Þjóðviljinn - 16.10.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 16.10.1970, Blaðsíða 1
Föstudagur 16. október 1970 — 3.5. árgangur — 235. tölublað. Þjóðviljinn hefur haft spurnir af því að neiwend- ur efri bekkja í Mennta- skólanum í Reykjaivík hafi gengið einu sikrefi of langt í hinum hefðbundnu Wler- ingum á „busium", eðaöðru nafni þríðjuibekkinguim> sem eru að hefja nám í skólan- um. Oft hefur verið nokkur harka í þessoim leik — í fyrra varð úr tdUeringunum heilnidkill vaitnsslagur. Fyr- ir nokkrum dögium voru busar tolleraðir á skólalóð- Menntskælingar hrintu vegfar- endum í Tjörn inni og barst ledkurinn nið- ur á Lækjargötu og var mörguni hent út í Tjörn- ina. En það voru ekkibara busar, sem fengu bað heid- ur einnig vegfarendur sem þarna áttu leið uffi. Safnaðist saiman hópur fólks á Tjarnairbakkanuira og myndaði þá annar hóp- ur fyrir aftan keöju og hrinti ölflu liðinu út í vatn- ið. Tveini unglingspiltumii 13 og 14 ára var hemt úit í báðum oftar en einu sinni, og hefur annar beirrá legið rúmtfastur síðan vegna mieiðsla sem hann hlaiuit á fæti í bessum ærsluim. — A. m. k. tveim erlendum ferðamönnum var líkaihjent út í Tjömina. Þingmenn AlþýSubandalagsins flyt]a á A/jb/ng/ frumvarp um dýrfiSarmálin TAFARLAUS VERÐSTÖÐVUN D Þingmenn Alþýðubandalagsins í neðri deild* Alþingis fluttu í gær frumvarp til laga um verð- stöðvun frá þeim degi til 1. september 1971. Q í greinargerð segir að eins og nú sé komið dýr- Itíðar- og verðlagsmálum í landinu telji flutnings- menn ekki annað fært en ákveða verðstöðvun uim tiltekinn tíma. Frumvarpið flytja Lúðvík Jóseps- son, Magnús Kjartansson, Eðvarð Sigurðsson, Jónas Árnason, Geir Gunnarsson og Steingrímur Pálsson, en allur þingflokkurinn stendur að því. O „Okkur er fyllilega ljósT, að fyrirskipun um verðstöðvun leysir ekki dýrtíðarvandamálið í sjálfu sér. En bann við verðhækkunum mundi hafa áhrif í bili og draga úr því tryllta kapphlaupi sem nú á sér stað um hækk-<s----------------!------------------- anir á vörum og þjón- ustu í flesTum greinum. Verðstöðvun gæfi einnig nokkurn tíma til undir- búnings á nauðsynleg- um ráðstófunum til að draga úr verðhækkana- vandanum", segir enn- fremur í greinargerðinni. ? t ræðu Lúðvíks Jósepssonar formanns þingflokks Alþýðu- bandalagsins, í sameinuðu þingi í gær lagði hann áherzlu á nauðsyn tímabundinnar verð- stöðvunar nú, og þær ráðstaf- anir scm gera þyrfti til að ráð- ast gegn dýrtíðinni. Varðandi ráðstafanirnar taldi Lúðvík þessi atri'ði, sem rakin eru í greinargerð frumvarpsins, mikilvæg: Það er skoðun oktoar, að jafn- hliða tímabundinnj verðstöðvun þyrfti að hefjast handa um að ná sem víðtækustu samstarfi um ,.,,;;,, í ¦ ' :¦ ¦ ¦ , . ...,.