Þjóðviljinn - 14.10.1971, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 14.10.1971, Blaðsíða 1
Fimmtudagur 14. október 1971 — 36. árgangur — 233. tölublað. Gils og Björn Jónsson eru forsetar deildanna Stjórnarandstaðan tók boðinu um varaforsetana — en íhaldið féll í fyrsta lýðræðisprófi þingsins •jtr I gær voru kosnir varafor- setar. Sameinaðs þings, »g forsetar og varaforsetar deild;- anna. Þá var kosið í kjör- bréfanefnd Sameinaðs þings. ic Gils Guðmundsson var kosinn forsetí neðri deildar en Björn Jónsson (SVF) var kosinn for- séti efri deildar. Stjórnarand- stöðuflokkarnir tóku tilboði stjórnarflokkanna um að til- nefna menn í stö'ður 1. vara- forseta í deildunum og íSam- einuðu þingi. Er það nýmæli sem aldrei hefur áður gerzt á alþingi. Fundir á alþingi hófust í gær í Saimeinuðu þingi. Stjórnaði ný- k.iörinin forseti Eysteinn Jónsson (F) þingfundi. KosninK varaforseta Fyrst var kosinn varaforseti fyrri. Kosning er óhlutbundin og hlaut Gumnar Thoroddsen (S) 59 ertkvæðd eða öll framkomin at- kvæöi. Þá fór fram kosningann- ar$ varafbrseta Samemaðs þings og var Eðvarð Sigurðsson kjör- inn með 30 atkvæðutm, en 21 sat lijá. Eðvarð hefur því Motið öll atkvæði stjórnarflokkamna og Al- þýðuflokksins og að auki eitt at- kvasði úr þingflokkd Sjáifstæðis- flokksins. Aðrir þingmenn Siálf- stæðisfflokksins féllu á lýðræðis- prófinu, enda þótt þeir teldu rétt að taka við forsetasætinu af atkvæðum stjómarfilokkanna. . Þá voru þeir Bjarni Guð- bjcirnsson (F) 02 Lárus' Jómsson (S) kosnir skrifarar Sameinaðs þings. Kjörbréfanefnd iÞessu næst var kosið í kjör- brófanefnd. ¦ Komu fram þrír listar með .iaifnimörgum nöfnujn og kjósa átti og vard því sjálf- kjörið í nefmdina: Af lista stjórn- arflokkanna Björm Fr. B.iönns- son (F), Jón. Skaftason (F), Ragn- ar Arnalds, og Björn Jónssoci (SVF), alf lista Sjálfstæðisflokks- ins Mattihías Á. Mathiesem og Pálmi Jónsson og af lista Al- þýðuiflokksins Pétur Pétursson. Fundi lauk í Sameimuðu þingi í gær með því að gengið var ivé. kosningu- þingmainna til efri deildar, en fumdur verður hald- inn í Samemuðu þjngi í dag og kosið í f.iárveitinganefnd, utam- Framhald á 9 síðu. Gils. Guðmundsson að taka yið störfum forseta neðri deildar. Þingmenn í eírídeild ¦ Á fiundi í Sameinuðu þingi í gaar var kosið um það hvaða þingmeran skyldiu fara í efri deild. Var ákveðið að þessir Fannst látin Lík Ingibjargar Einarsdóttur, sem hvarf frá Kleppsspítala á laugardaginn, fannst í gær rekið við Gelgiutainga. Ingibjörg var 56 ára að aldri. Roksala í málverkum Danski málarinn Clausen, sem opnaði málverkasýningu í Nor- ræna húsinu á þriðjudagskvöld, seldi strax sjö myndir af 39, sem á sýningunni eru. Sýningin verður opin ennum hríð. þingmenn skipi efri deild, en hana skipa 20 þingmenn eða þriðjungur þingmanna: Fyrir Alþýðubandalagið: Geir Gunnarsson, Helgi Selian og Ragnar Amalds. Fyrir Alþýðuflakkinn: Eggert G. Þorsteinss Jón Ármiann Héð- inssom. Fyrir Framsóknarflokkinn: Ás- geir Bjarnasoni, Bjairnd Guð- Björnsson, Einar Ágústsson, Pálll Þoirsteinsson, S>tedngrímur Hermamnsson. Fyrir Samtök frjálslyndra: Biörn Jónsson, Magnús Torfi Ólafs- son. Fyrir