig fram um að fá Sýrlendinga til að kalla lið sdtt ¦ af tur frá , Jórdan- íu. , . Á bl'aðamannafundinum fór Hússein konungux; hörðum orð- um Sýrlending'a,' sem hann sagði hafa .reynt. að „tortíma" .ríki símu. • . Borg í rúst'um Einn hinna .evrópsku. blaða- manna sam komu með Rauða- . Fraimlhald á 3. síðu. Geimfararnir al Apollo 13 heim- sækja kland I fréttatdlkynningu, seim' Þióðvilja.mim barst í gær fná uppl'ýisingaiþiónustui Bandarikjanna segdr, aö til- kymnt hafi verið í gær, að Nixon Bandaríkjaforseti hafi foeðið geimifaraina. af I Apdfflo 13^ Jaimies A. laovell, i Jöhn t. Swigert og Fred W. Heise, að heimsækja Is- landi, Sviss, Grikkland, Möltu og Irland, sem sér- staka fuMtrúa sína. Hefst ferð geiimfaranna 1. októ- ber nJk. og koma þeir þá, til ísitands og dveljast hér til 4. öktofoer. Verða konur þeirra xdoveUs og Heise með í förinni en Swigert er! ókvæntur. ESrns og kunnugt er var Apollo 13. skotið á Joft 11. apríl sl. og var ætlunin að1 lenda á tunglinu 21. apríli en á leiðinnd til tunglsdns varð sprenging í súrefnis- geymd geimfarsins, svo að hætta varð við lendinguna og komst Apollo 13. tiii jarð- ar atftur 17. apríl við illan leik eftir að hafa farið umhverfis tunglið. Héðan fara geimfararnir 4. októfoer til S'Viss en siíð- an halda þeir föi-inni áifrain til GriteMands, Möltu og ír- lands. Þá munu . þeir og koma, við á . 21. alþjóðllegu geimferðaráðsteifnunni, secn halddn er. í Konstanz í. Þýzkalandi og ávarpa þeir upphafsfund ráðstefnunnar. . Myndm er tekin 17. apríl sl. eftdr lenddngu Apollo 13.' á Kyrrahafi og er, verið 'að hdlfa Fred Haise upp í þyrlui en Seigert 'sést á miðri myndinni og Lowell tíí 'hægri. ireglan fylgist vel með pemngaveltugróðamim Þjóðviljanum barst í gær eftir- farandi fréttatilkynndng frá Rannsoknadeild ríkisskattstjóra: Undanfarnar vikur hefur geng- ið yfir landið — einkum Reykja- vik og nágrenni — peningaveltu- faraldur, sem margir aðilar hafa tekdð þáitt í. Ekki hefur enn verið skorið úr um lögmæti þessarar starf- semi fyrir dómstólu,m, en það mun fyrirhuigað af þar til bær- «n yfirvöldium. Meðan óvissa ríkir um lögmæfi star&eminn- ar þykir rétt að vekja , a*hygli á nokkrum atriðum varðandi bókhalds- og framtaksskyldu í þessu samfoandi. Ekki leikur vafi á, að forráða- mönnum peninigaveltanna ber að halda bótehald yfir starfsem- ina, skv. lögum nr. 51/1968 um bókhald. Þar í felst að halda beri saanan hvers konar gögnum varð- andi veltumar, svo sem bréfum, Framlhald á 3- s#».

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.