¦ Framhald á 9. síðu. Undarleg afstaða meirihluta borgarstjórnar-. Tveir frá Spáni í viðbót — hvers vegna ekki athuga Pólland betur? Eins og kunnugt er stóð til um tíma að kaupa tvo nýja skuttogara f rá Fóllandi og tvo frá Spáni. Nú hafa verið und- irritaðir samningar um smíði tveggja togara á Spáni og síð- an hefur útgerðarráð Reýkja- víkurborgar og borgarráð lagt til að hinir tveir síðari togar- ar verði keyptir frá Spáni lika og þar með fallið frá óskum um að eiga viðskipti við Pólverjana. Guðmundur Vigfússon fulltrúi Alþýðubandalagsins í útgerð- arráði krafðist þess að satnn- ingar yrðu reyndir til þraut- ar við Pólverja fremur en að ákveða strax kaup á tveimur til viðbótar frá Spáni. Benti Guðmundur á, að lítil eða engin reynsla væri fengin á notkun spánskra togara á norðurslóðum og gæti því verið varasamt að kaupa öil fjögur skipin frá Spáni . Þetta mál var tekið fyrir í borgarráði og fylgdi Sigurjón Pétursson þar eftir máli Guð- mundar Vigfússonar og flutti tillögu um að frestað skyldi að ákveða kaup á togurum frá Spáni meðan kannað væri til þrautar hvaða kiörum Stjárnarstefna Jóhanns Haf- steins sú gamla frá 1959! ¦ Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinniar sem Jóhann Haf- stein, hinn nýi forsætisráðherra Sjálfstæðisflokksins og Al- þýðuflokksins, flutti sameinuðu þingi í gær, var daufleg og óljóst orðuð, og töldu forystumenn stjórnarandstöðu- flokkanna sig litlu nær um raunveruleg áform ríkisstjórn- arinnar í mikilvægum mólum sem úrlausnar bíða. ¦ Eitt atriði var þó alveg ljóst: Forsætisráðherrann kvað stefnu stjórnar sinnar hina sömu og Ólafur Thórs hefði boðað 1959 og Bjarni Benediktsson síðar staðfest. Talsmenn þriggja þingflokka, Alþýðubandalagsins, Framsóknar og „Samtaka frjálslyndra og vinstri manna", lýstu yfir and- stöðu við stjórnina og stefnu hennar. Einn flokkurinn, Aliþýðu- flokkurínn, hafði ekkert til mál- anna að teggja svo gera verður ráð fyrir að forsætisráðherra hafi talað fyrir hans hönd líka. Sama stefnan Lúðvík Jósepsson hóf ræðu sína á þessa leið: Afstaða okkar Al'þýðubanda- Framíhald á 9. síðu. Lúðvík Jósepsson mætti ná Pólverjana. samningum við ¦je Tillögu Sigurjóns var hafnað í borgarráði á miðvikudaginn og í gær var svo haldinn fund- ur í borgarstjórn þar semtil- lögu Alþýðubandalagsins um þetta efni var enn hafnað. MiWlar umræður urðu uni togaramálin á borgarstjórnar- fundinuim í gœr, en þau höfðu áður verið rædd ítariega í út- gerðarráði og borgarráði. Höfðu Guðmundur og Sigurjón laigt til í þeim stofnunum að afgreiðslu togarakaupa. við Spánverja yrðd frestað meðain aöMiiguð værubet- ur tilboð Pólverjanna. Borgarsitjóri taldi ¦ augli'óist af tilraunum til þess að ná sam- inguim við Pólverja^ að það hafi alldrei verið grundvölluir til þess að taka upp áfraimlhalldandi samn- ingia við Pódverja þar sem sivör þeirra hefðu til þessa verið nei- kvæð. Þess vegna flutti hainntil- liögu meirihluta útgerðairráðs utó tvö skip i viðbiót frá Spánd. Siigurjón Pétursson sagði m. a. á fundi bongarstjórnar í gær: Is- lendingar hafa enga reynslu aif skipasimíðum Spánverja, og þýð-. ingu þess að hafa reynslu af verkkunnáttu og hæfini þess að- ila sem tekur að sér að simíða jafnverðrnæt