Þjóðviljinn - 30.10.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 30.10.1970, Blaðsíða 1
Miistjórnarfundur 2. nóv. Föstudagur 30. október 1970 — 35. árgangur — 247. tölublað Nýkjörin miðstjórn Alþýðu- bandalagsins kemur saman til fyrsta fundar n.k. mánudag 2. nóvember um kl. 20.30 e.h. Fund- urinn verður haidinn í Þórs- hamri. Á dagskrá verður m. a. kosning framkvæmdarstjórnar og þingmenn flokksins munu svaira fyrirspurnum um þingmál. Aukin ásókn ytlendra togara að veiðum hér f fyrradag töldu ffluglið- ar á landhelgisfflugvélinni SIF útlenda togara aðvedð- um hér við Island. Reynd- ust togararnir 150 taílsins, en voru 53 á saima títma í fyrra. Kannski muna menn við- tal við Jón Jónsson fdski- fræðing í sjónvarpinu í fyrra, þar sem Jón greindi frá ofiveiði í Barentsbafdnu. Mætti búast við aukinni á- sókn útlendra togara hér við land, þegar þeir hefðu drepið þar allan fisk. Landhelgisgæzlam fram- kvæmdr tailningu á útlend- um veiðiskipum hérviðland 2svar til 3sivar í mánuði. Hefur útlemduim toguruim fiölgað smátt og simátt, frá • því í október í fyrra. Af þessuim 150 úiflendu togurum að veiðuni hér við land þessa daga eru 101 togari btrezkur, 34 togarar vestur-þýzkir, 15 togarar belgískir. 43 atf brezku tog- urunujm voru að veiðuim á flatfiskimdðuim út a£ Norð- vesturlandi, en vestur-þýzku togararnir voru að veiðuim vestwr a£ Elldey. Er ríkisstjórnin staðráðin í lög- þvingaori skerðingu launakjara ViSrœSurnar viS ASl einfóm sýndarmennska - lögþvingunarfrumvarp sennilega lagt fram um m/ð/an nóvemher Enga yfirlýsingu vildi Maignús Jónson fjármálaráðherra gefa á Alþingi í gær á þá leið að ríkisstjórnin myndi ekki leggja til á næstu vikum lögþvingaða skerðingu á þeim kjörum sem verklýðsfélögin náðu í samningunum í vor. Hann neitaði einnig að gefa nokkrar upplýsingar um samn- ingana við ríkisstarfsmenn enda þótt bann segði sjálfur í greinargerð frumvarps að sa'mkomulag hafi orðið um nokk- ur höfuðatriði samninganna. •k Björn Jónsson krafðist upp- lýsinga um samningana í efrj deild og Eðvarð Sigurðs- son og Magnús Kjartansson í umræðum í neðri deild, þegar stjórnarfrumvarpinu um frest á samningum við rikisstarfsmenn var ýtt gegn- um sex umræður í báðum deildum, án þess að vísa mætti málinu til nefndar. íslendingar sem fremja afbrot er- lendis dæmdir þar Þjóðviljinn hafði tal af Helga Ágústssyni í utanrikisráðuneyt- inu í gær og, spurðist fyrir um íslenzku stúlkuna, sem í danska blaðinu Politiken var sögð hafa verið handtekin í ísrael með 25 kg. af hashi í fórum sínum. Mun stúlkan sitja í fangelsi í Tel Aviv. — Jú, við fengum tilkynningu um hver þessi stúlfca er, sagði Helgi, en ég veit ekki hve gömul hún eir. — Þar er sagt að hún hafi verið handtekin við komuna til ísrael, grunuð Um að hafa smyglað eituirlyfjum inn í land- ið, en hvorki er þar tekið fraim hvort þetta var hash eða eitt- hvað annað, né hversu mikið. Fengum við tilkynninguna fyrir 3—4 döiguim. Uim afdrif stúlkunnar