Þjóðviljinn - 28.10.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 28.10.1970, Blaðsíða 1
Miðvikudagur 28. október 1970 — 35. árgangur — 245. tölublað O Ákveðið hefur veriS að skjóta deilunni út af starfs- matinu í álverksmiðjunni í Straumsvík til sénstakirair nefndar. seim er skipuð Her- manni Guðrnundssyni, Ragn- ari Halldórssyni og Sveini Björnssyni hjá Iðnaðairmála- stofnuninni. í»ar verður ekki fjallað um starfsmatið sem slikt heldur þau vinnutarögð, áð starfsmatsneínd, skipuð Verkfall í Straumsvík? 2 mönnum frá álverksmiðj- unni og 2 mönnum fná stétt- arfélögum, geti enduirmetið starfsimatið með skömmu millibili hjá verksmiðjumönn- um. ? Síðustu þrjár vikur hefur starfsmatsnefnd enduirmetið 6 til 8 launaflokka og vill for- stjórinn ekki fallast á vinn'ubrögð. D Óhætt er að fullyrða, að þesisi deila bafi skapað ókyrrð á vinnustað. Eru verkamenn að hugleiða aðgerðir til þess aS knýja firam réttoiaetan úir- skurð starfismatsnefndair. I«- Fiskaflinn 50 þús. tonn- um meiri núna en i fyrra D Heildarafli af fiski níu mánuði ársins nemur 636.754 tonnum á móti 585.809 tonniun á sama tima i fyrra. Nemur heild- araflinn um 50 þúsund tonnum meira á þessu ári miðað við síðustu mánaða- mót. Bátaaflinn um síðustu mánaðamót nam 354,183 tonnum á móti 320.616 tonnum á sama tíma í fyrra. Togaraafli nam 63.124 tonnum um síðustu mánaðamót á móti 64.405 tonnum á sama tíma í fyrra. Þá nam síldaraflinn 22.395 tonnum á móti 24.082 tonnum í fyrra, loðnuaflinn 191 þúsund tonnum á móti 171 tonni í fyrra. Rækjuaflinn nam 2.545 tonnum á móti 2.328 tonnum í fyrra og óslitinn humar 3.557 tonnum á móti 3.503 tonnum í fyrra. Frumvarp AlþýcSubandalagsins um verBstöBvun loks tekicS til 1. umrœZu Verðstöðvun til 1. sept. 1971 ? Fmmvarp Alþýðubandalagsins um tafarlausa verðstöðvun sem standi til 1. september 1971 kom loks til 1. umræðu á Alþingi í gær. Skýrði Lúðvík Jósepsson formaður þingflokks Alþýðubandalags- ins málið í ýtarlegri ræðu, og hvatti eindregið til að Alþingi tæki málið til skjótrar afgreiðslu. þykktuim undaníarið að hann væ>ri fylgjandi verðstöðvun. En hvað ætlar hann að gera í al- vöru? Vill hann setja verðstöðv- un strax, eða er hik á Alþýðu- flokknum þegar til kastanna kemur? Tekur Alþýðuflokíkiuiriran i ar eftíir að þær enu komnair undir þá huganynd að komið fnam? verði í veg fyrir váxlhækkanir Og hvað um Framsóknarflokk- kaupgjalds og verðlags með því inn? Styður hann þær ráðstafan- móti að ekki megi hækka kauip- ir að verðsitöðvun sé komið á ið til jafns við verðhækkaniirn-1 Framhald á 3. síðu. Frumivarpið um verðstöðvun, sem allir þingmenn Alþýðubanda- liagsins í neðri deild flytja, kom til 1. umxæðu á fundi deildar- innar í gær, og flutti fyrsti flutningsmaður, Lúðvík Jóseps- son. .ýtarlega framsöguræðu, og lýsti frumvarpinu og vandamál- inu sem við er að glíma. í>jóð- viljinn hefur birt frmmvarpið og greinargerð þess, svo farið verð- ur fljótt yfir þann kafla ræðunn- ar sem var lýsing á frumvarp- inu; en aðalefni þess er sem kunnugt er að verðstöðvun á vörum og þjónustu verði frá flutningsdegi frumvarpsins 15. okt. sl. og til 1. septembér 1971 Tilefni frumvairpsins rengirmr fleirum mei hníf Lögreglan í Keflavík yfir- heyrði, með samþykki barna- verndarnefndar, drengina tvo sem ré&ust á blaðburðairdreng í Keflavák er sagt var frá hér í blaðánu í gær. Voru þetta tveir 9 ára gaimlix drengir úr Kópavogi. Höfðu þeir farið i leyfisleysi til Keflavíkur, haft með sér sinn hvomí" vasa- hnífinn og einnig keypt hníf í verzlun þar í bænum. Þeir áttu ekki peninga fyrir fari til heima- bæjar síns aftuir og höfðu ógnað fleiri drengjum í Keflavík með hnífum í því skyni að stela af FYLKINGIN Nýr starfshópur hefur göngu sina í kvöld kl. 8.30. Tekið verð- ur fyrir