tæki og skuttogara, má mairka af því að skuttogara- nefnd óskaði eftiir því við Pól- verja að í þeirra toguruim yrði höfð toigvinda framileidd í Bruss- el, þar siem af slikuin togvind- uni hefðum við reynslu, en enga af togvindum frá Póllandi. Þarna var reynslan látin skera úr. En þegar verið er að kaupa togará fyrir rúmar 600 miijónir — þar af fyrir BÚR fyrir 300 míijónir kr., — telur skbttogairaoefnd heppilegt að kaupa öll skipin aí aðila, setm Islendingar hafa. enga Við reynslu af í þessum efnum slíku er skylt að vara. Bftir að tilboð bárust í vorvar það einróma álit útgerðarráðs BÚR, að hagstæðustu tilboðin væru frá Póllandi og Spáni. — Þrétt fyrir það vár- mjög ólíkt unnið að samningsgerð viðþessa aðila. Samninganefnd. fór til Spánar og dvaldist þar um 3ja vikna skeið og að éigin sögn vann nefndin hvern dag aláan þennan tíma að saimningum. Tii Framhald á 9 síðu. Samþykktu yfírmenn á kaupskipum': ¦ 1 gærkvöldi náðust samning- ar á samningafundi yfirmanna á kaupskipum og skipafélaganna að því tilskildu, að þeir yrðu samþykktir á félagsfundi í félög- unum. ¦ KI. 22 hófst svo sameigin- legur félagsfundur stýrimanna, vélstjóra, loftskeytamanna pg bryta að Bárugötu 11. Miklar umræður urðu á þeim fundi og stóð hann cnnþú yfir, þegar blað- ið fór í prentun um miðnætti í nótt. ¦ Myndin er tekin við Reykja- Víkurhöfn í gærdag, eri þar héfur hvert skipið á fætur öðru stöðv- ast undanfarna daga. 28. þing töimemasambands íslands hefst kl. 4 í dag 1 dag kl. 4 síðdegis verður 28. þing Iðnnemasambands Islands sett í I.indarbæ og stendur það fram á sunnudagskvöld. Mörg mál eru á dagskrá þings- ins. og eru höfuðmál þess kjara- mál iðnnema, félagsmál iðn- nemahreyfingarinnar, iðnf ræðsl- an, þjóðmál og lagabreytingar. Ef.að líkum lætur verða mjög miklar umræöur um kjaramálin með hliðsjón;af því, samkomu- lagi, sem' iðnsveinaféiögin gerðu fyrir hönd hreyifingarinnar í síð- ustu kjarasamningum. Það sam- komulag er það víðtækasta sem gert hefur verið fyrir.hönd iðn- nema. Iðnnemar hafa mjög skipt- ar skoðanir á þessu samkomu- lagi, einkum hefur verið deilt á að það er slitið úr tengslum við samkomulag sveinanna, upp- sagnafrestir samninganna eru ekki á sama tíma, einnig vilja margir hafa samningsréttinn í sínuni höndum. Þá má búast við mikluim umræðum uan félaesBaél iðnnema, þar telja margir breyt- inga þörf. Til þingsins mæta . fuittrúar víðsvegar að af landinu, ¦ en Iðn- nemasambandið telur sextán að- ildarfélög í dag, þar af• átta á höfuðborgarsvasðinu. Á þinginu verður kosin stjórn næsta stjorn- artímabils, svo og ritstjóri. ¦ og ritnefnd Iðnnemans, málgagns iönnema. Kviknaði í rútu r a Rútubíll með 26 sætum skemmddst mikið af eldi á Hell- isheiði í gær. Ökumaðurinn var einn í rútunni. Var hann á leið frá Selfossi til Reykjavíkur og war bílhnn á ferð þegar eldur- inn kom upp. Ekki var lögregl- unni á Selfossi kunnuigit um eldíb upi/Uikin.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.