sagði Helgi: —r íslendingair sem fremja afbrot erlendis vérða að sæta dómi í því landi, nema sérstak- ir saimningar séu gerðir aif ís- lenzkum yfirvöidum við viðkom- andi riki. Ég geri ráð fyrir að við firéttum nánar aÆ stúlkunni á næstanni, sagði Heligi. Má í þessu saimban'di minna á sérstætt mál semn komuppíDan- mörku fyrir nokikru. Danskur maður hafði gerzt sekur um eit- uirlyfjasmygl í Tyrklandi, en þair tíðkast strangiari dómacr fyrir slík afbrot en víðast hvar ann- arsstaðar. Hann var dæmduT í 30 ára fangelsd, en vegna þrýst- ings frá Danmöirfcu, m.a. í fjöl- miðlum, var bann sendur til heimalands síns Maður þessi gerðist reyndiar sekur um sama aÆbrot í Tyrk- landj nokkru síðar og var ekki sleppt aftur, heldur siitur nú í fianigelsd þar í Iandi. Tóku þingmennlrnir fram að þeir , teldu ríkisstarfsmenn hafa þörf fyrir launahækk- un, en samningúr ríkisstjórn- arinnar við þá hlyti að sjálf- sögðu að hafa sin áhrif á al- menna launamálastefnu verkalýðsfélaganna á næst- imiii. Málið var flutt í efri d<3i3d og fór þar á skammri stundu gegn- uan þrjár uinræður. Ráðherra flutti stutta framsö'gu í bóðum deilduim, en nokkrar umrasður urðu við 1. umræðu málsdns. Eðvarð Sigurðsson talldi eðlilegt fyrst málið væri lagt fyrir Al- þdngi með þedm meðmæluim að saimikamíuilaig vasri þegar orðið í nckkrum höfuðatriðuim, að al- þingisimönnuim vær: skýrtnokkru nánar frá stöðu imiálsins. Vitnaði hann (og fleiri þingimenn sem töluðu) í frétt Vísds að samið hefði verið uim að haakka laun rfkisstarfsimanna að meðaltaili um 34% og naamii aukinin kostn- aður ríkdssjóðs af hækkundnni um 600 mdlij'ónurn fcróna. Samn- ingarnir varði almenna stöðu launa'méla í landinu og væri æskUegt ef hægt væri að skýra frá þeim nofckru nánar og stað- festa eða vefenigja Vdsisfiróttina. -A- Ríkisstjórnin býst til að skerða samninga Undanfarið hafa staðið yf-lrallt aðrar vdðraeður af hóilfu rífcds- stjórnarinnar varðandd dýrtíðar- mél. Raunar hefur aÖolft mikdð verið geirt úr þedm vdðnæðum og allimianndng': gefið í skyn, að þar vaaru einlhverjir stórir hlutir að gerast, sem er aiveg rangt, sagði Eðvarð. — Nú hefur rfkdsstjórnin iýst yfir að efnaha.gsiráðstafanir hennar verði flluttar á AMþdng': um miðjan nóveimíb'er, en ríkis- stjórnin hefur ekki fengizt til að lýsa því yfir að hún hyggi ekki á löghvingun til að skerða kjðr- in sem verkalýðsfélögin sömdu um í sumar. Sjálffsögð væri þörf bættra launakjara rfkisstarfs- manna á mörgum sviðum. Ensé frétt Vísis uim efni samndnganna sem nú standa yfdr rétt, er aug- Ijóst, að þeir saimni,ngar verða ekki einangrað fyrirbæri Eðvarð kvaðst skilja það að ráðherrann gæti ekfci skýrt frá siaimningunum í simáatriðum. En hann gæti skýrt stefnu ríkis- stjórnarinnar,' serni virtist sam- tímds vera að semga við rifcis- starfsmenn og undirbúa skerð- ingu kjarasaimniniga, seim liíka snerti opinbera starfsimenn. ^r Hvers vegna frestur? Magnús Kjartansson laigðd á- herzlu á að launafcerfi