Þjóðviljinn - 14.10.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 14.10.1970, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 14. október 1970 — 35. árgangur — 233. tölublað. Hættir Emil við að hætta? EINS OG greint hefur verið frá í útvarpi og öliium blöðuim — nema Alþýðublaöinu — hefur Bmil Jónsison tilkynnt aðhann mumi ekfci verda í feaimiboði í næstu þingkosmdnguin. Eru þegar hafnar miMar væringar í Reykjameskjördæand u>m eft- irmanninn, eihkanlega í HaÉn- arfirði, en Alþýðufioklksimönn- um þair finnst sjálfsaigt aðþeir fái að ráða sæti Etenils. Hefur Stefén Júlíusson rithöfumdur talið siig siéflffcjörinm airftaka Emdils, en amdiróðurinn gegn honuim er þegar hafdinn, m. a. á þeirri forsendiu að hann sé of vinstrisinnaður! Kom þetfca í Ijós þegar Alþýðuflakiksíé- lagid í Hafnarfirði kaiuis full- trúa á flokkslþing fyrir skömimu. Stjórnin hafði lagt til að Stefén yrði einn af sex fulltrúuom féJaigsins, en hann kdlféll og hafnaði neðarlega á varaimannalistanum með 12ait- kvæði af um 40 sem fundinn sóttu. Var þar uim að ræða skipuflagðan . saimiblástur með tilliti til þdngfcosmdmganma. ABRIR ÞEIR sem þátt taka í þessum hanasJaig Aílþýðufiloikikis- <ns í Hafnarfirði eru Steflán Gunmlaugsson stjórnarráðsfiuill- trúi og Kjartan Jóhamnsson verkfræðingur. Er þegar orðið svo heitt í kolunium að mienn eru fairnir að tala um að fá Emi tll að hætta við að hætta. Krafa fulltrúafundar FFSÍ: Oskertan samnings- rétt án lögbindingar Fulltrúafundur aðildarfélaga Parmanna- og fiskimannasam- bandsdns var haddinn ,s.l. laugar- dag að Bárugötu 11 í Reykjavík. Á þessuim fundi var eftirfarandi ályktun gerð: ¦ „Með lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi o.frv. frá 19. des. 1968, voru kjör sjómanna skert stórkostlega, svo þess eru eng- in dæmi, að svo harkalegar ráðstafanir hafi átt sér stað gagnvart nokkurri launastéttí landinu. ¦ Samningsbundnum viðskipta- kjörum var allt í einu breytt svo í óhag sjómönnum, að ekki verður Iengur við unað. Þrátt fyrir einhuga varnarbaráttu hefur ekki tekizt að halda hluí sjómanna þannig, að lífskjör- in rýrni ekki ár frá ári. ¦ Fari svo að umrædd lög verði ekki felld úr gildi, hafasam- tökin ekki aðra leið en að sækja hlut sinn yið samninga- borðið. Samtökin krefjast ó- skerts samningsréttar án lög'- bindingar um kaup og kjör. Ræða endur- skoðun stjórnar- skrár Islands f kvöld (miðvikudagskvöld) efnir Lögfræðingaféláig íslamds tdl fundar, og er þar ætlunin að ræða mál, sem lengi hefur ver- fð ofarlegia á baugi, en það er endurskoðun sfjórmairsfcrárdnnar. Frjmimælandi á fundi Lög- fræðingafélagsins . verður dr. Gunnar Thoroddsen, sem hefur miög fjallað um þetta" mál og nú nýlega sett fram þá skoðun, að ný stjórnarskrá ætti að taka gildd á 1100 ára aifmæli íslands- byggðar árið 1974. Fundurinn verður baldinn í átthagasal Hótel Sögu og hefst kl. 20,30. ¦ Þar sem með f jölmörgum laga- setningum hefur verið kippt stoðum undan grundvelli þeim, sem lögin um verðlagningu sjávarafurða