SjáJfstæðisflokkinn: Auður Auðuns, Gedr Hallgrímsson, Magnús Jónsson, Jón Árnason, Oddur Ólalfsson, Þorvaldur Garðar Kristjánsson, Steinþór Gestsson. Heilbrigðisráðherra hvetur lækna til að fara út á land um stúndarsakir Veltur á sameigin- legu átaki læknanna Mikil eftirspurn er eftir fólki á vinnumarkaðnum og þurfa sumir forstjóranna að klæðast verkamannafötum eins og Ármann Friðriksson til þess að vinna aðkallandi störf í fiskiðjuverum. Hér er Ármann að taka á móti síld á dögunum í fisk- iðjuveri inn við Súðavog og oft hefur Ármann tekið til hendínni á farsælum skipstjórnarferli í tugi ára. Þjóðviljinn framkvæmdi í gær könnun á vinnumark- aðnum og fjallar grein á baksíðu um niðurstöður hennar. (Ljósmynd Þjóðv. G.M.). \ ¦ Læknaskorturinn í dreif- býlinu er nú orðinn mjög tilfinnalegur. Sem stendur vantar héraðsiækna í nokkur læknishéruð, og mikið vant- ar á, að læknaþörf dreifbýl- isins sé fullnægt. ¦ Til þess, að reyna að ráða bót á þessu, sendi heilbrigð- ismálaráðherra, Magnús Kjart- ansson, bréf til starfandi lækna í Reykjavík, en þar hvetur hann þá til að gefa þessu vandamáli meiri gaum en gert hefur verið, og bend- ir jafnframt á leið, sem hugsanlega væri hægt að fara, til að leysa þennan vanda, en þar á velti sam- eiginlegu átaki læknastéttar- Fer bréf heilbrigðisráðherra hér á eftir. — Enda þótt hlutfallslegur fjöldi lækna hérlendis fari vaxandi ár frá ári er reynsl- an sú að sífellt reynist erf- iðara að fá lækna til starfa í strjálbýli. Þetta hefur reynzt meira vandamál á þessu hausti en oftast endranær og nú, hinn 1. október, hefur ekki tek- izt að fá lækna til starfa í 'fimm læknishéruð, sem jafn- an hafa verið setin. Auk þess eru nokkur héruð lækn- islaus og hafa verið það lengi, en gengt að nokkru leyti frá nágrannahéruðum. Mér virðist augljóst, að þessi vandi verður ekki leystur með iögum eða þvingunar- ráðstöfunum og leysist ekki nema til komi sameiginlegt átak læknastéttarinnar sem heildar. Því er það, að ég rita þetta bréf, að ég vil eindregið mæl- ast til þess. að læknar at- hugi gaumgæfilega, hver fyr- ir sig, hvað þeir geti gert. Eif hver starfandi læknir í Reykjaívik býðst til að gegna starfi utan Reykjavíkur einn mánuð á ári, eða tvo mánuði annað hvert ár, nægir það til að leysa vanda þeirra héraða er hér um ræðir. Heilbrigðisráðuneytið mun ¦á næstu dögum hafa síma- samband við lækna, til þess Nýja sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum er glæsileg bygging, og ætti vart að verða læknaskortur þar í framtíðinni. að fá vitneskju um viðbrögð við þessari málaleitan. — • BlaðiS sneri sér ti'l tveggja lækna, Kristjáns Hannessonar sem starfar í Reykjavík og Ragnars As- geirssonar, héraðsiæknis á Isafirði. EKKI FRALEITT. Kristján sagðist ekki vera búinn að velta þessu neitt fyrir sér, en fannst þetta samt sem áður ekki vera fra- leit uppástunga, þar sem um neyðarráðstöfun væri aðræða og hálfgert neyðarástand ríkir. — Svo kemur náttúrulega fleira til athugunar, sagði Kristján. Til dæmis hversu gamlir þessir læknar eigi að vera og hvernig heilsa þeirra er og hvað treysta þeir sér til. Sjálfsagt er fleira sem kemur þarna til athugunar. Kollegar