opiniberra starfsimanna væri úrelt og óvið- unaindd með öllu. En hann kvað uppi þær grunsemdd'r að tveggja mánaða fresturinn seim nú væri farið fram á, væri vegna þess að ríkisst.iórnin vildi tef.iasamn- imga, eða að mdnnsta kosti vitn- eskju um þá, þar til búið vser! að aiflgreiða efnahaigsráðstafandr t»ær sem fyrirhugaðar væru, og aililir vissu að ætlað væri að skerða þau kjör sem frá var gengið í kjaras'aminingunuim í vor. Taldi Magnús óeðlilegt að stjórn'.n skyldi ætlast til þess að afgreidd yrðu lög um efnahagsráðstafan- ir áður en vitneskja lægl fyrir um þennan mifcilvæga þétt í kj aramalunum. Ailir þingraenn sem þátt tóku umræðunuim (auk þe'.rra sem nefndir voru, (5Hafur Jóhainnes- son og Þórarinn Þórairinsson) — töldu rétt að verða við beiðni að- ila um fresijun á tímamörkum saimninga, fyrst báðir samndngs- aðdlar æsktu þess, og var fruim- varpdð afgreitt imiótatfcvæðalaust. Kjördæmisráðsfundur AB á Selfossi Skorar á Karl að láta þegar af þingmennsku Eftiirfarandi yfiirlýsáng var samiþyfckt af öllum fundairmöininum kjördæmis- ráðs Alþýðjibandal'agsins í Suðurlandskjö'rdæmi, sem baldinn var á Selfossi í gærkvöld: „í tilefnd af framkominni yfirlýsingu Karls Guðjóns- sonar um, að bann sé ekki lengur í þingflotokd Alþýðu- bandaliagsins, lýsir fundur haldinn á Selfossd á veg- um kjöædæmiisiráðs Alþýðu- bandalagsins í Suð'Uirlands- kjöirdæmi yfir því áliti sínu, að Kairi Guðjónsson hafi fyrirgert siðferðileigum rétti sínum tdl þinigsetu, þar sem hann sé ki&rinn tjl þeirra starfa á vegum Alþýðubian'dalagsins. — Því skorar fundurinn á Katrl Guðjónsson, að láta niú l^egar af þingmennsku, sivo að varamaður getd. tekið sæti bans. Jafnfnamt lýsir fundiur- inn yfir fu]luim stuðninigi við afstöðu þingflokks Al- þýðubandalagsins tii vjð- ræðna um vinstxa samsbairf við Alþýðuiflofckinn og Samtök frjálslyndria og vdnstiri m'anna." Nánar verður skýrt frá fundinum í blaÖinu á morgium. Framkvæmdir hefjast viS 2. áf anga Vesturlandsve ¦ Þessa, daga er að hefjast vegagerð annars áfanga Vesturlandsvegar. Það er gerð hraðbrautar frá Höfða- bakka að Úlfarsá. Það er Aðalbraut'' s.f. er sér um þessar framkvæmdir og er gert ráð fyrir að vegagerð- inni Iju'ki næsta haust. Þingflokkafundurinn er í dag kl. 10 í dag, kl. 10 árdegis, hefst í Þórshamri fundur með þing- flokkum Alþýðubandalagsins, Alþýðuflokksins, Samtaka frjáls- lyndra og Karli Guðjónssyni. Tildrög þessarar fundarboðun- ar eiru orðin allsö'guleg og á- stæða til þess að rifja þau upp hér: Alþýðuflokkurinn sam- þykkti á flakksstjórnairfundi ný- verið að óskia eftir viðræðum með fullitrúum þingfloikka Sam- taka firjálslyndra og Alþýðu- bandialiagsins „til þess að ræða um stöðu vinstri breyf ingar á ísi. í firiamhaldd af þessu sendi Gylfi Þ. Gíslason þingflokki Al- þýðubandalagsins hréí þar sem hann boðaði þingflokkinn á fund á tilteknum stað og tíma, á fimimtudag, þ.e. í gær. Lúðvík Jósepsson sivaraði bréfi Gylfa þar sem m.a. kemur