voru byggð á, telja samtökín nauðsyn á end- urskoðun umræddra laga". Því var samiþykkt að krefjast þess, að yfirmenn þeir, sem ekki nú þegar hafa frítt fæði ,þegar þeir eru til sjós, fái sömu kiör og aðrir sem vinna fjarri hedim- ilum sdnum. Bandaríska sþnvarpið sést enn í Reykjavík Að umdianförnu, hafa blaöa- menn Þjóðvirjans haift spurn- ir af því að sjónvarpseigenduír haifi náð Kefdavíkurstöðinnd á sjónvarpistæki sín án teljandi truflama. Hefur gengið sivo lanigt að saimkoimiuhús hér í. bænuim hafa' boðið gestum sín- um að honfa á Keflavdkur- sjónvarpið á fimmtudaigskivöld- vm, þegar íslenzka siónMarpið sendir ekki út. Þjóðviljinn aílaði sér nokk- urra upplýsinga um þettamán. í gær. Sigurður Þorkelsson hjá Landssdimanum tjáði frétta- manni Þjóðv:J.ians, að Sæ- miundur Óskarsson verkfræð- ingur Landssilmans hefði gert einhveriar athugandr á sendi- styrkleika sjónvarpsstöðvar hernámsliðsins á sínu eigin siónvarpstæki í Hvassaileiti. — Sagði Sigurður að Sæmundur væri væntanlegur heim frá út- löndum í þessari viku oggætu þá niðurstöður mælinga hans legið fyrir hvenær sem vera skail. Sigurður sagðist hinsveg- ar ekki hafa orðið var við nokkrar breytingar á send- ingum bandairíska sjónvarps- ins, þær væru maög óskýrar, ef þær næðust á annað borð, en það væri aðeins með mgög sterkum tækgum og með því að stilila loftnetið sérstaklega. Það er ailltaf snjór á mynd- inni, saigðd Sigurður. Ef ein- hver hefur áhuiga held ég að hann megi sjá snjóinn. Blaðafulltrúi hernámsliðs- ins var þessu næst spurðurum málið. Hann fékk þá spurn- ingu hvort einhverjar breyt- ingar hefðu verið gerðar á út- sendinguim bandardska sión- varpsins. Hann saigði að ekki væru vonir til þess að her- inn fengi fjánmagn til þessað auka styrkleika sendinganna. Engar breytingar hefðu áttsér stað að undanförnu. Hann var síðan spurður hvort hann hefði ekki heyrt um að útsenddngar sjónvairpsins sæjust í Reykja- vík og skýrði bilaðamaður frá fréttum í þá átt. Hann sagði að sér kæmi það á óvart — það hlyti að stafa af hreyti- "legum loftslagssikilyrðum. Hann sagði að þetta væri í fyrsta sinn, sem sér hefðu borizt spurningar af þessu tagd. — Venjulega hríngdi fólk og bæði um aukinn sdyrk sendi- stöðvarinnar, eri bJaðafulltrú- inn sagðd, að hann svaraði þeim spui-ninguim þannig, að ekki væri til þess ætilazt að herinn sæ: Reykáaivik eða Keflavik — þar sem sjónvarp- ið sést greinileiga — fyrirsnón- varpsefni. Hann sagði að lofc- um, að sendirinn í Keflavik væri 250 vött, fjórðungur af styrkleika sendisins fyrir Reykjawik. Einsog kunnugt er héther- námsliðið lokun Keflaivfkur- sjónvarpsins um það bil er hið Menzka tók við. Varætl- unin að gera það með sérstök- um ráðstöfunuim sem kæmuí veg fyrir að sendingar þess sæjust utan' vallarins. Þessar ráðstaffanir hafa ekki dugaðog því er enn krafizt efnda á gefnum loforðum. Islenzku ríkisstjórninni ber skylda t'l þess að sjá um að hernáms- liðið standi við fyririheit sdh. Þingsálykfun flutf um mengun frá álbrœSslunni