sem fyrsta verkeftr. rit Leníns Bíki og bylting þeim peningum — og voru það þeir síðarnefndu sem aðstoðuðu lögregluna við að finna Kópa- vogsbúana. Drenigurinn sem þeir slösuðu með hnífsstungu er 10 ára gam- all. Var hann að bera út blöð, en þeir héldu víst að hann væri að selja blöð og hefði peninga á sér. Urðu sviptingar með strák- unum þegar blaðburðardrengur- inn lét þá ekki hafa peninga og er talið að hnífsistungan hafi verið óviljaverk. Drengurinn sem heitir Hjörtuir Kristmundsson hlauit alvarleg meiðsli og var gerð aðgerð á honurn á Borgar- spítalanum þar sem hann liggur enn. Lögreglan í Kópavogi og full- trú; frá barnaverndiarnefnd sóttu piltana tvo til Keflavíkur í fyrrakvöld. Vöruskiptajöfnuðurinn Lúðvík hinar óvenjumiklu vef6- hækkanjr á þessu ári og héldra þær enn áfram. Engin leið væri að afsaka þessar gífurlegu verð- hæ'kkanir með kauþhækkunum í vor, þær hækkanir hefðu ekki gert meira en jafna þær kaup- lækkanir sem orðið hefðu á undanförnum árum. Efnahags- skilyrði, þegar kjiarasiamningarn- ir voru gerðir, voru öll á þann veg að kauphækkunin var eðli- leg án þess að þurft hefði að koma til nokkurra verulegria verðhækkana. En reyndin hefur orðið sú, að verðhækkanirnar eru langtum meiri en svo að þær verði' settar í samband við kvað , kauphækkaniirnar. Og opinberir aðilar hafa átt sinn mikla þátt í þessum hækkunum. x Lúð'vík kvað flutningismenn frumvarpsins ekki á því að ver&- stöðvun ein leysti verðbólgu- vandann, en svo væiri komið að hún gæti gefið nauðsynlegt hlé til 'að gera varanlegri ráðstaf- anir. Bakti hann þær ráðstafan- ir sem Alþýðubandialagið telur að gera þuirfi þegiar á næstunni til • að stefnt sé að vananlegri lausn. Ríkissitjórnin hefur/ekkert lát- ið til sín heyra um tillögur, held- ur bafa ráðharrarnir talað ó- ljóst um að verðstöðvunar væri þörf. En jafnfriamt hefur verið talað lan „víxlhækkanir" verð- lags og launa, og hjá sumum sem tala mest um slíkt virðist það hugmyndin að skerða þurfi vísitölugreiðslur til launamanna sem samið var um í siamningun- um í sumar. Slíkt kæmi ekki til greina. Lúðvik taldi þörf á að það kæmi skýrt fram hver væri raunverulég afstaða stjórnmála- flokkanna á Alþingi til verðlags- málanna. Vill Sjálfstæðisflokkur- inn að verðlagið sé stöðvað nú eða einbvern tíma í framtíð- inni? Hvaða ráðstafanir vill flokkurinn gera gegn hækkandd verðlagi og afleiðingum þess á atvinnulífiö? Hver er afstaða Alþýðuflokks- ins? Lúðvik sagði að mönnam hefði skilizt á skrifum og sam- Kviknaði í raf- magnstöflu í prentsmiðjunni "Ex prewbun íjjóoviljans var um þaö bil lokið í fyrrinótt uim kl. hállf fjögur kom wpp eldur í rafmagns- töfki í kjalílara prentsmiðj- unnar. Mun mótstaða hafa bilað. Hús I>jóðvi!Ljans að Steóla- vörðustíg 19 er gamalt stein- hús með timbur skilveggj- uno, nema burðarveggjum, oig timburloftum irálb ihæða. Er eldfhætta þvi mjög mik- il í húsiinu, Prentarinn og aðstoðarmaður hans gripu þegar tíl slökkvitækja til að hefta útbreiðslu eldsins og varna því að hann kærnist í loftið yfir itajallaranum og tótest það, en jafnframt var slökkvilioið kaHað á vett- vang og kom það skjótt og réði niðurlogum eldsins. Urðu aðeins skemmdir á töflunni og veggnum sem hún var á, eins og sést á myndinni. Hagstæðari um 1843 milj. kr. en ó sama tíma í fyrra Fyrstu 9 mánuði þessa árs, e*a frá janúarbyrjun til sept- emberloka, var vöruskiptajöfn- uðurinn ha^stæður um 565.4 milj. króna en var á sama tímabili i fyrra óhagstæður um 1278.0 milj. krónur. Crtflutningurinn á þessu tírna- bil:. nam í ár 9607.8 miilj. kr. á móti 6326.6 mil.i. kr. 1969 og innílutningurinn 9042.4 milj, kr. á móti 7604.6 mdl.i. kr. í fyrra. Af áli og álmálmi hafði ver- ið fflutt út á þessu ári til septemiberloka fyrir 1282.3 iruilj. kr. á