fram í svari Lúðvíks, að „þángflokfcur Al- þýðubandalagsins er reiðubúinn að taika upp viðræður við AI- þýðuflokkinn .um „stöðu vinstri hreyfingair á Islainidi". Hins veg- ar tók Lúðvík fram í bréfi sínu að hvorki bann né ýmsir aðrir þingmenn Alþýðubandalagsdns gætu mætt til fundair á þeim stað og tíma sem Gylfi tiltók — enda verður það að teljast furðu- leg aðferð að tilnefna fundarstað og f-'.ndartíma slítos fundiair án þess að ráðgast fyrirfram við þá sem fcunna að sækja funddnn. Karl Guðjónsson fullyrti að svar Allþýðuband'alagsins væri neikvætt — hafi svo verið var swiar hanniibalisitia við máláLeitan Alþýðrjiflokksins enn neilkvæðaira. I Alþýðu'blaðdnu í gær er auk þess frá því skýrt að H^nnibal hafi ekkj talið sér fært að mæta á þeim tíma sem Gylfi tiltók. Kari Guð.iónsson sagði sig sem kunniugt er úr þingf lofckl Alþýðu- band'alaigsdns á þeim forsendum að Alþýðubandalagið hafi tekið tdlboði Alþýðuflokk'sins nei- kvætt: Eins og þegar hefur verið greint firá er forsenda Karis brostin því a!ð fundurinn verður haildánin árdegie í ¦ Meiri kröfur eru gerðar til þessa verks en áður hafa tíðkast. Munu verklegar framkvæmdir verða á hærra stigi en áður, sagði Guð- mundur Einarsson, fram- kvæmdastjóri í gær. 1 apríl s. 1. stofhuöu sex ís- lenzk fyrirtasiki með .sér samtök sem blutu heitið Aðalbraut sf. Fyri'rtæki þessi eru: Steypu- stöðin. hf., Véltaskni hf., Hvesta hf., Landþurrkun sf., Breiðholt hf. og, Verfcfræðistofan . Gimli. Aðaibraut sf. hlaut viðurkenn- ingu samtovæmt forvali í aprdl s. 1. tjl til'boðsgerðar í hraðbraut- arframkvæmdir ásamt fimm er- lendum fyrirtækjum og einu ís- lenaku, Þóriisós sf. Aðalbrauit sf. átti lægsta tilboö 58,6 miljónir króna í annan áfanga Vesturlandsvegar. Verkefnið er 3.000 metra kafli, sem nær frá enda steyptu hi-að- brautarinnar við mót Suður- landsvegar og Vesturlandsvegar og 100 m yfir brúna á ÚKarsá. Hraðbrautin er tvær akgreinar og sker núverandi vegarBtæði sjð sinnum. Vestan við Grafar- holt er hraðbrautin sjö metrum hærri en núverandi vegur, en austan við Grafarholt er hún 4 metrum lægri og er því tekinn af 11 metra hæðarmismunur á þessu svæði. Hæsta fylling er einnig við Grafarholt og er hún 15 metra há og er vegarstæðið þar um 60 metra breitt. Yfirborð hraðbrautarinnair á að vera 15 cm • "þykkt malbik, um 9.000 tonn, og mun Maibifcunar- stöð Reykjavikurborgar sjá um þann hluta verkefnisins. Klapp- arsprengingar eru um 20.000 m3, uppgröftur um 100.000 m3, en fyllinigar um 130.000 m3. Aðiiar Aðalbrautar sf. tafca að sér sjálf- stæð verkefni innan samningsins, þannig að sem bezt nýtíng verði á þeim tækjum, mannafla og að- stöðu sem hver fyrir sdg hef'Ur. Verkframkvæmdinni á að vera lokið í október 1971. Tæknilegt eftirlit fyrir Vega- gerð ríkisins, hefur Verkfræði- fyrirtækið Mat sf., og er Baldur Jóhannesson, verkfiræðinigur, yf- ireftirlitsmaður, en Karl Guc Firamihaid á 9. síða.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.