HREINSITÆKJUM VERÐI KOMIÐ UPP TAFARLAUST ? Meðal fyrstu þing- málanna er tillaga til þingsályktunar um ráð- stafanir til að takmarka mengun frá álbræðsl- unni í Straumi. Tillagan er þannig: Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að mæla svo fyrir að tafar- laust verði komið upp fullkomnum hreinsunar- tækjum í álbræðslunni við Straumsvík til þess að takmarka mengun Landbúnaðarráðstefna Landbúnaðarnefnd Alþýðubandalagsins boðar til ráðstefnu um landbúnaðarmál mánudaginn 26. október n.k. Þeir . Alþýðubandalagsmenn, sem. þátt vilja taka í ráðstefnunni, eru beðnir að gefa sig fraim við skrifstofu Alþýðubandalagsins, Laugavegi 11. — ALÞÝÐUBANDALAGIÐ. svo sem kostur er. — riutningsmenn tillög- annar eru Magnús Kjartansson og Geir Gunnarsson. .. •I greinargerð segja flutnings- menn: 1. október s. 1.- birtist í dag- blaðinu Tímanum greinargerð frá Ingólfi- Davíðssyni grasafræðingi, þar sem hann skýrði frá athug- unum sínum á gróðri í Hafnar- firði og í Straumsvik. Var grein- argerðin á þessa leið: . „Síðari hluta ágúst fór undir- ritaður nokkrar ferðir til Hafnar- fjarðar að skoða garða. Trjá- gróðurinn var óvenju vesæll að sjá, einkum reyniviðartegundir, en einnig birki, víðir, hegigiur, hlynur Oá iafnvel ribsrunnar. Lauffið var víða með þornaða, sérkennilega rauðbrúna jaðra. Ungir heggsprotar voru sums staðar vanskapaðir, dökkir og kringvafðir í endana. Hlynblöð hvítrákótt. Börkur á nokkrum reynitrjóm skorpinn og óveriju dökkur. Toppar víða þurrir og visnir, einkium á stórum reyni- trjám, og sömuleiðis greinar of- an til á trjánum. Trén laufgiuð- ust seint í vor og sum felldu laufið í byrjun júlí, þótt þau virtust laufguö að eðlilegum hætti í fyrstu. Ég skoðaði laufið og fann ekki í því neinar skemmdir af völd- um sveppa, og til frekari full- vissu sendi ég nokkur sýnis- horn utan til rannsóknar og fundust þar heldur ekki sveppir í laufinu, en allt benti til þess, að um einhvers konar sviðnun væri að ræða, helzt teftborna. Samkvæmt efnagreiningu reynd- ust sýnishorn trjálaufa úr Haffn- arfirði menguð af flúor. Við sumarbústað rétt hjá Straums- vik reyndist flúormengunin miklu meiri, bæði i laufi og grasi. Bendir það til, hvaðan hún er komin í bafnfirzku garðana. Lítur ekki vel út með trjárækt Hafnfirðinga, ef slíku fer fram til lengdar. Flúormengun gæti og hæglega borizt til Reykjavíkur frá Straumsvík, þó mistur þaðan leggi eðlilega oftar og meir yfir Hafnarfjörð. Hreinsitæki í verk- smiðjunni virðist augljós nauð- syn". í viðtali við Þjóðviljann 3. okt. s. 1. greindi Imgólfiur Davíðs- son frá þvi, að efnagreining, sem framkvæmd var í Rannsokna- stofnun iðnaðarins á sýnishorn- um af hlnu mengaða svæði, hefði leitt í ljós, að flúorinnihald í hlyni hafi verið 49 p p. m. (P. p. m. merkir einn hluiti af milljón eða 1 mg í 1 kg), í reyni 50 p. p. m og í furu 19 p. p. m. Til samanburðar má geta þess, að venjulega hafa Austurbæjarbíó: Býður upp á morð til dægrastytfingar -k Austurbæjarbió hóf í gær sýningar á bandarísiku