móti kr. 123.6 í fyrra. Innflutningur til álféaagsáns nemur hins vegar á sama tíma í ár kr. 711.1 mllj. en var árið 1969 kr. 797.7 mdilj. í sömu mánuðuim. Innflutningur til Búrfeilsvirkjunar naim til sept- emberloka 88.3 milj kr. í ár en var kr. 308.5 milj. kr. á sama tímabili 1969. Tölur þesisaii' eru allar saim- kvæmit bráðabirgða yfirliti Hag- stofu Islands uim verðmæti inn- og útfilutnings, sem Þjóðvilj- anuim barst í gær. Alþýðubanda- lagið í Hafnar firíi ¦ Alþýðutaandalagið í Hafn- arfirði heldur ralbbfund að Strandgötu 41 (húsnæði Skálans) annað kvold, fimimtudag, kl. 20.30 Gestur fundarins verður Halllgrímur Sæimundsson hreppsneÆndarimaður í Garðahreppi. Kaffiveitingar. — Félagar fjölmennið. Stjórnin. Nýtt, fjölbreytt hefti af Rétti er nýlega komið út ¦ Út'er komið nýtt hefti Réttar, sem er þriðja hefti þessa árgangs..o'g er árganguririn þá orðirin 154 síður, en eitt héfti er enn ókomið af þessum árgangi. —. Efni Réttar er fjöl- breytt — flytur tímaritið að þess>u sinni margvislegar greiriar af innlendum og erlendum vettvangi eftir sex höf- unda, fimm innlenda, einn erlendan. 1 ledðara Réttar er nokkiruni I mdkill unnskiipti. Vei-ða þau sér- orðum farið um efni heftisins, |staklega áberandi, þegar borið en þar segir meðal annars: „Síðasta hefti Réttar ' var að mestu helgað stéttarbairáttunni, sem háð var síðasta vor bæði í kosninguim og kaupdeilum og ályktunum þeim og lærdlólmum, sem draga ber af reynslu þeirri er fékkst þá. Ýmsar greinarþessa heftds fjallla og uni ísllensdk stjórn- mál,' ' einkuim grein Svavars Gestssonar, en þar er þeirri spurriingu kastað fraim til ís- lenzkrar alþýðu, hvort enn skuli hjakkað í sama farinu og 'undan- fa.rna þrjá áratugi frá 1942 eða hvort loks sikuli gerð gerbreyt- ing á pólitískuim kraftahlu'tiföll- um með stórsigr'. Alþýðubanda- lagsdns, flokks íslenzkra sósíal- ista, í næstu kosningum. En aðallega er þetta hefti þó heflgað heimsviðburðunum, þróun þeirra, sem nú er að gerast í á- tökuim milli auðvallds og alþýðu heimis. Og þar erú að gerast er saman við það ástand, sem ríkti meðan kalda stríðið var í algleymdngi í Evrópu 1948-1955 eða við þá drjúgu sókn, sem auðvald Bandarfkrjanna hóf gegn nýfrjádsum þjóðum Afríiku um mdðjan þennan áraifcug, þegar hverri róttælkirí stiórn á fætur annarri var steypt að undinlagi CIA og fyrir tilver'knað inn- lendra afturhaldsafla. Nú eru allar aðstæður í þess- vaxx efnurn gerbi-eyttar. Banda- rikdn og önnur auðvaldsríki eru búin að getfa upp ailla von uim aö geta ráðið niðuriiegum sósiíalr istísku rikjanna með aHsiherjar- stríð: gegn þeiim, hugmyndir Dullles frá tímium kalda stríðs- ins eru nú álitnar huigarórar einir af borgaralegum stjórn- málamönnuim og jafnvel hafðar að síkopi 1 ensk- og ameríslkuim kvikmynduim. Sovézk-vestur þýsaki sattnningurinin er viour- kenning staðreyndanna. Árásar- stríð Bandamílkaainna á Víetnam og útfearslla þess vekur vaxandi andiúö og viðbjóð um víða ver- öld og veldur í æ rdkara mæli pólitiskri einangrun Bandaríkj- anna í hópi borgaralegra rikija. Uppreásin hinna snauðu þjóöa heims gegn heiimsivaldastefnu arð- ráns og kúgunar verður æ sterk- ari. Ölaftur R. Ednairsson ritar í þetta hefti fyrstu grein af þremur um andstæðurnar imilli ríkra þjóða og snauðra. Og Framhald á 3. síðu. Ungur maður lézt af slysaskoti 21 árs maður beið bana af slysaskoti á bænum Hömrum við Akureyri s. 1. sunnudagskvöld. Hann var einn í geymsluherbergi innaf eldhúsi í bænum og var með fjárbyssu er skot hljóp úr henni og í höfuð mannsins. Móð- ir hans og yngri systkini voru í bænum en faðir hans við útivérk. Pilturinn var fluttur á sjúkrahús- ið á Akureyri en lézt þar nokkru síðar. Hann hét Grétar Stefáns- son.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.