mínir, þeir sem ég hef rætt málið við, segja lít- ið segjast ekki hafa athug- að málið enn, enda er þetta svo ný til komið. En mér finnst engin frágangssök ¦ af ráðherra að fara framáþetta, undir þessum kringumstæð- um. Ég er sjálfur fyrrverandi héraðslæknir og veit nokkuð hvernig ástandið er. MANUBUR of stutt. Ragnar Ásgeirsson, héraðs- læknir á Isafirði, sagði, að það værj sennllega of stutt- ur tími að fara bara í mán- uð í senn. E£ læknar skiptu það ört að um samfellda læknisþjónustu yrði að raeða kæmi þessi ráðstöfun að verulegu gagni. Þetta yrði þó aldrei nema bráðaibirgða- lausn Ástandið á Vestfjarðakjálk- anum í læiknamálum er nokk- uð sæmilegt eins og er. Þrir Iæknar eru starfandi á Isa- firði, einn þeirra gegnirSúg- andafirði jafnframt því áð vera aðstoðarlæknir á sjúkra- húsinu hér. Þá eru starfandi héraðslæknar í Bolungarvík, á Flateyri, Þingeyri og eihn á Patreksfirði. Aftur á móti vautar héraðslækni á Bíldu- dal. Þetta er ekki svó frá- leitt eins og er, en það getur versnað, þvi óvíst er hvað héraðslæknirinn á Flateyri verður lengi. Svo er alltaf verið að skipta um lækna hér. Enginn læknir er nú í Súðavík og gegni ég þar læknastörfum auk þess . að vera héraðslæiknir hér. Ennþá hafa læknar ekki látið neitt til sjn heyra í ráðuneytinu, að því er ráðu- neytisstjóri sagði. Ekki hefur heldur enn verið hringt neítt til lækna vegna tilmæla þessara, enda stuttur tími síðan brétið var sent út. I gærkvöld ætlaði Læknafélag Reykjavíkur að fjalla um málið á fundi. — úþ, Brezka íhaldið vill dauða- refsingu — og aðild að EBE Þing brezkia Ihaildsfilokksins samþykkti í gær með yfirgnæf- andi meirihJuta að taka upp dauðarefsingu, hvað snerti morð á lögreglumönnuim og fánga- vörðuim. Þetta er í blóra við aðvaranir leiðtoga og ihnánrík- isráðherra flokksins, Reginald Maudling. Umræður um málið voru mjög tilfinningublandnar, og auðséð ailt' frá byrjun hverl stefndi, að meirihluti þing- manna vildi herða refsingu fyr- ir alvarleg afbrot. Fulltrúér í- haldsiflokksins sögðu það vaida sérN þungum áhyggjum, hve glæpir færðust í vöxt á Bret- landseyjum, og fóru þess á leit að hin konunglega nefnd, sem um þessi mál fjallaði, tæki aftur til starfa. Þá var og samþykkt á flokksiþinginu full samstaða við stefnu ríkisstjórnarinnar hviáð snertir aðild að Efnahagsbanda- lagi Evrópu, en neðri deild brezka þingsdns tekur afstöðu til þess máls þann, tutugasta og áttunda þessa máriaðar. Fyrrverandi utanríkisráðherra USA DeanAcheson iátinn Dean Acheson, fyrrutn utan- ríkisráðherra Bandaríkjanna, dó í fyrrakvóld að heimili sinu í Maryland, sjötíu og átta ára að aidri. Acheson var utanríkisráð- herra í stjórn Harry Trumans frá 1949 til 1953 og var einn af aðalhvatamönnum að stofn- un NATO. Hann var þekktur fyrir óbilgjarna ' afstöðu siha gagnvart Sovétrikjunum á tím- um kalda stríðsins á sjötta ára- tug aldarinnar, og. var einn af helstu hvatamönnum þess að Bandaríkin legðu út í Kóreu- styrjöldina. Stefna haris í utan- ríkismálum var mjög umdeilð í öldungadeildinni, og hann var á stundum næsta óvinsæll meðal Fraimlh. á 9. síðu

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.