mynd- ití- ' „Green Berets'" þar sem á ianda.rí"'(can hátt er greint f rá morðingjasveitunum banda- rísku sem kimnar eruaðend- craum *ini allan heim. Mynd- in sem 4*\usturbæjarbíó sýnir hefur fengið hraklegar undir- tektir víða um lönd; myndin var sýnd nokkrum sinnuni í Kaupmannahöfn, en var tek- in út al' sýningarskrá mjög fljótlega vegna þrálátra mót- mæla. 1 Svíþjóð gekk filmain milli kvikmyndahúsa, en eng- inn, þorði að taka hana til sýningar. 1 Frankfurt am Ma- in var myndin sýnd í nokkur skipti — einnig þar gafst kvik- myndahússeigandinn upp sök- uffl þrálátra mótmæla innan og utíin kvikniyndahússins. Vt Það hefur einkum yakið at- hygli við kvikmynd þessa að þar er reynt að g«ra morð- ingjasveitir þessar að góðum strákum. Einn gagnrýnandi sagði frá því að morðin væm gerð að skemmtiefni'— á- heyrendur á eiiiuin stað hefðu hlegið þegar handarísku her- menni'rnir myrtu menn úr Þjóðfrelsishernum. •k Vietnamhreyfingin hefur gert sérstaka samþykkt um mynd- ina og ÞjóAviIjinn skorar á forráöamenn Austurbæjarbíos að hætta tafarlaust sýningum á myndinni. Álykttun VSetnaimlhreyfliin'garinn- ar fer hér á eftir: „Víetnamihreytfdngin vill með þessari tHkynmmgu sfcora. á for- ráðamenn Austurbæjarbíós að hætta vjð sýninigar á myndinni „The Green Berets". Til sifcuðn- ings þessari áskorun viljum við benda á að hún er hreinn lyga- ífcamhalid á 3. síða. aðeins masizt 5—10 p. p. m. < trjátegundum hér á landi. Þessi frásögn Ingólfs Daviös- sonar grasafræðings vakti mikiui athygli. Hins vegar bré svo via, að iðnaðarráðuneytið og forstöðW maður Rannsóknastofnunar iðTi-; aðarins, Pétur Sigurjónsson; lögðu á það mikið kapp að reyna að gera rannsóknir og mðurstöð- ur Ingólfs Davíðssonar tortryggi- legar. Eru þau viðbrögð þeim mun furðulegri sem rannsókniP Ingólfs staðfesta aðeins það, sem áður var vitað. Álbræðslur erui engin nýlunda í veröldinni, og það er alkunna, að við slíka framleiðslu myndast úrgangsefni, sem spilla umhverfinu, og koma þar einkumi til tjöruefni, brenni- steinssambönd, áloxýðryk krýó- lít, flúorvetni, kolsýra og kolsýr- ingur. Flúorvetnið er talið hafa mest áhrif á umhverfið. og þau áhrif eru vel kunn. Þegar leyft var að koma upp álbræðslu í Straumsvík, var mönnum því vel ljóst, hvað af því mundi hljótast fjTir umhverfið, ef ekki yrði komið upp hreinsitækjum Þetta 'var m. a. viðurkennt í frumvarpi til laga um lagagildi samnings milli ríkisstjórnar Islands og Sviss Aliuiminium Ltd., um ál- bræðsliu við Straumsvík, sem lagt var fram á 86. loggjafar- þingi, 1965—'66 Þar var á bls. 217—218 fjallað «n mengun, og á síðari blaðsíðunni var sagt, að samkvæmt reynslu erlendis megi búast við því, að flúormagn i grasi og laufi verði 30—50 p. p. m. innan þriggia kílómetra fja> Fraimihald á 9. sfðu. Suðurnes Alþýðubandalag Sttðtav nesja heldur fund í Tjarn- arlundi, KeflQvík, fimmiu- daginn 15. okt. n.k. kl. 20,30. Fundarefni: Undirbúrángur kosninga. Vetrarstarfið o.'fl.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.